Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre çocukları suç işlemeye yönlendiren etkenlerin en başında arkadaş çevresi ve televizyon geliyor.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Günşen İçli tarafından yapılan "Sokakta Yaşayan Suç İşleyen ve Suça Maruz Kalan Çocuklar: Ankara ve İstanbul Örneği Çözümler ve Öneriler" araştırmasına göre çocukları suç işlemeye yönlendiren etkenlerin başında arkadaş çevresi ve televizyon geliyor.

TÜBİTAK destekli ve Polis Akademisi'nce yönetilen araştırma toplam 1526 çocuk ve gençle görüşülerek yapıldı. Görüşülen çocukların yüzde 875'ini erkekler oluşturuyor. Araştırmaya katılan çocukların yüzde 405'i ilköğretim mezunu yüzde 182'si lise öğrencisi ve yüzde 35'i lise mezunu; bunların yüzde 422'si evde yüzde 35'i cezaevinde yüzde 195'i de bir merkezde ya da kurumda yaşıyor. Araştırmadan çıkan çarpıcı sonuçlardan bazıları şöyle:

AİLE İLİŞKİLERİ:

Görüşülen çocukların tamamına yakını evden ayrılma nedeni olarak "aileleriyle ilgili problemleri" gösteriyor. Çocukların yüzde 228'i parklarda yüzde 135'i inşaatlarda ve terk edilmiş binalarda kalıyor.

SİGARA-UYUŞTURUCU:

Gruptakilerin yüzde 711'i sigara içtiğini yüzde 249'u ise daha önce uyuşturucu bir madde kullandığını belirtti.

ŞİDDET-TACİZ:

Araştırmaya katılan çocukların yüzde 111'i "tecavüz" veya "tacize" maruz kaldığını söyledi. Bunların yüzde 554'ü tanımadıkları biri yüzde 216'sı ise arkadaşı tarafından taciz veya tecavüze uğradığını belirtti.

SUÇ: Görüşülen çocuklardan yüzde 372'sinin ilk işlediği suç "gasp dolandırıcılık yankesicilik ve kapkaç" yüzde 154'ünün "adam öldürme yaralama darp" yüzde 94'ünün ise hırsızlık. Çocukların yüzde 274'ü ilk suçunu "para için" işlediğini ifade etti. Yüzde 397'si suç işleme fikrini "çevresi" "arkadaşları" ve "televizyondan" edindiğini söyledi.

OKULU SEVİYORLAR:


Araştırmaya katılan çocukların yüzde 87'si okulu sevdiğini belirtirken yüzde 419'u okula gitmediğini ifade etti.

AİLELERİN EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Araştırmanın "Çözümler ve Öneriler" bölümünde çocukların önemli bir kısmının durumlarından ailelerini ve arkadaşlarını sorumlu tuttuğunu belirten Prof. Dr. Tülin Günşen İçli ailelerin eğitilmelerinin önemine dikkati çekti. Kalabalık aileye sahip olan çocukların daha çok "istismar ihmal ve ekonomik yetersizlik gibi problemlerle karşılaştıklarını" Belirten İçli "Aile ilişkilerini güçlendirici aileye yönelik öğrenim programları düzenlenmesi aile planlamasının öneminin vatandaşlara anlatılmasını" önerdi.

"Köyden kente göç konusunda makro tedbirlerin alınması gerektiğini" ifade eden İçli koruyucu önlemlerle göçün neden olabileceği olumsuz durumların önünün kesilebileceğini kaydetti. İçli ayrıca tiner gibi kimyevi maddelerin amacı dışında çocuklar tarafından kullanımını ve çocuklara satışını yasaklayan yasal düzenlemelerin yapılmasını önerdi.