KOÇ
Koç burcu insanı heyecanı coşkusuyla dikkat çeker. Savasçı bir niteliği vardır.
Mücadele etmeyi sever. Enerjisini göstermek zorundadır o yüzden bir işe başlamak onun için çok kolaydır.
Bu kişilerin gerçek ihtiyacı bir şeye başlamaktır.
Fazla irdelemez ve hemen ilk adımı kolayca atabilir.
Böyle kişiler yabancı bir lisanı genelde bir araç olarak kullanmak isterler.

Uluslararası ticarete başlayabilmek sevebileceği yabancı bir kişiyle iletişim kurmak için yabancı bir lisan öğrenmek isteyebilirler
ancak her şeyde olduğu gibi dil öğrenirken de başladıkları işin sonunu getirmekte zorlanırlar.
Çünkü bir işi sonlandırmaktan ziyade başlamaya odaklanmışlardır.

Yeterince öğrendiğine inandığında bu öğretiyi yarım bırakabilirler.
Derslerde bu insanlara heyecan ve coşkularını göstertecek firsatlar vermek gerekir.
Yavaş ders anlatılması bir konunun uzatılması onları sıkar.
Derslerde her gün yeni bir konuya başlamak ise onlara cazip gelebilir.


BOĞA
Boğa insanı genelde kendisini güvende görmek ister.
Güven altında hissetmek istediğinden maddeye sahip olmak arzusundadırlar.
Kendilerini daha güvende hissetmek için işleri ya da
yaşam tarzları açısından yabancı bir lisana gerek duyduklarında bunu öğrenmek isterler.
Çünkü bilirler ki yabancı bir lisanla daha çok ve daha kolay maddeye sahip olabilirler.
Ayrıca bu kişiler sahip oldukları her şey gibi öğrendikleri yabancı lisanı da çok iyi muhafaza ederler.
Unutmamak için okumaya ya da dinlemeye isteklidirler. Ders ortamı kendilerini güvende hissettirecek tarzda olmalıdır.

İKİZLER
İkizler burcu insanının en büyük ihtiyacı öğrenmektir.
Bu yüzden iletişime çok önem verirler. Bu kişilerin iletişim olanaklarını kısıtlamak onları inanılmaz şekilde kötü etkiler.
İkizler burcu insanları daha çok iletişimle ilgili işlerde kendilerini göstermek isterler.

Halkla ilişkiler müşteri hizmetleri medya iletişimle ilgili her iş onlar için biçilmiş kaftandır.
Her gruba kolay adapte olurlar ve hızlı kavrarlar çabuk öğrenirler.
Yavaş öğrenen bir sınıfta çabuk sıkılırlar ve bu o sınıfın harmonisini de bozabilir.
Sıkılan öğrenci tembelliğe de alışabilir.
İkizler burcu kişilerine bir sey öğretmek gerektiğinde bunları hep göz önünde bulundurmak gerekir.

İletişim için gerekli olan yabancı lisanı da çok kolay öğrenme potansiyelleri vardır.
Bu potansiyeli ortaya çıkarmak öğretmen için çok önemlidir.
Konuşarak veya pratik yollarla bu kişilere bir yabancı lisanı çok kolay öğretirsiniz.
Zaman açısından uzun süren dersler bu kişiler için çok sıkıcı olurkonsantrasyonları dağılabilir.

YENGEÇ
Kendisini emniyette ve korunmuş hissetmek bir yengeç burcu insanı için çok önemlidir.
Çünkü yengeç zamanı olgunlaşma dönemini sembolize eder.
Yaz başlangıcında gerek baharda doğmuş hayvanlar gerekse yeni oluşmuş meyveler ya da bitkiler en olgun dönemini yaşarlar.
Bu olgunluktan en yüksek verimi almak için onları korumak gerekir.

Korunmuş ve emniyetli bir ortama ihtiyaçları vardır.
Bu zamanda doğmuş insanlar da bu mevsimsel özellikleri içlerinde barındırırlar. Daha çok içe kapanık ve alıngan insanlardır.
Güneş battıktan sonra kendilerini daha iyi hissedergeceleri kendilerini daha iyi gösterirler.
O yüzden bu kişiler akşam kurslarında daha aktif olabilirler kendilerini daha rahat yansıtabilirler.

Bu öğrencileri kritik etmeden önce çok dikkat etmek gerekir.
Şefkatli bir anne gibi yaklaşmak sakin olmak bir lisan ya da başka bir şey öğretirken çok önemlidir.
Zira bu şekilde ilgilerini arttırabilirsiniz.

ASLAN
Aslan burcu insanının en büyük özelliği yönetme ve liderlik vasıflarını gösterme ihtiyacıdır.
Kaliteye çok önem verirler imitasyondan hiç hoşlanmazlar. Her seyin en kalitelisini kullanırlar.
Şayet meslek icabi kendilerini yabancı bir lisan bildiklerinde daha iyi göstereceklerini daha iyi lider olacaklarını ve
daha iyi yöneteceklerini anlarlarsa kesinlikle o lisanı öğrenirler.

