Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kızılderili burcunuz

  KIZILDERİLİ BURCUNUZU ÖĞRENİNYABANKAZI BURCU 22 Aralık - 19 Ocak Burç Özellikleri Bur

  YABANKAZI BURCU

  22 Aralık - 19 Ocak

  Burç Özellikleri

  Burcunu Öğren


  Sembolik Dönem: Toprağın Yenilenmesi
  Bitki: Kayın Ağacı
  Maden: Kuvars
  Koruyucu Ruhu: Waboose
  Renk: Beyaz
  Kabilesi: Kaplumbağa Kabilesi
  Uygun Eş: Ağaçkakan

  Yeni yılın başlangıcı toprağın kar altında kaldığı ilkbahara yenilenmeye hazırlandığı aydır. Bu dönemde dünyaya gelen insanların hayvanlar alemindeki totemi yabankazıbitkiler alemindeki totemi kayın ağacı ve madenler alemindeki totemi de kuvarstır.
  Uğurlu renkleri beyaz ve kabileleri de Kaplumbağa'dır.Bu burcun madeni olan kuvars dünyanın hemen her yerinde bulunabilen oldukça sert ve donuk pırıltılı bir taştır. Yeryüzünü oluşturan doğal ve temel maddelerden sayılan kuvarsın pek çok rengi olmasına karşın en fazla rastlananı diye adlandırılan beyaz olanıdır.
  Yabankazı insanlarının özellikleriyle bu renk arasında bağlantı vardır.Kuvars dokunulduğunda insana serinlik duygusu verdiği için çok eski çağlarda bu taşın sonsuz ve erimeyen bir buzdan oluştuğuna inanılırdı. Çoğu kez kuvarsın içinde donmuş bir su damlası bulunması ve taş kırılınca damlacığın eriyip su olması da bu inancı kuvvetlendiren bir etkendi.
  Kuvars gücün simgesi olan bir taştır. Kristalize olmuş kuvarsın günümüzde henüz anlaşılmayan bazı gizil güçler taşıdığı kimi uzmanlarca da kabul edilmektedir.
  Yabankazı insanları kuvars kristallerinden yaşamla ilgili her şeyi açık ve berrak bir şekilde kavramayı ve evrenin tüm enerjisini kendi içlerinden geçirip iletebilme yeteneklerini öğrenebilir. Bu yeteneğin farkına varan Yabankazı insanları eğer kabiliyetlerini koruyabilirlerse tıpkı totemleri gibi evrenin sonsuz gücünü kavrayıp iletecek bir duruma gelirler.
  Bu burcun insanlarının dış görünüşü de kuvars gibi donuk ve duygusuzdur. Ama tıpkı totem taşları gibi kendilerine ilgi ve sıcaklık gösteren herkese aynı sıcaklığı ve enerjiyi yansıtırlar.Yabankazı insanları coşkun ve taşkın değildirler aşırı duygusallığa kapılmazlar ama etraflarındaki insanlar için tükenmeyen bir ısı ve ışık kaynağı rolünü üstlenirler.
