Kozmolojideki en korkutucu kavram karadeliklerin dibinde yatmaktadır: Mutlak tekillik. Deliğin içine düşen herhangi bir şey tekliğin içinde yok olmaktadır. Sonsuz yoğunluk ve küçüklükte bir iğne deliği haline gelmektedir. Uzayın ve zamanın varlığı bile yok olmaktadır. Dışarıdaki evrende kalan tek şey mutlak karanlıktan oluşan bir küre ölen yıldızın yerçekimsel hayaletidir. Bu küre bir tür ufuk çizgisidir ve dipsiz kuyunun başladığı yeri belirtir.

Bu olay ufku maddeden ve hatta uzay-zamanın büzüşmesinden de oluşmamıştır sadece bir alandır. İşte bu benzersiz alanın içindeki çekim gücü o kadar büyüktür ki hiçbir şey buradan kaçıp kurtulamaz. Olay ufkunun çapı birkaç metre olsa da mutlak hiçliğin devasa çekim gücü ölçülmesi mümkün olmayan derinlikte bir delik yaratmış olabilir. Gökbilimciler bu tür elle tutulamayan nesnelerin gerçek evrende varlığına dair kanıtlar olduğunu düşünmektedir.

X ışını patlamaları ancak patlama bittiği zaman gözlemlenebiliyor. Öncelikle soluk ve soğuk yıldızlar görülmeyen yoğun bir nesnenin yörüngesine girer. Bu noktada yıldızın hareketlerini izlemek gerekir. Söz konusu yıldızlar çıplak gözle göreceğimiz en soluk yıldızdan bir milyar (1.000.000.000) kez daha soluk yıldızlardır. Karadelik yıldızı ölümcül bir dansla yakalar ve şanssız yıldızın gazını çekip alarak gazı yok edilmiş maddelerden oluşan büyük bir alana atar. Madde deliğe doğru sarmal hareketlerle ilerlerken ısınır ve dışarıda kalan dünyaya son umutsuz x-ışını sinyallerini yollar.

Doğrudan bir karadeliğin içine düşüldüğünde nelerin olacağı gerçekten bilinmemektedir. Bu koşullar altında uzayda evrenin yaratılışında olduğu gibi daha da tuhaf şeyler olması olasıdır. Nitekim bazıları genel olarak mutlak hiçlikten kaçabilmenin ve yeniden başka bir yere çıkabilmenin olası olduğunu ileri sürmüştür. Bu düşünce dairesel hareket eden bir karadeliğin içinden geçildiğinde yeni bir evrene yeni bir boyuta çıkılacağını savunur. Ancak temel fizik yasaları karadeliğin merkezinde uzay ve zamanın sonsuza kadar karıştığı ve içine giren maddenin yok olduğu bir alanın varlığına işaret etmektedir. Peki bu böyle olmak zorunda mıdır?

Kontrol edilebilen karadelikler fizik yasalarını aşmanın bir yolu olduğuna ilişkin spekülasyonlar bilim-kurgunun dönüm noktası olmuştur. İki karadelik bir kurt deliği (wormhole) haline getirilmek üzere birleştirildiğinde ne olur? Bir kurt deliği bizim boyutlarımız dışındaki bir tür üst uzayda yer alan bir tünelle bağlanan iki ayrı delik gibi düşünülebilir. Böyle bir kurt deliği yapabilmek için uzay-zamanla uğraşmak gerekir. Öncelikle uzay-zaman mutlak hiçlik oluşturma noktasına götürülmeden bir karadelik oluşturacak kadar bükülmelidir. İki deliği üç boyutlu uzaydan geçen kesiksiz bir tüple birleştirmek üzere bir çekim tüneli ikinci tünele bağlanmalıdır. İkinci adım deliklerden birini gidilmek istenilen herhangi bir yere doğru hareket ettirmek olacaktır. Bu deliklerden biri dünyamıza yakın diğeri ise başka bir galakside olabilir. Tünel son derece kısa -örneğin birkaç metre- ve aynı zamanda içinden bir yolcu geçmeye kalktığında yıkılabilecek kadar hassas olabilir. Yıldızlar arası kestirme bir yol açabilmek için iş başında olan sınır tanımaz güçleri ehlileştirebilecek teknolojiyi geliştirmek gerekmektedir. Ancak o zaman bir galaksiden diğerine mesela birkaç saniye gibi kısa bir sürede gidilebilir. Bir karadelik sonunda mutlak hiçlik olan tek yönlü bir cadde gibiyse; bir kurt deliği yıldızlara açılan bir otoban olabilir.

Diğer taraftan bazı bilim insanları ise bilimsel kanıtların bu yolculuğun asla olmayacağını gösterdiğini düşünmektedir. Bu bilim insanlarından biri olan Profesör Roger Penrose karadeliklerin matematiğini farklı bir alana yöneltmiştir. Penrose karadeliklerin büyük bir atığı yok oluşa gönderdiği dönüş hareketinden çok büyük miktarda enerji çıkarabilmek için bir yöntem kurmuştur. Karadeliği oluşturan yıldızlar yok oldukları sırada kendi çevrelerinde döndükleri için gerçek evrende birçok karadelik de kendi çevresinde dönerek devasa kütleleriyle çevrelerindeki uzayı bir girdaptaki su gibi karıştırıyor olmalıdır. Penrose'un enerji çıkarma işlemi dönmekte olan delikten güvenilir bir uzaklıkta enerji santrali kurulmasını gerektirmektedir. Dönmekte olan delik çevresine doğru açıdan bir sürü parçacık ya da nesne fırlatır ve dönüş karmaşasının gücü bu parçacıkları darmadağın eder.

Bir parçacık deliğe negatif enerji taşır ve bu deliğin kendi içine düşen nesneden daha fazla enerji taşıdığı anlamına gelir. Böylelikle bu süreç sayesinde bir karadelikten gerçekten enerji alınabilir. Bu parçacıklar bir daha görmek istemediğiniz herhangi eski bir malzeme bile olabilir. Bunların yarısı deliğin içinde kaybolacak diğer yarısı da bir enerji tribününü çalıştırmak için kullanılabilecek çekim enerjisinin yarattığı sapan hareketiyle dışarı fırlatılacaktır. Söz konusu enerjinin kaynağı karadeliğin dönüş hızının yavaşlamasıdır. Çünkü parçacıklar deliğe düştükçe deliğin hızını yavaşlatırlar. Ancak bir eksen üzerinde hareket eden bir karadeliğin genellikle çok miktarda hareket enerjisine sahip olması nedeniyle bu enerji çıkarmak için olağanüstü etkili bir yöntemdir.

Karadelikler bir bilinmeyene işaret etmeleri nedeniyle 'korku' içeren sıfatlarla nitelendirilirler. Bilim insanları bu bilinmeyeni belki de anlamlı kılmak için gözlemlerine ve araştırmalarına devam ediyorlar. Birçok kuram ortaya atılıyor ve bunlar üzerinde fikirler belirtiliyor. Yaratıcılıkta sınır tanımayan insanoğlu sahip olduğu teknolojiyle yetinmeyip çok daha ileriye dikiyor gözlerini. Karadeliklerin enerji santralleri ya da zaman tünelleri olarak düşünülmesinin altında yatan neden de bu olsa gerek.
Alıntı