Sınıfta da kendilerini göstermek isterler. Sınıf başkanlığı gibi görevler çok hoşlarına gider.
Eleştiriden en çok korkan insanlar Aslan burcu insanlarıdır o yüzden uyumlu olmak zorunda hissederler kendilerini.
Derslerde bir aslan burcu insanını eleştirirken biraz daha dikkat etmek gerekir.

BAŞAK

Başak burcu insanları genelde yardım etmeyi bilir. Sistem kurmak isterler.
İşlerinde evlerinde ilişkilerinde en çok sistemli hareket edenler Başak burcu insanlarıdır.
Ekip çalışmasına çok önem verirler.
Çünkü Başak zamanı hasat zamanıdır ve mevcut hasatın kaldırılması için yardımlaşmaya ve ekibe ihtiyaç vardır.

İyi bir ekip çalışanı olurlar ve o yüzden de sistem kurmak zorunda hissederler kendilerini.
Sistem kurmak için de eleştiri yapmak gerekir. Başak burcu o yüzden en çok kritik eden insanlar grubudur.
Derslerde en iyi öğretmeni bile eleştirecek bir şey bulurlar.
Arkadaşlarını da bol bol kritik etmelerine rağmen çok merhametli ve yardımsever yanları da vardır.

Toprak ve bilgi kültürleri doğal olarak içlerinde vardır.
Alternatif şifa yöntemlerini bitkisel doğal besin kaynaklarını ve sağlıklarının kıymetini bilirler.
Akıl mantığa ve bunlara bağlı olarak zihinsel ve fiziksel iletişime önem verirler.
Yaptıkları iş çerçevesinde yabancı bir lisan önemliyse kesinlikle öğrenmek isterler.

Lisan öğrenirken de ne kadar çok sistematiğe önem verilirse o kadar çok zevk alırlar ve başarılı olurlar.
Derslerin sistematik bir şekilde öğretilmesi onlar için çok önemlidir.
Sonuca ulaşmakta bireysel değil ekiple ortak kollektif çalısmaların önemli olduğunu bilirler.
Bir şey öğrenirken grup çalışmalarından en çok zevk alan insanlar bu gruptan çıkar.

TERAZİ
Terazi burcu insanları için uyum ve ahenk önemlidir.
Mevcut adalet kuralları hak hukuk gibi kavramlar bu yüzden onlara çok şey ifade eder.
Uyumsuzluk kavga ve gürültüden çok rahatsız olurlar ve uzlaştırıcı bir görev üstlenirler.
Bulundukları ortamda gürültü patırtıdan en çok bu kişiler rahatsız olur.
Sakin ve uyumlu bir sınıf varsa kendilerini çok iyi gösterirler.

Sanata merakları vardır. Olaylara sanatsal açıdan da bakarlar.
Sanattaki duygu ve yaratıcılığa hakimdirler. Her ne iş yapıyorlarsa ona sevgi ile yaklaşırlar.
Lisan öğrenirken de sanatsal bir öğreti şekli olması onları cezbedebilir.
Pastel renklerin hakim olduğu sakin ortamlardan hoşlanırlar.

AKREP
Akrep insanlarında genel bir gizem havası vardır.
İçlerinde sakladıkları fiziksel enerjilerini daha çok kendilerini güvende hissettiklerinde gösterebilirler.
Güvenlikleri için gerekli olanı bilmek isterler.
O yüzden soru sormaktan hoşlanırlar fakat soru sorabilmeleri için bulundukları ortamdaki kişilerin güvenli olduklarını yani
onu suistimal etmeyeceklerini bilmek zorundadır.

Genelde çekingen ve içe kapanıktırlar ve duygularını göstermekten hoşlanmayabilirler.
Ama bilgi almak uğruna soru sormak isterler.
Manyetizmaları onları çok çekici yapar ve bu çekiciliklerini kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda gösterirler.

Kişilik özelliklerine göre yabancı lisana ihtiyaçları varsa öğrendiklerinde
bir takım gerekli bilgileri daha kolay elde edebileceklerse bu ihtiyaçlarını gidermek için canla başla çalışırlar.
Yaşamayı en iyi bilenler bu burcun insanlarıdır.

YAY
Felsefeye sosyoloji ve psikolojiye en çok önem veren insanlar bu grubun insanlarıdır.
Yabancı kültürleri incelemek isterler yabancı ülkelere gitmek gezmek arzuları vardır.
Kolay risk alabilirler ve maceracı ruhları vardır. Dolayısıyla bir yabancı lisana gerek duyabilirler.
Ayrıntıları severler ve detaycıdırlar.
O yüzden bunlarla ilgili çok soru sorarlar ama odak noktasından da uzaklaşabilirler.