  Yabankazı insanının öğrenmesi gereken en önemli şey ne türden olursa olsun belli bir dünya görüşü ve felsefesi içinde taşlaşıp kalmaktan kaçınmaktır. Yoksa aynı kuvars gibi kaskatı kesilerek sonunda paramparça olabilir.Yabankazı bireyinin bitkiler alemindeki totemi kayın ağacıdır. Kayın çok uzayabilen gövdesiye görkemli ve güzel bir ağaçtır.
  Kayın ağacı bilge Kızılderililer tarafından hayatın hemen hemen her alanında kullanılmıştır.Yabankazı insanlarının da kayın ağacı gibi görkemli eski gelenekleri ve unutulmuş bilgelikleri yansıtan bir görünümleri vardır. Bu burcun insanları enerjilerini özgürce akıtabilirlerse yaşamın evrensel kaynaklarıyla ilişki kurabilir eski gelenekler ve bilgelikler hakkında çok faydalı bilgiler edinebilirler.
  Yabankazı insanları kendileri hakkında pek çok şeyi totemleri yabankazından öğrenebilirler. Yabankazlarının yaşamına mevsimler ve kar yön verir. Baharda karlar erimeye başladığı zaman yabankazları sürüler halinde kuzeye karlık bölgelerdeki yuvalarına dönerler ve ilk kar taneleriyle yeniden geriye gelirler.
  Yabankazı insanları da tıpkı totemleri gibi uzun mesafeleri katetmeyi tercih ederler. Ruhsal ya da fiziksel olan uzaklıklar onları korkutmaz. Bu nedenle içsel güçleri çok fazladır. Toprak elementinden Kaplumbağa Kabilesi'nden olmaları nedeniyle nesnel dünyaya oldukça bağlıdırlar fakat yine de ruhsal olarak uzaklara gitmeyi ufukları aşmayı başarırlar.
  Yabankazı insanı geleneklerine çok bağlıdır ve her türlü otoriteyi kolaylıkla kabul edebilir. Hatasız davranmak alışkanlık ve geleneklere uymaya çalışmak saygı göstermek ve görmek en temel özellikleri arasındadır.Bu burcun insanı için çocukları çok önemlidir.
  Ailesinin düzenini korumak güvenliğini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapar. Ama içe kapanık yapısı nedeniyle gerçek duygularını açıklamakta zorlanabilir.
  Yabankazı insanı Ağaçkakanlar ile çok iyi anlaşır. Diğer anlaştığı kişiler ise kendisi gibi Kaplumbağa Kabilesi'nden olan Kunduz ve Bozayı insanlarıdır. Kurbağa Kabilesi'nden olan Puma ve Yılan insanları da iyi ilişki kurabileceği bireyler arasındadır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  SUSAMURU BURCU

