Atatürk'ün Bir Hatıra Defterine Yazdıkları
Harbiye Nezareti’nde çalışmakta olan Kaymakam İbrahim Bey’in oğlu Kemalettin Efendi kendisine hitaben yazılacak öğütleri kapsamak üzere bir hatıra defteri hazırlamış ve defterin başına da iki fotoğrafını yapıştırmıştır.
22 Ekim 1921 ile 19 Eylül 1923 tarihleri arasında otuza yakın kişiye sunulan defterde bazı şair ve yazarların hocaların ve hekimlerin yazıları bulunmakta ayrıca defter sahibinin babasının da öğüt şeklinde bir şiiri yer almaktadır. İsmet Paşa da u Eylül 1923 tarihiyle yazdığı yazıda “Kemalettin evlâdım. Mefkure sahibi doğru çalışkan ve sebatkâr ol. İyi Türk olabilmenin hayat mücadelesinde muzaffer olanın esrarı bunlardır” demektedir.

Kemalettin Efendi hatıra defterini yazması dileğiyle son olarak Mustafa Kemal Paşa’ya sunmuştur. Mustafa Kemal Paşa defterdeki yazıları okuduktan sonra genç Kemalettin Efendi’ye hitaben -defterin sondan bir evvelki sayfasına- şunları yazmıştır: **

Ankara-Çankaya19 Eylül 1923
Oğlum Kemalettin

Babanın haluk bir insan temiz bir asker olduğunu öğrendim. Seni fotoğrafından mütalâa etmekle fikir istihracına kalkışmayacağım. Babanın verdiği nasihatler kıymetlidir. Ben yalnız şunu ilâve edeceğim:

Hatırat defterini başkalarının yazıları ile doldurmaya heves etmektense hayat defterini kendi faaliyet ve fazilet eserlerinle doldurmaya bak!

Gazi Mustafa Kemal

Kaynak... Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]