1.idrar yolu infeksiyonlarını azaltıyor:
1982’de yaşları 5 gün ile 8 ay arasında olan erkek çocuklarda görülen tüm vakalarının %95’inin sünnet olmamış çocuklarda olduğu rapor edildi.( Ginsburg CM McCracken GH. Urinary tract infections in young children. Pediatrics 1982; 69: 409-12)
Wiswell 1993’de bir çalışma yayınladı. Çalışmasında 1985-1990 yılları arasında doğan 209.399 bebekten 1046’sının İYE geçirdiğini ve bu bebeklerden 496’ sının erkek bebek olduğunu gözledi. Bu çalışmada kız ve erkek bebekler arasında İYE’na yakalanma açısından fark yoktu. Ancaksünnet olmamış erkek çocuklardaki oran sünnetlilere göre10 kat fazlaydı.

1992 yılına kadar bu alanda yapılmış 9 çalışmanın genel değerlendirmesi yapıldı. Sünnetsizlerde İYE’nin ortalama 12 kat daha fazla olduğu bulundu. ( Wiswell TE Hachey WE. Urinary tract infections and the circumcision state: an update. Clin Pediat 1993; 32: 130-4)
2.Cinsel yolla bulaşan hastalıkları belirgin düşürüyor:
1947’de Kanada ordusunda 1300 kişiyi kapsayan bir çalışmadasünnetsizlerde; sifilizin 9 kat ganorenin de (bel soğukluğu) 3 kat fazla olduğu görüldü.( Wilson RA. Circumcision and venereal disease. Can Med Ass J 1947; 56: 54-6)

1983’de yayınlan bir makalede ise sünnetsizlerde herpes ve gonorenin sünnetlilere göre iki kat kandiasis ve sifilisin ise 5 kat fazla olduğu belirtildi. (Parker SW Stewart AJ Wren MN Gollow MM Straton JA. Circumcision and sexually transmissible diseases. Med J Aust 1983; 2: 288-90)
Melborn üniversitesindeki araştımacılar sünnet derisinin iç yüzeyinde HİV virüsünün yapıştığı reseptörler buldular. Araştırmacılar sünnet derisinin uzaklaştırılmasıyla AİDS riskinin azalacağını belittiler. Aynı araştırmacılar AİDS’in daha çabuk yerleşmesine neden olan gonore ve sifilizin de sünnetlilerde daha az olduğunu belirttiler. (University of Melbourne Royal Women's Hospital)
Sünnetin koruyucu etkisine ait en belirgin çalışma Uganda’dan geldi. Eşleri AİDS olan 50 sünnetli erkekten hiçbiri 30 ay sonra bile bu hastalığa yakalanmadılar. Halbuki aynı durumdaki 137 sünnetsiz kocadan 40 tanesi infekte oldu. Her iki gruba da korunma yöntemleri aynı şekilde öğretilmişti.
3.Eşlerde serviks kanserini azaltıyor
Nisan 2002’de yayınlanan ve 5 ülkede birden gerçekleştirilen büyük bir çalışmada sünnetsiz erkeklerin sünnetlilere göre 3 kez daha fazla human papilloma virus (HPV) taşıdıkları gösterildi. Ayrıca bu kişilerin eşlerine de bu virüsü geçirerek onların serviks kanserine (Rahim boynu kanserine) 5 kez daha fazla yakalanma riskine soktukları tesbit edildi. (New England Journal of Medicine (No. 346; Vol. 15. Apryl 2002)
4.Penis kanserlerini önlüyor:
Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan 5 büyük araştırmadayeni doğan döneminde sünnet olan hiçbir şahısta penis kanseri görülmemiş. ( Maden C Sherman KJ Beckmann AM Huslop TK Heh OZ Ashley RL Daling JR. History of circumcision medical conditions and sexual activity and risk of penile cancer. J Nat Canc Inst 1993; 85: 19-24)
Sünnetsiz erkeklerde yaşamı boyunca penis kanseri görülme riski 1/400 ikensünnetlilerde bu oran yenidoğan döneminde sünnet olanlarda sıfır yenidoğan döneminden sonra sünnet olanlarda ise 1/50.000 ile 1/12.000.000 arasında bulunmuş. (Wiswell TE. Neonatal circumcision: a current appraisal. Focus & Opinion Pediat 1995; 1: 93-9) (Wiswell TE. Circumcision circumspection. N Engl Med J 1997; 336: 1244-5)
Sünnetin hemen hiç yapılmadığı az gelişmiş ülkelerde penis kanseri 10 kat daha fazla görülüyor. Bu ülkelerde her 100 erkekten 11-12’sinde penis kanseri görülüyor. ( Narayana AS Olney LE Loening SA. Carcinoma of the penis: analysis of 219 cases. Cancer 1982; 49: 2185-91)
Uganda’da sünnet oranı çok düşük ve penis kanseri riski çok fazla. Bu ülkeye sürekli sünnet olunması çağrısı yapılıyor. ( Dodge OG Linsell CA. Carcinoma of the penis in Uganda and Kenya Africans. Cancer 1963; 18: 1255-63)
Kansere sebep olduğu bilinen Human Papilloma Virus tip 16 ve tip 18 sünnetsiz erkeklerde çok daha fazla oranda bulunuyor ve hem bu kişilerde penis kanseri yapıyor hem de eşlerinde serviks kanserine neden oluyor. ( Niku SD Stock JA Kaplan GW. Neonatal circumcision (review). Urol Clin N Am 1995; 22: 57-65) - (McCance DJ Kalache A Ashdown K Andrade L Menezes F Smith P Doll R. Human papillomavirus types 16 and 18 in carcinoma of the penis from Brazil. J Cancer 1986; 37: 55-9)