  20 Ocak - 18 Şubat

  Burç Özellikleri

  Burcunu Öğren


  Sembolik Dönem: Dinlenme ve Arınma
  Bitki: Tellikavak
  Maden: Gümüş
  Koruyucu Ruhu: Waboose
  Renk: Gümüş
  Kabilesi: Kelebek Kabilesi
  Uygun Eş: Mersinbalığı

  Dinlenme ve Arınma Dönemi’nde doğan insanların hayvanlar alemindeki totemi susamuru bitkiler alemindeki totemi tellkavak ve madenler alemindeki totemi isegümüştür.Uğurlu renkleri gümüş rengi ve kabileleri ise Kelebek’tir.Bu burcun insanları madenleri gümüş gibi herkes tarafından sevilen ve sayılan insanlardır.
  Gümüş her biçime girebilen yumuşaklığı parlaklığı ve güzelliği ile ilk çağlardan bu yana insanların çok değer verdiği bir madendir.Susamuru insanları da maden totemleri gibiyakınları ve arkadaşları tarafından beğenilen sayılan ve sevilen bireylerdir.
  Tıpkı gümüş gibi yumuşak huylu ve kolayca her duruma uyum sağlayan bir yapıları vardır. Bu burcun insanı içinde insanlara duyduğu sevgiden gelen bir pırıltı taşır ve fiziksel yapısı nasıl olursa olsun bu pırıltı ona güzellik verir.Susamuru’nun gizemli yetenekleri de olduğu söylenir. Sezgileri çok güçlüdür ve dış görünüşünün altında yatan insanları yüceltebilecek gerçekleri bulup ortaya çıkartmak ister.
  Enerjisini iyi kullanabilen Susamuru insanı içinden ruhsal güçlerin akıp geçtiğini duyacaktır. Ay ile gizemli bir ilişkisi olan bu kişinin derin bir iç dünyası vardır. Ama genellikle bunu saklamaya çalışır.
  Duyguları çok yoğundur fakat bunu da çevresindekilere hissettirmek istemez. Bazı Susamuru insanları kendi duygusallıklarını entellektüel yanlarıyla örtmek isterler.Bu burcun insanı derin duygusallığını çok sayıda aşk ilişkisine girmek için de kullanır.
  Duygularının yoğunluğu ve çekici kişiliğinin yardımıyla kolayca kendine karşı cinsi çekebilme yeteneğindedir.Susamuru burcunun bitkiler alemindeki totemi akkavak olarak da bilinen tellikavaktır.
  Hafif bir yaz rüzgarı tellikavağın yaprakları arasından esip geçtiğinde küçük çıngıraklar çalıyormuş gibi ses verir.Susamuru insanı da tellikavaktan kendisine yumuşak ve uyumlu şekilde gelen uyarıları tıpkı kavağın yaprakları gibi hafif ve tatlı bir ezgiyle çevresine yaymayı öğrenebilir.
  Totem ayrıca tüm rüzgarlara göğüs germeyi ve rüzgar ister alçaktan ister yüksekten essin her koşulda kırılmadan esneyebilmeyi de öğretir.Yani Susamuru insanı oldukça esnektir. Enerjisinin her zaman olumlu ve düzenli bir şekilde akmasını sağlamak için bu özelliğini de korur.Susamurları denizde ve tatlı sularda yaşayan sevimli insancıl ve cana yakın canlılardır.
  Ortak bir yaşam sürdüren susamurları çocuklarına çok düşkün aile düzeni kurabilen oldukça iştahlı pek çok ses çıkarabilen hayvanlardır.Bu burcun insanları da susamuru gibi sevilen ve aranılan bir yaşam arkadaşıdırlar onlar da totemleri gibi akıllı esnek yardımsever ve iyi yüreklidirler.
  Olağanüstü bir konuşma yetenekleri vardır ve diğer alanlarda olduğu gibi düşünceleri açıklamakta ve sözcükleri kullanmakta da çok ustadırlar.Susamuru insanı diğer pek çok yönden de susamuruna benzer. Diğer insanlara yaşamda ilerlemeleri ve saygın bir konuma gelebilmeleri için yardımcı olmayı benimsemiştir.
  Güçlü sezgileri ve insancıl duyguları zamanının pek çoğunu diğer insanlara yardımcı olarak geçirmesine nedendir. Yeni insanlar tanımaktan ve onlara da yardımcı olmaktan büyük zevk alır.Bu burcun insanı yumuşak sevecen ve uysal yapılı olmasına rağmen karşısındakinin doğru yolu bulması için esaslı bir “darbe”ye ihtiyacı olduğunu düşünürsebunu sağlamak için darbeyi indirmekte de kaçınmaz.
  Enerji akımı düzgün olduğu sürece hiç bir zaman yalnızca kötülük olsun diye sert davranışlarda bulunmaz.Kişisel intikam peşinde koşan Susamuru insanına nadiren rastlanır.Susamuru insanı hemen herkesle çok iyi anlaşır ve uyum sağlar.
  Özellikle Mersinbalığı bireyleri ile kolayca bütünleşebilir. Kendisi gibi Kelebek Kabilesi’nden olan Geyik ve Karga ile de çok rahat ilişki kurar.Fırtına Kartalı Kabilesi’nden olan Aladoğan ve Wapiti insanları da olumlu birliktelikler kurabileceği kişiler arasındadır.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  PUMA BURCU

  19 Şubat - 20 Mart

  Burç Özellikleri

  Burcunu Öğren


  Sembolik Dönem: Büyük Fırtınalar
  Bitki: Sinirotu
  Maden: Firuze
  Koruyucu Ruhu: Waboose
  Renk: Mavi-Yeşil
  Kabilesi: Kurbağa Kabilesi
  Uygun Eş: Bozayı

