Küçük uydu tasarımından fırlatma aşamasına kadar gerekli uzmanlık ve teknolojilere sahip olan TÜBİTAK UZAY bu alandaki yeteneklerini geliştirmek için araştırmalarını sürdürmekte ve özel amaçlı uydular geliştirmektedir.

RASAT Türkiye'nin İlk Yerli Yapım Uydusu


RASAT Araştırma Uydusu Türkiye’nin ve TÜBİTAK UZAY’ın BiLSAT uydusundan sonra sahip olacağı ikinci uzaktan algılama uydusudur. Yüksek çözünürlüklü optik görüntüleme sistemine ve Türk mühendislerce tasarlanıp geliştirilen yeni modüllere sahip olacak olan RASAT Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu olacaktır.

AMAÇ

BiLSAT Projesi ile bir uydunun tasarımından yörüngede devreye alınmasına kadar geçen her evrede kazanılan bilgi ve beceriyi pekiştirmek

Güncel teknolojileri kullanarak uzay ortamına uygun sistemler geliştirmek ve uzayda başarıyla çalıştırarak bu sistemlere uçuş tarihçesi kazandırmak Türkiye’nin uzaktan algılama alanında ihtiyaçlarına azami ölçüde cevap vermek

Türkiye’nin uzay teknolojileri için halihazırda kullanılabilecek yeteneklerini belirleyip azami ölçüde kullanmak Uydu teknolojileri konusunda yetişmiş insan gücünü arttırmak Geliştirdiği kritik modüllerle Türk uzay sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamak TÜBİTAK UZAY’ın uzay amaçlı yeteneklerini Türkiye’ye ve Dünyaya kanıtlamaktır.

ALINTIDIR.