Konulara genelde felsefik açıdan yaklaşırlar. İyimser tavırları bazen suistimal edilmelerine yol açabilir.
Filozof din adamı gezgin seyyah olma potansiyelleri vardır.
Doğa sporlarını yapmayı severler spor giyinmekten hoşlanırlar.

Bunları beraber bağdaştırdığımızda da fazla disiplin altına girmekten hoşlanmayan
hür iradesini gösterebileceği ortamları seven bir tip olarak algılanırlar.
Böyle insanlara bir konuyu anlatırken detaylarını da göstermek çabuk anlamalarını sağlar.
Lisanı pratik ortamda daha kolay öğrenir. Okulda üniforma giymeyi sevmezler.

OĞLAK
Oğlak burcu insanları genelde disiplinli programlı yaşamayı severler. Zaman onlar için çok önemlidir.
Zamanın programını sık sık yaparlar ve boşa zaman geçirmekten nefret ederler.
Zirveye çıkma içgüdüleri vardır. Genelde aslanlar gibi onlar da yönetmeyi severler.
Mesleki kariyerlerine önem verdikleri için yabancı bir lisanın önemini çok iyi bilirler.

Matematiksel düşünürler ve matematik bilgileri inanılmaz derecede fazladır.
Kendilerinden emin ve sabırlı insanlardır. Öğretme potansiyellerini kullandıklarında çok iyi öğretmen olabilirler.

Konuların özüne nedenlerine odaklanmayı severler.
Baskı kurma potansiyellerini kullanış biçimlerine göre
ya kendilerini hep baskı altında hissederler ya da çevrelerini farkında olmadan baskı altına alırlar.

Sınıfta öğretmen dahil herkesin belli bir sistem ve disiplin altında davranması boşa zaman geçirilmemesi
matematiksel düşünme ve öğretme tarzları böyle kişilerin çok hoşlarına gider ve derslerin verimi onlar için artar.

KOVA
Bu burcun insanları özgür düşünceye sahip yaratıcı tiplerdir. Teknolojiyle uğraşmayı severler.
İçlerinde elektrik elektronik astronomi bilgisayar sistemleri gibi bilimleri öğrenme potansiyeli vardır.
Uçuk kaçık devrimci bir görünüşe veya davranışlara sahip olabilirler çünkü kendilerini böyle daha iyi hissederler.

Kişi bu potansiyellerinin farkında değilse hayatı boyunca bunları öğrenememenin ezikliğini hissedebilir ve
bir şekilde bu ihtiyaçlarının karşılanmasını ister.
Yaratıcılıklarına izin verilen ortamlarda bulunmak isterler. Özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemezler.
Evrensel boyutlarda insanlara yardım eden derneklerde çalışmak ve kendilerini böyle ortamlarda göstermek isterler.
Çünkü bilirler ki insanlara bu boyutlarda yardım ederlerse kendileri de mutlu olacaktır. Yani mutluluk felsefelerinde bu vardır.

Teknolojide ya da evrensel boyutlarda insanlara hizmet eden derneklerde yer almak için yabancı lisana gereksinim duyarlar.
Derslerde yaratıcı fikirlerin sahipleri genelde kova burcundan olanlardır.
Bilgisayar yardımıyla lisan öğrenmek laboratuarlarda ders görmek çok hoşlarına gider.

BALIK
En kolay etkilenen ve etkileyen insan grubudur. Bu yüzden bazen çok kolay depresyona girebilirler.
Zıtlıkların anlamı onlar için çok büyüktür çünkü bilirler ki zıtlıklar birleşirse bir bütün oluşur.
Tam ve bütün olmak yarım kalmamak onlar için çok önemlidir. Başladıkları işi bitirmek isterler.

Balık burcu insanları bazen hayal dünyasında yaşayabilirler.
Bir şey anlatıldığında duymayabilirler çünkü o sırada bambaşka şeylerin hayalini kuruyor olabilirler.
Hayal enerjilerini yaratıcı potansiyelleriyle birleştirebildiklerinde ise sanat yaparlar.
Çok iyimser tavırları yüzünden yanılgılar yaşayabilir hayal kırıklığına uğrayabilirler.
Zaten bu yüzden kolay depresyona girerler.

Balık burcu insanlarının lisan öğrenmeleri çok kolaydır çünkü zıtlıkları bilmekanlayışlarını geliştirir ve
bilmedikleri bir konuyu çabuk anlamalarını sağlar. Kelimelerin zıt anlamlarını çabuk ögrenirler.
Bir konuyu anlatırken madalyonun öbür yüzünü de göstermek çok hoşlarına gider ve dersi aaaifle sıkılmadan dinlerler.
Algılamaları en kuvvetli kişiler Balık burcu insanlarıdır.