Çeşitli Kültürlerde Astroloji
Amerikan yerlileri insanın ruhunun doğum anında bir ruh rehberi ile biraraya geldiğine inanmışlardı. Bu rehber bir hayvandı ve insana yaşam yolculuğunda görünmez bir yol arkadaşı olarak refakat ediyordu.

Astrolog Oğuzhan Ceyhan
AMERİKAN YERLİLERİ
Amerikan yerlileri insanın ruhunun doğum anında bir ruh rehberi ile biraraya geldiğine inanmışlardı. Bu rehber bir hayvandı ve insana yaşam yolculuğunda görünmez bir yol arkadaşı olarak refakat ediyordu. Kişinin doğum tarihine göre Kaz Su Samuru Kurt Şahin Kunduz Geyik Ağaçkakan Somon Balığı Ayı Karga Yılan veya Baykuş olmak üzere 12 tane spiritüel rehberden biri kişinin ruhuna yol gösteriyordu. Kişinin rehberinin hangi hayvan olduğunun tespit edilmesine yarayan doğum tarihi aralıkları kabaca kişinin bizim bugün kullandığımız zodyaktaki burçlardan hangisine mensup olduğunu gösteren tarih aralıklarına denk düşmektedir (Kaz – Oğlak Su Samuru – Kova (...) Yılan – Akrep Baykuş – Yay gibi).

Batı dünyasındaki koruyucu melek kavramı gibi bu spiritüel rehberler de insana cesaret ve umut veren ruhani birer danışmandı. Her kişinin ve her kabilenin bu rehberleri temsil eden totemleri bulunmaktaydı.

Amerikan yerlilerinin bu spiritüel rehberlerin insana vereceği düşündükleri ilham da zodyak burçlarının kişinin karakterini ve hareket şekillerini belirleyen etkilerle benzerlik taşımaktadır.

Bu rehberler aynı zamanda elementleri temsil eden Kaplumbağa Klanı (Toprak) Kelebek Klanı (Hava) Atmaca Klanı (Ateş) ve Kurbağa Klanı (Su) olarak gruplanıyorlardı ve belli bitkiler taşlar ve renklerle de ilişkilendirilmişti.

ÇİN
Batı Astrolojisi gibi Çin Astrolojisi de insanın yaradılışını temsil eden 12 kategori içermektedir. Bu kategorilere Çin Hayvan Burçları adı verilir. Bu burçların oluşturduğu Çin Zodyağı bir Çin takvim yılına bağlı bir sistem içerisinde yer alır. Yani Çin burçlarının her biri Batı Astrolojisi’ndeki gibi bir aya değil bir Çin yılına denk gelir.

12 Çin Hayvanı sırasıyla Fare Öküz Kaplan Tavşan Ejder Yılan At Koyun Maymun Horoz Köpek ve Domuz’dur.

Çin Astrolojisi’nin uygulama temelleri Çin takviminde özellikle de bu takvimin 12 yıllık hayvan döngüsündedir.

Öngörüm teknikleri ise göksel cisimlerin Çin takımyıldızları üzerindeki hareketlerini esas alır.

28 Çin takımyıldızı 88 Batı takımyıldızından oldukça farklıdır.

Çin felsefesindeki elementler ve gezegenlerler ilişkilendirilme şekli de Batı’dakinden farklılıklar gösterirler. Venüs Maden Jüpiter Ağaç Merkür Su Mars Ateş Satürn ise Toprak elementini simgeler.

Batı Astrolojisi’nin bugün popüler olabilmek için geldiği nokta olan insanlara maddi dünyanın nimetlerinden faydalanmak yani tamamen aşk para cinsellik gibi konularda rehberlik etme amacından bağımsız olarak özünü koruyan Çin Astrolojisi yaşamı metafizik yönünden ele alır ve insan ruhunun ölümden sonra da taşımaya devam edeceği olumlu özellikler konusunda yol gösterir. Ruhun ebedi olanla birleşme isteği açıkça ifade edilir.

HİNT
Hindu Astrolojisi Vedas metinlerinin yazıldığı zamanlara kadar uzanır ve bu nedenle Vedik Astroloji olarak da adlandırılmıştır. 4000 yıllık bir geçmişi olan Vedik Astroloji; Güneş Ay Mars Jüpiter Venüs Satürn Rahu (ejderin başı – Kuzey Ay Düğümü) ve Kethu’yu (ejderin kuyruğu – Güney Ay Düğümü) temel alır. Mikrokozmos ile makrokozmos arasındaki bağlantıyı öne çıkaran Vedik Astroloji Batı Astrolojisi’nden Ay Evleri gibi teknikler kullanmak ve Tropik Zodyak yerine Sidereal Zodyak’tan faydalanmak gibi çok çeşitli farklılıklar gösterir.

Bunun dışında Vedik Astroloji’de de Zodyak 30 derecelik 12 eşit parçaya bölünmüştür ve burç isimleri de bugün Batı’da kullanılanlarla büyük benzerlik gösterir. Yine de Başak (orijinali olan Virgo Bakire demektir) yerine Kız Oğlak (orijinali olan Capricorn Keçi Boynuzlu demektir) yerine Deniz Canavarı Kova (orijinali olan Aquarius Su Dağıtan/Su Koyan/Saki demektir) yerine de Su Sürahisi denmiştir. Ayrıca dilimize Yay olarak geçen Sagittarius aslında Okçu demektir ama Hintliler de bunu bizim gibi Yay olarak tabir ederler. Buna karşın Denge demek olan Libra’yı bizim gibi Terazi olarak tanımlamamışlar yine aynı şekilde Denge diye nitelendirmişlerdir.

Bir diğer benzerlik de Batı’daki dört elementin Vedik Astroloji’de de Ateş Hava Toprak ve Su olarak tanımlanması ve burçlarla da Batı’daki ile aynı şekilde ilişkilendirilmesidir.

Bazı Hint Üniversiteleri Vedik Astroloji alanında yüksek lisans programları açmışlardır.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]