Astrolojiye Bir de Burdan Bakın


Astroloji gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumlayan bir bilim dalıdır. İnsanoğlunun yazılı tarihinin başından beri var olan astroloji bilimlerin en eskisidir.


Astroloji kader değildir her şey insanın kendi elindedir. Astroloji dönemleri inceler fırsat alanlarını şanslı zamanları doğum haritanızda sizi kısıtlayan zorlayan alanları gecikmeleri gösterir.

Sonuçta nasıl hareket edeceğiniz neler yapacağınız hepsi sizin iradeniz içindedir. Gezegenlerin iyi açılar yaptığı şanslı dönemlerde hiçbir şey yapmadan oturursanız bu fırsatları kaçırabilirsiniz.

Aynı şekilde gezegenlerin zorlayıcı etkiler yaptığı dönemlerde gerekli gayret ve azmi gösterirseniz tüm zorlukları aşabilir farkında bile olmadığınız içinizdeki gücü ortaya çıkarabilirsiniz.

Dünya varolduğundan beri insanın doğaya karşı verdiği *varoluş* savaşında kullandığı en etkili araçlardan bir tanesi de Astroloji dir.

Astroloji ilk insanın genelde gökyüzünden gelen doğal afetleri kontrol etme çabası sonucunda ortaya çıkmış olan bugün artık bilimsel değeri olmadığına inanılan bir *bilim*dir.

Astroloji nin temelinde sembollerle akıl yürütme ve tümevarım bulunur. Diğer pek çok bilim dalıyla bağlantısı olan Astroloji sayesinde doğum haritasının yorumlanmasıyla insanın kişiliği hayatı keşfedilmemiş potansiyelleri kökleşmiş alışkanlıkları fiziksel problemleri yetenekleri ve ilerleyen zamanlardaki dinamizmi çok rahat tespit edilebilir.

AÇILAR
Açı gezegenlerin kendi aralarında ya da haritanın önemli noktaları ile derece üzerindeki ilişkiyi gösterir. İngilizce de Aspect olarak geçen sözcüğün Latince anlamı *görmek görüş alanı içinde olmak*tır. Bu bakımdan açısal ilişki gezegenlerin birbirlerini nasıl gördüklerine işaret eder. Böylece gezegenler kendi güçlerini uyumlu ya da uyumsuz yönde bir araya getirirler. Ptoleme ye göre beş temel açı vardır. Bunlar birleşme karşıt üçgen kare ve altmış derecedir. Bu açılar 360 derecenin 1234 ve 5 e bölünmesi ile ortaya çıkarlar.

DWADLAR VE DEKANLAR
Astrolojide kullanılan yöntemlerden ikisi burçları dekanlara ve dwadlara ayırmaktır. Dekanlar her burcu 10 derecelik bölümlere ayırır. Dwad lar ise her burcu 25 derecelik bölümlere ayırır. Dekanların modern astrolojideki yorumuna göre her burcun ilk on derecesi ;ilk dekanı- o burcun kendi enerjisini temsil eder. Aynı burçtaki ikinci on derecelik bölüm aynı elementten olan bir sonraki burcu temsil eder. Üçüncü dekan ise bu sırayı takip eden aynı elementin sonuncusunu temsil eder

EVLER
Evler gökyüzünün dünya üzerine farklı referanslarla projekte edilerek bölümlenmesi ile belirlenir. Zodyak dünyaya ait değildir evrenseldir ama evler sayesinde astrolojik harita dünyevileştirilir. Bu yüzden evler dünyevi olayları olayların meydana geldiği Zodyak ın ifade bulduğu hayat bölümlerini açıklar. 12 ye bölümleme anlamları ile birlikte ilk defa Manilius tarafından Astronomica adlı kitabında ifade edilmiştir.

FEMİNEN BURÇLAR
Feminen (Dişil) Buçlar ve Gezegenler Doğu felsefesinde *yin* ilkesi ile açıklanabilir. Toprak ve Su elementlerindeki burçlar tepki vererek pasif biçimde harekete geçirilirler. Boğa Yengeç Başak Akrep Oğlak ve Balık aceleci ve kendi başına hareketli değil dinleyerek izleyerek tepki veren burçlardir. Ay Venüs dişil gezegenlerdir. Bir gezegenin oksidantal olması da dişil bir özelliğe işaret eder.

MASKULİN BURÇLAR

Eril Maskulin burçlar ve gezegenler Doğu felsefesinde *yang* ilkesi ile açıklanabilir. Ateş ve Hava elementlerindeki burçlar doğrudan aktif biçimde harekete geçebilmeye dolayısıyla eril doğaya işaret ederler. Koç İkizler Aslan Terazi Yay ve Kova eril burçlardır. Güneş Mars Jüpiter ve Satürn de eril gezegenlerdir. Oryantal durum da bir eril karakteristiktir.

BOYUN EĞEN BURÇLAR
Zodyak ın ikinci bölümünde yer alan burçlar boyun eğen burçladır. Terazi Akrep Yay Oğlak Kova ve Balık. Bu burçlar insanın gelişiminde aktif ilkeden çok kişinin sosyal entegrasyonuna ve başkaları ile ilişkilerine işaret ettiği için bu sıfatla tanımlanırlar.

ÇİFT BEDENLİ BURÇLAR
İkizler ve Balık. Bu burçların ikilemi zodyak işaretlerinde iki karşıt yön olarak ifade edilir. Bu burçlar aynı konuda iki ayrı yöne gitmeye eğilimlidirler.

GÖREN BURÇLAR

Bir gezegenle burç arasındaki ilişkiyi açıklar. Birbirlerinin toleransları içinde bulunan iki gezegen birbirlerini görebilirler. Aynı deklinasyona sahip Koç/Başak Boğa/Aslan İkizler/Yengeç Terazi/Balık Akrep/Kova Yay/Oğlak burçlarının da birbirlerini görebildikleri ifade edilir. Bu burçlar arasında isteksizlik/aversion durumu bu şekilde aşılır.

İNSAN BURÇLAR
Sembolünde insan olan burçlar. İkizler ve Kova insan burçlardır. Bu burçlar aklı entelektüel kapasiteyi ve insan ideallerini vurgular.

KISIR BURÇLAR
Saat astrolojisinde çocukla ilgili sorular ele alındığında Aslan Başak ve İkizler çocuk vermeyen kısır burçlar olarak anılır. Bu burçların yükselen burçta ya da V. evde görülmeleri işaret olarak değerlendirilir. Mars ve Satürn ise kısır gezegenlerdir.

KUMANDA EDİCİ BURÇLAR
Koç Boğa İkizler Yengeç Aslan ve BaşakZodyak taki sıralamada kişiliğin öne sürülmesi ve ortaya çıkartılması süreci ile ilişkili oldukları için kumanda edici burçlar olarak adlandırılmışlardır.

SAĞIR BURÇLAR
Yengeç Akrep ve Balık ses çıkartamadıkları için sağır burçlar olarak kabul edilirler. Bu burçlarda sert etki altında kalmış Merkür ün sağırlık getirdiği ifade edilir. Günümüz bakış açısıyla bu iletişim problemleri olarak da yorumlanabilir.

VAHŞİ BURÇLAR
Geleneksel Astroloji de Aslan ve Yay vahşi(Feral) burçlardır. Bu burçlar beklenmedik şiddet ve yırtıcılık gösterebilirler.

Alıntıdır.