Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kader Sayısı (Numeroloji)

  Kader Sayısı
  (Numeroloji)  Adımızın her harfinin karşılığı bulunan bir sayı vardır. Bu sayıların toplamı sahip olduğumuz kişilik özelliklerini gösterir. Doğum tarihimizden derlenen sayı kümesi de geleceğimizle ilgili açıklamalar yapar.

  Sayılardan türetilen Numeroloji'de en çok kullanılan yöntem "Pythagoran" sistemidir. Aşağıdaki tabloda isim ve soyadımızı oluşturan harflerin hangi sayıya karşılık olduğu gösterilmiştir.  Kader Sayısı Bize Neleri Açıklar ?

  Kader sayısında 1'den 9'a kadar sayılar ve bunlara ilave olarak sadece 11 ve 22 sayıları yer alır. Her sayının açıkladığı bir kişilik oluşumu vardır. 11 ve 22 sayılarına "Değişmez sayı" denir.

  Hesaplama yapıldığında son sayı 11 veya 22 olduğunda bunlara ait yorumlar okunmalıdır.

  Aşağıda görülen tabloda kader sayılarının ne ifade ettiği açıklanmaktadır.

  •1 YaratıcılıkBağımsızlık Özgünlük Ego Kendine Düşkünlük.

  •Bu insan doğal bir liderdir. Kendine yeterlidir ve hırslıdır. İş hayatında aşırılıklardanhükmedici davranmaktan ve acelecilikten kaçınmalıdır.

  •2 Sezgi İş birlik anlayışı Tasarım ve kavrama Aşırı duyarlık Bağımlılık.

  •Bu insan sevgi dolubarış yanlısı eleştirici ve ideal ortaktır. Detaylara gömülmekten Ve yalnız kalmaktan kaçınmalıdır.

  •3 Sanat Kabiliyeti Sosyal kişilik Dostluk meyli Yüzeysellik Ziyankarlık.

  •Bu insan dışa dönüktür. Hayatı ve eğlenceyi sever.

  •Yaratıcı ve duyarlıdır. Rutinden hoşlanmaz. Kendine disiplin uygulamayı öğrenmelidir.

  •4 Pratiklik Uygulayıcılık Güvenirlik Bükülmezlik Sağlamlık.

  •Sıkı bir çalışandır. Her şeyin başarılmasını ister. İyi bir arkadaş ve candan olmayı öğrenmelidir. Güvenlik duygusunun aşırılığından sakınmalıdır.

  •5 Özgürlük Uyum Kabiliyeti Gezginlik Değişkenlik Erotizm meyli.

  •Cesur yürekli ve ikna edici bir kişiliktir. Güzel şeylerden ve bunlara sahip olmaktan hoşlanır. Can sıkıntısından fazla etkilenir. Bunun aşırılığından sakınmalıdır. Kolayca amacından sapması olasıdır.

  •6
  Aşk Sorumluluk Anlayış Her İşe Karışmak Kıskançlık.

  •Sıcak koruyucu ve mutlu kişiliktir. Güvenilir ve sağlam yapıdır. Sevdiği insan için her türlü fedakarlığı yapar. Kendini aşırı kötümser hissetmekten ve başkaları tarafından istismar edilmiş duygusundan arınmalıdır.

  •
  7
  Ruhsallık Zihni analizcilik Zeka Eleştiricilik Sır Saklama ve Baskıcılık.

  •Derin bir düşünürdür. Ruhsal meyillidir. Eksantrik ve değişkendir. Soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır. Yalnızlıktan ve iyi şeylere sahip olamama duygusundan arınmalıdır.

  •8 Yöneticilik yetenekleri Organizasyon yeteneği Güçlülük Maddi ve Adil.

  •Güçlükararlı ve sonca giden kişiliktir. Para ve maddi konularda başarılıdır. Amacının karşısında gördüğü insanlar için duygusuz davranma meylinden arınmalıdır.

  •9 Sanatkar yetenekleri Hümanist Romantik Duygusallık İsraf ve Konfor.

  •Sezgili Duyarlı ve yaratıcı kişiliktir. Dünyaya kendini kanıtlamak için savaşır. Kötü alışkanlıklarından kurtulmak ve hayatın küçük detaylarından fazla etkilenmemek için çalışmalıdır.

  •11 Sezgi Gücü Ülkücülük Keşif yeteneği Duyarlık Fanatik.

