Balık Burcu ÖzellikleriBurçlar kuşağının on ikinci ve son burcudur . Bilinç dışı bağımlılıkları gizliliği ve maddenin karşıtı ile olan alışverişi sembolize eder .


Bu burcun insanları sezgisel ve hisli olurlar . Başkalarının düşünce ve duygularına önem verirler .

Genelde sezgileri ile hareket eden insanlardır ve bu yöndeki inançları da kuvvetlidir . Onlar için en uygun söz "Ben inanıyorum"dur .

Balık insanının yaptığının doğru olduğundan emin olması zordur çelişkiye düşer . Fakat istek güçleri zayıftır . Bunun nedeni dış etkenlerden çabuk etkilenmeleridir . Bu burcun insanları kendi ayakları üstünde durmayı ve kendi iç dünyalarına bakmayı öğrenmelidirler .

Onların moralleri çevrelerindeki olaylara bağlıdır . Kendilerini çok iyi hissettikleri bir anda dahi dışarıdan gelen olumsuz bir şeye aniden moralleri bozulur . Bu iniş çıkışları sıkça yaşamaları doğru karar vermelerini güçleştirir .

Balık burcu insanının vücudu dayanıklıdır fakat kendini yorgun hisseder . Tartışmalardan hoşlanmadıkları için genelde tarafsız davranırlar . Balık burcu insanı bazen çok pasif olur bu hal haksızlığa uğradığı zamanlarda görülür . Mücadele etmezler yanlışı kendilerinde ararlar . Genelde sakin insanlardır .

Fakat sabırları taştığında çok zor yatışırlar . Dikkafalı ve inatçı bir tutum sergilerler . Balık insanları sevimlilikleri uyumlulukları ve sempatiklikleri sayesinde her türlü topluma rahatça girebilen kimselerdir . Bazen çok çalışırlar bazen de hiçbir şey yapmazlar . Duyguları kuvvetli bir iyimserlik ve kötümserlik arasında gider gelir . Genç balık insanları genelde çok materyalist olurlar .

Fakat yaşları ilerledikçe onlar için ruhsal gelişme önem taşır . Balık insanları kendi mallarına değer vermedikleri gibi başkalarının mallarına da değer vermezler . Fakat değer vermesini öğrenmelidirler . Fikirlerinde ve sezgilerinde mantıklı olmalıdırlar . Bunu yapamazlarsa çok mutsuz olurlar . Balık insanları çevrelerine karşı yardımseverdirler . Ancak iyi niyetleri suistimal edilirse bunu anlar ve çok kırılırlar . Ve o kimse ile ilişkilerini koparırlar .

Onların güveni kazanıldığında yapmayacakları fedakarlık yoktur . Kendilerini objektif olarak görememeleri olumsuz yönlerinden biridir . Karar aşamalarından önce tüm detayları görmek isterler göremediklerinde ise çok çabuk şaşırırlar . Fakat detayları gördüklerinde olay onlar için çözülmüştür .

ALINTIDIR.