Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #6
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  CEZAEVLERİ (Hapishaneler)

  «… Hapishaneler meselesi pek mühimdir. Durumlarının iyileştirilmesi için kişisel hürriyeti kaldırılan vatan çocukları ceza sürelerinin sonunda topluma faydalı olacak bir üye olarak yetiştirme vasıtalarını temin için İçişleri Bakanlığı uzun uzadıya araştırma ve istatistikleri yaptı. Mevcut hapishanelerden uygun olanların ilmî usullere uygun bir surette tamirine ve yeniden hapishaneler yapımına girişmek için bir inşaat programı düzenlendi…»

  01. 03. 1923 T.B.M.M. 4.Toplanma Yılını Açarken.


  « Cezaevlerinin terbiye ıslah ve iş esaslarına göre düzeltilmesi yolundaki hayırlı faaliyetlerin genişletilmesi cemiyete; doğru yoldan saparak hürriyetini kaybetmiş olan binlerce vatandaşı faydalı birer uzuv olarak kazandırmaktatır.»

  01. 11. 1938 T.B.M.M. 5. Dönem 4. Toplanma Yılını Açarken


  Atatürk Adına Başbakan Celâl Bayar Tarafindan Okunan Söylev.

  CUMHURİYET

  « Yeni Türkiye Anayasasının ilk maddelelerini size tekrar edeceğim: Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir . Yürütme kudreti yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan mecliste toplanmıştır. Bu iki kelimeyi bir kelimede anlatmak mümkündür: Cumhuriyet…»

  27.09.1923 Neue Freie Preese Muhabirine Verdiği Demeç.


  « Cumhuriyet fikir hürriyeti taraftarıdır. Samimi ve yasal olmak şartı ile her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muhaliflerimizin insaflı olması lazımdır.»

  04. 12. 1923 Tercüman-ı Hakikat Başmuharririne Demeç.

  « Bütün dünya bilsin ki benim için yandaşlık vardır ; Cumhuriyet yandaşlığı düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum. »

  (1924)

  « Cumhuriyet ahlâki erdeme dayalı bir idaredir. Cumhuriyet erdemdir. Sultanlık korku ve tehdide dayalı bir idaredir. Cumhuriyet erdemli ve namuslu insanlar yetiştirir. Sultanlık korkuya tehdide dayalı olduğu için korkak alçak sefil rezil insanlar yetiştirir. Aralarındaki fark bundan ibarettir.»

  14. 10. 1925 İzmir Kız Öğretmen Okulunda Bir Konuşma.


  «… Temeli büyük Tük milletinin ve onun kahraman evlatlardan meydana gelen büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun izalesi ile helaldar olabileceği zehabında bulunanlar çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. »

  19.06.1926 Anadolu Ajansına Demeç.

  « Demokrasi ilkesinin en çağdaş ve en akılcı uygulamasını sağlayan yönetim şekli Cumhuriyettir.»

  (1930)


  «Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk Milletini emin ve sağlam istikbâl yoluna koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyla büsbütün yeni bir hayatın müjdeleyicisi olmuştur.»

  01. 11. 1936 5. Dönem 2. Toplanma Yılını Açarken.

  CUMHURİYET HALK FIRKASI


  « Halk Fırkası halkımıza siyasi terbiye vermek için bir mektep olacaktır…»

  07. 02. 1923 Balıkesir’de Halkla Konuşma.

  « Halk Fırkası memleket ve millet her türlü dayanaktan mahrum bırakılarak felâkete atıldığı uğursuz hengâmede bütün milleti kadrosu içine alarak kuvvet ve kudret yapan dış düşmanlarını kovan iç düşmanlarını imha eden halka hürriyet ve hâkimiyet temin eden kutsal bir cemiyettir. Halk Fırkası hiçbir safsataya iltifat etmiyerek Türk Cumhuriyetini kuran inkılâpçı bir ruhun bütün memleketlerde ortaya çıkması ve gerçekleşmesidir. Halk Fırkası Türkiye’yi medeni âleme sokan ve orada yükseltmeyi taahhüt eden azimkâr bir fırkadır…»

  16. 09. 1924 Trabzon’da Halk Partililerle Konuşma.

