Gama ışın patlamasıGama-ışın patlamaları (GIP) önceden öngörülemeyen zamanlarda ve uzay konumlarında oldukça kısa süreler (0.1-100 s) içinde meydana gelen Gama Işın Patlamaları (GIP) çoğunlukla yüksek enerjili (≥100KeV) fotonların atımlarıyla oluşan patlama olaylarıdır. Patlamaların kaynağı olarak iki ayrı görüş vardır dev bir yıldızın çökmesi hipernova ya da bileşenleri nötron yıldızı olan çift yıldız sistemindeki nötron yıldızlarının birbiriyle birlesmeşi. Bu patlamalar enerji içeriği itibariyle (1045-1047 joule) şu ana kadar Büyük Patlamadan sonra en büyük enerji salma olayı olarak kabul edilmektedirler (bir megatonluk nükleer patlamanın 1015 Joule olduğunu hatırlatalım). Evrendeki çok uzak gökadalarda meydana gelen bu patlamalarda enerjinin büyük kısmı gama ışınlarıyla yayılır.

Bu düzeydeki enerjilerin ya çok büyük kütleli yıldızlardan atarcalardan ya da bileşeni nötron veya karadelik olan çift yıldızlardan gelebileceği bilinmektedir. Örneğin GRB 011121[not 1] isimli gök cismi büyük kütleli bir yıldızın süpernova olarak patlamasıdır. Bir birine çekimsel olarak bağlı iki yıldızın oluşturduğu bir çift yıldız sisteminde bileşen yıldızlardan birinin kütlesi Güneş’e göre çok büyük ise bu bileşen yıldız öldüğünde arkasında ya nötron yıldızı ya da bir karadelik bırakır. Bu aşamadan sonra çift sistemdeki bu iki cisim zamanla birbirlerine yaklaşma yönünde sarmal hareketler çizerek birleşip tek bir cisim (bir karadelik) oluşturabilirler. Böyle bir karadeliğin oluşması inanılmaz enerji açağa çıkarır ve Dünya’dan bu enerji gama-ışın patlaması olarak gözlenir.

Yakında meydana gelebilecek bir gama-ışın patlaması Dünya'da kitlesel yok olmaya yol açabilir. Kısa süreli bir gama-ışın patlaması yaşama ciddi anlamda zarar verebilir. Ancak yakındaki bir patlama ozon tabakasını azaltarak atmosferin kimyasal yapısını bozabilir ve sonunda biyosferde ağır hasara yol açan asitli nitrojen oksitleri oluşturabilir.

Keşif
GIP'ların bulunuşu bütünüyle astronomi dışı gelişmelerle olmuştur. 1963 yılında "Atmosferdeki nükleer denemelerin yasaklanması" hakkındaki ABD-SSCB anlaşmasına uyulup uyulmadığını denetlemek için ABD Savunma Bakanlığı'nca Dünya çevresinde yörüngeye konulan herhangi bir anda en az iki tanesi bütün yeryüzü atmosferini görebilen ve gama ışınlarını kayıt ve geliş yönlerini saptayabilen Vela adlı bir dizi uydu yerötesi GIP sinyallerini ilk olarak 2 Temmuz 1967'de almaya başladı[3].

O zamanlar için çok gizemli bu fiziksel olayın bilim dünyasına duyurulması 1973 yılında olmuştur[4]. Bu dönemde diğer önemli katkılar OSO-7 ve SAS-2 uydularından gelmiştir. ilk dönemlerde kayıt edilen yıllık patlama sayısı 10 civarında olmuştur. GIP’ların kayıtsal ve istatistiksel olarak önemli sayılara ulaşması 1977'den sonra gerçekleşmiştir. Daha sonraki yıllarda aktif uydu sayısının artması ile birlikte kayıt edilen yıllık ortalama patlama sayısı 1979'da 60'a 1980'de 130'a[3] ve 5 Nisan 1991'de gönderilen Compton Gama Işın Uydusu (Compton Gamma-Ray Observatory CGRO) üzerinde bulunan Patlamalar ve Geçici Kaynaklar Deneyi BATSE (Burst and Transient Source Experiment) teleskopundan elde edilen sonuçlardan (BATSE’nin son kataloğu olan 4B'den) GIP olayları sayısı 2000'i geçmiştir[5].

Birkaç yıl öncesine kadar GIP’ların herhangi diğer dalgaboylarında hiçbir izleri olmadığı düşünülüyordu. Fakat son birkaç yılda bazı gama ışın patlamalarından zayıf x-ışın sinyallerinin yerinin belirlenmesi ve ölçülmesi diğer ardıl ışımaların mümkün radyo ve optik algılamaları dikkat çekici gelişmelerdir. İtalyan-Hollanda uydusu Beppo-SAX ile GIP olayı GRB970228’in ardıl ışımaları gözlendi ve ardıl ışımanın zayıflamasının yüksek çözünürlükteki x-ışın görüntülerini elde edilmesi diğer bir önemli gelişme oldu. Ardıl ışımalar kızı kayma mesafesinin ölçümüne patlamaların olduğu evsahibi galaksilerin teşhisine ve mesafelerin belirlenmesine imkân verdi. Böylece GIP’ların kozmolojik uzaklıklarda oluştuğu anlaşıldı. Bu uzak mesafelerden gözlenmeleri nedeni ile GIP’ların toplam ışıma enerjileri 1051-1054erg olmalıdır. Algılamaların bazen radyoya genişlemesi ve bu olayların bazen günlerce veya haftalarca sürdüğü gözlendi. şu ana kadar ~ 30'dan fazla GIP’ların ardıl ışımaları yardımıyla 25 kadar evsahibi gökada teşhis edildi.

ROTSE Projesi

Gizemini koruyan bu fiziksel olayın çözümü için birçok proje ortaya atılmış ve denenmiştir. Bu olayın çözümünde eş zamanlı olarak kaydedilen başka ayrışım bölgelerindeki ışımaların katkısı olabileceği uzun zamandır düşünülmekteydi fakat GIP’ların çok kısa zaman zarfında gerçekleşmesi ve bu dar zaman aralığında olayın yerini gözlemleyebilecek optik ve diğer tayf bölgeleri teleskop ve dedektörlerin olaya bakma süresindeki gecikme ve eş güdümdeki yetersizlikleri nedeniyle son yıllara kadar yeterli veri ve bilgi toplanamamıştır. Bu eksiklikler gözönünde bulundurularak GIP olaylarına çözüm getirmesi beklenen ve yakın zamanda hayata geçecek olan projelerden biri ROTSE projesidir.

"Geçici Optik Olaylar için Robotik Teleskop Deneyi" (Robotik Optical Transient Search Experiment) olarak isimlendirilen ve görev tasarımı ve amacı itibariyle tamamen GIP’ların optik bileşenlerini ayrıştırmaya yönelik olan bir uzaktan kontrollü (robotik) teleskoptan oluşur. Deneyin başarısı üzerine Global ROTSE Ağ diye genişletilmesine ve 2'si kuzey yarımkürede (Los Alamos ve Antalya) 2'si güney yarımküre (Nambiya ve Avustralya)olmak üzere birbirleri ile koordinasyon halinde 4 ROTSE sistemi inşasına geçilmiştir. Bu projeye katılan guruplar University of Michigan (UM)'den Prof. Carl Akerlof (proje koordinatörü) ve grubu yine ABD’den Los Alamos Nationa Labaratory (LANL) ve Lawrence Livermore National Labaratory (LLNL) araştırmacıları Türkiyeden Ulusal Gözlemevi Almanya'dan Max Planck Institute for Nuclear Physics ve Avustralya'dan University of New South Whales’ın biraraya gelerek oluşturdukları bir konsorsiyum tarafından geliştirilmektedir.

ROTSE IIIIII gibi gittikçe daha gelişkin prototiplerle yapılan gözlem ve bulgular GIP’ların optik ışıma bileşkelerini kaydetmedeki başarısı ile uluslararası bilim dünyasında dikkatleri üzerine çekmiştir.

Kaynakça


(1986) Edison P. Liang and Vahé Petrosian AIP Conference Proceedings No. 141 New York: American Institute of Physics.

Chattopadhyay T. et al. (2007). "Statistical Evidence for Three Classes of Gamma-Ray Bursts". Astrophysical Journal 667: 1017. doi:10.1086/520317.

Fishman C. J. and Meegan C. A. (1995). "Gamma-Ray Bursts". Annual Review of Astronomy and Astrophysics 33: 415 458.
doi:10.1146/annurev.aa.33.090195.002215.
Frontera F. and Piro L. (1998). Proceedings of Gamma-Ray Bursts in the Afterglow Era.

Gehrels N. et al. (2004). "The Swift Gamma-Ray Burst Mission". Astrophysical Journal 611: 1005–1020. doi:10.1086/422091. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ].

Hakkila J. et al. (2003). "How Sample Completeness Affects Gamma-Ray Burst Classification". Astrophysical Journal 582: 320. doi:10.1086/344568.
Horvath I. (1998). "A Third Class of Gamma-Ray Bursts?". Astrophysical Journal 508: 757. doi:10.1086/306416.

Horvath I. et al. (2006). "A new definition of the intermediate group of gamma-ray bursts". Astronomy and Astrophysics 447: 23. doi:10.1051/0004-6361:20041129.

Hurley K. (2003). G. R. Ricker and R. K. Vanderspek "A Gamma-Ray Burst Bibliography 1973-2001" (PDF). Gamma-Ray Burst and Afterglow Astronomy 2001: A Workshop Celebrating the First Year of the HETE Mission 153–155 American Institute of Physics. ISBN 0-7354-0122-5. 12-03-2009 tarihinde erişilmiştir..

Katz Johnathan I. (2002). The Biggest Bangs. Oxford University Press.

Klebesadel R. et al. (1973). "Observations of Gamma-Ray Bursts of Cosmic Origin". Astrophysical Journal 182: L85. doi:10.1086/181225.

Kouveliotou C. et al. (1993). "Identification of two classes of gamma-ray bursts". Astrophysical Journal 413: L101. doi:10.1086/186969.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ].
Meegan C. A. et al. (1992). "Spatial distribution of gamma-ray bursts observed by BATSE". Nature 355: 143. doi:10.1038/355143a0.

Melott A. L. et al. (2004). "Did a gamma-ray burst initiate the late Ordovician mass extinction?". International Journal of Astrobiology 3: 55–61. doi:10.1017/S1473550404001910.

Mukherjee S. et al. (1998). "Three Types of Gamma-Ray Bursts". Astrophysical Journal 508: 314. doi:10.1086/306386.

Paczyński Bohdan (1999). M. Livio N. Panagia K. Sahu "Gamma-Ray Burst–Supernova relation". Supernovae and Gamma-Ray Bursts: The Greatest Explosions Since the Big Bang Space Telescope Science Institute.

Schilling Govert (2002). Flash! The hunt for the biggest explosions in the universe. Cambridge University Press.

van Paradijs J. et al. (1997). "Transient optical emission from the error box of the gamma-ray burst of 28 February 1997". Nature 386: 686. doi:10.1038/386686a0.


Kaynak: Vikipedi

ALINTIDIR.