Ezoterik Astroloji
Astroloji;ruhsal dönüşümün gizemlerini ardında saklayan kapıyı açacak bir anahtar olmuştur.

Astrolog
Oğuzhan Ceyhan
Güncelleme: 15:06 TSİ 28 Mart. 2011 Pazartesi

Mısır Mezopotamya ve Hindistan’ın ev sahipliği yaptığı büyük kültürlerin tapınaklarında insanın hem kendinde hem de evrende bir düzen ve anlam bulma ihtiyacından kaynaklanan çalışmalar yapılıyordu. Her zaman için en az insanın varlığı kadar eski olan görkemli bir bilgelik karanlıktan çıkıp insanlığın dünya üzerindeki amacı ve kozmosla bağlantısı ile ilgili arayışlarına ışık tutmuştur. Astroloji bir bütün olarak antik dünyada hüküm süren arayışlarda bazı noktalara ulaşılmasını sağlayan bu bilgeliğin gelişiminde önemli bir rol oynamış mitleri ve dini ritüelleri şekillendirmiş medeniyetleri de içinde yerleştikleri ilahi düzeni yansıtır şekilde yapılandırmıştır. Hepsinin ötesinde ise ruhsal dönüşümün gizemlerini ardında saklayan kapıyı açacak bir anahtar olmuştur.

Stonehenge ve Karnak gibi astrolojik tapınaklar dünyanın dönüşü ile gezegenlerin hareketlerini yıldızların konumlarıyla ilişkilendirecek böylece insanı da büyük kozmik plana dâhil edecek şekilde tasarlanmışlardır. Klasik astroloji adı altında bugüne gelebilmiş olan dal büyük Mısır biliminin güneşi yanında sadece soluk bir mum ışığı gibi kalmaktadır. Mısır bilimi Büyük Piramit’in 75000 yıl önce gökyüzü gözlemleri doğrultusunda inşa edilmesine olanak veren insanın da ilahi kökenine bilinçli bir şekilde yönelmesini sağlayan astrolojiyi de içeriyordu.

Gizemlerin bugün açıklanır hale gelmesiyle bu önemli kadim bilgeliğin ve disiplinin temel taşını onarmaya çok yakınız. Yeni Kova Çağı’na girerken ezoterik astroloji gittikçe daha fazla insana hitap etmekte. Bu nedenle ezoterik terimini kullanmak yanlış terim kullanmak anlamına geliyor.

Bu kadim bilimin bugün tekrar doğuşunda ona yeni astroloji demek çok daha isabetli bir ifade olacaktır.


Kadim çağlarda yaşayan “yüksek” astroloji bugünün tarih sayfalarında kendini gösterememiş olabilir ama onun doğası ile ilgili birçok şey kadim dillerden öğrenilebilir. Örnekleme ve benzetmelerle dolup taşan bu zengin resimli yazı sistemleri en dünyevi konuları bile derin metafizik gerçekliklerle açıklar ki bu gerçeklikler insanın kısıtlı aklına zaten başka şekilde yerleştirilemezler. Yeni astroloji de sembolün doğası ve işlevi hakkında bir kavrayış olmadan tam anlaşılamaz. Tıpkı insanın ilahi bir ilkenin dışsal ifadesi olması gibi yaşamımızdaki her şey de yine ilahi bir ilkenin dışsal ifadesidir. Nesne kavram davranış ve diğer her şey kökenlerini araştırdıkça daha derin bir anlam taşımaya başlayan sembollerdir. Diğer bir deyişle her şey sonunda ilahi olana uzanan görüntü veya kavramlarla bağlantılıdır.

Yeni astrolojinin ana işlevlerinden biri horoskoptaki bir “açının” ilahi kökene uzanışını izlemek bu yolla ruhun irade sevgi ve yüksek düşünce seviyelerinden buna yanıt vermesini sağlamak böylece de kişiliğe ruhun amacına uygun bir şekilde anlamlı bir yönlendirme sağlamaktır. Sembolleri bu şekilde izlemek için üretilmiş en etkili araç da “permütasyondur”.


Yeni astrolojideki “açı” gezegenlerin arasındaki açı değil gezegenleri evleri ve burçları bir araya getiren glifler grubudur. “Permütasyon” da bir astrolojik açının ifade ettiği semboller kullanılarak oluşturulan cümledir.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]