  •Hayalci ve öngörülü kişiliktir. Sanatkardır. Bilinç üstü gelişmiştir. Çok gergin ve aşırı duyarlı olmaktan korunmalıdır.

  •22 Pratik Bir İdealist Maddi Alanda Üstünlük Çabuk Zengin Olabilen Saldırgan.

  •Amacına bağlı ve pratik kişiliktir. Global düşünce tarzına sahiptir. Çok erken dünyaya gelmiş olmak duygusundan ve geleceğe fazla düşkün olmaktan sakınmalıdır

  UĞUR SAYISI 1 OLANLAR

  Uğur sayısı 1 olanların en karakteristik özelliği lider olmalarıdır. En önemli söz hakkının kendilerinde olmasını isterler. Güçlü olmayı isterler ve güçlü olmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Fazlasıyla duygulu ve duyarlı insanlardır. Önsezileri kuvvetlidir. Bir karar vermeden önce her şeyi enine boyuna analiz ederler. Prensip sahibidirler. Adalet duyguları oldukça gelişmiştir. Adaletsizliğe tahammülleri yoktur.

  Bilgili ve kültürlüdürler. Hemen hemen her konuda az çok bilgi sahibi olurlar. Güzel ve etkili konuşmalarıyla çevrelerindeki insanları kolayca etkileyebilirler. Kavrama kabiliyetleri çok gelişmiştir. Yeni bir şeyi kolaylıkla öğrenir ve o konuda uzmanlaşıp en iyi olabilirler. Olaylar karşısında pratik yaklaşımlar geliştirebilirler. Keskin bir zekaları vardır hazırcevaptırlar.

  Zorluklardan kolay kolay yılmaz ve hırslarıyla her işin üstesinden gelebilirler. Çalışmayı çok severler ve boşa zaman harcamaktan hoşlanmazlar. Kendilerine çok fazla yüklendikleri için psikolojik rahatsızlıklara kapılmaları muhtemeldir. Kendilerine karşı güvenleri tam değildir. Karamsar bir yapıları vardır. Zaman zaman aşağılık kompleksine kapılırlar. Dostlarıyla iyi ilişkiler içindedir.

  Uyumlu bir yapıları vardır. İçinde bulundukları her türlü ortama uyum sağlarlar. Yardımseverdirler ve sevdikleri için her türlü fedakarlığı yaparlar. Zaman zaman çevreleri tarafından iyi niyetleri suistimal edilir. Hassas yapıları nedeniyle kolaylıkla incinebilirler. Alıngandırlar. Mücadeleci bir ruh yapısına sahiptirler ve sorunları çözmekten büyük keyif alırlar. İnatçı kişilikleri nedeniyle bir işi sonuçlandırana kadar pes etmezler. Espritüeldirler.

  Kendilerini ifade edebilme yetenekleri oldukça kuvvetlidir ve bu sayede ikna kabiliyetleri de oldukça yüksektir. Genel kültür onlar için çok önemlidir. Eğitim-öğretim konusunda kariyer yaparlarsa çok başarılı olurlar. Okumak ve öğrenmek onların en önemli ilgi alanlarıdır.

  UĞUR SAYISI 2 OLANLAR

  Uğur sayısı 2 olanlar iradeli ve güçlü insanlardır. Sağlam bir karaktere sahiptirler. Her anlamda kuvvetlidirler. Uyumlu bir yapıları vardır. Çevrelerine kolaylıkla uyum gösterirler. Sakin ve munis bir dış görünüme sahiptirler. Duygusal ve hassastırlar. Gayet modern bir düşünce yapısına sahiptirler. Dürüst ve yeteneklidirler. Pek çok konuda beceriklilikleriyle ön plana çıkarlar.

  Sanata karşı yatkınlıkları vardır ve ince ruhludurlar. İdealisttirler ve amaçlarına ulaşmak için her şeyi göze alabilirler. Başarısızlığı asla hazmedemezler. Yaşamın zorluklarına karşı sağlam bir dirence sahiptirler. Kendilerine güvenleri tamdır. Başarılı olmak için tüm imkanlarını seferber ederler. Hayata dair taviz vermedikleri prensipleri vardır. Olaylara iyi kalpli ve duyarlı bir biçimde yaklaşırlar.

