Okul çantasının ağırlığı çocuğun kilosunun yüzde 15′ini geçmemeli
Okul çağı çocuklarında bel ağrısı görülme sıklığının yüzde 70’lere ulaştığı bildiriliyor. Bilinen bir başka gerçek de genç yaşta bel ağrısı çekenlerde daha ileri yaşlarda da bel ağrısı yaşama riski artıyor. Bu nedenle çocukların ve gençlerin okul çağında erken dönemlerden itibaren bel ağrısından korunması sağlıklı bir toplumun oluşturulmasına da katkıda bulunur.
Okul çağında bel ağrılarına yol açan en büyük faktör hangisi?
Okul çocuklarında sırt çantasının bel ağrısına yol açtığı gösterildi. Okul çocuklarında sırt çantaları ancak ergonomik olarak tasarlanmışsa doğru uygun şekilde kullanılıyorsa güvenlidir diyebiliriz.
Neden soruna yol açıyor?
Sırt çantaları hem doğrudan mekanik yüklenme ile hem de duruşu bozarak bel ağrısına neden oluyor.
Önlem almam mümkün mü?
Sırt çantaları ve içindeki ağırlıkların toplamı çocuğun vücut ağırlığının yüzde 15’inden az olmalı
Ağırlık uygun dağıtılmalı. Daha ağır eşyalar sırta bele daha yakına konmalı
Sırt çantaları uzun süreli taşınmamalı uzun süreli ayakta kalınacaksa çıkarılmalı
Sırt çantasının geniş ve destekli omuz askıları bel desteği bel kemeri ve çeşitli bölümleri bulunmalı
Sırt çantası her iki omuzdan asılarak düzgün şekilde taşınmalı
Çantanın taşınma düzeyi kalça veya bel kemeri bölgesinde olmalı
Çanta bel kemeri ile sabitleştirilmeli.
Okulda önlemler alınabilir mi?
Okul çocuklarının bel ağrısından korunması ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde eğitim politikaları yapıcıları okul yöneticileri aileler ve çocukların eğitimi esastır. Eğitim okulda bilgisayar kullanırken çanta taşırken ve günlük yaşamda vücudu doğru kullanma okulda ve günlük yaşamda kullanılan oturma yerleri ve diğer araç gereçlerin çocuğa uygun olarak ergonomik şekilde düzenlenmesini kapsamalı