2012 YILINDA TÜRKİYE

Güneş Dönüşü haritaları transit Güneş'in her yıl incelenen astroloji haritasındaki derece ve dakikasına geldiği ana dayalı olarak çıkartılır. Yani Güneş referans olarak alınır. Güneş dönüşü haritaları bir ulusun ilgili yılda nasıl bir modda olacağı ve içinde bulunacağı durumlara nasıl tepkiler vereceği konusunda bilgi verir. Bu haritalar sayesinde bir yıllık olayları ana başlıklarıyla değerlendiririz. Bu haritalarda yükselen burcun hangisi olduğu gezegenlerin haritadaki yerleşimleri ve birbirleriyle açısal bağlantıları çok önemlidir. Haritanın okunmasına yükselen burçtan başlanır.

Yıllık haritamızda Terazi burcu yükseliyor. Bu şartlarda bu yıl uluslararası ilişkiler hukuk ve adaletle ilgili konular politik stratejiler ve uzlaşma zemini aramayı gerektirecek durumlar ön plana çıkacak demektir. Türkiye astroloji haritasının Mars derecesi bu yılki yükselen derecesine çok yakın düşmekte olduğundan huzur ve barışı sağlamak için çok gayret sarf etmek gerekecek. Zira Mars agresyon rekabet ve mücadeleleri çatışma ve tartışmaları temsil eder ve genel olarak savaş göstergesidir. Bu haritada Mars'ın Aslan burcunda 11. evde yerleşiyor olması bu yıl Meclis'in gündeminde eyleme yönelik planların terör-askeri operasyon gibi temalarla ilgili konuşmaların ve alınacak uzun dönemli kararların önem kazanacağını göstermekte. Haritada ateş elementinin güçlü olması da benzer şekilde eyleme yönelik ve bazı risklerin alınacağı bir yılda olacağımızı gösteriyor.

Haritanın 1. evinde Terazi burcunda Satürn gezegeninin yerleşiyor olması uluslararası ilişkilerde ciddiyetle eğilmek gereken uzun vadeli kararların ve beraberinde sorumluluk getiren durumların işaretçisidir. Ülkemiz geleceğe yönelik kalıcı bir takım adımlar atabilir önemli stratejik ortaklıklara veya bağlantılara girebilir. Satürn yüceldiği Terazi burcunda güçlü olduğundan atılacak adımlarda başarılı olma şansı yüksek görülüyor.

Satürn haritanın 4. ve 5. evlerini yönettiğinden bu yıl iç gündem gençler ve eğitim sistemiyle ilgili konular çok önemli olacak ve önemli kararlar alınacak demektir. Dikkat çekecek konu başlıkları şunlar olabilir: iç güvenlik sınırlar topraklar madenler binalar imar ve iskaninşaat ve yapılandırma gençlere iş imkanı sağlanması çocuklarla ilgili güvence alınmasına eğitimin geliştirilmesine yönelik girişimler.

Yükselen burç yöneticisi Venüs haritanın 2. evinde ve zarar gördüğü Akrep burcunda yerleşimde. Demektir ki bu yıl ekonomik konular çok önemli olacak ve ekonomik alanda bir kısım zarar görülebilir. Venüs Agena adında zorlu etkileriyle bilinen bir yıldızla da birleşiyor ve bu ihtimali güçlendiriyor. Merkür ve Güneş de haritanın 2. evindeler ve ekonomik konuların bu yılın en önemli konusu olacağına dikkat çekiyorlar. Güneş-Jüpiter karşıtlığının haritanın parasal alanlarına düşüyor olması kredi ve geri ödemelerde yaşanacak zorlanmaların göstergesi.

Para hanesinde yerleşen üç gezegenin yöneticileri 11. evdeki Mars'tan sert açı alıyor olması ve 5. evde yerleşmiş Neptün ile t-kare açı formu oluşturuyor olması Meclis gündemdeki Marsyen (savaş ve harekat) konuların spekülasyona ve borsada sert inişlere sebep olabileceğini gösteriyor olabilir. Ama yine de içinden çıkılamaz durumlar veya ekonomik çöküş akla gelmesin. Her koşulda para evi yöneticisi Mars haritada güçlü durumda... Pek çok Avrupa ülkesine nazaran ekonomimiz daha iyi gözükecek. Para evinde yerleşimde olan Merkür haritanın 9. evini yönetmekte turizm ve dış ticaret gelirlerinin yabancılarla yapılan ticari işlerin ve ihracatın en azından normal seyrinde olacağınakazanç elde edileceğine yeni dış ticaret anlaşmalarına işaret ediyor.