1781 yılına kadar güneş sisteminde beş gezegenin varlığı bilinmekteydi. Buna Güneş ve Ay'ı da eklediğimizde 'mistik' bir sayı olan 7 sayısı bulunuyordu. Yeni bir gezegenin olabileceği akla dahi gelmiyordu. Ancak gerçek mesleği müzisyenlik olan amatör bir gözlemci William Herschel ev yapımı teleskobuyla Gemini takımyıldızını izlerken bu takımyıldızda yer almaması gereken bir gökcismiyle karşılaştı. Önce bunun bir kuyrukluyıldız olduğunu sanmıştı ama daha sonraki ileri incelemeler bu gökcisminin bir gezegen olduğu anlaşıldı.


Uranüs dev gezegenlerden biri sayılır. Jüpiter ve veya Satürn'e nazaran küçük olsa da dünyamıza oranla çok daha büyüktür. Ekvatoral çapı 51.120 kilometre kadarken küresel olarak basık sayılabileceğinden kutupsal çapı daha küçüktür. Uranüs sudan daha yoğundur. Hacimsel olarak dünyamızdan 67 kat büyüktür; ancak kütlesi sadece dünyanınkinin 14 katıdır. Yüzey çekimi ise yerküremizden biraz daha büyüktür.
Bir teleskop ile bakıldığında Uranüs soluk mavimsi yeşil bir yuvarlak olarak görülür. Bu gezegenin esrarengiz denilebilecek herhangi bir özelliği yoktur. Uranüs'te bulutların bulunduğu bölüm o kadar soğuktur ki metan gazı donar. Metan uzun dalgaboylu ışıkları (kırmızı ve turuncu) emerken mavi ve yeşili emmez; bu da Uranüs'ün neden o renkte görüldüğünü açıklar bize. Uranüs'ün büyüklüğü tam olarak belirlenememiş olsa da bir çekirdeğinin varlığı bilinmektedir. Bu çekirdeğin üzeri gazların buzlarla karışımından oluşan kalın tabakalarla çevrilidir. Uranüs ile onun bir dışındaki Neptün ikiz sayılabilirler ve bu ikizler Jupiter - Satürn çiftinden oldukça farklıdır.


Gezegenlerin çoğunun dönüş eksenleri ile yörüngeleri arasında dik sayılabilecek açılar vardır. Uranüs'ün durumu ise oldukça kendine özgüdür. Eksenel eğikliği 98 derecedir ve bu değer dik açıdan daha fazladır. Yani teknik anlamda geriye doğru devinmektedir ve bu duruma göre orada mevsimler değişiktir. Önce bir kutup daha sonra diğer kutup 21 dünya yılı geceyarısı olacaktır.


Uranüs'ün bu eğikliğini açıklayan en mantıklı kuram ilk zamanlarında ona bir büyük bir gökcisminin çarpmış olacağıdır. Bunun dışında Uranüs için ilginçlikler yok denilecek kadar azdır. 21 uydusu ile Uranüs'ün yüzeyinde hiçbir etkinlik gözlenmemiştir; ekvatoru ve kutupları arasında sıcaklık farkları da yoktur.


Uranüs bu yüzyıl boyunca Capricornus (Oğlak) takımyıldızında olacaktır. Uranüs modern insanın keşfettiği ilk gezegendir.

ALINTIDIR.