Saman Yolu içinde yıldızlar tek çift ya da birkaç yıldızlı sistemler olarak bulundukları gibi çoklu sistemler olarak da bulunurlar; bunlara yıldız kümeleri denir. Bir yıldız kümesi fiziksel olarak birbirlerine çekimset bağlılıkları olan yıldızlar grubu olarak tanımlanabilir. Küme içindeki yıldızların uzaydaki hareketleri incelendiğinde; aynı hızla aynı yönde ve belli bir noktaya doğru hareket ettikleri görülür. Yıldızların bu özellikleri kümeye ait olup olmadıklarını belirler iki tür yıldız kümesi vardır. Açık ve küresel yıldız kümesi.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

a) Açık yıldız kümesi: Yıldızların kümelenmesi bir merkez etrafında değildir ve dağınıktır. Çekimse! bağlılıkları gevşektir. Böyle kümelere açık kümeler denir. Açık yıldız kümelerinde; genç yıldızlar gaz ve toz bulunur. Bu kümelerde yaklaşık 100 ile 10 000 arasında yıldız vardır. Öküz (Taurus) takım yıldızı içindeki Ülker ve yine öküz takım yıldızı içindeki Hyades bu gruba birer örnektir (Şekil 5.1). Bu kümeler çıplak gözle görülebilir. Ülker kümesi 250 den fazla yıldız içermekle beraber ancak 6 – 7 tanesi çıplak gözle görülebilecek kadar parlaktır. Ülker açık kümesinin çapı 40 ışık yılı kadardır. (Işık kümenin bir ucundan diğer ucuna 40 yılda gitmektedir.) Açık yıldız kümeleri galaksi düzleminde genellikle sarmal kolların içinde veya yakınında bulunurlar.

b) Küresel yıldız kümesi: Kümelenmeleri küre şeklini andıran çok büyük ve sıkışık olan yıldız kümelerine küresel yıldız kümesi denir. Küresel yıldız kümelerinde yaşiı yıldızlar bulunur ve bu kümelerde 10 000 ile 1 000 000 arasında yıldız vardır. Güneş fcomşuluğunda küresel küme yoktur çoğu galaksi düzleminden uzaktadır. «Galaksimizin merkezi etrafında küresel bir dağılım gösterirler

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Alıntı