Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  bayrak A'dan Z'ye Atatürk'ün Sözleri
  ADALET


  «Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunmaz.»
  1920.

  «Zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkâr olunamaz.» Kuralı adlî politikamızın temelidir.
  1922

  ADLİYE SİYASETİ

  «Adliye politikamızda takip edilecek gaye evvela halkı yormaksızın süratle isabetle emniyetle adaleti dağıtmaktır. İkinci olarak toplumumuzun bütün dünya ile teması doğal ve zorunludur; bunun için adaletimizin seviyesini bütün medeni toplumların derecesinde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Bu hususları sağlamak için mevcut kanun ve usüllerimizi bu bakış açılarına göre yenilemekteyiz ve yenileyeceğiz…»

  01. 03. 1922 T.B.M.M. 3. Toplanma Yılını Açarken.


  AHLAK

  «Hiç bir millet yoktur ki ahlâk esaslarına dayanmadan ilerlesin …»

  24. 12. 1919. Kırşehir Gençler Derneğindeki Hitabe.

  «Tehdit esasına dayanan ahlâk bir fazilet olmadıktan başka güvene de lâyık değildir.…»

  25. 08. 1924 Muallimler Birliği Kongresi Üyelerine.


  AİLE HAYATI


  «…Medeniyetin esası gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Bu hayatta fenalık muhakkak sosyal ekonomik siyasal güçsüzlüğe sebep olur. Aileyi teşkil eden kadın ve erkek unsurların doğal haklarına sahip olmaları aile görevlerini başaracak güçte olmaları gereklidir.»

  30. 08. 1924 Dumlupınar’da Konuşma.

  « Efendiler sosyal hayatın kökeni aile hayatıdır. Aile açıklamaya gerek yoktur ki kadın ve erkekten oluşur…»

  28. 08. 1925 İnebolu’da Bir Konuşma.

  ALLAH


  «… Tanrı birdir büyüktür…»

  01. 11. 1922 T.B.M.M.

  «… Biliriz ki Allah dünya üzerinde yarattığı bu kadar nimetleri bu kadar güzellikleri insanlar istifade etsin varlık içinde yaşasınlar diye yaratmıştır. Ve âzami derecede faydalanabilmek için de bugün kâinattan esirgediği zekâyı aklı insanlara vermiştir..»

  17. 02. 1923 İzmir İktisat Kongresini Açış Söylevi.


  ANAYASA

  «… Anayasa milletin tamamıyla arzularını ve meclisin mahiyetini ve gerçek şeklini gösterir bir kanundur…»

  21. 02. 1921 T.B.M.M.

  «… Anayasa da Osmanlı İmparatorluğunun Osmanlı Devletinin öldüğünü idrak ve ifade ve onun yerine yeni Türkiye Devleti’nin geçtiğini ilân eyleyen ve bu devletin hayatının da kayıtsız sartsız hakimiyetin milletin elinde kalmasıyla mümkün olduğunu ifade eden bir kanundur…»

  17. 02. 1923 İzmir İktisat Kongresi Açış Söylevi.

  «Anayasanın asıl ruhu ise kitaplara geçmesinden evvel milletin dimağında ve vicdanında toplanmış olmasıyla ve ancak bunun ifadesi olmak üzere kurduğu meclise verdiği gerçek görev ile senelerden beri hükümlerini fiilen uyguluyor olmasıyla ve en nihayet kanun şeklinde dünyanın gözleri önüne konmasıyla gerçekleşmiştir…»

  16. 01. 1923 İstanbul Gazete Temsilcilerine Hitap.

  ANNE

  « Büyük başarılar değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir. »

  1923.

  « Kadının en büyük vazifesi analıktır. İlk terbiye verilen yer ana kucağı olduğu düşünülürse bu görevin önemi gerektiği gibi anlaşılır….»

  31. 01. 1923 İzmir’de Halk ile Konuşma

  AŞAR VERGİSİ


  «…Memleketin başında ortaçağın en insafsız belâsı olarak hâlâ musallat duran aşarın kaldırılmasını yüce meclise teklif edebilecek bir ekonomik seviyeye Cumhuriyet idaresinin bir senede ulaşmış olması cidden memnuniyet vericidir.»

  01. 11. 1924 T.B.M.M. 2.Dönem 2.Toplanma Yılını Açarken.


  «… Köylümüz ve ziraatimiz üzerindeki aşar kâbusunun ortadan kaldırılması ile meydana gelen rahatlık milletin daha çok üretmek daha rahat olmak için çalışmak arzularını teşekkür edilecek bir derecede arttırmıştır.»

  01. 11. 1925 T.B.M.M. 2. Dönem 2. Toplanma Yılını Açarken.


