Işık yılı : Astronomi biliminde kullanılan ışığın boşlukta bir yılda kat ettiği uzaklığa eşdeğer yaklaşık 10 trilyon kilometreye eşit uzaklık birimi.

Asteroit :
Boyutları 1 000 kilometreyi aşmayan küçük gezegen.

Yıldız :
Çekirdeğinde termonükleer tepkimeler gerçekleşen çok sıcak gazlardan oluşan ve ışık yayan yaklaşık olarak küresel gök cismi.

Gökada :
Tutarlılığı çekim gücüyle sağlanan çok büyük yıldızlar ve yıldızlar arası maddeler kümesi.

Bulutsu (nebula) :
Yıldızlar arası ortamın gaz ve toz bulutu.

Paralaks :
Ele alınan belirli bir gökcisminin Dünya’ya olan uzaklığına eşit bir uzaklığın bu gökcisminden hangi açı altında görüleceğini belirten açısal birim.

Yıldız
:Kızgın gazlardan oluşan etrafına ısı ve ışık yayan parlak gök cisimlerine yıldız denir. Güneşimizin bir yıldız olduğunu söylemeye gerek yok herhalde..

Gökyüzü :
Gözümüzün görebildiği sınıra kadar olan mavi kubbe gök gök kubbe sema.

Ufuk :
Gök kubbenin yerle birleştiğini gördüğümüz ve bir çeşit sınır vazifesini gören bu çembere ufuk denir.

Uzay ( Feza ) :
İnsanın gözlem araçları ile ulaşabildiği noktalar arasındaki varlık alanıdır. Başka bir ifade ile bütün gökcisimlerinin içinde bulunduğu büyük boşluk feza.

Evren :
İnsanın gerek araçlarla gerekse de düşüncesi ile ulaşabildiği varlık alanın tümüdür. Başka bir ifade ile bütün yıldızlan yıldız kümelerini gökadalarını bulutumsuları içine alan maddeyle dolu uzayın bütünü kâinat âlem. Uzayla evren arasındaki farkı şöyle de özetleyebiliriz. uzay ; bir apartmandaki daireler merdivenler koridorlar odalarken evren ise apartmanın bütünü yani kendisidir.

Gözlem Evi :
Gözlemlerin yapıldığı gözlem için gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu ve kullanıldığı kütüphanesi ve yönetimi bulunan kuruluşa gözlem evi denir.

Astronom :
Astronomi ile uğraşan bilim adamına astronom denir.
Astronomi Birimi :
Yerküre ile güneş merkezi arasındaki ortalama uzaklık birim olarak seçilirse bu uzaklığa astronomi birimi (AB) denir

Astronomi Birimi (AB) =
Yer-Güneş uzaklığı = 1.5x10^11 m
Işık yılı (Iy) =
63240 AB= 9.5x10^15 m

Parsek (pc) =
206265 AB = 3.1x10^16 m =3.26 Iy

Angström :
Işığın dalga boyu ölçümünde kullanılan bir ölçü birimidir.
1 Å = 10^-10 m

Astronomi Birimi :
Astronomide kullanılan ve Dünya yörüngesinin ortalama yarıçapına yani 149 597 870 kilometreye eşit uzaklık
birimi (simgesi:ab).

Samanyolu :
Tam bir gökküre turu yapan ve kendine özgü görünümü büyük bir yıldız ve yıldızlar arası madde birikimiyle açıklanan çevresel biçimi düzensiz beyazımsı kuşak.

Parsek :
Astronomide kullanılan ve paralaksı 1 olan bir gökcisminin uzaklığına denk düşen uzaklık birimi (simgesi: pc). (Parsek 326 ışık yılına eşdeğerdir.)

Gezegen :
Bir yıldızın özellikle Güneş’in çevresinde dönen kendiliğinden ışık saçmayan gök cismi.

Uydu :
Kütlesi daha büyük bir gökcisminin özellikle bir gezegenin çevresinde dönen gökcismi.

Güneş Sistemi :
Güneş’in baskın bir çekim uyguladığı Gökada bölgesi; bu bölgede yer alan çeşitli gökcisimlerinin tümü.

Kadir :
Parlaklık ölçüsü birimi kadir olarak adlandırılır.Kadir değeri negatif 0 ve pozitif değerler alabilir.Parlaklık pozitiften negatife doğru kaydıkça artmaktadır.İki tür parlaklık vardır.

· Görünen Parlaklık ( m ) :
Göz dürbün teleskop gibi ışık alıcısına ulaşan ışığın parlaklık değerine görünen parlaklık(m) denir.Bunun için kutup yıldızının görünen parlaklığı +212 kadir kabul edilerek yıldızın parlaklığı kutup yıldızıyla karşılaştırılarak görünen parlaklık tesbit edilir.

Güneşin görünen parlaklığı :
m = -2684 kadir
Aldebaran görünen parlaklığı :
m = -106 kadir
Antares görünen parlaklığı :
m = +122 kadir
Sirius görünen parlaklığı
: m = -158 kadir

· Mutlak Parlaklık ( M ) :
Yıldızların uzaklığına göre değişmeyen parlaklık birimidir.Bir yıldızın 10 parsek uzaklıkta düşünüldüğü zaman sahip olduğu parlaklık değerine o yıldızın mutlak parlaklığı denir.

Güneş’in mutlak parlaklığı :
M = +485 kadir
Aldebaran yıldızının mutlak parlaklığı
: M = -01 kadir

Sirius A yıldızının mutlak parlaklığı :
M = +13 kadir


Alıntı