  Büyük Fırtınalar Dönemi’nde dünyaya gelen insanların hayvanlar alemindeki totemi puma bitkiler alemindeki totemi sinirotu ve madenler alemindeki totemi ise firuzedir.Uğurlu renkleri firuze rengi olan mavi-yeşil ve kabileleri ise Kurbağa’dır.
  En eski süs taşlarından birisi olan firuzede bir çok gizemli gücün saklı olduğu söylenir.Gökyüzünün rengini bu taştan aldığına inanılırdı.Firuze taşıyan insanların korunduklarına dair de inançları vardı. Puma burcu insanı da taşı gibi bir çok olağanüstü güce sahiptir. Bu insanın doğal şifacılık gücü çok gelişmiştir.
  Yardımlarıyla yaşamın ve evrenin çeşitli gizemleri çözülebilir. Aynı firuze gibi Puma insanı da gökyüzü ile bağlantılıdır.Yaşamın pek çok alanında diğer insanların farkedemediği şeyleri görebilir.Ama gerçeği tam olarak yakalayabilmesi için firuze gibi iyi işlenmiş olması gerekir.Eğer gerekli yaşam deneyimiyle kendini geliştirme ve işleme konusunda sağlam bir isteme sahip olamazsa bu doğal gücü kendine karşı dönüşür.Puma’nın bitkiler alemindeki totemi sinirotudur.
  Sinirotu pek çok çeşidiyle her derde deva bir bitkidir.Şifalı yanıyla Puma insanına benzer.Ama sinirotununun da dikkatli kullanılması ve Puma insanının ruhu gibi iyi işlenmesi gereklidir.Özellikle Puma’ın ayaklardan çektiği problemlere çok iyi gelir.Bu burcun uğur rengi de firuze taşının rengi olan turkuvazdır.
  Arayış içinde olan duyguları güçlü kendisiyle mücadele eden ve melankoliye yatkın bir insan rengidir.Lekesiz saf bir mavi çıkarsız sanatsal ve ruhsal duyguların simgesidir.Maviyle yeşilin karışımı ruhla kişilik yerle gök arasında denge kurmak için Puma insanına gereklidir.
  Puma maviyle olduğu kadar yeşille de kaynaşması gerektiğini unutmazsa neşesini korumayı kendine gerekli dengeyi yitirdiğinde fiziksel ve ruhsal huzuruna yeniden kavuşmayı öğrenebilir.Bu dönemde doğan insanların hayvanlar dünyasındaki totemi pumadır.
  Kedigiller arasında en iyi tırmanıcıdır puma.Yuvasını genellikle kayalık bölgelerde derin oyuklarda ya da sık çalılıklar arasında kurar.Pumanın tiz ve yüksek bir sesi vardır.Ender bağırır ama sesi de korkutucudur. Çok iyi avcı olan puma etle beslenir. Av bulamadığı zaman daha küçük hayvanlarla yetinir.Bazen bütün bir gün ya da tüm bir gece ağacın ya da kayanın üstünde tüneyerek avını pençesine düşürünceye kadar bekler.
  Pumalar eşleştikleri zaman genellikle dişileri etkin rolü üstlenir.Totemi puma olan insanların bu soylu hayvana benzeyen pek çok özelliği vardır.Puma insanı da sık sık çevresiyle anlaşamadığı duygusuna kapılarak kendi düşünce ve ruh dünyasının doruklarına çekilir. Çok duyguludur küçük şeylerden bile incinebilir.
  Aynı puma gibi Puma insanı da kendi içine çekilip kendisi ve dünya üzerine düşünebileceği bir sığınağa ihtiyaç duyar.Puma gibi iyi bir tırmanıcı olan bu kişi insan ruhunun yüceliklerine doğru ilerlemek ister. Puma gibi bu burcun insanı da ister kişisel yaşamının bir parçası olsun isterse iş ve arkadaşlık ilişkilerini kapsasın kendi alanını belirlemek ve dışarı karşı kapatmak eğilimindedir.
  Özellikle kendi kişisel duyguları söz konusu olduğunda Puma son derece suskundur. Kendini iyi hissettiği zaman çevresindekiler onun sohbetinden çok hoşlanır fakat bu konuşmalar sırasında karşısındaki kişiye iyice güveninceye kadar kendi gerçek benliğiyle ilgi hiç bir ipucu vermez.
  Başkalarının düşüncelerini sezme yeteneğinde olduğu için diğer insanların hoşlandığı ya da ilgilendiği konuları hızla kavrar ve onlara yardımcı olmak amacıyla bu konulardaki görüş ve düşüncelerini hoş bir ifade ile açıklar.
  Puma burcu en iyi Bozayı insanı ile bütünleşir. Kurbağa Kabilesi’nden olan Ağaçkakan ve Yılanlar ile de iyi anlaşır.Kaplumbağa Kabilesi’nden Kunduz ve Yabankazı bireyleri de diğer iyi anlaştığı burçlar arasındadır.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  KARTAL BURCU

