KURAN AYETLERİNDE BURÇLAR
*Andolsun gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik.* [hicr/16]

*Hani Yusuf babasına: “Babacığım gerçekten ben [rüyamda] on bir yıldız güneşi ve ayı gördüm; bana secde etmektelerken gördüm” demişti. [Yusuf/4]
*Geceyi gündüzü güneşi ve ayı sizin emrinize verdi; yıldızlar da O’nun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır.* [Nahl/12]
* Güneşi bir aydınlık ayı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tesbit eden O’dur. Allah bunları ancak hak ile yaratmıştır. O bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır. [Yunus/5]
* Güneş de kendisi için [tesbit edilmiş] olan bir karargâha doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan bilen [Allah]ın takdiridir.* [Yasin/38]
* Ne güneşin aya erişip-yetişmesi gerekir ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler.*[Yasin/40]