Bitkisel ve hayvansal kaynaklı çok sayıda besin tamamlayıcı beslenmede yer almaktadır. Tahıllar kök bitkiler sebze ve meyveler baklagiller
bitkisel kaynaklı besinleri oluştururken; et karaciğer balık deniz ürünleri
yumurta süt ve süt ürünleri başlıca hayvansal kaynaklı besinleri oluşturur.
Süt: Taze inek sütü büyümekte ve gelişmekte olan çocuklar için önemli
bir besin kaynağıdır. Ancak altıncı aydan önce sindirim sisteminde mikro
düzeyde kanamalara yol açması düşük demir içeriğine yüksek protein ve
sodyum içeriğine sahip olması (anne sütüne göre 2-3 kat daha fazla) anne
sütünün yerini almaması gibi özellikleri nedeniyle inek sütü bazı ülkelerde
dokuzuncu aydan önce önerilmemektedir. Ancak inek sütünün demir yetersizliği anemisine neden olmaması için diyetin geri kalanının demir içeriği ve günlük verilen süt miktarı da önem taşımaktadır. İnek sütü Amerika
ve İngiltere’de yaşamın ilk 1 yılından sonra Kanada ve Danimarka’da 9.
aydan sonra İsveç’te ise 10. aydan sonra önerilmektedir.
Kontamine olmuş
içme suyu
Bununla birlikte inek sütü ülkemizde altıncı aydan sonra tamamlayıcı
besinlerin hazırlanmasında küçük miktarlarda kullanılmaktadır. Anne sütü
miktarı yeterli düzeyde ise 6. aydan sonra (>500 ml/gün) bebeklere ayrıca inek sütü vermeye gerek yoktur. Anne sütünün azaldığı durumlarda
veya ticari mamaların alınamadığı durumlarda ailenin ekonomik durumu
göz önüne alınarak 6. aydan itibaren diğer besinlerle birlikte inek sütü
verilebilir. Ancak inek sütü tek başına başka hiçbir tamamlayıcı besin
verilmediğinde kansızlık yapabilir. İnek sütünün geç süt çocukluğu döneminde aşırı tüketimi bebeklerin yeni tat ve lezzetlere alışmasını ve besinlerin çeşitlenmesini engeller yeme işlevlerinin gelişimini geciktirir. Ayrıca
inek sütü demir içeriği ve biyoyararlılığı düşük olması nedeniyle tek başına
aşırı tüketilmesi durumunda demir eksikliğine neden olabilir. Bir yaşında
bir bebek günde 1 lt süt tüketiyorsa enerji gereksinmesinin 2/3’si sütten
karşılanmaktadır. Bu miktarda süt tüketen bebek tek taraflı beslenmiş olacaktır