Mars ve Özgürlük Dürtüsü..

Kişinin kendi arzularını tatmin etmesinin ötesine bir türlü uzanamayan aşklar büyük bağlılıkların “trajik” şekillerde bitmesinin ana sebeplerdir.

Aşk girdaplarında kendi arzularını tatmin eden kişi bir taraftan da büyük ölçüde kısıtlandığını hissederek ilişkinin sürecine en büyük darbeleri vurmaya başlar.AŞIK OLMAK VE AŞKLA SEVMEK 2
Venüs’ün elinde bir aynayla kendisine bakarak dev bir deniz kabuğu içinde denizden yükselmesinin sembolize ettiği tamamen kendine yönelik bir aşktır.

Ergenlerin çoğunlukla aşka aşık olduklarını söyleriz. Daha sonra ise bu aşk daha çok bir başkasına yönelip ona bağlanmaya başlar. Yani ergenlikteki “bir diğeri” ile hatta “herhangi biri” ile ilişki içinde olma ihtiyacı artık daha belirgin bir psikolojik ihtiyaç veya kompleks tarafından yönlendirilir hale gelir. Diğer her şeyden tamamen ayrı kalacak kadar belirginleşen önceki deneyimler yoluyla daha sınırlı ama “kesin” olan bu ihtiyacın giderilmesi için artık “belli” bir kişiye belki de bir eşi daha olmayan bir bireye ihtiyaç vardır.

Ancak bu aşkın karakterini değiştirmez! Sahiplenici kıskanç rezil edici bir aşkın değerli özel olan hiçbir yönü yoktur. Önemli olan bir kişinin kaç kişiyi sevdiği değil ne şekilde sevdiğidir.

Düşünüldüğü zaman “fuhuşumsu” evlilikler vardır. Bildiğimiz anlamıyla veya sosyal düzenlemeler ve kanunlar açısından böyle olmasa bile insan ruhunun değeri ve bireysel bilincin gelişmesi açısından ele alındığında ancak bu şekilde tanımlanabilirler.

Burada aşkla sevmek ile aşık olmak arasındaki farkın vurgulanması gerekiyor. Aşık olduğumuzda diğer bir kişiyle olan ilişkimizde açığa çıkmış manyetik güçlerin girdabına yakalanmışız demektir. Mutlulukla ancak bir taraftan da çekingenlik ve bilinçsiz kurtulma çabalarıyla bu girdabın içinde kalmayı; bağlanmayı bu manyetik alanın enerjileriyle kısıtlanmayı kendi benliğimizden tamamen ayrı gibi görünen bu alanda var olmayı kabul ederiz.

Venüs çekim gücünün kendisidir. Herhangi bir manyetik alanın güç hatlarını belirleyen Venüs’ün gücüdür.

Alan tarafından çekilen ve ona karşılık veren her şey kendisini alan içindeki enerjilerin ritmi ile oluşmuş olan bu güç hatlarına uyum sağlama zorunluluğu ile karşı karşıya bulur. Bu alana giren kişi ise alanın iç manyetizmasına karşı gelecek bir merkezkaç kuvveti (Mars) üretemediği sürece bu alanın yerel canlısı haline gelir.

İlişkinin kendisi bir dönüştürücü etmendir. Aşık olan iki birey ilişkinin kendisi tarafından şartlandırılırlar ve olumlu ya da olumsuz olsun mutlulukla ya da kızgınlıkla yapılsın eylemlerini de yine ilişkinin kendisi şekillendirir.

Egoları ilişkiyi kendilerinin kurduğunu söylese de aslında ilişkinin kendisi ve yaşam enerjileri egoları kontrol etmektedir. Aşkın gücü kendilerine ne yapıyor olursa olsun bu gücün isteklerini tatmin etmek zorundadırlar.

Hisleri ve eylemleri tamamen olmasa bile çoğunlukla “zorlanımlıdır”.

Aşk bir güçtür. Venüs deneyiminin arkasında güçlü ve kaçılamaz deniz gelgitleri; insan ırkının yaşama dürtüsü hayvansal içgüdüler ve toplumsal gelenekler vardır. Venüs deneyimi aynı gelgit gibi sevmek ve nefret etmek arasında gidip gelir. İlişki alanının (Venüs) gücüne boyun eğmek ile ondan kaçma arzusu (Mars) arasında iki farklı tarafa sallanıp durur. Dünya gezegen olarak biri merkezcil diğeri merkezkaç kuvveti olan bu iki kuvvet arasında dengede durur. Çiftin ilişkilerine verdikleri bilinçli veya yarı bilinçli içsel duygu reaksiyonları veya tamamen bilinçsiz olan reaksiyonlarını açığa çıkaran dış kaynaklı olaylar Mars’ın özgürlük dürtüsünün yani merkezkaç kuvvetinin ilişkinin Venüs alanını bozmasına yol açar. Aşıklar bilinçsiz bir eğilim ile alanın sınırları dışına çıkmalarını sağlaması için dışsal bir olay veya bir başka kişi aramaya başlarlar.

Kişi zorlanımlı biçimde aşık olmaz da gerçekten aşk ile severse ilişki kendisini anlaşılmış ve kabul edilmiş ihtiyaçlar üzerinden gösterir. Bu durumda aşk ile sevmek de bir diğer kişiyle olumlu bir ilişki içinde olunduğunu ifade eder. Aşk ile seven kişi ilişkinin çıplak biçimde göz önüne serilmesi ve gelişmesi için çalışmaya yönelir. Bu süreğen “aşk yaratma” çabası ise kişinin sevdiği kişi için mutluluk ve ruhsal gelişim yaratma çabası haline gelir. Bu aşk amaçlıdır; diğeri (aşık olmak) ise zorlanımlıdır.

Zorlanımlı aşk da her zaman olumsuz olacak diye bir kural yoktur. Bu tür aşk inatçı bir egoyu yenmek ve dönüştürmek için herhalde en iyi yoldur! Gerçekten de zorlanımlı aşk abartılı ve eşit şekilde zorlanımlı bir egoya en iyi cevap olma niteliği taşır. Aşkın zevki çoğunlukla trajik bir şekilde ezilip parçalanan egoların acılarına karışır.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]