2012 YILINDA BİZLERİ DENELER BEKLİYOR?

Tam bir değişimler devri yaşamaktayız. Sanki bütün taşlar yerinden oynamış durumda. Siyasi ekonomik dini bilimsel alanlarda şimdiye kadar kalıplar olarak gördüğümüz yapıların esnemekte değişmekte hatta dönüşmekte olduğunu hayretle izliyoruz. Bir zamanlar ütopya kabul edilen sınırsızlığa yöneliş bilişim ve teknolojinin olağanüstü gelişimiyle gelinen nokta hepimizi şoke ediyor. İster istemez değişimleri kabulleniyor özümsüyor günlük hayatımızda kullanıyoruz. Adeta bir zihniyet devrimi yaşamaktayız. Tüm bunları birleştirdiğimizde önemli bir dönüşüm ve yeniden yapılanma sürecine girmekte olduğumuzu anlıyor yeni bir oluşuma doğru ilerlemekte olduğumuzu hissetmeye başlıyoruz...

Bu büyük dönüşüm sürecine eşlik eden önemli gezegen geçişleri ve bu gezegenlerin açısal bağlantıları bizlere çok önemli bir uyanış dönemine girmekte olduğumuzu işaret etmekteler. 2012 yılında gökyüzü çok hareketli olacak. Gezegenlerin burç değiştirmeleri ve gezegenlerin birbirlerine göre açısal konumları hayatımızdaki köklü değişimleri tetikleyerek yeni bakış açıları kazanmamızda hayatımızı yeniden organize etmemizde rol oynayacaklar.

2012 ile ilgili felaket ve yıkım teorileri bir yana dursun yepyeni ve umutlarla dolu kişisel gelişim sürecimizde önemli sıçramalar yapacağımız bir yıla giriyoruz! 2012 yılında ağır hareket eden gezegenlerin burç değiştirmeleri olacak: Neptün Balık burcuna Jüpiter İkizler burcunaSatürn Akrep burcuna geçiş yapıyor.

Plüton-Oğlak: Yıl boyunca
Neptün-Balık: 3 Şubat
Uranüs-Koç: Yıl boyunca
Kiron-Balık: Yıl boyunca
Satürn Akrep: 5 Ekim
Jüpiter-İkizler: 11 Haziran
KAD-Akrep: 30 Ağustos
GAD-Boğa: 30 Ağustos


Neptün Balık Burcuna Geçiyor

Neptün'ün Balık burcuna ilk girişi 4 Nisan 2011 tarihinde olmuştu. 5 Ağustos 2011 tarihinde tekrar Kova burcuna gerileyen Neptün 3 Şubat 2012 tarihinde Balık burcuna geçiş yapacak ve 2025 yılına kadar bu burçta ilerleyecek.

Modern dönem astrologlarına göre Neptün Balık burcunun yöneticisidir. Bir gezegen yönettiği burçta olduğunda bu burcun özelliklerini güçlü ve doğru bir biçimde ortaya çıkartacak demektir. Gönüllü özveri evrensel sevgi ve kardeşliği vurgulayan Balık burcunun özellikleriNeptün'ün bu burçta olmasıyla belirgin bir biçimde hissedilecek. Balık burcu hayal dünyasının uçsuz bucaksız evrenini temsil eder. Neptün'ün bu burçta olması 2012-2025 yılları arasında insanlığı yepyeni dünyalara açacak.

Neptün'ün Balık burcuna son dört kez girişine baktığımızda insanların o dönemin kurulu düzenine karşı çıkışını görürüz. Dolayısıyla 2012'de karşımıza dini ve siyasi inanış sistemleri çıkacaktır. Eski ve modası geçmiş uygulamalar artık yeni idealler ve durumlarla değişecek.

Neptün'ün Balık burcuna geçişi 24 Haziran tarihinden itibaren kesinleşecek Uranüs-Plüton arasındaki açısal irtibatlar yeni bir bilinç seviyesine yükseleceğimiz bu önemli geçiş sürecinde dünya kadınlarının önemli bir rol üstleneceklerini bu geçiş sürecine öncülük edeceklerini göstermektedir.

Neptün'ün Balık burcunda hareket edecek olması başta Balık burcunda gezegenleri ve yükseleni Balık burcu olanları ve Yengeç Akrep gibi su elementi burçlarında gezegenleri olanları daha yaratıcı ve vizyonel kılacak. Spiritüel ve manevi temalara daha fazla eğilim gösterebilirlerher zamankine nazaran sezgisel yönlerini daha ön plana çıkarabilirler.

Aslında bu etkiler tüm burçlar için geçerli olacak dersek yanılmış olmayız. Telepatikleşme duygudaşlık vicdan ve merhamet duygularının daha ön plana çıkmasını umuyorum bu süreçte. Çünkü diğer taraftan Uranüs ile Plüton'un gergin açılarının etkileri devreye girmeye başlayacak. Bu iki gezegenin Koç-Oğlak burçlarından kare açı yapacak olmaları acımasız ve düşüncesizce eylemlere yöneltebilir. Bu yüzden Neptün'ün uyumlu ve hassas kılan yönlerinin vurgulanmasına ihtiyacımız olacak.

Jüpiter İkizler Burcuna Geçiyor

Jüpiter 11 Haziran'da İkizler burcuna geçiş yapıyor. Jüpiter'in hangi burçta yerleştiği kişisel gelişim adına çok önem taşır. Bu burcun metotlarıyla kendimizi geliştirir büyütür ve özgürleştiririz. Jüpiter İkizler burcunda olduğuna göre kendimizi geliştirirken kullanacağımız şey bilgidir.

İkizlerde Jüpiter her tür bilgiye ve deneyime açtır. Evrenin izin verdiği kadar öğrenmek ister. Zihnin büyük bir bakış açısına sahip olma isteği de Jüpiter'in bütünleştirici yanından kaynaklanır. Zihinsel olanı ve öğrenmeyi anlatan İkizler burcunda genişlemeci Jüpiter'in yerleşmiş olması kendimizi zihinsel olarak geliştirme fırsatına sahip olacağımızı göstermektedir. Jüpiter'in bu burca geçiş yapacak olması bilgiye ve öğrenmeye dayalı deneyimlerin genişlemesine işaret edecektir.

Bu yılın ikinci yarısından itibaren bilgide büyüyeceğimiz genişleyeceğimiz çok yeni şeyler öğreneceğimiz zamanlar bizi bekliyor. Bu özellikle inançlar ve hayata bakışla ilgili olacak ve eski bilgilerimizle bugünkü bilgilerimizi harmanlamamıza yarayacak bir geçiştir.

Satürn Akrep Burcuna Geçiyor

5 Ekim'de Satürn Akrep burcuna giriş yapıyor. Akrep burcunun duygusal güvence arzusu Satürn'ün buradaki yerleşimi ile zorlanır. Bu yüzden güvensiz ortamla ilgili sorunlar yaşanabilir ölümle ilgili konularda aşırı endişe ortaya çıkabilir. Akrep'in derin ve gizemli özellikleri deSatürn'ün burada bulunmasıyla artar. Bu şartlarda gizeme olan merakımızın çok derinleşeceği ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili konuların üzerinde odaklanacağımız krizlerle yüzleşeceğimiz adeta bir dönüşüm sürecine giriş yapıyoruz demektir. Dönüşümü gerçekleştirmek için krizler deneyimleme cesaretini göstermek Akrep burcuna ilişkin bir özelliktir ve Satürn'ün böyle önemli bir geçiş sürecinde bu burca yerleşmesi tesadüfi değildir.

Maddi anlamda bizi aşırı garantici hale getiren alışkanlıklarımızı değiştirmemiz için kriz durumlarını giderek daha fazla yaşamamız gerekebilir. Ama bu riski göze almalı dönüştürücü krizleri atlatmayı yaşam yeteneklerimizi bu kriz durumlarında denge ve istikrar yaratmak için kullanmayı başarmalıyız. Bu krizler neticede daha fazla güç kazanmamıza sebep olacaktır.

Tüm değer sistemimizi yeniden oluşturmamız gerekiyor. Çünkü eski sistem bizi yavaş yavaş yıpratmaktadır. Eski sistemin yaşadığı bu zorluklar aslında evrenin bizi harekete geçirmesidir. Yeni değerlerin daha doğru olduğunu hisseder eski değerleri bir kenara bırakmaya gönüllü olur ve geri dönüp bakmadan değişimi gerçekleştirebilirsek mutluluğa ve huzura giden yolu keşfetmiş oluruz.