  AŞILAMA

  «Yayılan ve bulaşıcı hastalıklara karşı insanları muhafaza hususunda hizmetleri görülen aşıları hazırlamakla meşgul Hıfzısıhha müesseselerimiz tam bir başarıyla çalışmasına devam ve mücadeleye faydalı hizmetler ifa etmektedirler. 1921 yılı içerisinde üç milyon kişilik çiçek aşısı yapabilen Sivas müessesesi geçen sene içinde beş milyon kişilik çiçek aşısı beş yüz otuz yedi kilogram kolera dört yüz yedi kilogram tifo aşıları üretmiş ve bunlar âhâliye yeter derecede uygulanmıştır…»

  01.03.1923 T.B.M.M. 4.Toplanma Yılını Açarken.

  AYDIN

  «… Aydın sınıfı ile halkın anlayış ve hedefi arasında doğal bir uygunluk olması lazımdır. Yani aydın sınıfın halka telkin edeceği fikirler halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalıdır…»

  20.03.1923 Konya Gençleriyle Konuşma.

  «… Aydınlarımız milletimi en mutlu yapayım der. Başka milletler nasıl olmuşsa onu da aynen öyle yapalım der. Ama düşünmeliyiz ki böyle bir teori hiç bir devirde muvaffak olmuş değildir. Bir millet için saadet olan bir şey diğer millet için felaket olabilir. Aynı sebep ve şartlar birini mutlu ettiği halde diğerlerini bedbaht edebilir. Onun için millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden keşiflerinden gelişmelerinden istifade edelim ama unutmayalım ki asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz.»

  20.03.1923 Konya Gençleriyle Konuşma.

  «… Aydınlarımız içinde çok iyi düşünenler vardır. Fakat genellikle şu hatamız vardır ki araştırma ve çalışmamıza zemin olarak çok vakit kendi memleketimizi kendi tarihimizi kendi geleneklerimizi kendi özelliklerimizi ve ihtiyaçlarımızı almalıyız. Aydınlarımız belki bütün dünyayı bütün diğer milletleri tanır ama kendimizi bilmeyiz.»

  20.03.1923 Konya Gençleriyle Konuşma.


  ALINTIDIR.

  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çürük elmanın kurdu olur
  zıl elmanın bozkurdu olur
  cCc
 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  B

  BAĞIMSIZLIK


  « Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.»

  (1922)

  « Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık istediğimizi herkesin anlaması gerekir.»
  (1923)

  BAKIR (Üretimi)


  «Artvin civarında bakır madenlerinden birinin işletmeye başlamasından memnun olduk. Ergani bakır madeninin işletmeye başlatmasını memleket için mühim bir fayda olarak görüyoruz…»

  01.11.1936 T.B.M.M. 5.Dönem 2. Toplanma Yılını Açarken.

  BALKAN ANTLAŞMASI

  « Balkan Antlaşması Balkan devletlerinin birbirlerinin varlıklarına özel saygı beslenilmesini göz önünde tutan mutlu bir belgedir.»

  01.11.1934 T.B.M.M. 4.Dönem 4. Toplanma Yılını Açarken.

  «… Önemli bir hâdise de Balkan Paktı’dır. Dört devlet; kendi güvenleri için ve Balkanların karışma ve karıştırma konusu olmaktan çıkması için içten bir kanaatle birbirlerine bağlanmışlardır. Balkanlı bağlaşıklarımızla gittikçe artan bir beraberlik ve dayanışma siyasası güdüyoruz.»

  09.05.1935 C.H.P. 4. Büyük Kurultayını Açarken


  BALKAN ANTLAŞMASI


  « Balkan Antlaşması Balkan devletlerinin birbirlerinin varlıklarına özel saygı beslenilmesini göz önünde tutan mutlu bir belgedir.»

  01.11.1934 T.B.M.M. 4.Dönem 4. Toplanma Yılını Açarken.

  «… Önemli bir hâdise de Balkan Paktı’dır. Dört devlet; kendi güvenleri için ve Balkanların karışma ve karıştırma konusu olmaktan çıkması için içten bir kanaatle birbirlerine bağlanmışlardır. Balkanlı bağlaşıklarımızla gittikçe artan bir beraberlik ve dayanışma siyasası güdüyoruz.»

  09.05.1935 C.H.P. 4. Büyük Kurultayını Açarken.


  BARIŞ


  « Türk Barış şartları Misak-ı Millî’nin ilân edildiği gün olan 28 Ocak 1920 tarihinden beri bütün cihanca malûmdur. Bu şartlar şu suretle özetlenebilir: Türkiye’nin millî hudutları içinde siyasî ve iktisadî tam istiklâlinin tasdiki Fransa ile imzalanan 20 Aralık itilâfı Türkiye’nin istiklâline hürmet edildikçe barışsever ve uyuşmacı olduğunu ispat eder.»

  11.01.1922 Entransigeant Muhabirine Demeç.

  «… Memleketimizin zulmen uğradığı tahribatı imar ve senelerden beri türlü türlü engeller altında baskı uygulanan ekonomi hayatımızın meşru gelişimini temin ve fen ve irfan içinde çalışkan bir hayata kavuşturmak barış şartlarımızdır.»

  24.10.1922 United Press Muhabiri ile Demeç.

  «… Büyük Millet Meclisi samimi olarak barış istiyor. Cidden barış istediğimizi herkes anlayabilir. Çünkü memleketimizi imar edebilmek için barışa muhtacız.»

  22.12.1922 Morning Post Muhabirine Demeç.

  «… Barışı kanla değil mürekkeple imza etmek istiyorduk.»

  23.01.1923 Morning Post Yazarı Grace Ellison’a Demeç.

  «Evvelâ barışsever olduğumuz için barışı arzu ediyoruz. İkinci olarak devamlı muharebeler dolayısıyla memleket barışa tanzim ve imara çok muhtaçtır. Fakat barış olmayacak olursa yine mücadeleye devam edecek ve mutlaka memleket için lüzumlu olan neticeyi elde edeceğiz…»

  16.01.1923 Arifiye’de Konuşma.

  « Gerçekte barış bizim için ne kadar faydalı ise muhataplarımız için de o kadar faydalı ve lazımdır. Çünkü bundan sonra memleketimizin imar ve ihyası için çalışmak istiyoruz. Onların da bu lüzumu idrak etmemelerine imkân yoktur…»

  22.01.1923 Bursa Şark Sinemasında Halka Konuşma.


  ALINTIDIR.

  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çürük elmanın kurdu olur
  zıl elmanın bozkurdu olur
  cCc
 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  BAŞARI

  «Milletimiz tek bir vücut gibi gösterdiği birlik ve gayret sayesinde başarıya ulaşmıştır.»

  Büyük Zafer Hakkında 4 Ekim 1922.

  « Bilelim ki kazandığımız başarı milletin kuvvetlerini birleştirmesinden ileri gelmiştir. Aynı başarıları ileride de kazanmak istiyorsak aynı temele dayanalım ve aynı yolda yürüyelim.»

  (1923)

  « Zafer «Zafer benimdir» diyebilenindir; başarı «başarılı olacağım» diye başlayanın ve «başarılı oldum» diyebilenindir.»

  11. 01. 1925 Konya’da Bir Konuşma.


  BAŞKAN

  « … Başkan olan kimsenin milletin ülküsüne göre hareket etmesi ve milletin ruhiyatına vakıf olduktan sonra o milletin isteğine göre hareket etmesi gerekir…»

  30. 11. 1929 Vossiche Zeitung Muhabirine Demeç

  BAŞKENT


  « … Yeni Türkiye’nin başkenti meselesine gelince bunun cevabı kendiliğinden belli olur : Ankara Türkiye Cumhuriyetinin başkentidir. »

  27.09.1923 Neue Freie Preese Muhabirine Demeç.

  BATILILAŞMAK

  «… Türklerin asırlardan beri takip ettiği hareket devamlı bir istikameti korudu. Biz daima doğudan batıya doğru yürüdük. Eğer bu son senelerde yolumuzu değiştirdikse itiraf etmelisiniz ki bu bizim hatamız değildir. Bizi siz mecbur ettiniz. Bu değişiklik gelip geçici ve istemeksizin oldu.

  Takdir etmelisiniz ki doğuda ikâmetgâh seçimine mecbur olduğumuz için ırkımızın beşiği ile alâkadar olması nedeniyle mümkün olduğu kadar yakın batıda bir ikametgâh seçtik. Fakat vücutlarımız doğuda ise fikirlerimiz batıya doğru yönelik kalmıştır.»

  29.10.1923 Fransız Muhabiri Maurice Pernot’ya Demeç.


  «Memleketimizi çağdaşlaştırmak istiyoruz. Bütün çalışmamız Türkiye’de çağdaş doyayısıyla batılı bir hükümet meydana getirmektir. Medenîyete girmek arzu edip de batıya yönelmemiş millet hangisidir?... »

  29.10.1923 Fransız Muhabiri Pernot’ya Demeç.


  ALINTIDIR.

  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çürük elmanın kurdu olur
  zıl elmanın bozkurdu olur
  cCc
 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  BAYINDIR

  «Her Türk çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa sahip olması mutlaka gereklidir. Vatanın sağlam temeli ve bayındır hale getirilmesi bu esastatır.»

  Beşinci Dönem İkinci Toplanma Yılını Açarken 01. 11. 1936.


  BAYRAK


  « Bayrak bir milletin bağımsızlık alâmetidir. Düşmanın da olsa hürmet etmek lazımdır.»

  (1922)

  BAYRAK


  Bayrak bir milletin bağımsızlık alametidir...Düşmanında olsa hürmet etmek zorundasındır...

  BEDEN EĞİTİMİ


  Esas olan bütün her yaştaki Türkler için beden eğitimi sağlmaktır..Sağlam kafa sağlam vucutta bulunur sözünü atalarımız boşuna söylememiştir...

  BOĞAZLAR MESELESİ


  Tarihte birçok defa münakaşa ve ihtiras meselesi olmuş boğazlar artık tamamiyle Türk hakimiyeti idaresindeyalnız dostluk ve ticaret ilişkilerinin gerçekleşmesi yolu haline girmiştir..Bundan böyle savaşan herhangi bir devletin savaş gemilerinin Bogazlardan geçmesi yasaktır

  ALINTIDIR.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çürük elmanın kurdu olur
  zıl elmanın bozkurdu olur
  cCc
 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  BULAŞICI HASTALIKLAR

  Sağlık konusunda çalışmalarımızın büyük bir kısmı Bulaşıcı hastalıkların önlenmesine ve yayılmasının durdurulmasına sarfedildi..Bu tür hastalıklardan yalnız çiçek ve lekeli humma bazı bölgelerde sınırlı bir şekilde yayılma eğilimi göstermiş isedevaktiyle alınmış olan ve devam edilen önleyici ve koruyucu tedbirlerle önlerine geçilmiştir....

  BURSA

  Efendiler: Bursa ziraatziraat memeleketidirticaret memleketidirsanat memleketidirşifa memleketidir..Bursa sahip olduğu doğal güzellikleriyle bolluk memleketidir...

  BÜYÜK ZAFER


  «30 Ağustosta sevk ve idare ettiğim muharebe Türk milletinin yanımda bulunduğu halde idare ettiğim ilk ve son muharebedir. Bir insan kendini milletle beraber hissettiği zaman ne kadar kuvvetli buluyor bilir misiniz? Bunu tarif zordur. Eğer ben açıklamakta zayıf kalırsam beni hoş görünüz.»

  30. 08. 1928 Basın Mümessillerine Demeç.

  CAMİ

  Efendiler camiler birbirinizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır..Camiler itaat ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılmak lazım geldiğini düşünmek yani meşveret için yapılmıştır...

  1923 Balıkesir halkla konuşma


  CEHALET


  Milleti kendi benliğine sahip yapmayanmilleti asırlarca kendi hakkında gafil bulunduran hep bu cehalettir...Hükümdarların şunun bunun milleti esir gibi
  köle gibi kullanmaları bütün vatanı kendi özel mülkleri gibi düşünmeleri hep bu milletin bilgisizliğinden istifade edilmek sayesindeydi.. gerçek kurtuluş istiyorsak herşeyden evvel bütün kuvvetimiz bütün süratimizle bu cehaleti ortadan kaldırmaya mecburuz...

  1923 konya öğrencilere konuşma

  Biz cahil dediğimiz vakit mutlaka mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz..Kastettiğim ilim hakikati bilmektir..Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıkabildiği gibi hiç okuma bilmeyenlerdende hakikati gören hakiki alimler çıkabilir...

  1923 Tarsus Çiftçilerle konuşma


  ALINTIDIR.

  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çürük elmanın kurdu olur
  zıl elmanın bozkurdu olur
  cCc
Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Atatürk'ün 19 Mayıs Sözleri - Atatürk'ün 19 Mayıs Özdeyişleri
  Konu Sahibi TayLan Forum Atatürk'ün Sözleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 07.Ekim.2016, 18:50
 2. Atatürk ün Dil İle ilgili Sözleri Ve Anıları
  Konu Sahibi SaDé! Forum Atatürk'ün Sözleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Şubat.2015, 21:29
 3. Atatürk'ün Sanat İle İlgili Sözleri
  Konu Sahibi Katre~ Forum Atatürk'ün Sözleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 18.Aralık.2014, 16:14
 4. Atatürk'ün Gençlik İle İlgili Sözleri
  Konu Sahibi Katre~ Forum Atatürk'ün Sözleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 16.Aralık.2014, 00:34
 5. Atatürk'ün Bilim İle İlgili Sözleri
  Konu Sahibi Katre~ Forum Atatürk'ün Sözleri
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 25.Eylül.2013, 18:33

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş