Güney Ay Düğümü Nedir?

Geçmiş enkarnasyonlardan sadece birini değil daha çok genel ortamı davranışlarımızın genel sonuçlarını geçmişteki düşüncelerimizi ve seçimlerimizi anlamamıza yardımcı olur. Yani ruhun geçirdiği evrimin bir planı gibidir.
Oğuzhan Ceyhan / Funda Ceyhan
Uzman Astrolog / İçmimar ve Feng Shui uzmanı

Geçmiş enkarnasyonlardan sadece birini değil daha çok genel ortamı davranışlarımızın genel sonuçlarını geçmişteki düşüncelerimizi ve seçimlerimizi anlamamıza yardımcı olur.

Yani ruhun geçirdiği evrimin bir planı gibidir.

Güney Ay düğümünün gerisinde yüzlerce yılı sembolize eden yirmi elli hatta daha fazla hayat vardır. Bu hayatlar bize tanıdıktır. Ancak onları hatırlamayız. Bazıları için Güney Ay düğümü sağlam bir temeldir. Bazıları için ise acılı bir şekilde kurtulması gereken bir hatalar birikimidir. Bu nedenle bu düğüm kötü görünümlerinde haritanın zayıf noktasını gösterir. Herkes geçmiş yaşamlarını araştıracak kadar cesur değildir. Her zaman geçmiş yaşamlardaki korkularımızla yüzleşecek kadar güçlü olmayabiliriz.

Güney Ay düğümü negatif alışkanlıklarımızı belirtir bu alışkanlıklar ruhun ve çoğunlukla bedenin de fizyonomisini çizer. Düğümler ruhun yolculuğu hakkında önemli bilgiler verir. Geçmiş yaşamda kazanılmış düşünceler bir günde silinmez: Ruh hala bu hayatındaki amaçlarından vazgeçip eskiye dönebilir durumdadır. Aşılamayan hisler ve gerçekler kişiyi bilmediği tanımlayamadığı bir geçmişe doğru çeker. Kişinin farkındalık düzeyi geçmişi merak sürecinin kazanca çevrilmesini belirler. Geçmiş yaşantılarını bilmek ve bazı engramların açığa çıkışına neden olur. Bu da herkesin yüklenebileceği bir yük değildir.

Öğrenme süreci dikkatle takip edilmelidir. Geçmiş ve gelecek bir araya getirilmek ve sağlıklı bir zemine oturtulmalıdır. Aşırı derecede geçmişe takılı kalmak ve o değerlere kendini yakın hissetmek yeni karmanın yolundan saptırır ve kişinin ilerleme isteğini azaltabilir.

Bazı bireyler korkar ve geçmiş yaşamdaki düşüncelerine ve alışkanlıklarına tutunurlar. Yani bir adım geriye Güney Ay düğümüne geri dönerler. Güney Ay düğümü aynı zamanda hangi davranışlar içinde kapalı kaldığımızı gösterir. Güney Ay düğümlerini incelemek ruhun geçmişten bu yana hangi yolda ilerlediği ve daha ne kadar yol kat etmesi gerektiğini ifade eder.

Doğru karmik bir analiz için düğümlerle kavuşum derecesi veya düğüme açı yapan gezegenin bulunduğu burç derecesi Güney düğümüne orb'u ve kavuştuğu sabit yıldız ile bulunduğu takımyıldız dekanatı incelenmelidir .

Karmik Astrolojik çalışmalar ve Güney düğümü sağaltımları için bu işi yapacak Astrolog çok tecrübeli olmalıdır. Çünkü Güney düğümünün bulunduğu burç belli bir dönemi temsil ederken o dönemde doğan insanlar arasındaki grup karmalarını açıklarken bireye indirgemeye başladığımız tüm çalışmalarda ev derecesi ve zorlayıcı köşelerden aldığı açılar çok önemlidir.

Ay bir önceki yaşamımızdaki kişiliğimizi temsil ettiği için karmadan gelen ve çocukluktan itibaren yetenek veya eğilim şeklinde karşımıza çıkan otomatik davranışları gösterir. Güney düğümü ve ayın zorlayıcı veya kavuşum açısı bir önceki yaşamda bitirilmemiş hala pek çok olay ve kavramın olduğunu ve bunun ayın tüm metonik tutulum dönemlerinde ve her yıl periyodik olarak tekrarlayan tutulumlarda bu olay ve kavramların çok çeşitli fenomenler olarak karşımıza çıkacağını gösterir.

Ay düğümleri Geçmiş yaşam kavramının çok iyi anlaşılması gerekli bir aşamasıdır büyük sorumluluk gerektirir. Karması hakkında konuşulacak kişinin doğum saatinin kesinlikle doğru bilinmesi de lazımdır.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]