  21 Mart - 19 Nisan

  Burç Özellikleri

  Burcunu Öğren


  Sembolik Dönem: Ağaçların Çiçeklenmesi
  Bitki: Yabani Hindiba
  Maden: Ateş Opal
  Koruyucu Ruhu: Wabun
  Renk: Sarı
  Kabilesi: Fırtına Kartalı Kabilesi
  Uygun Eş: Karga

  Ağaçların Çiçeklenmesi Dönemi’nde dünyaya gelen insanların hayvanlar alemindeki totemi aladoğan bitkiler alemindeki totemi yabani hindiba ve madenler alemindeki totemi ise ateş opal olarak bilinen yaldızlı opaldir. Uğurlu renkleri sarı ve kabileleri ise Fırtına Kartalı’dır.
  Opal eskiden beri umut sembolü olarak kullanılır ve üstünde bu taşı taşıyan insanların görünmez olacağına inanılırdı. Opal yüzyıllar boyunca soyluluğun simgesi olarak kabul edilmiştir. Ama bir dönemde de uğursuz olduğu inancı yaygınlaşmıştır.
  Aladoğan insanına taşı gibi sözcüğün somut ya da soyut anlamıyla sıcak ve sürekli bir gerilimin olduğu yerlerde rastlanabilir. Bu burcun insanı sıcağı ve Güneş’i sever. Yoğun hareket olan yerlerden ruhsal fiziksel ve duygusal enerjilerinin zorlanmasından hoşlanır.
  Taşı gibi Aladoğan insanı da gözeneklidir; yanlış düşüncelee kapıldığı ya da yanlış bağlantı kurduğu zaman hızla üzülüp dertlenir. Çok açık yürekli bir insandır her yeni düşünce ve görüşü benimseyip eyleme geçmeye hazırdır. Bazen sonradan kendisi için zararlı olabilecek işlere de karışabilir. Eğer yanlış ortamda ve gerilim altında kalırsa aynı taşı gibi çatlar kendisine ateş ve pırıltı veren yaşam gücünü yitirebilir.
  Aladoğan insanı taşı opal gibi ya durmaksızın etrafına ateşli bir enerji yayar ya da içindeki ateşin parladığı zamanlarda şimşek gibi çakar. Kişisel duygularının bir simgesi gibi olan Ay ile ilişkileri işini biraz zorlaştırsa da enerjisini kullanmayı öğrenmek için buna gereksinimi vardır. Bu burcun insanının ateşi genellikle diğer insanlardan daha güçlü ve yoğun olan duygu dünyasından gelir. Ama açıklığı berraklığı sevdiği için kendinde ve başka kişilerdeki karmaşık duygular onu korkutur. Bitkiler dünyasındaki totemi yabani hindiba hemen her yerde yetişen ve insanlar tarafından köküyle sökülüp alınan bir bitkidir.
  Aladoğan insanı da daldan dala atladığı için yabani hindiba gibi her yerde belirmek huyundadır. Bu burcun insanının enerjileri ile nasıl başdeceklerini bilmeyen ve bu kişilerin severek çalıştıkları alanlarda ne kadar yararlı olacaklarını göremeyenler onların bu huyundan rahatsız olabilirler.
  Tükenmez enerjisi bu enerjiyi yönlendirip kullanmayı bilen kişilerin elinde çok yararlı bir güce dönüşebilir. Bu insan kendisini anlayan ve ona zaman ayıranlar için gerçek bir hazine gibidir. Hayvanlar alemindeki totemi aladoğan hızla hareket eden yırtıcı ve aslında tüm diğer kuşlardan farklı bir uçucudur.
  Yuvasını genellikle yüksek ağaçların ya da yüksek kayalıkların tepesine kurar. Gökyüzünde şaşılacak kadar uzun süre kalabilen bu kuşun kuyruğuyla bedeni arasında ilginç bir açı oluşur. Bu dönemde dünyaya gelen kişiler aladoğanlar gibi görkemli insanlardır.
  Her zaman fiziksel değilse bile ruhsal bir görkemleri vardır ve kanatlarını geniş bir açıyla açabilirler. Bu burcun insanı sürekli olarak yeni işlerin yeni projelerin yeni düşünce akımlarının peşinde koşan usta bir avcıdır. Totemi aladoğan gibi aydınlık ve karanlık dönemler geçirir. Aydınlık dönemlerinde neşelidir karşılaştığı her şeye açıktır.
  Karanlık devrelerde ise yalnızlığına çekilir. Yaşamın kendisine neden böyle çarpık göründüğünü bulmaya çalışır. Aladoğan insanı genellikle korkusuzdur. Dünyanın “çıngıraklı yılanı” olarak gördüğü kimselere karşı kendi güvenliğini hiç düşünmeden harekete geçmeye hazırdır. İkiyüzlü ya da haksız bulduğu insanlara karşı pek sabırlı olamaz.
  Karşısındaki istese de istemese de düşüncelerini yüzüne karşı dosdoğru söyler. Aladoğan burcu doğuştan arkadaş canlısı ve iyi geçinilen bir insan olduğu için hemen herkesle çok kolay anlaşabilir. Ancak kendisi gibi Fırtına Kartalı Kabilesi’nden Mersinbalığı ve Wapiti ile çok çabuk dostluk kurabilir. Kelebek Kabilesi’nden Geyik Karga ve Susamuru ile de rahatlıkla anlaşır. Kişisel bütünleşme için Karga ideal eşidir.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  KARTAL BURCU

  21 Mart - 19 Nisan

  Burç Özellikleri

  Burcunu Öğren


  Sembolik Dönem: Ağaçların Çiçeklenmesi
  Bitki: Yabani Hindiba
  Maden: Ateş Opal
  Koruyucu Ruhu: Wabun
  Renk: Sarı
  Kabilesi: Fırtına Kartalı Kabilesi
  Uygun Eş: Karga

  Ağaçların Çiçeklenmesi Dönemi’nde dünyaya gelen insanların hayvanlar alemindeki totemi aladoğan bitkiler alemindeki totemi yabani hindiba ve madenler alemindeki totemi ise ateş opal olarak bilinen yaldızlı opaldir. Uğurlu renkleri sarı ve kabileleri ise Fırtına Kartalı’dır.
  Opal eskiden beri umut sembolü olarak kullanılır ve üstünde bu taşı taşıyan insanların görünmez olacağına inanılırdı. Opal yüzyıllar boyunca soyluluğun simgesi olarak kabul edilmiştir. Ama bir dönemde de uğursuz olduğu inancı yaygınlaşmıştır.
  Aladoğan insanına taşı gibi sözcüğün somut ya da soyut anlamıyla sıcak ve sürekli bir gerilimin olduğu yerlerde rastlanabilir. Bu burcun insanı sıcağı ve Güneş’i sever. Yoğun hareket olan yerlerden ruhsal fiziksel ve duygusal enerjilerinin zorlanmasından hoşlanır.
  Taşı gibi Aladoğan insanı da gözeneklidir; yanlış düşüncelee kapıldığı ya da yanlış bağlantı kurduğu zaman hızla üzülüp dertlenir. Çok açık yürekli bir insandır her yeni düşünce ve görüşü benimseyip eyleme geçmeye hazırdır. Bazen sonradan kendisi için zararlı olabilecek işlere de karışabilir. Eğer yanlış ortamda ve gerilim altında kalırsa aynı taşı gibi çatlar kendisine ateş ve pırıltı veren yaşam gücünü yitirebilir.
  Aladoğan insanı taşı opal gibi ya durmaksızın etrafına ateşli bir enerji yayar ya da içindeki ateşin parladığı zamanlarda şimşek gibi çakar. Kişisel duygularının bir simgesi gibi olan Ay ile ilişkileri işini biraz zorlaştırsa da enerjisini kullanmayı öğrenmek için buna gereksinimi vardır. Bu burcun insanının ateşi genellikle diğer insanlardan daha güçlü ve yoğun olan duygu dünyasından gelir. Ama açıklığı berraklığı sevdiği için kendinde ve başka kişilerdeki karmaşık duygular onu korkutur. Bitkiler dünyasındaki totemi yabani hindiba hemen her yerde yetişen ve insanlar tarafından köküyle sökülüp alınan bir bitkidir.
  Aladoğan insanı da daldan dala atladığı için yabani hindiba gibi her yerde belirmek huyundadır. Bu burcun insanının enerjileri ile nasıl başdeceklerini bilmeyen ve bu kişilerin severek çalıştıkları alanlarda ne kadar yararlı olacaklarını göremeyenler onların bu huyundan rahatsız olabilirler.
  Tükenmez enerjisi bu enerjiyi yönlendirip kullanmayı bilen kişilerin elinde çok yararlı bir güce dönüşebilir. Bu insan kendisini anlayan ve ona zaman ayıranlar için gerçek bir hazine gibidir. Hayvanlar alemindeki totemi aladoğan hızla hareket eden yırtıcı ve aslında tüm diğer kuşlardan farklı bir uçucudur.
  Yuvasını genellikle yüksek ağaçların ya da yüksek kayalıkların tepesine kurar. Gökyüzünde şaşılacak kadar uzun süre kalabilen bu kuşun kuyruğuyla bedeni arasında ilginç bir açı oluşur. Bu dönemde dünyaya gelen kişiler aladoğanlar gibi görkemli insanlardır.
  Her zaman fiziksel değilse bile ruhsal bir görkemleri vardır ve kanatlarını geniş bir açıyla açabilirler. Bu burcun insanı sürekli olarak yeni işlerin yeni projelerin yeni düşünce akımlarının peşinde koşan usta bir avcıdır. Totemi aladoğan gibi aydınlık ve karanlık dönemler geçirir. Aydınlık dönemlerinde neşelidir karşılaştığı her şeye açıktır.
  Karanlık devrelerde ise yalnızlığına çekilir. Yaşamın kendisine neden böyle çarpık göründüğünü bulmaya çalışır. Aladoğan insanı genellikle korkusuzdur. Dünyanın “çıngıraklı yılanı” olarak gördüğü kimselere karşı kendi güvenliğini hiç düşünmeden harekete geçmeye hazırdır. İkiyüzlü ya da haksız bulduğu insanlara karşı pek sabırlı olamaz.
  Karşısındaki istese de istemese de düşüncelerini yüzüne karşı dosdoğru söyler. Aladoğan burcu doğuştan arkadaş canlısı ve iyi geçinilen bir insan olduğu için hemen herkesle çok kolay anlaşabilir. Ancak kendisi gibi Fırtına Kartalı Kabilesi’nden Mersinbalığı ve Wapiti ile çok çabuk dostluk kurabilir. Kelebek Kabilesi’nden Geyik Karga ve Susamuru ile de rahatlıkla anlaşır. Kişisel bütünleşme için Karga ideal eşidir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş