Sünnetin yapılması için gerekli süre normal şartlar altında 25 dakikadır. Bu sürenin en az 10 dakikalık bölümü bölgesel anestezi (uyuşturma) işleminin yapılmasından sonra tam uyuşmanın oluşması için geçen süre oluşturmaktadır. Bundan sonra sünnet derisi cerrahi olarak çıkartılır bu işlem kanama kontrollü ve damar uçları bağlanarak yapıldığı için kansızdır ve yara dudakları dikilerek birbirine yaklaştırılır açık yara bırakmayacak şekilde sünnet işlemi bitirilir.
Batı toplumlarında sünnet
Amerika Birleşik Devletlerinde 1870 yılında % 8 olan sünnet oranı 1910 yılında %56’ya yükselmiştir. 1999’dasünnet oranı %65.3’tür (National haspital discharge survey)
Bugün ABD’de yenidoğanların sünnet olma oranı %65 oranındadır. Bu sayı yıllık 1.2 milyon bebek demektir. (The National Center for Health Statistics)
İngiltere’de 1930’da %30 olmuştur.(Patel H. The problem of routine infant circumcision. Can Med Assoc J 1966; 95: 576-81 )
Penil Hijyen
Yıkanmamış sünnet derisi altında (bu bölge özellikle geceleri nemli ve sıcaktır ve mikropların çoğalması için çok iyi bir ortam sağlar) hastalık yapıcı mikroplar hızla çoğalır ve deri salgısıyla karışarak pis kokulu bir maddeye dönüşür.
Sünnetsiz temizlik mümkün mü; Orta sınıf İngiliz ve İskandinav okul çağındaki çocuklarda yapılan çalışmalarda penil hijyenin genelde zayıf çoğu zaman da hiç olmadığı görülmüş. Yani sünnet olmadan penil hijyenin sağlanması mümkün değil.
Sünnetin acil olarak yapılması gereken zorunlu haller:

  • Doğuştan böbrek ve idrar yolları anormallikleri olan tüm çocuklar
  • Sünnet derisinin uç kısmı normal idrar akışını engelleyecek kadar dar olan çocuklar
  • Sık sık sünnet derisinde iltihap olan çocuklar.

Çocuğa sünnetin nasıl yapıldığı ve faydaları anlatılmalı
Doğru zaman seçildikten sonra çocuğa öncelikle güvendiği birilerinin daha sonra da doktorun yapılacak işlemi anlatması gerekir. Genellikle çevreden duyduğu şeyler korkutmalar gelişimsel olarak döneme özgü özellikler nedeniyle çocuk sünneti pipisinin tamamen
kesileceği canının çok yanacağı bir felaket olarak algılamaktadır. Bu nedenle tercihen babanın öncelikle çocuğu korkutmadan bu işlemi anlatması gerekir. Pipisini kaybetmeyeceği kendisinin de bu olayı yaşadığını vurgulaması gerekir. Daha sonra sünneti yapacak olan yetkili kişinin sünnetin pipisinin ucundaki bir bölümün düzenlenmesiyle ilgili olduğunu kesmenin söz konusunu olmadığının açıklamasının ardından uyuşturma sürecinden başlayarak çocuğa bütün süreci yaşına ve anlama düzeyine uygun olarak anlatması gerekir. Canının ne kadar acıyabileceğim sünnet sonrası yaşayacakları çocuğa aktarılması gereken bilgilerdir. Tıbbi acıdan hastane koşullarında temizlik kurallarına uygun olarak işin ehli birileri tarafından yapılması sağlık açısından olduğu kadar çocuğun kaygılarının azalması açısından da önemlidir.
En uygun yaş
Uygun yaşın 3 yaş öncesi ya da 6 yaş sonrası olarak genel bir kabul var. Ancak doktorlar arasında bu konuda tam bir görüş birliği yok. Genel olarak tıbbi bir zorunluluk olmadıkca sünnet yapılmaması gereken dönem ; 3-6 yaş arası.
Bir yaş öncesi özellikle yeni doğan döneminde yapılan sünnet anne babaların hazırlama sürecini ortadan kaldırır. Ayrıca bu yaş gurubunda bedenin kendini onarımı daha hızlı olduğundan iyileşme süreci de kısadır.
Bir-iki yaş arasında ise daha kısa açıklamalar yeterli. Ancak ilerde arkadaşlarının sünnet törenlerinde kendisinin sünnet olup olmadığına ilişkin sorularla karşılaşabilirsiniz. Özellikle bir daha sünnet olması gerekeceğine ilişkin kaygılar duyabilir. Bu nedenle bebeklik döneminde sünnet olan çocuğa özellikle yakın çevresinden birileri sünnet olacağı zaman sünnet konusunda kendisinin bir daha sünnet olmayacağına yönelik açıklama yapmak kaygısını yok edecektir.
Ülkemizde genellikle sünnet için tercih edilen yaş; okul dönemidir. 10-11 yaş arası daha sık sünnet olduğu görülüyor. Eğer bu yaşlardaki çocuğunu sünnet ettirecekseniz mutlaka açıklama yapmalısınız.
Lazerli sünnet
Lazer diye sunulan aslında elektrik tamircilerinin de kullandığı elektrikli bir havya. Yanı lazerle hiçbir ilgisi yok. Bu yöntemde sünnet derisi yakılarak kesiliyor.
Yanlış uygulamaya bağlı sık görülen tıbbi sorunlar...
Uzmanlarınca yapılmayan her yüz sünnetin yüzde 30 ya da 40 civarında hatalı uygulamaya rastlanıyor.
İşte en sık görülen tıbbi hatalar;
Kanama: Sünnet sonrasında ortaya çıkan kanamalara acil müdahale edilmesi gerekiyor.
Enfeksiyon: Steril şartlarda yapılmayan sünnette bulaşıcı hastalık kapma riski artıyor. Özellikle toplu yapılan sünnetlerde bu risk çok yüksek.
Fazla ya da eksik kesilmesi: Bu tip durumlarda organik sorunların yanısıra estetik olarak da müdahale edilmesi gerekebiliyor.