Pisagor'cu geleneğin en mühim gelişimi ortaçağdaki Yahudi Kabalasıdır. Yüksek seviyedeki Kabala karmaşık bir rakamlar mistisizmi üzerine kuruludur. Hıristiyan bilgi sistemi iki metot üzerinde yoğunlukla kuruludur. Bu metotlar Kabalistik yazıların özellikle de İncil'in manasını açıklamak konusunda kullanılmıştır. "Hayat Ağacı" nı (on bitki veya bölümüyle birlikte) ve gematria'yı içerir. İbrani harfleri sayı olarak da iş görürler. Bu nedenden dolayı da Hayat Ağacı'nın şekli ve kolları o alemin değişik kısımları arasında büyüleyici ve mistik ilişkilere yol açar. Kabala alfabesinde yirmi iki harf bulunmaktadır. Ve Hıristiyanların değiştirmek istedikleri ifadeler (konular) için isimlerindeki harfleri değiştirdiği söylenir. Her iki metot kehanet için de kullanılmıştır.