Toplumda her zaman öfkesini kontrol altına alamayan veya başkalarına eziyet edenler olmuştur. Önemli olan bunların kontrol altında tutulmasıdır.

Bu da bireylerdeki öfke ve şiddet duygularını körükleyen cinayet ve işkenceleri artıran etkenlerin ortadan kaldırılmasıyla ilişkilidir. Yaşanan sorunlar bireylerin benmerkezcilikten uzaklaşarak diğerkâm olması ve başkasının hakkına saygı göstermesiyle ancak kolaylaşır.

Şiddetin dolaylı nedenlerinden biri ekonomik sorunlar olup bunun da temelinde birbirinin hakkına saygı gösterilmemesi yatmaktadır. Aşırı tüketim ve benmerkezcilik kişiyi ya stresli yapmakta ya da haksızlığa götürmektedir. Alkol ve bağımlılık yapan madde tüketimi duygu düşünce ve davranış bozukluklarına yol açıp şiddeti körükler.

Uzayan mahkemeler adalet duygusunu zedelemekte insanların ceza verme duygusunu körüklemektedir. Mafya dizileri tetikleyici başlıca nedenler arasında sayılabilir.

Basında ve iletişim araçlarında normal gibi gösterilen eşlerin birbirini aldatması hususu da öfke ve şiddeti tetikleyen başlıca sebeplerdendir.

Aşırı çalışma saatleri ve yorgun bir şekilde eve gelen bireylerin birbiriyle sohbet etmek yerine yorgun bir şekilde televizyona yönelmesi aile içi iletişim sorunlarını ve duyarsızlık sonucu öfkeyi artırmaktadır.

Ailede stres nasıl azaltılabilir?

Her ailenin stres derecesi farklıdır. Birçok ailede ihtiyaçların karşılanması konusundaki duyarlılık problemleri azaltır. Akşamları sohbet ederek değerlendirmek ve rahat uyunan gece uykusu geceyi gergin bir şekilde geçirmeyi önler.


Ailedeki şiddet topluma yansıyor

Uyumun sağlanamadığı ailelerde korku ve dolayısıyla haksızlığa boyun eğme aile üyelerinde stresin katlanarak büyümesine yol açar. Ailede şiddet okula veya toplumun her kesimine toplumdaki şiddet ise ailelere yansımaktadır. Korku toplumun her kesiminde şiddeti ve şiddete uğrama ihtimalini artırır. Öğrenilmiş çaresizlik eline bir şey geçmeyeceği düşüncesi veya daha fazla zarar görme endişesi bireyleri hak ve adalet aramaktan uzaklaştırmakta bardağın taşması ile öfke patlamalarına yol açmaktadır.