2012 Yılında Gezegenlerin Önemli Yıldızlarla İlişkileri

Ağır hareket eden gezegenlerin ilişki içerisinde olduğu sabit yıldızlar önümüzdeki dönemde hangi enerjilerin öne çıkacağı hakkında bilgi vericidirler. Bunlardan en dikkat çekici olanlar hakkında bilgi vermekte fayda olduğunu düşünüyorum.

Uranüs Scheat (1-9 Ocak): Bu kavuşum önümüzdeki yakın süreçten itibaren doğal afetlerin artacağını gösteriyor. Öte yandan farklı fikirlere açık olduğumuzu hızlı düşünme imkansızı düşünmeye ya da yapmaya cesaret etme döneminde olduğumuzu da işaret ediyor. Bu kavuşum içinde bulunduğumuz yakın süreçte alışılmışın dışında zihinsel kapasiteye yol açabilir.

Plüton-Facies (Yıl geneli): Bu yıldız kötücül nitelikte görülür şiddete ve yıkıma sebep olan olaylarla ilişkilendirilir. Plüton yılın büyük çoğunluğunda bu sabit yıldızla birleşme halinde olacak. Gökyüzündeki en zorlu ve şiddete yönelik sabit yıldızlardan biri olarak nitelendirilen Facies'in Plüton gibi sert karakterde ve kitlesel travmalar yaratacak bir gezegenle birleşiyor olmasını oldukça tehlikeli bulduğumun altını çizmek istiyorum. Facies savaşın karanlık gölgesini temsil eder. Başkalarına ne olacağını dikkate almadan harekete geçme ve şartları zorlamayla ilgilidir. Bu sert etkileşim diktatör liderler ortaya çıkartabilir.

Satürn-Arcturus (19 Nisan-11 Haziran 7 Temmuz-28 Ağustos): Bu kavuşum yeni bir yöntem ve yol denenmesi yeni fikirler ve yollar bulunması ve hayata geçirilmesi döneminde olduğumuz anlamına geliyor.

Satürn-Spica (24 Nisan-24 Ağustos): Bu kavuşum son derece kadersel bir süreçten geçmekte olduğumuzun bize hediye olarak verilecek çok önemli bilgileri almaya doğru ilerlediğimizin göstergelerinden biridir. Gökyüzündeki en muhteşem yıldızlardan biri olan Spica en şanslı sabit yıldızlardan birisidir aslında. Astrologlarca bu yıldız iyicil ve yapıcı olarak tanımlanır. Spica için "saygı gören bilgi ve içgörü" tanımlaması da yapılır. Bu da bize yaratıcı esinlerimizin ve sanatsal becerilerimizin yanı sıra bilgi ve bilgelik enerjisi taşıyan önemli bir süreçte olacağımızı göstermektedir.

Neptün-Fomalhaut (18 Nisan-24 Temmuz): Neptün'ün Fomalhaut'la birleşiyor olmasını çok önemli ve ayırt edici olarak görüyorum. Zira bu yıldız dört önemli kraliyet yıldızından biridir. Berdadette Brady Fomalhaut için şöyle diyor: "Diğer üç Kraliyet Yıldızı gibi bu yıldız da başarı vaat eder; fakat kişi bu yıldızın yol açtığı tuzaklara düşmemelidir. Bu yıldız idealler ve hayallerle ilişkilidir. İdealler ve hayaller asilse büyük kişisel mutluluklar elde edilebilir. Buna karşın idealler ve hayaller bir şekilde yozlaşmış ise o zaman büyük kayıplar ve kafa karışıklığı yaşanacaktır. Büyük yaratıcılık ve esinler getirir. Kişi sahip olduğu mistik gücü sadece kendisi ve şöhreti için değil başkaları için de kullandığında büyük başarı getirecektir. Bu yıldız etkisi altındaki kişi dürüst hareket etmek zorundadır." Astrolog Alvidas da şöyle demiş: "Bu yıldızın çok şanslı ve güçlü olduğu söylenir; fakat büyük kötülüklere de yol açabilir ve maddi ifade şeklinden maneviye dönüşebilir." Demek ki bu dönemde istediklerimizin asil ve idealist amaçlara hizmet eder şeyler olması çok önemlidir. Bu şekilde hem daha mutlu olabilir hem de ideallere hizmet etmiş olabiliriz. Maddi olandan çok manevi olanın önem kazanacağı bir sürece doğru ilerliyoruz. Yani maddi şanslar beklersek yanılabiliriz.

Ağır hareket eden gezegenlerin ilişki içerisinde olduğu sabit yıldızlar önümüzdeki dönemde hangi enerjilerin öne çıkacağı hakkında bilgi vericidirler. Bunlardan en dikkat çekici olanlar hakkında bilgi vermekte fayda olduğunu düşünüyorum.

Uranüs Scheat (1-9 Ocak): Bu kavuşum önümüzdeki yakın süreçten itibaren doğal afetlerin artacağını gösteriyor. Öte yandan farklı fikirlere açık olduğumuzu hızlı düşünme imkansızı düşünmeye ya da yapmaya cesaret etme döneminde olduğumuzu da işaret ediyor. Bu kavuşum içinde bulunduğumuz yakın süreçte alışılmışın dışında zihinsel kapasiteye yol açabilir.

Plüton-Facies (Yıl geneli): Bu yıldız kötücül nitelikte görülür şiddete ve yıkıma sebep olan olaylarla ilişkilendirilir. Plüton yılın büyük çoğunluğunda bu sabit yıldızla birleşme halinde olacak. Gökyüzündeki en zorlu ve şiddete yönelik sabit yıldızlardan biri olarak nitelendirilen Facies'in Plüton gibi sert karakterde ve kitlesel travmalar yaratacak bir gezegenle birleşiyor olmasını oldukça tehlikeli bulduğumun altını çizmek istiyorum. Facies savaşın karanlık gölgesini temsil eder. Başkalarına ne olacağını dikkate almadan harekete geçme ve şartları zorlamayla ilgilidir. Bu sert etkileşim diktatör liderler ortaya çıkartabilir.

Satürn-Arcturus (19 Nisan-11 Haziran 7 Temmuz-28 Ağustos): Bu kavuşum yeni bir yöntem ve yol denenmesi yeni fikirler ve yollar bulunması ve hayata geçirilmesi döneminde olduğumuz anlamına geliyor.

Satürn-Spica (24 Nisan-24 Ağustos): Bu kavuşum son derece kadersel bir süreçten geçmekte olduğumuzun bize hediye olarak verilecek çok önemli bilgileri almaya doğru ilerlediğimizin göstergelerinden biridir. Gökyüzündeki en muhteşem yıldızlardan biri olan Spica en şanslı sabit yıldızlardan birisidir aslında. Astrologlarca bu yıldız iyicil ve yapıcı olarak tanımlanır. Spica için "saygı gören bilgi ve içgörü" tanımlaması da yapılır. Bu da bize yaratıcı esinlerimizin ve sanatsal becerilerimizin yanı sıra bilgi ve bilgelik enerjisi taşıyan önemli bir süreçte olacağımızı göstermektedir.

Neptün-Fomalhaut (18 Nisan-24 Temmuz): Neptün'ün Fomalhaut'la birleşiyor olmasını çok önemli ve ayırt edici olarak görüyorum. Zira bu yıldız dört önemli kraliyet yıldızından biridir. Berdadette Brady Fomalhaut için şöyle diyor: "Diğer üç Kraliyet Yıldızı gibi bu yıldız da başarı vaat eder; fakat kişi bu yıldızın yol açtığı tuzaklara düşmemelidir. Bu yıldız idealler ve hayallerle ilişkilidir. İdealler ve hayaller asilse büyük kişisel mutluluklar elde edilebilir. Buna karşın idealler ve hayaller bir şekilde yozlaşmış ise o zaman büyük kayıplar ve kafa karışıklığı yaşanacaktır. Büyük yaratıcılık ve esinler getirir. Kişi sahip olduğu mistik gücü sadece kendisi ve şöhreti için değil başkaları için de kullandığında büyük başarı getirecektir. Bu yıldız etkisi altındaki kişi dürüst hareket etmek zorundadır." Astrolog Alvidas da şöyle demiş: "Bu yıldızın çok şanslı ve güçlü olduğu söylenir; fakat büyük kötülüklere de yol açabilir ve maddi ifade şeklinden maneviye dönüşebilir." Demek ki bu dönemde istediklerimizin asil ve idealist amaçlara hizmet eder şeyler olması çok önemlidir. Bu şekilde hem daha mutlu olabilir hem de ideallere hizmet etmiş olabiliriz. Maddi olandan çok manevi olanın önem kazanacağı bir sürece doğru ilerliyoruz. Yani maddi şanslar beklersek yanılabiliriz.a