60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİ:

Eksik insan resmini kol ve bacak çizerek tamamlar
10-25 parçalı yap-bozu tamamlar
Geometrik şekilleri birleştirerek yeni şekiller oluşturur
6-10 nesneyi herhangi bir özelliğine göre gruplandırır
1’den 10'a kadar olan nesne grupları le rakamlar arasında ilişki kurar
1'den 10'a kadar olan nesneleri kullanarak toplama yapar
1'den 10'a kadar olan nesneleri kullanarak çıkartma yapar
Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir
1’den 20'ye kadar olan rakamları sıralar
Eşleştirme ilişki kurma gruplandırma ve sıralamayı nasıl yaptığını açıklar
Neden sonuç ilişkilerini kurar
Kısa bir süre gösterilen bir resimdeki ayrıntıları hatırlar
Bir olaydan sonra ne olabileceğini tahmin eder
Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler
Bir dizi içerisindeki nesnelerin birbirlerine göre konumlarını söyler
Miktar bildiren kıyaslama ifadeleri kullanır
Haftanın günlerini sırasıyla söyler
20'ye kadar ritmik sayar
Günün farklı zaman dilimlerinin isimlerini söyler
Yaptığı işe dikkatini verir
Problem durumunun çözümüne yönelik akıl yürütür
Somut nesneleri kullanarak grafik oluşturur
Nesne grafiğini okur
Üç öğeden oluşan örüntüler oluşturur
60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMİ:

Sesler arasındaki farklılıkları söyler
Sesler arasındaki benzerlikleri söyler
Verilen sese benzer sesler çıkarır
Sesinin tonunu hızını şiddetini ayarlar
Sıralı ve bileşik cümleler kurar
Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanır
6 ve daha fazla sözcükten oluşan cümleler kurabilir
Geçmiş şimdiki ve gelecek zamanı kullanır
“Kim ne ne zaman nerede neden nasıl?” gibi soruları yanıtlar
Cümlelerinde “çünkü daha sonra” gibi bağlaçlar kullanır
İşaret ve kişi zamirlerini kullanır
Konuşmalarında zaman zarflarını kullanır
Çoğunlukla dilbilgisi kurallarını doğru kullanır
Bazı sözcüklerin zıt eş ve eşsesli anlamlarını söyler
Sohbete katılır ve sohbeti sürdürür
Akıcı konuşur
Dinlediği bir öyküyü anlatır
Resim nesne ya da olaylar arasında ilişki kurarak anlamlı öykü anlatır
Konuşmalarında mizahı kullanır
Çevresindeki yazılı materyalleri tanır
Yazının bir anlam ifade ettiğini bilir
Yetişkinlere duygu ve düşüncelerini anlatır
Okumanın günlük yaşamdaki yeriyle ilgili konuşmalara katılır
Yazının yönünü gösterir
Kitaplarda anlam taşıyan ögenin yazı olduğunu söyler
Kitaptaki resimlere bakarak okuyormuş gibi yapar
60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN MOTOR GELİŞİMİ:

Engelin üzerinden koşarak atlar
Ritmik olarak galop(tek ayak üzerinde yukarı zıplamak) hareketini yapar
Ritmik olarak seker
Tek ayak sıçrayarak 2-3 m. ilerler
Topu tek elle omuz üstünden atar
Topu tek elle yerden yuvarlar
Belli bir mesafedeki hedefi vurur
Topu yerde 5-6 kere sektirir
İp atlar
Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak dengede durur
Tek ayak üzerinde 9-10 saniye durur
Yardımsız öne yuvarlanır (takla atar)
Çeşitli hareketleri müzik ve ritim eşliğinde ardı ardına yapar
Yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçalı kompozisyonlar oluşturur
Model gösterildiğinde kâğıdı çapraz şekilde katlar
Modele bakarak daire üçgen kare ve dikdörtgen çizer
Yatay dikey eğri ve eğik çizgiler çizer ve bunlardan yeni bir şekil oluşturur
Kalemi doğru tutar
1-5 arası rakamları kopya eder
60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN ÖZBAKIM BECERİLERİ:

Dişlerini fırçalar
Elini yüzünü yıkar kurular
Vücudunu yıkar
Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar
Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirir
Giysilerini kendi kendine çıkarır giyinir
Giysilerinin düğme ve çıt çıtlarını çözer ilikler
Ayakkabılarını bağlar
Yemek araç gereçlerini yetişkin gibi kullanır
Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini taşır
Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır
Tehlike yaratacak durumları fark eder
60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMİ:

Evinin adresini söyler
Ebeveynin telefon numarasını söyler
Duygularını belli eder
Başkalarının duygusal ifadelerini açıklar
Kendini özgün yollarla ifade eder
Kurallara uyar
Gerekli durumlarda kuralları başkalarına açıklar
Aldığı sorumluluğu yerine getirir
Kendine güven duyar
Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar
Yeni tanıştığı bireylerle kolay iletişim kurar
Amaçları doğrultusunda davranır
Duygularını kontrol eder
Gerektiği durumlarda liderliği üstlenirntv