''Sen insan bedenini insanın kendisi sanmadasın. Oysa bu beden ruhun elbisesinden başka nedir ki? Hiç insanın değeri giydiği elbiseyle ölçülür mü? Değer ya da değersizlik onun ruhuyla ilgildir bedeniyle değil. O halde sen gözünü ten elbisesinden çek de o libasın içindekine dikkat et. Şekle değil manaya bak.Eğer şekilce benzerlik insan olmaya yetseydi iyi de kötü de bir olurdu.'' 3/1616

Mevlanamız 30 eylül 1207 de belh şehrinde doğdu.Doğum tarihinden de anlaşılacağı gibi terazi burcundan idi. Yalnızlık onun için değildi.Tipik bir terazi gibi bir ortak aradı.Tanrıya ulaşmak için.

Şems onunla yoldaşdost oldu.Onu kaybedince yalnızlığa dayanamadı.Başka gönül dostları buldu.Aslında şems'de gördüğü tanrı nuruydu.Onun aşkıyla rubailer söyledi.Gerçek bir ilahı aşıktı(terazi) o.

Onun dediği gibi:''Gerçek aşkta suret yoktur.''Anlamak nasib olsun. İnsanlıkhoşgörüsevgi onun vazgeçilmez düşünceleriydi.Bizlere bıraktığı muhteşem eseri; Mesnevi bizler içintanrıya ulaşmada ve onu anlamada vazgeçilmez bir kaynak olmuştur. Orada tıpkı bir ayna gibi gönlümüzügönlümüze ağır gelen soruların cevaplarını buluruz.


Astrolojiden nücum bilgisi olarak bahsedilir ve bu ilimin kaynağıbaşlangıcı
şöyle anlatılır:
''Bu nücum ve tıp bilgileri peygamberlerin vahiyleridir.''(c4s107)
Yani venusü marsı bize anlatan tanrı'nın kendisidir.

''Kimin bir yıldızla alaka ve mecburiyeti varsa o;kendi yıldızıyla döner dolaşıro
yıldızın tesiri altındadır...Yıldızların ardında yıldızlar vardır ki onlarda ihtirak
ve nahis olmaz.Onlar bu meşhur yedi kat gökten başka diğer göklerde seyir ve hareket ederler.Birbirine bitişik ve birbirlerinden ayrı olmayan bu yıldızlar diğer gökte seyir ve hareket ederler.''(c1s60)

Burada anlatılan bitişik yıldızlarsirius gibi çift yıldızlarsa bu bilgi gelişmiş teleskopların icat edilmesinden yüzyıllar önce mvlana tarafından söz edilmiştir.

''Bir bakış vardıriki fersahlık yolu görür;bir bakış vardıriki alemi de görür padişahın yüzünü de.'' Mesnevi (c6 s118)

''Hekesgönlünün aydınlığı ve cilası nispetinde gaybı görür.''Mesnevi (c4 s233)

Mevlana astroloji hakkında kuşkusuz bilgi sahibiydi.Belki kendi haritasını da çıkarttı. Ama bizim elimizde ne yazık ki doğum saati yok.

Güneşi terazi de. Benlik nasıl teraziye yabancıysa mevlanaya da yabancıydı. Mars kendi burcunda akreptedir.Belki de bu ona ruhsal ve fizik ötesi güçlerle cesaretle haşır neşir olma yeteneği veriyordu.

Ona o üstün aklı da yine kendi burcunda; başaktaki merkür sağlamış olmalı.İnaçlarda etkili olan jupiter de güçlü olduğu yengeçtedir. Bu aynı zamanda ailedeki güçlü inanç birikiminide anlatabilir.

Babası da büyük bir alimdi.Element dağılımı dengelidir.Ancak eğer doğum saati bizi yanıltmıyorsa su burcu mars ve jupiterden dolayı ağırlık kazanmış olmalı.Teraziyi de katarsak halısını çalan hırsızdan halısını satın alması;duygusalca ve insanca(akrepyengeç) verilmiş bir yargı(terazi) olmalı. Bu ibretlik yargıyı başka hangi burç verebilir ki.
(Alıntı)