EĞER SEN BİR KOÇSAN
Aslan seni mutlu eder;
Teraziden çok şey öğrenebilirsin;
Yengeç sana güven verir;
Oğlak seni geliştirir ve ilerletir;

EĞER SEN BİR BOĞAYSAN
Başakla uyumlu ve mutlu olursun;
Akrepten çok şey öğrenirsin;
Aslan sana güven duygusu verir;
Kova senin kariyerini etkiler ama artı veya eksi;

EĞER SEN BİR İKİZLERSEN
Terazi ile uyumlu ve huzurlu olursun;
Yaydan çok şey öğrenebilirsin;
Başak sana güven verir;
Balık seni geliştirir ve ilerletir;

EĞER SEN BİR YENGEÇSEN
Akrep ile uyumlu ve mutlu olursun.
Oğlaktan çok şey öğrenirsin.
Terazi sana güven verir.
Koç seni geliştirir ve umut verir.

EĞER SEN BİR ASLANSAN
Yay ile uyumlu ve mutlu olursun.
Kovadan her şeyi öğrenebilirsin
Akrep sana güven verir
Boğa seni geliştirir ve geleceği gösterir

EĞER SEN BİR BAŞAKSAN
Oğlakla uyumlu ve ve mutlu olursun
Balıktan çok şey öğrenebilirsin
Yay sana güven duygusu verecektir
İkizler senin kariyerini etkiler

EĞER SEN BİR TERAZİYSEN
Kova ile uyumlu ve mutlu olursun
Koçtan çok şey öğrenebilirsin
Oğlak sana güven duygusu getirecektir
Yengeç seni geliştirir ve güçlendirir

EĞER SEN BİR AKREPSEN
Balıkla uyumlu ve mutlu olursun
Boğadan çok şey öğreneceksin
Kova sana güven ve güç verecektir
Aslan senin kariyerini etkiler

EĞER SEN BİR YAYSAN
Koç ile uyumlu ve mutlu olursun
İkizlerlerden çok şey öğrenebilir yararlanabilirsin
Balık sana güven sağlayacaktır.
Başak sana yaşam yolunda gelişim getirir

EĞER SEN BİR OĞLAKSAN
Boğa ile çok mutlu olursun
Yengeçten çok şey öğrenirsin
Koç sana güven verir
Terazi senin ilerlemeni sağlar

EĞER SEN BİR KOVAYSAN
İkizlerle uyumlu ve mutlu olursun
Aslandan çok şey öğrenebilirsin
Boğa sana güven ve güç verir
Akrep seni geliştirir ve ilerletir

EĞER SEN BİR BALIKSAN
Yengeç ile uyumlu ve mutlu olursun
Başaktan çok şey öğrenebilirsin
İkizler sana güven ve huzur verir
Yay seni evrimleştirir ve geliştirir.


Alıntı