Güneş Tutulmaları

Mitolojik formlarda düşündüğümüz zaman Güneş Tutulması eril ilkenin dişil ilke tarafından örtülmesi anlık da olsa yok edilmesi anlamına gelmektedir.
Mitolojik formlarda düşündüğümüz zaman Güneş Tutulması eril ilkenin dişil ilke tarafından örtülmesi anlık da olsa yok edilmesi anlamına gelmektedir.

Mitolojik Helios veya Güneş Ay Tanrıçası Selena tarafından kapatılır. Bu hayatı ve yaşamı anlıkta olsa gölgeleyen etki tüm toplumlarda ve mitolojilerde kötücül olarak tanımlanmıştır. Gündüz vakti kısa bir an da olsa yaşanılan karanlık insan üzerinde huzursuz ve garip bir ruh hali yaratmış ve Tutulmalar hep felaketlerle beraber anılmışlardır.

Eski Çin ve Ortadoğu'da Tutulmalar çok önemliydi. Elimizdeki tarihi kaynaklar çok eski tarihlere kadar Güneş ve Ay Tutulması listeleriyle doludur.

Astroloji sembolizminde Güney ve Kuzey Ay düğümleri Çin ve Hint'te bir ejderhaya benzetilmiş gücünden de Tanrısal analojik imgeleri simgelediği için bazen korkulmuş bazen de saygı ile karşılanmıştır.

Eski Astrologlar Ay düğümlerine 'Ejderhanın Başı' ve 'Ejderhanın Kuyruğu' adını vermişlerdir.

Astronomik olarak da bir Tutulmanın olabilmesi için Yeni Ay'ın Ay düğümleriyle kesişmesi bir başka deyişle Güneş Ay ve Dünya'nın aynı düzlem derecesinde bulunması gerekmektedir.

Astrolojik açıdan Tutulmalar çok önemli anlamlar ile yüklüdür. Çok eski zamanlarda dört özel burç kozmik tapınağın temel direkleri kabul edilirdi. Bu burçlar çeşitli milletlerin tapınaklarında ikonlarla sembolize edilmişlerdir. Bunlar Boğa Aslan Akrep ve Kova olarak bilinen Boğa Aslan Yılan ve İnsanla temsil edilen dört sabit nitelikli burçtur. Sabitlerin birinci ikinci ve dördüncü burcu sembolizm olarak hiç değişmemiş ama üçüncü burç olan karmanın yaşamın ve ölümün efendisi Akrep burcu Ejderha Yılan ve Kartal ile sembolize edilmeye başlanmıştır. Sabit grupların dört sembolünü insanın başını kartalın kanatlarını Boğa' nın ön ayaklarını Aslan' ın arka ayaklarını temsil eden Babil Kerubimlerinde görmekteyiz. Aynı sembolizm Mısır Sfenksinde de karşımıza çıkmaktadır. Bir zamanda aynı isimli takım yıldızlarla astronomik olarak aynı bölgeye denk düşmelerinden ayrıca ekinoksları ve Tutulma dönemlerini göstermeleri açısından bu takım yıldızlar tüm kültürler tarafından çok önemsenmişlerdir.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]