Yaşamın ilk 15 haftasından önce tamamlayıcı besinlere geçen çocuklar 6
aydan sonra tamamlayıcı besinlere geçen
çocuklarla karşılaştırıldıklarında 7 yaşında
solunum sistemi bozukluklarının daha sık
olduğu (sırasıyla % 21 ve % 10) ve vücut
yağlanmasının daha yüksek olduğu (sırasıyla % 19 ve % 17) gösterilmiştir.