  « Bügün ülke yönetimi sorumluluğunu taşıyan heyet bence ülkü ve amaç itibariyle bütün milleti kapsayan ve unvanı Halk Fırkası olan Cumhuriyet Fırkasıdır. Bu fırkanın esas ilkesi memleket ve milletin gerçek kurtuluş ve mutluluğunu temine çalışmaktır ve amaca ulaştıran yol bence budur ve kararlaştırılmıştır. O da Cumhuriyeti takviye ve sağlamlaştırma ile beraber fikrî ve sosyal inkılâpta ve medeniyet ve aydınlanma yolunda milletin azimkârane ve muvaffakiyetle yürümesini temine delâlettir…»

  20. 09. 1924 Samsunlularla Konuşma.

  «… Başkanlığını taşımakla iftihar ettiğim Cumhuriyet Halk Fırkası diğer memleketlerde olduğu gibi alelâde sokak politikası yapan bir fırka değildir. Hürmetle tekrar edeceğim ki Halk Fırkası Müdafaai Hukuk Cemiyeti gibi bütün milleti aydınlatma ve bütün millete kılavuzluk vazifesiyle mükelleftir. Fırkamıza âdi politikacılık atfedenler nankör insanlardır…»

  10. 10. 1925 Akhisar’da Bir Konuşma.

  «… Fırka millete eğiticilik yapacak ilim iktisat siyaset ve güzel sanatlar gibi bütün kültür sahalarında vatandaşları yetiştirmek için önderlik edecektir…»

  04. 02. 1931 Aydın Türk Ocağında Bir Konuşma.

  ÇALIŞMAK  « İlk işimiz milleti çalışkan yapmaktır. »

  Ocak 1923 Gazetecilere Yaptığı Konuşma.


  « Hiçbir şeye ihtiyacımız yok yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır ; çalışkan olmak. Sosyal hastalıklarımızı araştırırsak asıl olarak bundan başka bundan mühim bir hastalık keşfedemeyiz. O halde ilk işimiz bu hastalığı esaslı surette tedavi etmektir. Milleti çalışkan yapmaktır. Servet ve onun doğal sonucu olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkan insanların hakkıdır. »

  16. 01. 1923 İstanbul Gazete Temsilcilerine.


  « Çalışmak vakti gelmiş artık çalışmak lazım…
  Bilhassa gençler çalışmalıdır. »

  11. 04. 1923 Vatan Muhabirine Verilen Demeç.


  « Çalışmak demek boşuna yorulmak terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azamî derecede istifade etmek zorunludur. »

  (1923)

  « ... Gece gündüz zaten çalışıyorsunuz ; çalışınız hakikati bütün cihana tanıtalım… »

  DIŞ BORÇLAR


  « … Hükümetimizin her medenî devlet gibi dış borçlanmalar yapması gereği vardır. Şu kadar ki ödünç alınan yabancı paralarını şimdiye kadar Babıâli’nin yaptığı gibi ödemeye mecbur değilmişiz gibi maksatsız israf ve kullanma ile borçlarımızın yükünü artırarak mali bağımsızlığımızı tehlikeye atmaya kesinlikle karşıyız. Biz memlekette ilerlemeyi üretimi ve halkın refahını temin edecek zenginlik kaynaklarımızı geliştirecek faydalı borçlanmalara taraftarız. »

  01. 03. 1922 T.B.M.M. 3.Toplanma Yılını Açarken

  DIŞ POLITIKA


  « … Dış politika iç teşkilât ve iç politikaya dayandırılmak mecburiyetindedir yani iç teşkilâtın tahammül edemeyeceği genişlikte olmamalıdır. Yoksa hayâlî dış politikalar peşinde dolaşanlar dayanak noktalarını kaybederler… »

  17. 02. 1923 İzmir İktisat Kongresini Açış Söylevi.

  « … Dış politika bir toplumun iç yapısı ile sıkı sıkıya ilgilidir. Çünkü iç yapısına dayanmayan dış siyasetler daima mahkûm kalırlar… »

  23. 03. 1923 Afyonkarahisar Belediye Meclisi Üyeleriyle Konuşma


  « Dışişlerinde dürüst ve açık olan politikamız barış fikrine dayanır .Milletlerarası herhangi bir meselemizi barış yoluyla halletmeyi aramak bizim menfaat ve anlayışımıza uyan bir yoldur. »

  (1929)

  DİKTATÖRLÜK

  « Ben diktatör değilim. Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar ; evet bu doğrudur. Benim arzu edip de yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Çünkü ben zoraki ve insafsızca hareket etmek bilmem. Bence diktatör diğerlerini iradesine boyun eğdirendir. Ben kalpleri kırarak değil kalpleri kazanarak hükmetmek isterim. »

  21. 06. 1935 Gladys Baker’e Verilen Demeç

  ALINTIDIR.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çürük elmanın kurdu olur
  zıl elmanın bozkurdu olur
  cCc
 2. #7
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  DİN

  « ... Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah’ın emrettiği şey Müslüman erkeğin ve Müslüman kadının beraber olarak bilim ve bilgi kazanmasıdır… »

  31. 01. 1923 İzmir’de Halk ile Konuşma.

  « … Bizim dinimiz en makul ve tabiî bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabiî olabilmesi için akla fenne ilme ve mantığa uyması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. »

  31. 1. 1923 İzmir’de Halk ile Konuşama.

  « … İnsanlara feyz ruhu vermiş olan dinimiz son dindir. Eksiksiz dindir. Çünkü dinimiz akla mantığa hakikate tamamen uyuyor ve uygun düşüyor.… »

  07. 02. 1923 Balıkesir’de Halka Konuşma.

  « Bizim dinimiz milletimize değersiz miskin ve aşağı olmayı tavsiye etmez. Aksine Allah da Peygamber de insanların ve milletlerin değer ve şerefini korumalarını emrediyor. »

  5. Şubat 1923 Akhisar’da Konuşma.


  « Türk milleti daha dindar olmalıdır yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime bizzat hakikate nasıl inanıyorsam bunada öyle inanıyorum… »

  29. 10. 1923 Fransız Muhabiri Maurice Pernot’ya Demeç.

  « Dini fikir ve inançlara hürmetkâr olmak öteden beri tabiî ve genel bir anlayıştır. Bunun aksini düşünmek için sebep yoktur. »

  11. 12. 1924 Times Muhabirine Cevap.

  « Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye muhalif değiliz. Biz sadece din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor kaste ve fiile dayanan bağnaz hareketlerden sakınıyoruz. »

  (1925)

  DİNSİZLİK


  « … Bence dinsizim diyen mutlaka dindardır. İnsanın dinsiz olmasının imkânı yoktur… »

  Dinsiz kimse olmaz. Bu genelleme içinde şu din veya bu din demek değildir. Tabiatıyla biz içine girdiğimiz dinin en çok isabetli ve çok olgun olduğunu biliyoruz ve imanımız da vardır… »

  02. 02. 1923 İzmir Türkiye’nin Geleceği Üzerine Konuşma


  DONANMA


  « Hudutlarının mühim ve büyük kısımları deniz olan Türk devletinin donanması da mühim ve büyük olması gerekir. O zaman Türk Cumhuriyeti daha gönlü rahat ve emin olacaktır. »

  (1924)

  DÜŞMAN

  « … Memleketimizde meydana gelen yeni durumun sonuçlarından yabancıları ürküterek Avrupa’da aleyhimize bir fikir akımı ortaya çıkarmak isteyenler bizim düşmanlarımızdır… »

  02. 11. 1922 Le Petit Parisien Muhabirine Bursa’da Verilen Demeç .

  « Düşmana merhamet acz ve zaaftır… »

  16. 03. 1923 Adana Çiftçileriyle Konuşma.


  « Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız. »

  (1936)

  ALINTIDIR.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çürük elmanın kurdu olur
  zıl elmanın bozkurdu olur
  cCc
 3. #8
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  H
  (HAKİKAT) GERÇEK


  « Meseleleri hâdiselere göre değil aslında olduğu gibi ele almak lâzımdır. »

  (1924)

  « Hakikati konuşmaktan korkmayınız »

  (1926)


  « Vaziyeti muhakeme ederken ve tedbir düşünürken acı olsa da hakikati görmekten bir an geri kalmamak lâzımdır. Kendimizi ve birbirimizi aldatmak için lüzum ve mecburiyet yoktur. »

  (1927)


  « … Çok söz uzun söz bir şey için söylenir: Hakikati anlamayanları hakikate getirmek için… »

  9/10. 08. 1928 İstanbul Sarayburnu Parkı TürkYazı İnkılâbı Hakkında Konuşma.

  HAKİMİYET


  « … Korku üzerine hâkimiyet kurulamaz. Toplara dayanan hâkimiyet sürekli olmaz. Böyle bir hâkimiyet ve hatta diktatörlük ancak ihtilal ortamında geçici bir zaman için lazım olur… »

  30. 11. 1929 Vossische Zeitung Muhabirine Demeç

  HALİFE

  «İstanbul’da saltanat ve zevklerinin çıkarlarının devam ettirilmesini düşmanların anavatanımızı istila etmek emellerine uydurmakta onlarla işbirliği yapmakta düşman devletlerin her isteğine boyun eğmekte asla tereddüt göstermeyen vicdanları sızlamayan milletimizin hür ve müstakil yaşama azmini kırma için hainane teşebbüslerden çekinmeyen sultan ve halifelerin artık bu vatanda asla yeri yoktur ve olamaz. »

  26. 08. 1925 İnebolu’da Bir Konuşma

  HALK

  HALKÇILIK

  « Bizim görüşümüz-ki halkçılıktır – kuvvetin kudretin egemenliğin yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir halkın elinde bulundurulmasıdır. »

  17. 07. 1920 T.B.M.M.

  « … Zannederim bugün ki varlığımızın asıl niteliği milletin genel eğilimlerini ispat etmiştir o da halkçılıktır ve halk hükûmetidir. Hükümetlerin halkın eline geçmesidir… »

  17 .07. 1920 T.B.M.M.


  « … Halkçılık toplumsal düzenin çalışmasına hukukuna dayandırmak isteyen bir sosyal sistemdir. Efendiler biz bu hakkımızı korumak istiklâlimizi emin bulundurabilmek için genel kurulumuzca milli kurulumuzca bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı milletçe savaşmayı gerekli gören bir yolu takip eden insanlarız. »

  (1921)

  « İç siyasetimiz de ilkemiz olan halkçılık yani milletin bizzat kendi geleceğine sahip olması esası anayasamız ile tesbit edilmiştir. »

  (1921)

  « Halkçılık teşkilâtı en ufak daireye kadar yaygınlaştırıldığı takdirde sonucun daha büyük ve verimli olacağına şüphe yoktur. Memleket ve milletin içinde bulunduğu zorlukları ve harp halini de düşünürsek meclisin çalışmalarının sonucu ve oradaki başarısını takdir etmemek mümkün değildir. »

  10. 01. 1922 Vakit Başyazarı Ahmet Emin İle Mülâkat

  HALK DEVLETİ
  « … Türkiye devleti bir halk devletidir halkın devletidir. Mazideki kuruluşlar ise bir şahıs devleti idi şahısların devleti idi. »

  13. 08. 1923 T.B.M.M. 2. Toplanma Yılını Açarken

  HALK HÜKÜMETİ

  « … Bizim hükûmetimiz demokratik bir hükûmet değildir sosyalist bir hükûmet değildir ve hakikaten kitaplarda mevcut olan hükûmetlerin bilimsel yapıları itibarıyla hiçbirine benzemeyen bir hükûmettir. Fakat millî hakimiyeti millî iradeyi tecellî ettiren tek hükûmettir bu mahiyette bir hükûmettir! Sosyoloji noktasından bizim hükûmetimizi ifade etmek lâzım gelirse halk hükûmeti deriz. »

  01. 12. 1921 T.B.M.M.

  « Şurası unutulmamalı ki bu idare tarzı bir bolşevik sistemi değildir. Çünkü biz ne Bolşevikiz ne de Komünist ; ne biri ne diğeri olamayız. Çünkü biz milliyetçi ve dinimize hürmetkârız. özetle bizim hükümet şeklimiz tam bir demokrat hükûmettir. Ve dilimizde bu hükümet « halk hükûmeti » diye anılır. »

  02. 11. 1922 Le Petit Parisien Muhabirine Demeç.


  ALINTIDIR.

  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çürük elmanın kurdu olur
  zıl elmanın bozkurdu olur
  cCc
 4. #9
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  HALK İDARESİ

  « … Milletimizin bugünki idaresi hakiki mahiyeti ile bir halk idaresidir. Ve bu idare tarzı esası meşveret (danışma) olan Şûra idaresinden başka bir şey değildir… »

  03. 01. 1922 General Frunse’nin Ziyafetinde.

  « … Herhalde halkımızı idare ile yakından ilgilendirmek yani idareyi doğrudan doğruya halkın eline verebilecek bir idare şeklini tesis etmek hem milli hakimiyetin hakiki olarak temsili ve hem de bu sayede halkın benliğini anlaması itibarıyla gerekli idi. İşte bu düşüncelerin bu araştırmaların ilhamı olarak proje yapılmıştı… »

  10. 01. 1922 Vakit Başyazarı Ahmet Emin İle Mülâkat.

  HALK TEŞKİLATI

  « … Teşkilat baştan sona kadar halk teşkilatı olacaktır. Genel idareyi halkın eline vereceğiz. Bu toplumda hak sahibi olmak herkesin gayretli olması esasına dayanacaktır. Millet hak sahibi olmak için çalışacaktır. »

  10. 01. 1922 Vakit Başyazarı Ahmet Emin İle Mülâkat.


  HARB


  « Her zamandan daha ziyade inanıyorum ki harp pahalı bir iştir. Harbin sürüklediği facialar ve dehşetten üzgünüm. Fakat harp etmeden elimizdeki silahları bıraktığımız zaman tamamen harap olacağımızı da biliyorum. »

  Ağustos 1921 Associated Muhabirine Demeç.

  « Derhal şu veya bu sebepler için milleti harbe sürüklemek taraftarı değilim. Harp zorunlu ve hayati olmalı. Hakiki kanaatim şudur: milleti harbe götürünce vicdanımda azap duyamamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Ama millet hayatı tehlikeye düşmeyince harp bir cinayettir. »

  16. 03. 1923 Adana Çiftçileriyle Konuşma.


  « … Bir harp oyunu yapmak suretiyle vatanın ve milletin yüksek menfaatlerinin müdafaasını beraber göz önünde bulunduracağız. Bu çalışmamızda son senelerin başarılarla dolu muharebelerinin meydan muharebelerinin cumhuriyet ordusuna ve onun kıymetli komuta heyetine kazandırdığı tecrübelerin sonucunu inceleyeceğiz. Dünyanın fen ve sanatta en son gelişmelerini göz önünde bulunduracağız… »

  15. 02. 1924 İzmir Ordu İleri Gelenleri İle Konuşma.

  « … Harp muharebe nihayet meydan muharebesi yalnız karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir. Milletlerin çarpışmasıdır. Meydan muharebesi milletlerin bütün mevcudiyetleriyle ilim ve fen sahasındaki seviyeleriyle ahlaklarıyla harslarıyla hulâsa bütün maddi ve mânevi kudret ve faziletleri ve her türlü vasıtalarıyla çarpıştığı bir imtihan sahasıdır. Bu sahada çarpışan milletlerin hakiki kuvvet ve kıymetleri ölçülür… »

  30. 08. 1924 Dumlupınar’da Konuşma.

  « Eğer harp bir bomba patlaması gibi birdenbire çıkarsa milletler harbe engel olmak için silâhlı mukavemetlerini ve mâlî kuvvetlerini saldırgana karşı birleştirmekte tereddüt etmemelidirler. En hızlı ve en etkili tedbir muhtemel bir saldırgana saldırının yanına kâr kalmayacağını açıkça anlatacak uluslararası teşkilatın kurulmasıdır. »

  21. 06. 1935 Gladys Baker’a Demeç

  HARP SANAYİİ

  « Bilhassa harp sanayii ve fabrikalarının çalışmasını özel bir takdir ile anmayı bir borç bilirim. Bu son sene içinde bu fabrikaların eksikleri kademe kademe tamamlanmıştır. Bugün her türlü ihtiyacın üretimi mümkün hale gelmiştir. Yeni kurulan mermi ve fişek fabrikalarında bol miktarda topçu ve piyade caphanesinin ve bombasının hazırlanması ve üretiminde başarı sağlanmıştır. »

  01. 03. 1922 T.B.M.M. 3. Toplanma Yılını Açarken.

  « Azim ve imanımız önünde yıkılarak silâh mühimmat ve araçlarını savaş meydanında terke mecbur olan Yunan ordusunun bıraktıklarından istifade olunarak değişik merkezlerde yeni ve yedek silâh ve cephane depolarımız ve fabrikalarımız kurulmuştur. Bu genişlikte kurulan ve gün geçtikçe daha çok genişleyen ve mükemmelleşen askerî kurumlara lâzım olan fenni beyinler yetiştirilmesi için de hazırlıklarda bulunulmaktadır. »

  01. 03. 1923 T.B.M.M. 4. Toplanma Yılını Açarken.

  « … Harp sanayii tesisatımızı daha ziyade gelişmesi ve genişlemesi için alınan tebirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz önünde tutulmalıdır. »

  01. 11. 1937 T.B.M.M. 5. Dönem 3.Toplanma Yılını Açarken.


  « Bundan sonrası için bütün uçaklarımızın ve motorlarının memleketimizde yapılması ve hava harp sanayimizin de bu esasa göre geliştirilmesi gerekir. Hava kuvvetlerinin kazandığı önemi göz önünde tutarak bu çalışmayı plânlaştırmak ve bu konuyu lâyık olduğu önemle milletin nazarında canlı tutmak lâzımdır. »

  01. 11. 1937 T.B.M.M. 5. Dönem 3.Toplanma Yılını Açarken


  HARF İNKILABI

  « … Çok işler yapılmıştır ama bugün yapmaya mecbur olduğumuz son değil ancak çok lüzumlu bir iş daha vardır. Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Vatandaşa kadına erkeğe hamala sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanseverlik ve milliyetseverlik vazifesi biliniz… »

  9/10. 08. 1928 Yeni Yazı İnkılabı Hakkında.


  « … Bizim uyumlu zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir; Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurarak anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak bunu anlamak mecburiyetindesiniz… »

  9/10. 08. 1928 İstanbul Sarayburnu Parkı Türk Yazı İnkılâbı Hakkında Konuşma.

  « Az zaman sonra yeni Türk harfleriyle gözler kamaştırıcı Türk manevî ilerlemesinin ulaşabileceği güç ve saygının uluslararası düzeyini gözlerimi kapayarak şimdiden o kadar parlak görüyorum ki bu manzara beni kendimden geçiriyor. »

  23. 08. 1928Anadolu Ajansı Muhabirine Demeç.


  «.Büyük milletimizin bir kat daha gelişmesini ve yükselmesini temin edecek olan yazı inkılâbı... »

  16. 09. 1928İstanbul Belediye Başkanına Demeç.

  « … Meclisinizin en büyük eseri olan Türk harfleri memleketin genel hayatına tamamen uygulanmıştır. İlk zorluklar milletin fikir kuvveti ve medeniyete olan sevgisi sayesinde kolaylıkla yenilmiştir… »

  01. 11. 1929 T.B.M.M. 3. Dönem 3. Toplanma Yılını Açarken.

  ALINTIDIR.

  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çürük elmanın kurdu olur
  zıl elmanın bozkurdu olur
  cCc
 5. #10
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  HAVACILIK

  « Bizim dünyamız - bilirsiniz - topraktan sudan ve havadan unulmuştur. Hayatın da esas unsurları bunlar değil midir? Bu unsurlardan birinin eksikliği yalnız eksikliği değil sadece bozukluğu hayatı imkansız kılar. Hayatı hele ulusal hayatı seven onu korumak isteyen; yurdunun topraklarına denizlerine olduğu gibi havasına da ilgisini hergün biraz daha çoğaltılmalıdır. »

  03. 05. 1935 Havacılık Hakkında Konuşma.


  « … Türk çocuğu; Her işte olduğu gibi havacılıkta da en yüksek düzeyde gökte seni bekleyen yerini az zamanda dolduracaksın. Bundan gerçek dostlarımız sevinecek Türk ulusu mutlu olacaktır. »

  03. 05. 1935 Havacılık Hakkında

  « … Hayat mücadeleden ibaretlir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır. Galip olmak mağlup olmak. »

  18. 03. 1923 Tarsus’da Gençlerle Konuşma.

  Havacılıkla ilgili konuşmasının aynısı
  « Bizim dünyamız - bilirsiniz - topraktan sudan ve havadan unulmuştur . Hayatın da esas unsurları bunlar değil midir ? »

  03. 05. 1935 Havacılık Hakkında Konuşma.

  « … Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi varlığı saadeti için çalışmakta bulunabilir… »

  17. 03. 1937 Ankara Palas. Romanya Dışişleri Bakanı Antonescu İle Konuşma

  HİLAFET

  « Hilâfeti muhafaza edeceğiz. Şu şartla ki Büyük Millet Meclisi ve millet hilâfetin dayanacağı bir mesnet ve kuvvet olacaktır. »

  02. 11. 1922 Bursa Le Petit Parisien Muhabirine Demeç.

  « … Esasen bu mesele yalnız Türkiye’ye ait olmayıp bütün islâm alemini ilgilendiren bir meseledir. »

  02. 11. 1922 Bursa Le Petit Parisien Muhabirine Demeç.

  «Bütün İslâm aleminin gerçek kurtuluşuna kadar varlığını korumayı görev bildiğimiz hilâfet makamı Türkiye Devleti’nin ne istiklâli ne idaresi ve ne de hakimiyeti ile zıtlık teşkil etmez. Bu makam ve bu makamda oturan kişinin varlığı sebebiyet verilmedikçe sakıncaların kaynağı olarak düşünülemez. Fakat şurası kesinlikte bilinmelidir ki herhangi bir makam ve şahıs tarafından bu sakınca doğurulduğu gün orada teori biter pratik ve uygulama başlar. »

  18. 01. 1923 İzmit Halkı İle Konuşma.

  « … Bu makamı Türkiye milletinin hakimiyetini ihlâl edecek bir makam diye anlamak doğru değildir. Bugün halife olan kişinin bizim ile beraber aynı gerçekleri takdir buyurduğunu zannederim. Ancak bir sakınca ortaya çıkarsa yalnız bu makama atfetmek lazım gelmez. Bunu yapmak için her şeyden önce fikirlerini şeriat görünümüne sokan bazı cahiller menfaatperestler ve dalkavuklar ortaya çıkabilir. Bunların yapacağı telkinleri ve mahiyetini evvelden tanıyıp ona göre gerekli hazırlığı yapmak her ferdin ve milletin görevidir… »

  18. 01. 1923 İzmit Halkı İle Konuşma.

  « … Bütün İslâm milletleri üzerinde yüce ruhî görevini ifa eden halife fikri gerçeklerden değil kitaplardan çıkmış bir fikirdir… »

  29. 10. 1923 Fransız Muhabiri Maurice Pernot’ya Demeç.

  « … Tarihimizin en mesut devresi hükümdarlarımızın halife olmadıkları zamandır. Bir Türk padişahı her nasılsa hilafeti kendine maletmek için nüfuzunu itiyadını servetini kullandı. Bu sırf bir tesadüf eseridir. Peygamberimiz öğrencilerine dünya milletlerine İslâmiyeti kabul ettirmelerini emretti Bu milletlerin hükûmeti başına geçmelerini emretmedi. Peygamberin zihninden asla böyle bir fikir geçmemiştır. Hilafet demek idare hükûmet demektir. Hakikaten vazifesini yapmak bütün Müslüman milletlerini idare etmek isteyen bir halife buna nasıl muvaffak olur? İtiraf ederim ki bu koşullar içinde beni halife tayin etseler derhal istifamı verirdim. »

  29. 10. 1923 Fransız Muhabiri Maurice Pernot’ya Demeç.

  « Hilafetle beraber Türkiye’de mevcut olan Ortodoks ve Ermeni kiliseleri patrikhaneleri ve Musevi hahamhanelerinin ortadan kaldırılması lazımdır. Hilafet ve bu muhtelif patrikhaneler asırlardan beri ruhani yetkilerinin sınırları dışında çok büyük ayrıcalıklar aldılar. Halkın anlayışına dayanarak bahşedilen hukuk dışı ayrıcalıklar ile cumhuriyet idaresinin uygulanması mümkün değildir… »

  04. 05. 1924 New York Herald Tribune Muhabirine Demeç.

  « Hilâfet geçmişin bir rüyası olup zamanımız da varlık nedeni yoktu… »

  25. 11. 1924 Matin Gazetesi Yazarı Madam Titaniya’ya Demeç.

  « … Her sarıklıyı hoca sanmayın hoca olmak sarıkla değil dimağladır. »

  16. 03. 1923 Adana Esnaflarıyle Konuşma.

  « Büsbütün yeni kanunlar vücuda getirerek hukukî esasları temelinden değiştirmek teşebbüsündeyiz. Ve yeni hukukî esaslar ile alfabesinden tahsile başlayacak bir yeni hukuk neslini yetiştirmek için bu kurumları açıyoruz. Bütün bu uygulamalardaki dayanağımız milletin anlayış kabiliyeti ve kesin arzusudur. Bu teşebbüslerde arkadaşlarımız yeni hukuku bizimle beraber bahsettiğim mahiyette anlatmış olan güzide hukukçularımızdır. »

  05. 11. 1925 Ankara Hukuk Fakültesinin Açılışında Yapılan Konuşma.


  HUTBE


  « … Efendiler hutbe demek insanlara hitap etmek yani söz söylemek demektir. Hutbenin mânası budur… »

  07.02.1923 Balıkesir’de Halkla Konuşma.

  « … Hutbe okuyan kişilerin siyasî sosyal ve medenî gelişmeleri her gün takip etmeleri zaruridir. Bunlar bilinmediği takdirde halka yanlış telkinat verilmiş olur. Bundan dolayı hutbeler tamamen Türkçe ve zamanın şartlarına uygun olmalıdır… »

  07.02.1923 Balıkesir’de Halkla Konuşma.

  « … Hutbeden maksat ahalinin aydınlatılması ve yol gösterilmesidir başka birşey değildir. Yüz iki yüz hatta bin sene evvelki hutbeleri okumak insanları cehalet ve gaflet içinde bırakmak demektir. Hutbe okuyan kişilerin herhalde halkın kullandığı dille görüşmesi uygundur… »

  07.02.1923 Balıkesir’de Halkla Konuşma.

  HÜKÜMET

  « … Hükümetin iki hedefi vardır. Biri milletin korunması ikincisi milletin refahını temin etmek… »

  16.03.1923 Adana İlerigelenleriyle Konuşma.

  « Milletlerden ibaret olan toplumlar birer hükümet teşkili mecburiyetindedirler. Ama bu mecburiyet toplumun kendini muhafaza etmesi içindir Hükümetlerin kuruluş gayesi kavramı bundan ibarettir… »

  23.03.1923 Afyonkarahisar Beledîye Meclisi Üyeleriyle Konuşma.

  HÜRRİYET

  « Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası Hürriyet’tir. »

  1906 Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin Selanik Şubesini Kurarken.


  « Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir. Ben milletimin ve büyük atalarım en kıymetli mirasından olan istiklâl aşkı ile yaratılmış bir adamım .Çocukluğumdan bugüne kadar ailevi hususi ve resmi hayatımın her safhasını tanıyanlarca bu aşkım bilinmektedir. Bence bir millette şerefin haysiyetin namusun ve insanlığın var olması ve devam etmesi mutlak o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyla mümkündür. Ben şahsen bu saydığım niteliklere çok önem veririm ve bu niteliklerin kendimde varlığını iddia edebilmek için milletimin de aynı nitelikler ile donanmış olmasını şart ve esas bilirim… »

  22.04.1921 Hakimiyet-i Milliye.


  « … Eğer bazen ihtiyatkar hareket ediyorsak aşırı ölçüde şüpheli davranıyorsak bize çok pahalıya malolan hürriyetimizi kaybetmek hususundaki korkumuzdandır. Bu hürriyetin bir küçük kısmını sakat etmektense hepsini birden feda etmeyi tercih ederiz. »

  29.10.1923 Fransız Muhabiri Maurice Pernot’ya Demeç

  ALINTIDIR.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çürük elmanın kurdu olur
  zıl elmanın bozkurdu olur
  cCc
Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Atatürk'ün 19 Mayıs Sözleri - Atatürk'ün 19 Mayıs Özdeyişleri
  Konu Sahibi TayLan Forum Atatürk'ün Sözleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 07.Ekim.2016, 17:50
 2. Atatürk ün Dil İle ilgili Sözleri Ve Anıları
  Konu Sahibi SaDé! Forum Atatürk'ün Sözleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Şubat.2015, 20:29
 3. Atatürk'ün Sanat İle İlgili Sözleri
  Konu Sahibi Katre~ Forum Atatürk'ün Sözleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 18.Aralık.2014, 15:14
 4. Atatürk'ün Gençlik İle İlgili Sözleri
  Konu Sahibi Katre~ Forum Atatürk'ün Sözleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 15.Aralık.2014, 23:34
 5. Atatürk'ün Bilim İle İlgili Sözleri
  Konu Sahibi Katre~ Forum Atatürk'ün Sözleri
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 25.Eylül.2013, 17:33

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş