Burç elementlerinin aşk uyumu

Hep burç uyumları okunur ama burçların ait oldukları gruplar da özellikle ilişkilerde çok önemlidir ve size sandığınızdan çok daha fazla yön verebilirler.


İki burcun birbirine olan uyumları bulunurken en başta elementlerin birbirine uyumlu olması gerekir. Genel olarak aynı elementleri taşıyan burçlar bir takıma birbirlerini daha iyi anlarlar ve birbirlerine daha iyi uyum sağlarlar. Ancak iki farklı elementin birbirine uyum sağlaması her zaman mümkün olmayabilir. Örneğin bir ateş burcu ile hava burcu arasındaki ilişki aşk evlilik ve cinsellik gibi yönlerden uyumlu iken bir ateş burcu ile toprak burcundan olan birinin her yönden anlaşmalarımümkün olmayabilir. Dolayısıyla uyum konusu önemli bir konumdadır.
Burçların uyum konusunun sadece taşıdığınız Güneş burcu ile kıyaslanması da sizi her zaman doğru sonuca ulaştırmayabilir. Kişinin taşıdığı Ay Yükselen Venüs ve Mars gibi diğer burçları da uyum konusunda çok önemli bir konuma sahiptir.
Ateş Burçları: Koç - Aslan – Yay
Toprak Burçları: Boğa - Başak – Oğlak
Hava Burçları: İkizler - Terazi – Kova
Su Burçları: Yengeç - Akrep – Balık
İşte burç elementlerinin birbiriyle olan uyumları...
Ateş/Toprak
Ateş ve toprak fiziksel ve sembolik anlamlarda çatışan iki maddedir. Fazla toprak ateşi söndürür ve fazla ateş ise toprağı kavurur. Ama ateş ve toprak birliği üzerinde biraz düşünülürse o kadar da anlamsız bir şey değildir. Yargıları ve davranışları çok farklı olsa da ikisi de diğerinin yeteneklerinden yararlanır.
Olumsuz yönde ateşin şimdiki zamanı yaşama tercihi ve kısıtlamalara karşı kayıtsızlığı toprağın geleneksel bağlılığıyla çatışabilir.
Böylece Koç Oğlak'ın Aslan Boğa'nın ve Yay Başak'ın etkisindedir çünkü benzer niteliklerin zıt cazibesi bir mıknatıs gibi çeker. Bazen ateş ve toprağın cinsel etkileşimi zorluklar yaratabilir. En azından başlangıçtaki enerjik cazibe bir yana toprak ateşi biraz saldırgan ve geleneklere karşıt görebilir ve ateş ise toprağı aşk ve olağan dışı ortamlarda sıkıcı ve yetersiz bulabilir.
Toprak onun iyi niyetini anlamalı ve alıştığı güven ortamında kalmaktansa doğal olmalı ve ara sıra riske girmelidir. Her ikisi de yaklaşımlarının tek doğru olduğuna inandığı ve diğerini değiştirmeyi başaramadığı takdirde birbirlerinden uzaklaşacaklar ateş soğuyacak ve toprak daha hırçın olacaktır. Ama bu ikili daha yüksek bir yolu benimsediklerinde toprak/ateş birliği karşılıklı destek ve başarıyı getirebilir. Fakat emek bilinçlik ve ödün gerekecektir.
Ateş/Ateş

Koç Yay ve Aslan kolay ve sık aşık olurlar ve çabuk bıkarlar. Gerçekte aşktan yoksun bir hayat ateş burçları için iç karartıcıdır. Koç ve Yay'ın yeni maceraların coşku ve heyecanına olan ihtiyacı daha durgun olan ve sürekliliklerden hoşlanan Aslan'dan daha çoktur. Ateş/ateş bileşimi cinsel açıdan heyecan verici olabilir çünkü ikisi de güçlü ve yaratıcı bir yaklaşımı paylaşırlar ama ani etkilenmeler ve sonuçtaki kıskançlıklar ve kuşkular ilişkiyi yıkabilir.
Ateş/ateş ilişkilerinin olumsuz yönlerinden biri de her ikisinin şoför koltuğunu tercih etmesidir böylece daha az egemen olan onu sürekli engelleyen daha önemsiz bir role itilir. Sonuç olarak bu kişi genellikle muhteşem bir tabak fırlatma sahnesinden sonra bir başkasını bulup eşini terk eder. Ateşin daima iyi bir bakıma ihtiyacı vardır aksi halde söner ama yakıtı fazla olursa kontrolden çıkacaktır.

Ateş/Hava

Ateş ve hava iyi bir birlik kurarlar. Her ikisi de kötümserlikten ve tedbirden hoşlanmazlar toplumsal etkileşimi eğlenceyi ve yeni düşünceleri severler. Hava ateşin davranışlarının sonucunu onun coşkusunu ezmeden inceleyebilir ama hava her şeye hafif değindiği ve ateş de oldukça ağır elli olduğu için çelişki oluşabilir. Hava her zamanki tarafsızlığı ile zorluklar ortaya çıkaracak ateşi sonuçlarla baş başa bırakacaktır
Hava birkaç olanak arasında kalıp bir karara varmak için ateşin onu tahrik etmesine gerek duyduğu anda ateş onu harekete geçirmek için teşvik etmelidir. Zıtlıklar astrolojide hep mevcuttur ve Jung'un ifade ettiği gibi her düşüncenin zıddının tohumunu taşıdığı ilkesini içerirler. Böylece her kahraman Koç'un arkasında becerikli bir Terazi vardır kendini yücelten Aslan'ın yanında insancıl bir Kova yatar ve yüce gönüllü Yay'ın içinde mantıklı bir İkizler vardır.
Bu birliğin bir diğer olumsuz yönü de ateşin duygusal seviyesi yüksek ve ateşli arzularına karşıt havanın duygularıyla ilgili klasik sorunlarından ibarettir. İkisi birbirleriyle iletişim kurabilseler bile hava büyük bir tutkuyu besleyemez ve ateş ise duygularından çok uzun bir süre ayrı kalamaz. Bununla beraber farklılıklar ateş/toprak veya ateş/su ikilemlerinden daha kolay halledilebilir.
Ateş/Su

Ateş ve su her açıdan huysuz uyku eşleridirler. Ateş sıcakkanlı ve doğaldır ve duyguları dışa yöneliktir. Pasif ve daha yumuşak olan suyun ise duygusal beslenmeye ve anlayışa ihtiyacı vardır.
Ateş burçları düşüncesiz ve bencil olmaya meyillilerdir ama kolay affedip unuturlar. Su burçları ise aşırı duyarlı ve savunmasızlardır ve incindiklerinde somurtmaya meyillilerdir.
Ateş suyun sık sık ruhsal durumunu değiştirememesine kızar su ise ateşin antipatik ve bencil olduğunu düşünür. Sonuç olarak ilişki sorunlarla yıpranır. Ateşin amacı suyun duygularını incitmek değildir ama su daha fazla incinme korkusuyla kendi dertlerini saklar ve duygusal bir gerilim oluşturur. Suyun duyguları sel gibi boşalınca ateş hareketsizleşir. Böylece ateş/su birliğinde çıkan en büyük sorun farklı duygusal ihtiyaçları ve davranışları kabullenmede ve yardımlaşmakta görülür.
Bir ateş eş ikisinin en çok çalışanı olmalıdır çünkü suyun yaralanabilirliğini hep göz önünde bulundurmalıdır.Su uzun bir süre için terkedildiğinde kinler beslememeli ve sessizlik içinde acı çekme eğilimini yenmelidir. Bir Ateş/su ilişkisi fiziksel yönde genelde iyi bir başlangıç yapar çünkü ateş dikkatlidir su ise henüz fazla hassas ya da gücenik değildir. Buna rağmen duygular şiddetlendiğinde her şeyin yolunda gitmesini sağlamak için ciddi çaba göstermek gerekir.

Toprak/Toprak

Toprak/toprak birliği ateş/ateşin duygusal iniş ve çıkışlarına sahip olmadığı gibi onun heyecanına da sahip değildir. Toprak burçları bilinmeyene atılmak yerine güvencede kalmaya meyillidirler. İkisi beraberken birbirlerine saygı destek ve güven getirirler ve genelde hayat boyu sürecek bir beraberlik sürdürürler. Bu ilişki güçlü bir şekilde bedensel olduğu için toprak/toprağın cinsel birliği genelde doyurucudur ama biri diğerinin duygusal ve bedensel ihtiyaçları hakkında konuşmaz yani toprak bedensel işlevi nadiren sorgular.
Bununla beraber toprak burçları güvenlik amacıyla duygusal ihtiyaçlarını bastırmaya meyilli oldukları için romantik etkilere karşı çok hassasdırlar. Sadakatsizliğe ya da evlilik dışı ilişkiler aramaya eğilimli olmamalarına rağmen heyecan verici taze duyguları da severler.
Toprak/toprak ilişkisi sorumluluğun farkındadır sonuçta ikisi arasındaki ilişki teşvik edici ve doyurucu olacaktır.
Toprak/Hava

Hava toprağı verimli yapan tohumların taşınmasında önemlidir ama toz oluşturabilir. Toprak/hava ilişkisi ateş/su ilişkisi gibi zor olabilir. Toprak genelde havayı yüzeysel ve güvenilmesi zor bulur hava da toprağın tutucu ve gerçekçi yaklaşımıyla boğulur. Bu nedenler yüzünden başlangıçta çekim azdır ama ilişki başlarsa hem verimli hem de sürekli olabilir.
Toprak ve hava mantıklı bir zihni paylaşırlar. Hava ön yargılı ve kuramsaldır toprak katı gerçekçi ve duygusuz olabilir. Buna rağmen havanın kavram parlaklığı ile toprağın inadı ve düzeni ikisini inanılmaz bir şekilde ilerletebilir. Hava toprak eşinin romantizmden ya da incelikten yoksun olduğunu ve bedenini düşündüğünü hisseder. Buna karşıt toprak havanın hayal gücünden yoksun olması ve bedensel uyarılara tepki gösterememesi yüzünden engellenir ve şaşırır.
Bu yüzden ateş/toprak birlikleri seksin önemli olduğu evlilik gibi ilişkilerde daha iyi yürürken toprak/hava birlikleri seks veya duyguların gereksiz olduğu bir iş ilişkisinde daha iyi yürür.
Olumlu bir açıdan bakılırsa hava toprağın zihinsel tembelliğini kışkırtır ve onun aklını başından alır toprak ise havanın hayal gücünü gerçeğe ulaştırır ona sabitlik ve sağlamlık verir. Yine de başarı için mizaç ayrılıklarının farkına varılmalıdır.

Toprak/Su

Bu sempatik ilişki iyi yürür. Toprağın sabitliği ve güvenirliliği suyun güvensizliği ve savunmasızlığı için mükemmeldir. Toprak kendisini ateşle olduğu gibi sıcak yüzünden sinirli ve şaşkın hissetmez su ise toprağa içgüdüsel yaklaşır ve karşılık beklemeden tepki verir.
Bununla beraber yan etkiler vardır. Bir araya geldiklerinde kuşku ve kötümserlik görülebilir.
Toprak zordaysa ve suyun güvenliği tehdit altındaysa ikisi de güven oluşturmayı becerecek durumda değildirler. Kendi sorunları ve olumsuz düşünceleri tarafından dürtülenerek daha çok içlerine kapanacaklardır. Bir toprak/su ilişkisinin bedensel yönü genelde iyidir. Su içgüdüsel olarak kendisini emniyette hisseder böylece onun duygusal güvenliği cinsel anlatımını serbest bırakır. Buna karşılık toprak güçlü duygulara bağımlı bedensel teması bulurken arzularını tatmin eden pasif ama duyarlı bir eşe sahiptir.
Bazen toprak suyun tutarsız ruh hallerine uymakta zorluk çekebilir ve de su toprağı buyurucu fanatik ve inatçı bulabilir ama genelde iyi bir denge sağlarlar sonuçta ilişki karşılıklı olarak olumlu ve süreklidir.

Hava/Hava

Bu ilişkinin eninde sonunda manevi ya da oldukça beyinsel olma olasılığı vardır. Birisinin haritasında daha fazla toprak ve su elementi varsa sorun çıkabilir çünkü bu kişi ilişkinin hafif ve duygusal açıdan yetersiz olduğunu düşünebilir.
Ateş/ateş ve toprak/toprakta olduğu gibi benzerliklerin iyi yanları olsa bile genelde alehyde olan yönler lehte olan yönlere ağır basar.
İki havalı kişi başlangıçta birbiri tarafından zihinsel açıdan teşvik edilip kıskandıracak bir ilişkiye sahip olabilirler ve düşünceleri hiçbir zaman gerçekleşmediğinde zamanla birbirlerini çok konuşup az iş yapmakla suçlayabilirler. İlişki öte yandan aşırı romantiktir. Her üç burç da yani Kova İkizler ve Terazi aşk konusunda edebi bir yeteneğe sahiptirler ve aşkın oluşması için gereken yer ve atmosferi bulmak için büyük çaba harcarlar.
Her iki eş de bedensel duyularla daha az temasta olduğu için teşviğe yani zekice yöntemlere ve hayal gücüne ihtiyaçları vardır. Hava/hava çiftleri genelde iyi bir sosyal hayata sahiplerdir ve onlar ortak kültürü ve zihinsel ilgi alanlarını izlerler tartışmadan hoşlansalar bile evdeki önemsiz tartışmalara daha az meyillilerdir.
Bununla beraber hava aşırı hareketli olduğunda hava/hava ilişkisi ayrılma riski taşır ama ev dışındaki etkinliklerinde karşılıklı bir anlaşmaya varıldığında ara sırada yapılan kurlar bir zarar vermez. Hava çiftleri başkaları tarafından sık sık ideal mutlu bir çift olarak görünürler ve gerçekten de öyledirler.

Hava/Su

Hava ve su birleştirilmeleri pek kolay olmayan maddelerdir. Bununla beraber hava ve su tipleri sık sık kaçınılmaz şekilde birbirlerine cezbedilirler. Hava suyun içgüdüsel duyarlılığı ve suskunluğu tarafından büyülenir. Su havanın toplumsal becerikliliğine mantık gücüne ve zihinsel çevikliğine hayrandır. Bir hava/su ilişkisinin ilk aşamaları tümüyle ilginç olabilir.
Hava suyun mantıksız ruhsal hallerini çözmeyle çalışacaktır ve su havanın parlaklığı ve büyüleyici konuşmasıyla büyülenecektir. Her ikisi de aşkı ve cinsel oyunları bildiği için bu ikili yakalanması zor bir ikilidir. Kur yapma dönemi oldukça uzun ve yoğundur. Ama bir müddet sonra çok farklı olan öncelikler kendilerini göstermeye başlayacaktır. Su anlayış ve sabitlik ister ve hava bunların hiç birini sağlayacak gibi değildir suyla bir sonuca varmayı deneyebilir ama genelde onu anlamayı başaramaz ve havanın hareketliliği suyu emniyetsiz kılar.
Hava suyun mütehakkim ve yapışkan eğilimleriyle kısıtlandığını hissedebilir suyla anlaşmaya çalışırken hüsrana uğrar ve ateşte olduğu gibi ezici duygusal gösterilerle hareketsiz kalır. Bu tür bir çıkmaz birçok hava/su çiftinin pes etmesine neden olur. Tipik hava eşi genelde yenilgiyi ilk kabul eden olur ve suya terkedilmiş sevgili rolünü bırakır. Hava/su durumunda havanın suyun hissetme niteliğine hayran olması ve suyun havanın mantık ve zihinsel gücüne cezbolması abartılırsa eleştiri konusu olabilir. Ama karakterlerin farkına varılırsa bu birlik çok verimli olabilir çünkü hava suyun aşırı duyarlılığını değiştirerek tecrübelerini akla uydurmasına ve dünya ile başa çıkmasına yardımcı olabilirken su havaya başkalarına göstermesi gereken duyarlılığı gösterebilir ve onun kuramsal bakış açısını zenginleştirebilir.

Su/Su

Bir ilişkide iki su burcu olunca duygu yoksunluğu ve duygusal uzaklık bir sorun olamaz. Gerçekte ise birbirlerine gösterdikleri aşırı duyarlılık ilişkiyi batırabilir. İki su burcunun olaylara karşı aşırı duyarlı ve korkak olma eğilimleri sorun olabilir. Su zaman zaman kendisini duygularından uzak tutmalıdır ama bu iki duygusal ve duyarlı kişi için imkansızdır. Birbirleriyle içgüdüsel bakımdan ilişki kurabilseler bile sorunları aşmak yerine birbirlerine yapışırlar.
Su her çeşit fobi türetmeye meraklı olduğundan bu belirtiler karmaşık endişelerle sık sık şiddetlenirler. Gariptir ki iki su burcu beraberken ilişki ne kadar az doyurucu ve mutsuz olursa olsun hiçbirisi ilişkiyi kesmeyecektir.
Kopmayı sağlayacak durumu beklerlerler ya da birisi diğerini duygusal bir çıkmaza kışkırtır böylece ötekisinin hatalı ve reddedilmiş rolünü oynamasına izin verir.
Her ikisi de geçmişe bağlıdırlar ve genelde yanlış olan konu bedensel red ve duygusal soğukluktur. Bir eşin haritasında daha fazla hava ve ateş elementi olmadıkça bu durum yıllarca sürebilir.
Örneğin toprak/ateş/hava yönü ağır basan bir kişiyle toprak/su yönleri baskın çıkan kişi arasında maddesel birlikler problemli olabilirler ama bunların çözülmesi imkansız değildir. Ama yoğun benzerlikler her ilişkide görüldüğü gibi gerilim ve çatışmaya da neden olabilirler.