Zararlı mikroorganizmalarla bulaşmış tamamlayıcı besinler (özellikle
besin hazırlanmasında kullanılan su) ishal oluşmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle 6 ay süresince sadece anne sütü alan bebeklerde tamamlayıcı besinlerin başlanması ile ishal oluşum sıklığı artmaktadır. Dünyada
her yıl 1.8 milyon çocuğun ishalli hastalıklar nedeniyle öldüğü bilinmektedir. Besin kaynaklı enfeksiyonlar iştahsızlığa neden olmaktadır. Besin
alımının azalması ishal kusma malabsorpsiyon ve ateş nedeniyle artan
besin öğesi kayıpları bebek ve çocukların immün sistemlerini etkilemekte
büyüme ve gelişmeleri etkilenmektedir. Yapılan çalışmalarda ishalli hastalıkların ve diğer besin kaynaklı enfeksiyonların önemli bir bölümünün ev
ortamında besinlerin hijyenik olmayan koşullarda hazırlanması ile oluştu-
ğu gösterilmiştir. Besinlerin kontaminasyon kaynakları çeşitlidir (Şekil 1).
Çiğ besinlerin kendileri kontaminasyonun kaynağıdır. Ayrıca besin hazırlama ve depolama koşulları çapraz bulaşma riskini arttırmaktadır. Besin
kaynaklı enfeksiyon hastalıklarını önlemek için besinlerin tüketilmeden en
az birkaç saat önce hazırlanması patojenlerin üremesine veya toksinlerin
oluşumuna uygun olmayan sıcaklık ve nem ortamlarında saklanması besindeki patojenleri azaltmak için yeterli miktarda ısıtılması gerekmektedir.
Besinlerin hazırlanmasından önce annenin ellerinin yemekten önce annenin ve bebeğin ellerinin yıkanması uyulması gereken en önemli temizlik
kuralıdır. Besinlerin hazırlanması ve sunulmasında temiz kase bardak
kaşık v.s kullanılmalı temizlenme güçlüğü nedeni ile biberon kullanılmamalıdır.