Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  bayrak Atatürk'ün Eğitim İle İlgili Sözleri


  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 1

  Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 2

  Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka koşmalı halk ile beraber olmalı ve halk öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutan bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 3
  Öğretmenler! Yeni nesli cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren ilmen fennen bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir... Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 4

  Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime eğitim ise öğretmene dayalıdır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 5

  Milli Eğitim programımızın Milli Eğitim siyasetimizin temel taşı cahilliğin yok edilmesidir. Cahillik yok edilmedikçe yerimizdeyiz...

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 6
  Milli Eğitim'in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil daha çok memlekete ahlâklı karakterli cumhuriyetçi inkılâpçı olumlu atılgan başladığı işleri başarabilecek kabiliyette dürüst düşünceli iradeli hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de öğretim programları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 7

  En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 8

  Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 9

  Milli eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 10

  Eğitimdir ki bir milleti ya özgür bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 11

  Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir millet denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere öğretmenlere muhtaçtır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 12
  Milli eğitim ışığının memleketin en derin köşelerine kadar ulaşmasına yayılmasına özellikle dikkat ediyoruz.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 13
  Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti millet ve memleket sevgisini şerefi bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun en güvenli yolu öğretir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 14
  En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 15

  Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir millet denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere öğretmenlere muhtaçtır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 16

  Yeni nesil en büyük Cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 17

  Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitim programından söz ederken eski devrin boş inançlarından ve yaratılışımızla hiç ilgisi olmayan yabancı fikirlerden doğudan ve batıdan gelebilen bütün etkilerden tamamen uzak milli karakterimiz ve milli tarihimizle uyumlu bir kültür kastediyorum. Çünkü milli dehamızın gelişmesi ancak böyle bir kültür ile sağlanabilir.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 18

  Eğer Cumhurbaşkanı olmasam Eğitim Bakanlığı'nı almak isterdim.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 19

  İlim ve fen çalışmalarının merkezi okuldur. Bundan dolayı okul lazımdır. Okul adını hep beraber hürmetle saygıyla analım.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 20

  Türkiye’nin birkaç yıla sığdırdığı askeri siyasi idari inkılâplar sizin sayın öğretmenler sizin sosyal ve fikri inkılâptaki başarılarınızla pekiştirilecektir. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki Cumhuriyet sizden “fikri hür vicdanı hür irfanı hür” nesiller ister.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 21

  Türkiye'nin birkaç seneye sığdırdığı askerî siyasî idarî inkılâplar çok büyük çok mühimdir. Bu inkılâplar sayın öğretmenler sizin; toplumsal ve fikrî inkılâptaki muvaffakiyetlerinizle desteklenecektir. Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki Cumhuriyetsizden "fikri hür vicdanı hür irfanı hür" nesiller ister!

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 22

  Okul sayesinde okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki Türk milleti Türk sanatı Türk ekonomisi Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 23

  Memleketi ilim irfan ekonomi ve bayındırlık alanlarında da yükseltmek milletimizin her hususta çok verimli olan kabiliyetlerini geliştirmek gelecek nesillere sağlam değişmez ve olumlu bir karakter vermek lazımdır. Bu kutsal amaçlar elde etmek için mücadeleye atılanların arasında öğretmenler en önemli ve en hassas yeri almaktadır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 24
  Öğretmenlik ömür boyu sürecek bir öğrenciliktir.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 25

  Cahillik yok edilmedikçe yerimizdeyiz... Yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir. Bir taraftan genel olan cahilliği yok etmeye çalışmakla beraber diğer taraftan toplumsal yaşamda bizzat faal ve faydalı verimli elemanlar yetiştirmek lazımdır. Bu da ilk ve orta öğretimin uygulamalı bir şekilde olmasıyla mümkündür. Ancak bu sayede toplumlar iş adamlarına sanatkarlarına sahip olur. Elbette milli dehamızı geliştirmek hislerimizi layık olduğu dereceye çıkarmak için yüksek meslek sahiplerini de yetiştireceğiz. Çocuklarımızı da ayni öğretim derecelerinden geçirerek yetiştireceğiz.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 26
  Öğretmenler; yeni nesli Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti sizin beceriniz ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır.Cumhuriyet; fikren ilmen fennen bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir...Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 27
  Toplumun düşmanı cehalet cehaletin düşmanı öğretmendir.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 28

  Okullarda öğretim vazifesinin güvenilir ellere teslimini memleket evladının o vazifeyi kendine hem bir meslek hem bir ideal sayacak üstün saygıdeğer öğretmenler tarafından yetiştirilmesini sağlamak için öğretmenlik diğer serbest ve yüksek meslekler gibi derece derece ilerlemeye ve her halde refah sağlamaya uygun bir meslek haline getirilmelidir. Dünyanın her tarafında öğretmenler toplumun en fedakâr ve saygıdeğer unsurlarıdır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 29
  İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve fenni versin fakat o kadar pratik bir şekilde versin ki çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 30
  Bir yandan bilgisizliği ortadan kaldırmaya uğraşırken bir yandan da memleket evladını toplumsal ve ekonomik hayatta aktif şekilde etkili ve verimli kılabilmek için zorunlu olan ilk bilgileri uygulamalı bir biçimde vermek metodu eğitimimizin temelini oluşturmalıdır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 31

  Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka koşmalı halk ile beraber olmalı ve halk öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutan bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 32
  Milli Eğitim programımızın Milli Eğitim siyasetimizin temel taşı cahilliğin yok edilmesidir.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 33
  Milletimizin siyasî toplumsal hayatında milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Mektep sayesinde mektebin vereceği ilim ve teknik sayesindedir ki Türk Milleti Türk sanatı ekonomisi Türk şiir ve edebiyatı bütün güzelliğiyle gelişir.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 34

  Yeni nesil en büyük Cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri 35
  Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile olan bağlarımızı kopartamayız. Aksine yükselmiş ilerlemiş çağdaş bir millet olarak medeniyet düzeyinin de üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.


  ALINTIDIR.

  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çürük elmanın kurdu olur
  zıl elmanın bozkurdu olur
  cCc
 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Yaşıyor olsaydı eğitimin şu halini gördüğünde ne derdi acaba?


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş