Atatürk ve Mehmed Akif Meselesi

Ankara’da Hamamönü’ndeyim. Burası Ankara’nın ilk yerleşim birimlerindendir. Milli mücadele yıllarında ordu mensuplarının mebusların ve hizmetkarların eşleriyle birlikte bir göz odada iki-üç aile birlikte kaldıkları evler buradadır. Fakat zamanla bakımsızlıktan viraneye dönmüş hiç tadilattan geçmemiştir. Bunu fark eden bir vakıf masraflardan kaçınmayıp şair Mehmed Akif Ersoy’un mebusluk yaparken kaldığı evi hemen yanındaki Taceddin Dergah’ını ona bitişik duran camiyi ve arka taraflarındaki çok eski evleri restore ettiriyor.

Gecekondu gibi harap duran evleri Osmanlı tarzı bir mimariyle restore ediyorlar. Büyük şair Mehmed Akif Ersoy’un kaldığı ev bitirilmiş durumda. Etrafındaki yıkık dökük duvarlar doğrultulmuş; ağaçlar budanıp yeni çimler ekilmiş. Hemen sol tarafında bulunan Taceddin Dergah’ı ve camisi ise onarımın sonuna gelmiş. Camiinin ön tarafındaki Osmanlı’dan kalma mezarlıkların mermerleri ve çevresi yenilenmiş. Birkaç ay sonra bu mezarlığa Muhsin Yazıcıoğlu defnedilecek; tabii tahmin bile edemiyoruz.

Fırsat buldukça buraya atıyorum kendimi gece-gündüz demeden. Ankara’da huzur nerededir deseler burayı işaret ederdim. Şehir dışından gelen misafirlerimi de mutlaka buraya getiriyorum.

Rahmetli şairin içinde İstiklal Marşını yazdığı ve sonradan müzeleşmiş evini gezdikten sonra Taceddin Dergah’ına girdim. İki büyük tabut içeride ziyaretçileri karşılıyor. Etrafı beşik gibi bir tahtayla çevrilmiş. Küçük de bir kitaplık var kenarda. Oraya Taceddin Sultan’ı tanıtan kitapçıklar konmuş. Onlardan bir tane alıp okumak için girdim içeri.

Ben onu okurken iki tane kadın dergaha girdiler. Önce beni görünce durakladılar. Fakat ben ilgisiz görününce geldiler.

- Buraya başörtüsüyle almıyorlarmış dedi birisi.

Halbuki hiç ilgisi yok. Hatta dergahı ziyaret etmek isteyen kadınlardan başını örtüp de girenler var; türbeye saygı babında…

- Olur mu abla diyor diğeri gel sen kimse bir şey demiyor.

- Vah vah demek ki burada yatıyor büyük şair diyor öteki.

Mehmed Akif’i kastediyor. Aslında onun naaşı İstanbul’da gömülüdür. Burada yatan Taceddin Sultan ile atasıdır.

Dışarıya atıyorum kendimi. Az ilerideki banka oturup kitapçığı okumaya devam ediyorum.

Taceddin Veli Ankara’ya ilk göçenlerden. Kendini İslam’a ve tasavvufa vermiş çok derin şiirler yazmış gönül sahibi birisi. O da aynı bizler gibi Mevlana’yı çok sevmiş. Onu görüp tanıyan ilminden ve aydınlığından faydalanan Ankaralılar da onu çok sevmişler.

Dergahtan çıkan iki kadın gelip yan tarafımdaki banka attılar kendilerini. Hararetli konuşuyorlar mecbur kulak misafiri oldum. Bakalım Mehmed Akif’in mezarını ziyaret ettiğini sanan bu insanlardan daha neler duyacağım derken yanılmadığımı anladım.

- …bu mübarek adamın cenazesine de gitmemiş. Gidenlere de küfretmiş. Bu adam ne yaptı sana!

Diğeri de tasdik etti:

- Ya ya…

- Rahmetlinin mezarı başında güzel bir konuşma yapan bilmem kimi de çağırmış azarlamış sonra…

- Yapmıştır…

Hemen anladım Atatürk’ten bahsettiklerini. Buna benzer olayları iddia eden değersiz bir kitaptan ben de okumuştum. Şöyle diyordu o kitap:

“Mehmed Akif son günlerini ülkesinde geçirmek için İstanbul’a gelmiş ve birkaç ay sonra vefat etmiştir. Cenazesine Atatürk katılmamış katılan gençleri de kınamıştır.”

İddiaya göre:

“Ben size devrimleri emanet ettim. Siz ise benim devrimlerime karşı çıkan Mehmed Akif’in cenazesini büyük törenle kaldırdınız” demiş Atatürk.

Şairin mezarı başında konuşma yapıp da Ata’dan azar işittiği iddia edilen kişi de Abdülkadir Karahan’dır.

Kadın devam ediyor sözlerine:

- Halbuki Mehmed Akif çok mübarek çok dindar adammış. Namazında niyazındaymış…

- Tabii öyledir abla benim babam da çok severdi onu.

- Kuran’ın Türkçesini yapmaya başlamış ama o adamın kötü niyetlerine alet olmamak için yakmış…

O adam dediği de Atatürk’tür. Kuran’ın Türk milleti tarafından okunup anlaşılması için Türkçe tefsirini yaptırmak isteyen Atatürk bu büyük sorumluluğu Mehmed Akif’e bizzat teklif etmiştir. Mehmed Akif ise Profesör Tabip Tuğgeneral Yalçın Işımer’in 1999 yılında GATA’nın açılışında söylediği üzere bu teklifi aldıktan sonra Mısır El Ezher Üniversitesi’nde yetkili Muhammet Rıza Raşit’le görüşüp Kuran’ın tam olarak tercüme edilemeyeceğini ancak mealinin yani anlamının yazılabileceğini belirterek kabul etti. 1926 yılında Türkoloji dersleri vermek için Mısır’a gitti ve bir yandan Kuran’ın anlamını yazmayı sürdürdü.

Osmanlı döneminde de “Tercüme” adını vererek Kuran’dan bazı ayetlerin çevirilerini yapan ve 10 yıl süre Kuran’ın tümünün çevirisi üzerinde çalışan Ersoy geldiği son noktayı ifade etmek için şöyle söylemiştir:

“Aman Yarabbi! Kuran ne söylüyor biz ne anlıyoruz! Kuran’da geçen ‘sabır’ ‘katlanmak’ değil ‘göğüs germek’ demektir. Fedakarlıkların semtine uğramayarak miskin miskin oturmak sonra da hissesine düşecek rüsvaylığı ‘kader böyle imiş tahammül etmeli’ diye hazmetmeye çalışmak hiçbir zaman Kuran’da geçen ‘sabır’ sözcüğü ile telif olunamaz!”

Fakat Mehmed Akif bir ilahiyatçı değildi. Üstelik din ilimlerini çok iyi bilen bir alim de değildi. Rahatsızlığının da ilerlemesiyle birlikte Kuran’ın son bölümlerine yeterince çalışamadığını fark etti. Dört yıl boyunca üzerinde çalıştığı tek kopya halinde yazdığı Kuran meali Mısır’da yakılarak yok edildi. Çünkü altına girdiği sorumluluk çok büyüktü.

Bu olay üzerine Atatürk devlet başkanı sıfatıyla Kuran’ın tercümesi işini dönemin en büyük İslam alimlerinden olan Elmalılı Hamdi’ye verdi. Derhal kolları sıvayan Elmalılı Hamdi dokuz ciltlik dev bir eser meydana getirdi ve o günün yoksul Türkiye’sinde on bin adet bastırılıp dağıtıldı. 1935–1936 yılları arasında yapılan bu çalışmanın telif ve basım masraflarını Atatürk bizzat maaşından karşılayarak tarihin kulağına “ben bu işe gönlümle de katılıyorum” diye fısıldamıştır.

Eğer iddia edildiği gibi bu tefsir işinde Ata’nın bir art niyeti olsaydı Elmalılı Hamdi de alet olmazdı. Çünkü kendisi yaşadığı dönemin en büyük İslam aşıklarından birisiydi.

Kaldı ki Kuran’ın Türk milleti tarafından okunup anlaşılmasının altında nasıl bir art niyet olabilirdi?

Hem Mehmed Akif’in büyüklüğünü yalnızca İstiklal Marşı yazmış olmasında ya da namazında niyazında aramak çok da doğru değildir. İçinde büyük bir vatan sevgisi taşıyan ve bu uğurda yeri gelip Arabistan çöllerine düşen oradan Almanya’ya gidip Fransız ordusundaki Müslüman askerleri savaştan vazgeçirmeye çalışan sonra milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle Burdur mebusu seçilen pek çok camide kurtuluş savaşına asker katmak için gırtlağını patlatan odur.

Cumhuriyete ve devrimlere düşman olduğu iddiası da doğru değildir. Milli Mücadele konusunda insanları ikna etmek ve Kurtuluş Savaşımıza er kişileri toplayabilmek için çabalar sarf etmesi bazı önemli merkezlerde konuşmalar yapması dönemin şeyhülislamı’nın hiç hoşuna gitmemiştir ve bu sebepten Darü’l Hikmet-i İsmaliye Cemiyetinden atılmıştır.

Bu çalkantılı ve maceralı hayatının içinde Neyzen Tevfik ile rengarenk bir dostluk yakalamıştır. Büyük şair Mehmed Akif Neyzen Tevfik’ten ney dersleri almış karşılığında da ona bildiği dilleri öğretmiştir.

