2012'DE ÖNEMLİ GEZEGEN GEÇİŞLERİ

2012 yılı 3 Şubat'ında Neptün'ün Balık burcuna geçişi 24 Haziran tarihinden itibaren kesinleşecek Uranüs-Plüton arasındaki açısal irtibatlaryeni bir bilinç seviyesine yükseleceğimiz bu önemli geçiş sürecinde dünya kadınlarının önemli bir rol üstlenmeleri bu geçiş sürecine öncülük etmeleri gerektiğini göstermektedir. Kova Çağı arifesinde olan insanlığın hangi yöne gideceğini belirlemede çok önemli bir faktör haline gelecek olan kadınların bu inisiyatifi almak üzere uyarılmaları gerekmektedir. Buna yardımcı olmak kadınlar ve erkekler olarak hepimizin sorumluluğudur. Neptün'ün Balık burcunda hareket edecek olması başta Balık burcunda gezegenleri ve yükseleni Balık burcu olanları ve Yengeç Akrep gibi su elementi burçlarında gezegenleri olanları daha yaratıcı ve vizyonel kılacak. Spiritüel ve manevi temalara daha fazla eğilim gösterebilirler her zamankine nazaran sezgisel yönlerini daha ön plana çıkarabilirler. Aslında bu etkiler tüm burçlar için geçerli olacak dersek yanılmış olmayız. Telepatikleşme duygudaşlık vicdan ve merhamet duygularının daha ön plana çıkmasını umuyorum bu süreçte. Çünkü diğer taraftan Uranüs ile Plüton'un gergin açılarının etkileri devreye girmeye başlayacak. Bu iki gezegenin Koç-Oğlak burçlarından kare açı yapacak olmaları acımasız ve düşüncesizce eylemlere yöneltebilir. Bu yüzden Neptün'ün uyumlu ve hassas kılan yönlerinin vurgulanmasına ihtiyacımız olacak.

Jüpiter 11 Haziran'da İkizler burcuna geçiş yapıyor. Jüpiter'in hangi burçta yerleştiği kişisel gelişim adına çok önem taşır. Bu burcun metotlarıyla kendimizi geliştirir büyütür ve özgürleştiririz. Jüpiter İkizler burcunda olduğuna göre kendimizi geliştirirken kullanacağımız şey bilgidir. İkizlerde Jüpiter her tür bilgiye ve deneyime açtır. Evrenin izin verdiği kadar öğrenmek ister. Zihnin büyük bir bakış açısına sahip olma isteği de Jüpiter'in bütünleştirici yanından kaynaklanır. Zihinsel olanı ve öğrenmeyi anlatan İkizler burcunda genişlemeci Jüpiter'in yerleşmiş olması kendimizi zihinsel olarak geliştirme fırsatına sahip olacağımızı göstermektedir. Jüpiter'in bu burca geçiş yapacak olmasıbilgiye ve öğrenmeye dayalı deneyimlerin genişlemesine işaret edecektir. Bu yılın ikinci yarısından itibaren bilgide büyüyeceğimizgenişleyeceğimiz çok yeni şeyler öğreneceğimiz zamanlar bizi bekliyor. Bu özellikle inançlar ve hayata bakışla ilgili olacak ve eski bilgilerimizle bugünkü bilgilerimizi harmanlamamıza yarayacak bir geçiştir.

5 Ekim'de Satürn Akrep burcuna giriş yapıyor. Akrep burcunun duygusal güvence arzusu Satürn'ün buradaki yerleşimi ile zorlanır. Bu yüzden güvensiz ortamla ilgili sorunlar yaşanabilir ölümle ilgili konularda aşırı endişe ortaya çıkabilir. Akrep'in derin ve gizemli özellikleri deSatürn'ün burada bulunmasıyla artar. Bu şartlarda gizeme olan merakımızın çok derinleşeceği ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili konuların üzerinde odaklanacağımız krizlerle yüzleşeceğimiz adeta bir dönüşüm sürecine giriş yapıyoruz demektir. Dönüşümü gerçekleştirmek için krizler deneyimleme cesaretini göstermek Akrep burcuna ilişkin bir özelliktir ve Satürn'ün böyle önemli bir geçiş sürecinde bu burca yerleşmesi tesadüfi değildir.

Maddi anlamda bizi aşırı garantici hale getiren alışkanlıklarımızı değiştirmemiz için kriz durumlarını giderek daha fazla yaşamamız gerekebilir. Ama bu riski göze almalı dönüştürücü krizleri atlatmayı yaşam yeteneklerimizi bu kriz durumlarında denge ve istikrar yaratmak için kullanmayı başarmalıyız. Bu krizler neticede daha fazla güç kazanmamıza sebep olacaktır. Tüm değer sistemimizi yeniden oluşturmamız gerekiyor. Çünkü eski sistem bizi yavaş yavaş yıpratmaktadır. Eski sistemin yaşadığı bu zorluklar aslında evrenin bizi harekete geçirmesidir. Yeni değerlerin daha doğru olduğunu hisseder eski değerleri bir kenara bırakmaya gönüllü olur ve geri dönüp bakmadan değişimi gerçekleştirebilirsek mutluluğa ve huzura giden yolu keşfetmiş oluruz.