Kara delik astrofizikte çekim alanı her türlü maddi oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Kara delik uzayda belirli nicelikteki maddenin bir noktaya toplanması ile meydana gelen bir nesnedir de denilebilir. Bu tür nesneler ışık yaymadıklarından kara olarak nitelenirler. Kara deliklerin "tekillik"leri dolayısıyla üç boyutlu olmadıkları sıfır hacimli oldukları kabul edilir. Karadeliklerin içinde zamanın ise yavaş aktığı veya akmadığı tahmin edilmektedir. Kara delikler genel görelilik kuramıyla tanımlanmışlardır. Doğrudan gözlemlenememekle birlikte çeşitli dalga boylarını kullanan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde keşfedilmişlerdir. Bu teknikler aynı zamanda çevrelerinde sürüklenen oluşumların da incelenme olanağını sağlamıştır. Örneğin bir kara deliğin çekim alanına kapılmış maddenin kara delikçe yutulmadan önce müthiş bir sıcaklık derecesine ulaştığı ve bu yüzden önemli miktarda x ışınları yaydığı saptanmıştır. Böylece bir kara delik kendisi ışık yaymasa da çevresinde bu tür bir icraat yarattığı için varlığı saptanabilmektedir. Günümüzde kara deliklerin varlığı ilgili bilimsel topluluğun (astrofizikçiler ve kuramsal fizikçilerden oluşan) hemen hemen tüm bireyleri tarafından onaylanarak kesinlik kazanmış durumdadır.

Simülasyon olarak karadelik tarafından gerçekleştirilen yerçekimsel bükülmenin arka plandaki galaksiyi eğmesi.

Olay ufku

sadece 75 kilometre genişliğinde olmasına rağmen 10 güneş kütlesine sahip dönmeyen bir kara deliğin 600 kilometre uzaklıktan simülasyon görünüşü. Eğer bu gerçekten 600 km. uzaklıktan çekilmiş bir fotoğraf olsaydı fotoğrafı çekene kara delik tarafından yutulmamak ve aynı noktada durabilmek için uzay gemilerinin Dünya'dan kalkış yaparken harcadıkları enerjinin 400 milyon katı gerekirdi.
Einstein halkası (ışığın deformasyonu): Bir karadeliğin arkasında bulunan bir yıldızdan çıkan ışık ışını bize kara deliğin çekimsel etkisiyle ikiye ayrılarak ulaşır. Dolayısıyla o yıldızı çiftmiş gibi görürüz. Kara delik veya bir başka galaksi gibi çekim kaynaklarınca ışık ışınlarına yapılan bu tür çekimsel müdahale olaylarına ve zahiri sonuçlarına "çekimsel mercek" etkisi denir.Bir “yıldızsal kara deliğin” Büyük Macellan Bulutu yönündeki gökyüzünde simülasyon görünüşü. Kara deliğin çevresindeki bir çemberin iki yayı biçimindeki görünüş “çekimsel mercek etkisi” nedeniyle oluşmuştur. Yukarıda yer alan Samanyolu bir hayli “eğrilmiş” durumdadır; öyle ki Güney Haçı Takımyıldızı (yukarıda solda) gibi bazı takımyıldızların tanınması iyice zorlaşmıştır. Kara deliğin arkasındaki HD 49359 yıldızı yine aynı etkiyle çift olarak görünmektedir. Bu yıldızın ve Büyük Bulutun çift imajları kara deliği çevreleyen “Einstein halkası” denilen dairesel kuşak üzerinde yer almışlardır.
Eğer bir “hızlandırıcı parçacık”ta parçacıkların “ultra yüksek enerji” çarpışmaları mikroskobik kara delikler yaratabiliyorsa kara deliğin yok olmasıyla tüm parçacık tiplerinin yayınlanacağı düşünülebilir.Bir kara deliğin yarattığı "akış"ın yakınlaşan gözlemleriBir kara deliğin katılım diskiyle tasviri. Gazlardan kaynaklanan sürtünme büyük miktarda ısı yaratır ısınmış gaz da X ışınları yayar.Kara delik ve bir yıldızdan oluşan bir çift yıldız sisteminde "akış"ların oluşumu. Yıldızdan çekilen gaz kara deliğe yaklaşırken "akış"tan oluşan maddeyi üreten katılım diskini yaratır.
Toz diski ve dev kara delik (GL-2002-001188)M87 galaksisinde “girişim aracı”yla gözlemlenmiş plazma akışı. Akış nedeninin galaksinin merkezinde bulunan dönen bir dev kara delik yakınındaki yoğun manyetik alan olduğu sanılmaktadır.2007'ye kadar saptanmış kara deliklerden en büyük kütleye sahip M33 X-7İki kara deliğin birleşmesi.


Kara deliklerin oluşumu


Yıldızların Ölümü
Yıldız Kütlesi

Yarıçap
Yoğunluk Son Ürün
Myıldız< 08 Mgüneş

10-103 gr/cm3
Kahverengi cüce veya Kara cüce
08 Mgüneş< Myıldız < 144 Mgüneş
7000 km
106 gr/cm3
Beyaz cüce
~135 Mgüneş< Myıldız <~21 Mgüneş
10-20 km
8x1013-2x1015 gr/cm3
Nötron Yıldızı
Myıldız > ~3 Mgüneş
4 km
>1016 gr/cm3
Kara delik


Kaynak Vİkipedi