Ayrıca bilindik sofulardan hiç olmamıştır. Mili mücadele döneminde Ankara’da bu evde kalırken hemen yanı başındaki Taceddin camisinde konuşmalar yapardı vaazlar verirdi. Anadolu’daki er kişilerin orduya katılmasından sonra muhtarlıkların mecburen kadınlara devredilmesi konusu meclise taşınmıştır. Bu duruma karşı çıkıp kadınların yöneticilik etmesini dine aykırı bulan bazıları “Biz atalarımızdan böyle görmedik” “İslam akli değil naklidir” diyerek itiraz etmişlerdir. Bu akıl ve din dışı söyleme çok gücenen büyük şair cuma günü Taceddin caminde cemaatin önüne çıkıp muhteşem bir konuşma yapmıştır:

“Ey cemaat!

Bugün dünyada milyonlarca Müslüman var. Ne acıdır ki hiçbirinin bağımsızlığı yok. Yalnız biz bağımsızlık sahibiydik. Ama biz de yüzyıllardır elde ne varsa yabancılara verip geri çekilerek yaşıyorduk.

Bunun sebebi dinimiz midir? Haşa! İslamiyet hayatı aklı mantığı zamanın icaplarını reddetmez. İslamiyet dini ölüler dini değildir!

Ama batı dünyası ilim ve fende ilerlerken biz Müslümanlar ne yaptık? Her şeyi Allah’a havale edip tembellik cehalet ve bağnazlık içinde donup kaldık. Sonuç ortada: Dilenerek yaşayan hükümetler harabeler ekilmemiş tarlalar yakılmış ormanlar hastalıklar hurafeler üfürükler yolsuz okulsuz köyler pis şehirler… Milletin hayrı için ne düşünsen ‘Olmaz!’ diye dikilen ilimsiz hocalar. Her yeniliğe ‘Biz dedemizden böyle görmedik!’ diye karşı çıkan yobazlar…

Milletlerin hayatında duraklamak bile ölmek demek iken biz tamamen durmuşuz. Geriden de geri bir hale düşmüşüz. Görünen köy kılavuz istemez! Yaşadığımız ilkel bir hayattır.

Peki batı ne halde?

Gemileri denizleri aşıyor şimendiferleri dünyayı geziyor uçakları havalarda dolaşıyor ilim adamları hayatlarını araştırmaya adamış halkları da mütemadiyen çalışıyor ve okuyor.

Durum bu.

Fakat kudretleri arttıkça hırsları da çoğalıyor. Asya’yı Afrika’yı bitirdiler şimdi sıra bize geldi. Sevr Antlaşması’nı okudunuzsa anlamışsınızdır ki bunların bizden istedikleri artık toprak değil bu defa canımızı varlığımızı istiyorlar.

Müslümanlar!

Bizi yenmek için düşmanın elinde iki vasıta var: Birincisi kaba kuvvet. Doğudan Ermeniler güneyden İngiliz ve Fransızlar üstümüze yürüdü. İtalyanlar Konya’ya kadar yayıldı. Karadeniz’de Rumlar ayaklandı. Batıdan Yunan ordusunu sürdüler.

Ama düşmanın ikinci vasıtası vardır ki birincisinden daha güçlüdür: Nifak!

Osmanlı devletini bu silahla parçaladılar. Sonra da parçaları teker teker yuttular. Öyleyse bugün de yarın da herkes gözünü dört açmalı kimin ve neyin hesabına birbirimizin gırtlağına sarılmamız isteniyor bunu çok iyi düşünmeli.

Aklımızı kullanmazsak böyle mazlum ve garip olmaya devam ederiz…”

En büyük tenkitlerini de miskinlik ve İslam dışı bir kadercilik anlayışında bulunan Müslüman alemine karşı yapmıştır ve hiçbir zaman değişimin karşına dikilen gerici bir mantıkta olmamıştır. “Sanırım biz Müslümanlar Allah ile fazla laubaliyiz” diyerek Avrupa ülkelerindeki sanayi gelişmelerine ve yeni icatlara sırt çevirmiş olmamızı üretmeden düşünmeden faaliyete geçmeden Allah’tan bir çıkar yol ummayı kınamıştır. Kadını ve evliliği yücelten şiirler yazmış hülleciliği ve kolayca boşanmayı lanetlemiştir. Zevcelerden söz ederken ruh arkadaşı gölgeler hayat arkadaşı gibi güzel sözcükler kullanmıştır. Kadınlara saygılı ve pek şefkatli yaklaşmak gerektiğini dile getirmiştir. Birden fazla kadınla evliliği reddetmiş ve karşısında durmuştur.

İrtica ile muhafazakarlığı birbirinden ayırarak “Yeniliği iyiliğinden hususiyle lüzumundan dolayı almak; eskiyi de fenalığı sabit olduğu için atmak lazımdır” sözünü kendisine düstur edinmiştir.

Namuslu bir gözle bakılıp karşılaştırma yapıldığı zaman Atatürk ile Mehmed Akif’in dünyaya hayata ve İslam’a bakışlarında zıtlık bulmak çok zordur. Hatta pek çok konuda aynı fikrin temsilcisi olmuşlardır.

Örneğin:

Her ikisi de Hz. Peygamberimizin en büyük mucizesinin Bedir Savaşı olduğunu tespit etmişlerdir. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nın Bedir Savaşı ile iman ve zihniyet bakımından ayrıca savaşı veren askerlerin kişilik yapıları ve tarihi rolleri bakımından da benzeştiğini söylemişlerdir.

“Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi
Bedr’in arslanları ancak bu kadar şanlı idi!”

İslam’ı aklın karşına koyanların; bu evrensel dini örf ve hurafelere boğanların karşısında durmakla da aynı tavrı sergilemişlerdir.

Aralarındaki ufak kırgınlığı daha doğrusu Mehmed Akif’in Atatürk’e olan gönül kırgınlığını ben size söyleyeyim.

1916 yılında vefat eden şair Tevfik Fikret ile Mehmed Akif’in arası iyi değildi. Şiire ve sanata bakışları da birbirine denk düşmüyordu. Tevfik Fikret Servet-i Fünûn edebiyatının en önemli isimlerinden birisiydi. Şiirde Fransız etkisinde olduğu ve içe kapanık yazdığı doğrudur. Akif ise milli değerlere bağlı toplumcu fakat ağır bir dille yazıyordu.

Öte yandan dil devrimini başlatmış olan Büyük Atatürk bu devrimin kökleşip benimsenmesi için yazarların ve şairlerin üstüne düşeni yapmasını diliyordu. Tevfik Fikret’in şiirlerinde duru bir Türkçe gözlemleniyordu. Mehmed Akif Ersoy ise şiirlerinde Osmanlıca Arapça ve Farsça kelimeleri sıklıkla kullanıyordu ve dil devriminden sonra da bu üslubunu değiştirmedi. Elbette buna saygı duymak gerekir. Şairin kendi tercihidir. Böylelikle şiirine daha derin bir anlam ve ciddiyet kattığını düşünebilir.

Bu durum da göz önüne alınınca Atatürk’ün edebi manada Tevfik Fikret’i daha olumlu gördüğü söylenebilir. Zaten bazı meclislerde ve sohbetlerde kendisi de bunu açıkça ifade etmiş ve Tevfik Fikret’in edebiyatını Mehmed Akif’ten daha çok benimsediğini söylemiştir.

Atatürk gibi bir önder tarafından edebi manada onore edilmemesi ve arasının açık olduğu Tevfik Fikret’in öne çıkarılması büyük şairde bir kırgınlık uyandırmıştı.

Ancak bu dargınlık bazılarının abartıp büyüttüğü adeta kanlı-bıçaklı düşmanlığa çevirdiği gibi değildir.

Bakalım bu iki büyük insanı daha kaç kere birbirine küs ve düşman ilan edecekler; ve bizler bu insanları kaç kere daha yılmadan tarih önünde barıştıracağız…

Yanımdaki bankta oturan güya Mehmed Akif’i tutup Atatürk’e atan tarihini bile dedikodu yoluyla öğrenmiş iki kadının sözleri devam ettikçe zihnimin içinde büyük şair Mehmed Akif Ersoy’un şu sözleri uğuldamaya başladı:

“Mısır’da on bir yıl kaldım. Fakat on bir saat daha kalsaydım çıldırırdım. Sana halisane bir fikrimi söyleyeyim mi: İnsanlık da Türkiye’de milliyetçilik de Türkiye’de Müslümanlık da Türkiye’de hürriyetçilik de Türkiye’de… Allah benim ömrümden alıp Mustafa Kemal’e versin!”

Mart / 2010

т๏ℓga คгαรαη

KAYNAKÇA:


K Dergisi 146. sayı
Taceddin Sultan Kitapçığı
İmamı Azam / Y.N Öztürk
Allah İle Aldatmak / Y.N Öztürk
Şu Çılgın Türkler / Turgut Özakman
Meşhurların Son Anları / B. Bozgeyik
Çağdaş Türk Edebiyatı / AÜ Yayınları
Dil ve Din / Cengiz Özakıncı
Mehmed Akif – Bir Karakter Heykelinin Anatomisi / Orhan Okay
Mehmed Akif ve Cemiyetimiz / Faruk K. Timurtaş