Bir ipin ucuna taş bağlayıp hızla çevirmeye başlayın; taş bir çember biçiminde dönecek ve ipi gergin tutacaktır. Sanki ip taşı dairesel yörüngesinde tutmak için çekiyor gibidir. İp koparsa ya da siz ipi bırakırsanız bu kez taş düz bir çizgi üzerinde ileri fırlayacaktır.

Bu biçimde "merkez"den kurtulup dışarı "kaçmaya" çalışan cisimlerin dışa doğru uyguladığı kuvvete merkezkaç kuvvet denir. Bu cisimleri dairesel bir yörüngede tutmak için gerekli olan ve içe doğru etkileyen kuvvete ise merkezcil kuvvet denir. Örneğin bir pikap tablasının kenarına konan küçük bir cisim tabla dönmeye başladığında herhangi bir merkezcil kuvvet bulunmadığı için savrulup gider; ama su dolu bir kova içindeki su dökülmeden başın üzerinden çevrilebilir.

Bir dönemeci hızla dönen bir otomobildeki yolcu kendisini dönemecin dışına doğru çeki-liyormuş gibi duyumsar; otomobilin kendisi de kötü hava koşullarında aynı yönde savru-labilir; bunu önlemek için yollar dönemeçlerde içe doğru eğimli yapılır. Bisikletçiler ve motosikletçiler dönemeçleri dönerken merkezkaç kuvvete karşı koymak için yana doğru yatarlar.
Bizi Dünya'nın üzerinde gezegenleri Güneş'in çevresindeki yörüngelerinde tutan kütleçekim kuvveti merkezcil kuvvettir {bak.İVME; YERÇEKİMİ).

Daha ağır parçacıklar üzerinde etki yapan merkezkaç kuvvet daha büyüktür. Santrifüj makineleri de bu ilkeye dayalı olarak çalışır. Kaymağın sütten ayrılmasında ya da yağ üretiminde tortuların sıvıdan ayrılmasında santrifüj makinelerinden yararlanılır. Makine içindeki sıvıyı büyük bir hızla döndürür ve daha ağır olan parçacıklar dışa doğru savru-lur. Aynı tür ayırma işlerinin yapılmasının gerektiği kimya ve tıp laboratuvarları santrifüj makinelerinin kullanıldığı başlıca yerlerdendir.
Alıntı