Ezoterik numeroloji sayıların arkasındaki (her bir sayı için) değer kalitesi ve önemi ile ilgili çalışır. Sonsuz potansiyelle insan potansiyeli ilişkilendirilmiştir; Güneş sistemi yıldızlar ay ve diğer sistemlerle bağlantı kurmuşlardır. Ezoteristler potansiyeli tüm hayatta gördükleri için zihnin çalışma sistemi üzerinde derin araştırmalarda bulunmuşlardır. Ezoterist birisi için sayılar zaman zaman gerçekçi ve mantıksal bir zihnin asla var olamayacağı görüşünü ortaya çıkarmıştır. Yüzyıllar boyunca pek çok sayıda ezoterist ve düşünürün bilgileri insanları etkilemeyi başarmıştır. İnsan soyunun düşünceleri somutlaşmadan mantığa uygun görünmeyen bir çok yeni şeyleri ortaya çıkaran kaşifler bulunmaktadır. Ortodokslar dünyanın düz olduğunu savunurken dünyanın yuvarlak olduğu fikri Kristof Kolomb gibi bir gezgin kanıtlamadan önce belki de bir ezoterist tarafından yüzyıllarca önce ortaya atılmıştı.