1930'da bulunan güneş sisteminin bilinen en uzak gezegenidir. Ölümün ve yeraltının tanrısının adı verilmiştir. Roma Tanrılarından Hades'in adıyla anılır. Ölüm ve yeraltı ile ilişkilendirilmesinin nedenlerinden biri canlı barındıramayacak kadar soğuk ve neredeyse hareketsiz bir gezegen olmasındandır.


Kuramsal olarak varlığı ortaya atılan Plüton bir asır öncesine kadar gözlenemediği için astronomi dünyasında kuşkulu cisimlerinden sayılıyordu. Gökbilimciler 20. yüzyılın ilk yıllarından başlayarak Neptün'ün ötesindeki bir gezegenin araştırılmasına giriştiler ve Clyde Tombaugh'un 13 Ocak 1930'da bu gezegeni saptamasına kadar 15 yıl yoğun bir emek verildi. Neptün'den çok daha sönük bir gök cismi olan Plüton'un parlaklığı 14.5 kadirdir ve ancak en büyük teleskoplarla görülebilir. Görünen çapının çok küçük olması nedeniyle Plüton'un yüzeyinin gözlenmesi olanaksız gibidir.


Güneşin çevresini yaklaşık hesaplarla 248 yıl kadar bir zamanda döner. Bu yörüngesi de ancak bazı belirsizliklerle bilinmektedir. Uranüs ve Neptün yörüngeleri üzerindeki etkisinin meydana getirdiği hafif değişmeler kütlesinin Yer'den biraz küçük olduğu düşüncesine yol açmıştır. Öte yandan ABD'de Palomar dağında Kuiper'in yaptığı gözlemler 5 800 km'lik bir çap vermiş şaşırtıcı derecede küçük olan bu değer 28 - 29 Nisan 1965 gecesi doğrulanmıştır. Bu doğrulama da şu şekilde oldu: Plüton'un bir yıldızın önünden geçmesi gerekiyordu. Bu geçiş sırasında yıldızın Plüton'un diski arkasında bir an kaybolacağı sanılıyordu. Fakat yıldız kaybolmadı... Örtüşmenin meydana gelmemesi için ise Plüton'un çapının en fazla 6.900 km olması gerektiği hesaplanmıştı. Plüton gerçekten de küçük bir gezegen sayılır. Öyle ki Güneş Sisitemi'ndeki 7 uydudan daha küçüktür: Ay Io Europa Ganymede Callisto Titan ve Triton daha büyük gök cisimleridir.


Plüton'un Güneş'ten uzaklığı 5.9 milyar kilometre kadar olduğu hesaplanmıştır. Yarıçapı 2.274 kilometredir. Kütlesinin hesabı konusunda genel bir mutabakata varılamamıştır. Zaten son yıllarda bu "son" gezegen hakkında yavaş yavaş farklı görüşler dile getirilmektedir: Plüton'un Güneş Sistemi'ni çevreleyen Kuiper Kuşağı'ndan gelen "davetsiz misafir" olduğu öne sürülmektedir. Plüton ilginç ve gizemli bir 'dünya'. Güneş yörüngesindeki gezegenlerin en küçüğü olan Plüton buz ve kayalardan oluşuyor. Bununla beraber Plüton'un Charon adı verilen ve 1978'de tespit edilen bir de uydusu var.


NASA ekonomik gerekçelerle bugüne dek ziyaret edilmeyen çok zor gözlenebildiği için de sistemin en bakir gezegeni kabul edilen Plüton'u araştırmaktan vazgeçmişti. Bu kararı eleştiren gezegen bilimciler Plüton'a 2020'den önce bir uzay aracı gönderilmediği takdirde bu gezegenin atmosferini inceleme şansının 230 sonraya kalacağını hesaplıyorlar. Bunun nedeni Plüton'un atmosferinin çok ince olması. Gezegenin atmosferinin 2020'de bütünüyle donacağını düşünen uzmanlar bu tarihten önce araştırmaların başlamasını istiyor.

Plüton'un gizemini hâlâ koruduğunu kabul etmek gerekir. Ulaşılamayan bilgiler nedeniyle zaman zaman doğan kuşkular giderek farklı kuramlara da dönüşüyor: Kimi saygın bir astronomi kuruluşunun Plüton'un gezegen olmadığını iddia ediyor. New York'taki tanınmış astronomi merkezi Hayden Planetarium'daki bilim adamları Plüton'un buzlarla kaplı çok özel bir gök cismi olduğunu ancak 21. yüzyılın yeni bilgileri ışığında diğer gezegenlerle birlikte ele alınmaması gerektiğini belirtiyorlar.


Ne olursa olsun Güneşin çevresinde dönen ve henüz başlangıç soruları bile yeterince cevaplanamamış bir gökcismi Plüton...


Güneş sisteminin sınırları popüler modele göre Plüton'un yörüngesinde noktalanır. Ancak Plüton'un yörüngesi civarında 200 milyon gökcismi olduğu artık biliniyor. Bu cisimlerin büyük çoğunluğu kuyrukluyıldızlardır ve bu bölgeye Kuiper Kuşağı adı verilir. Dünyamızın atmosferine de giren kısa dönemli kuyrukluyıldızlar Kuiper Kuşağı'ndan gelirler. Uzun dönemli kuyrukluyıldızların bulunduğu bir başka bölge daha vardır. Buraya da Oort Bulutu adı veriliyor. Oort Bulutu'nun dış sınırı Güneş'e bir ışık yılı uzaklıktadır...Bundan sonra Güneş Sistemi sona erdiği ve karanlık bir yıldızlararası ortam başladığı kabul edilir.

ALINTIDIR.