  Cesurdurlar ve bir karar verdikten sonra sonuna kadar bunu desteklerler. İnsanlara karşı içten bir yaklaşımları vardır. Çevrelerindeki insanlardan da aynı içtenliği beklerler. Esprilidirler ve hayata gülen gözlerle bakarlar.

  Değişiklikten çok hoşlanırlar ve yeniliklerden fazlasıyla keyif alırlar. Çok kolay adapte olabilirler. Değişik şeyler ortaya koymaktan çok keyif alırlar. Hisleri çok kuvvetlidir ve çevrelerini de kolaylıkla etkileyebilmektedirler. Çalıştıkları her alanda başarılı olabilirler. Çıkarlarını korumayı iyi bilirler. Maddi güç onlar için çok önemlidir. Diğer bir taraftan bir o kadar da savurgandırlar. Parayı yönetmek için daha çok başkalarından yardım almaları gerekir.

  UĞUR SAYISI 3 OLANLAR

  Uğur sayısı 3 olanlar keskin bir zekaya sahiptirler. Bulundukları ortamda hemen fark edilirler. Çok iyi gözlemcidirler ve çevreleriyle ilgili her şeyi tüm detaylarıyla takip ederler. Yaratıcıdırlar ve pratik çözümler üretmek konusunda çok başarılıdırlar. Fazlasıyla sabırsızdırlar ve başarıya çok önem verirler. Hareketli bir yapıları vardır.

  İnatçıdırlar ve kafalarına koydukları bir işi gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaparlar ve canla başla çalışırlar.Oldukça kuvvetli bir iradeleri vardır.Kısıtlanmaktan hoşlanmazlar ve özgürlüklerine fazlasıyla düşkündürler. Kimseye borçlu kalmak istemediklerinden başkalarından kolay kolay yardım almazlar. Hayatları düzenlidir. Disiplinden hoşlanırlar. Emir almaktan hoşlanmazlar ve katı bir diktatör gibi davranabilirler. Duygusal bir yapıları olduğu halde bunu gizlemekten hoşlanırlar. Zayıf olarak nitelendirilmekten korkarlar.

  Prensipleri doğrultusunda yaşarlar ve kesinlikle taviz vermeye yanaşmazlar. Çevreleri tarafından kıskanılır ve engellenmeye çalışılırlar. Gururludurlar. Gururlarını inciten birine karşı tavır alır ve ilişkilerini keserler. Tedirgin ve karamsar bir yapıları vardır. Başarısızlıklarını da başarıları kadar sahiplenirler. Sorunlar onların gözünü asla korkutmaz. Gururlarının okşanmasından fazlasıyla keyif alır.

  Çevrelerindeki her şeyi çok iyi incelerler ve her şeyden bir sonuç çıkarmaya çalışırlar. Araştırmacı bir yapıları vardır. Bir konuya konsantre olduklarında tüm enerjilerini bu konuya yönlendirir ve olumlu sonuçlar elde ederler. Hayata bakış açıları oldukça içten ve rasyoneldir.

  UĞUR SAYISI 4 OLANLAR

  Uğur sayısı 4 olanlar içten ve samimi davranışlarıyla dikkatleri üzerlerine çekerler. Çok hassas ve duygusal bir yapıları vardır. Çok iyi niyetli ve dürüsttürler. Zaman zaman iyi niyetleri çevrelerindeki insanlar tarafından kötüye kullanılabilir. Dostluğa ve arkadaşlığa çok önem verirler ve onlar için her türlü fedakarlığı yapabilirler.

  Zaman zaman bazı durumlar karşısında içten pazarlıklı da olabilmektedirler. Çıkarlarını da sonuna kadar korumayı iyi bilirler. Geçmişe karşı bir bağlılıkları vardır. Yapılan iyi ya da kötü hiçbir şeyi kolay kolay unutmazlar. Geleceğe sürekli kaygıyla bakarlar.

  Bazen fevri davranışlar sergileyebilir ve aşırı hareketlerde bulunabilirler. Birine kızdıkları taktirde kolay kolay affetmezler. Detaycı ve katı bir tutum içine girebilirler. Sorumluluk sahibidirler. Detaycı bir çalışma prensipleri vardır. Sorunlar karşısında kolaylıkla demoralize olabilirler fakat her şekilde ellerinden gelen çabayı gösterirler. İşlerini başarıyla gerçekleştirirler ve başarı için tüm çabalarını sarf ederler. Azimleriyle tüm güçlüklerin üstesinden gelirler.

  Hafızaları çok kuvvetlidir. Geçmişe dair detayları en ince ayrıntısına kadar hatırlarlar. Taklit yetenekleri gelişmiştir. El işlerine yatkınlıkları vardır. Eğer çevrelerinden destek görürlerse kendileri için zor olan bir konuyu da kolaylıkla halledebilirler.

  Duygusal olmalarına karşın duygusallığa pek önem vermezler. Bunun nedeni sorumluluklarına daha çok önem vermelerinden kaynaklanır. Eleştiriye açıktırlar ve olayları tüm içtenlikleriyle yorumlarlar. Zaman zaman alaycı bir tavra da bürünebilirler. Kendileriyle baş başa kalmak onlara özeleştiri yapma ve kendini toparlama gücü verir.

  UĞUR SAYISI 5 OLANLAR

  Uğur sayısı 5 olanlar bilgiye çok önem verir ve birçok konuda bilgilidirler. Çevrelerindeki insanları kolaylıkla etkileyebilirler. Akıcı konuşurlar ve yabancı dillere karşı kabiliyetleri vardır. İnsanlar onlardan kolaylıkla etkilenirler. Liderlik vasıfları oldukça fazladır. İlgiden çok hoşlandıkları için dikkat çekmeye bayılırlar.

  Espri anlayışları oldukça gelişmiştir. Sempatik ve samimi tavırlarıyla dikkati çekerler. Çevrelerindeki insanlar onların içtenliğinden fazlasıyla etkilenir. Tüm bu kişilik özellikleri onlara farklı bir cazibe katar.

  Gelenek ve göreneklerine bağlıdırlar. Güçlü duyguları vardır fakat bunları göstermek işlerine gelmez. Duyguları onlar için çok önemlidir ve kimseyle paylaşmak istemezler. Zaman zaman olaylar karşısında olumsuz duygulara kapılır ve karamsarlaşırlar. Böyle zamanlarda içine kapanık bir tutum içinde olurlar. Çevrelerindeki insanları kolayca kırabilirler. Kararsız oldukları da olur. Çaba sarf ettikleri her işi başarıyla sonuçlandırırlar. İdealleri onlar için çok önemlidir ve amaçları uğruna çok çalışırlar. Başarı konusunda tatminsizdirler. Hep daha iyiye ulaşmak için çaba sarf ederler.

  Çıkarları onlar için ön plandadır. Mantıklı ve pratik yaklaşımları vardır. Dürüst olduklarının herkes tarafından bilinmesini ve takdir edilmesini isterler. Tasarlama yetenekleri fazlasıyla gelişmiştir. Her şeyi planlı ve programlı bir biçimde yapmaktan hoşlanırlar. Sorunlar karşısında pratik çözümler üretebilirler. Zaman zaman bazı detayları gözden kaçırdıkları için hata yapma olasılıkları vardır. Hiçbir işi yarıda bırakmazlar. Sonuca ulaşmak konusunda yeteneklidirler.

  Güven onlar için çok önemlidir ve içten pazarlıklı insanlardan kesinlikle hoşlanmazlar. İnsanların gerçek niyetlerini kolaylıkla algılayabilirler. Samimi yaklaşımları toplum içinde aranan bir dost olmalarını sağlar.

  UĞUR SAYISI 6 OLANLAR

  Uğur sayısı 6 olanlar yaratıcı ve girişkendir. İşlerinde her daim başarılı olurlar. İleriye dönük kararlar almak konusunda yeteneklidirler. Önsezileri kuvvetlidir ve hiçbir detayı gözden kaçırmazlar. Kendilerine yetebilmek onlar için önemlidir.

  Birçok konuda başarılı olabilecek kadar yetenekli ve özel insanlardır. Dürüstlük onlar için çok önemlidir ve çevrelerine iyi niyetle yaklaşırlar. Kendileriyle gurur duyarlar. Çünkü özveriyle çalışırlar ve kendilerini geliştirirler. Başına buyruk ve kendi düzenini yaşamak isteyen bir yapıları vardır. Hayalperest tarafları da kuvvetlidir. Sempatik tavırlarıyla dikkat çekerler.

  Çok tez canlıdırlar ve her şey hemen olsun isterler. Daima başarılı olmak isterler ve başarısızlığı hazmedemezler. Böyle bir durum karşısında fevri bir tutum içine girerler. İnatçı ve dediğim dediktirler.

  Yaratıcı ve ince ruhludurlar. Egoları çok güçlü olduğu için kendilerine karşı yapılan bir eleştiride hemen savunmaya geçerler. Hayata pembe gözlükler ardından bakmayı ve olayları çözümlemeyi severler. Dostluklarına önem verirler ve her fırsatta onlara destek olurlar. Sosyal hayatlarında faaldirler. Bir ortama girdiklerinde kendilerini kolaylıkla sevdirirler. Dostlarının sayısı epey fazladır. Her zaman enerjik ve hareketlidirler.

  Fikirleri onlar için çok önemlidir. Daima en ateşli savunucudurlar. Kendilerini neden sonuç ilişkisi içerisinde çok iyi ifade edebilirler. Cesur ve atılımcıdırlar. Araştırmacı yapılarıyla da dikkat çekerler

  UĞUR SAYISI 7 OLANLAR

  Uğur sayısı 7 olanlar huzurlu olmaktan çok hoşlanırlar ve munis bir yapıları vardır. Dedikodudan kesinlikle hoşlanmazlar. Çevresiyle mesafeli diyaloglar kurarlar ve liderdirler. Detaycı ve çok iyi gözlemcidirler. Bir konu hakkında söz söylemeden önce o konuya ilişkin tüm detayları öğrenirler.

  Başkaları tarafından kısıtlanmaktan hoşlanmazlar. Özgürlüklerine fazlasıyla düşkündürler. Yeniliklerden çok hoşlanırlar. Kendilerine göre bazı doğruları vardır. Bu doğrulara zarar geldiği zaman kırıcı ve agresif olurlar. Hayata dört elle sarıldıkları halde zaman zaman karamsarlaşabilirler.

  Önsezileri çok kuvvetlidir ve ortaya koydukları fikirler daima akılcıdır. Fazlasıyla dost canlısıdırlar ve bir ortama girdiklerinde kendilerini hemen sevdirirler. Titizdirler ve her şeyin düzenli bir şekilde olmasını isterler.

  Yardımseverdirler. Paylaşmak onlar için çok önemlidir. Dostlarının başı sıkıştığı zaman ilk başta onlar yardıma koşar ve bunu karşılık beklemeden yaparlar. Detaylar onlar için çok önemlidir ve bu nedenle analizci bir yapıları vardır

  Tavır ve davranışlarıyla öyle farklıdırlar ki hemen dikkat çekerler. Dış görünüşleri itibariyle ne hissettiklerini hemen belli ederler. Kaygılı ve tedirgin bir yapıları bulunmaktadır. Özellikle de gelecek kaygısı taşırlar. Duygularını sürekli gizlemeye çalışır fakat bu konuda çok başarılı olamazlar. Soğuk ve mağrur bir tavırları vardır. Diğer bir taraftan bir o kadar da sıcak kanlıdırlar. Farklılık onlar için çok önemlidir. Değişiklik merakları hat safhadadır. Toplum içinde hal ve tavırlarıyla fark yaratırlar.

  UĞUR SAYISI 8 OLANLAR


  Uğur sayısı 8 olanlar hareketli dışa dönük tavırlarıyla dikkat çekerler. Maceracı bir ruha sahiptirler. Cazibeli ve çekicidirler. Girdikleri ortamda hemen dikkatleri üzerlerine çekerler. Kendilerine özgü bir davranış şekilleri vardır. Haksızlığa uğradıkları taktirde katı bir tutum içine girerler.

  Anlama ve akılda tutma kabiliyetleri oldukça fazladır. Gördükleri bir şeyi kolay kolay unutmazlar. Kısıtlanmaktan ve emir almaktan hoşlanmazlar. Kendi bildiklerini okurlar ve onları yönlendirmek zordur. Keskin bir zekaları vardır. Öyle sabırlıdırlar ki bir işin sonucunu alana kadar beklerler.

  Akılcı ve mantıklıdırlar. Olaylara yaklaşımları fazlasıyla rasyoneldir. Her türlü durum karşısında soğukkanlı olabilmeyi başarırlar. Kalplerinin sesinden çok mantıklarını dinlerler. Her ne kadar duygusal davranmasalar da kendi özlerinde duygusal ve hassas insanlardır. Sevgiye ve saygıya önem verirler. Adil ve dürüst bir anlayışa sahiptirler.

  Fazlasıyla yardımseverdirler. İnsanlara yardım etmek onlar için önemlidir. Kendilerini çevrelerindeki insanlardan farklı görürler. Bazen iyi niyetlerinin suistimal edilmesi durumuyla karşı karşıya kalırlar. Çünkü yaklaşımları iyi niyetlidir.

  Eleştirmeyi çok severler. Hoşlarına gitmeyen bir konuyu çok katı bir şekilde eleştirmekten zevk alırlar. Sert çıkışları olabilir. Konuşkandırlar. Doğaya ve spora karşı ilgi duyarlar. Estetik kaygıları çok fazla olduğu için fiziksel görünümlerine çok dikkat ederler. Hayatlarını düzen ve disiplin üzerine kurmuşlardır.

  UĞUR SAYISI 9 OLANLAR

  Uğur sayısı 9 olanlar kusursuz yapılarıyla dikkati çeker. İdealisttirler ve amaçlarına ulaşabilmek için tüm zorluklarla var güçleriyle savaşırlar. Kısıtlanmaktan hoşlanmazlar ve bağımsızlıklarına çok düşkünlerdir. Kendilerine güvenleri tamdır. Kimseye borçlu kalmak istemezler. Savaşçı bir ruha sahiptirler.

  Her zaman kendi bildiklerinin en doğru olduğuna inanırlar. Fakat zaman zaman yanlış anlaşıldıkları da olur. Tam olarak bir idealist olarak yorumlanabilirler. Bunun ana nedeni hırslarıyla ön plana çıkmalarından kaynaklanır. Madden ve manen sağlam bir yapıları vardır. Her zaman bakımlıdırlar ve kendilerine özen gösterirler.

  Prensiplerine bağlıdırlar. Dostlarına önem verirler. Dürüstlük ve saygı onlar için başta gelir. İyi kalpli ve iyi niyetlidirler. Duygulu ve başkalarına karşı düşüncelidirler. Başkasının yanında çalışmak ve emir almak onlara göre değildir. Kendi işlerini yapmaktan daha çok keyif alırlar. Sorumluluk sahibidirler. Akıllarına koydukları bir şeyi hemen gerçekleştirme eğilimindedirler. Sorunlarla kolaylıkla başa çıkabilirler.

  Bir fikri kolay kolay kabul etmezler. Onlar için tutarlı bir tarafı olmalıdır. İnandıkları fikirler onlar için kanun gibidir. Zaman zaman katı ve sert bir tutum içinde olurlar. Yeri geldiğinde mücadeleci ruhları fazlasıyla ön plana çıkar.

  Huzur onlar için önemlidir. Kendilerini huzursuz hissettiklerinde durgunlaşır ve içlerine kapanırlar. Konuşkan tavırlarıyla ilgi çekerler; fakat bazen sarf ettikleri sözler nedeniyle kırıcı olabilir ve sıkıntı yaşayabilirler.


  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  NUMEROLOJİ EŞLEŞİM VE UYGUNLUK TABLOSU

  Kader sayınızı hesapladıktan sonra aşağıdaki tablodan size ait numarayı tıklayınız. Açılan tabloda eşinizin Kader sayısını bularak yanındaki açıklamayı okuyun. Örneğin

  Kader sayınız 6 ve eşinizinki 9 ise ; aşağıdaki açıklamalardan "6" numarasını bulacak ve açılan "9" sayısının açıklamasını okuyacaksınız.

  1

  1: Kişilik çarpışması. Kavga ve tartışmalar. Amaçlarda birlik sağlamalı.

  2: Uygun bir çift ama romantizm her şeyin önüne geçiyor.

  3: Zaman asla kötü geçmez. Pek çok ortak dostluklar ve işbirliği gözüküyor.

  4: Uyum sağlamak için birbirinin bakış açılarına hürmet etmeleri gerekiyor.

  5: Romantik tutkular ön planda.birbirine fırsat tanımaları gerek. Değişim arzusu güçlü.

  6: Mutluluk ve varlık gözüküyor.

  7: Birbirine entelektüel düzeyde uygun bir çift. Tutkularda alışılmadık uygulamalar.

  8: Sadece amaçlarına ulaşmakta ortaklık. Birazda sınırlamalarda anlaşmak gerek.

  9: Farklılıklarınızı anlayışla karşılayın ve kapışmaktan vazgeçin.

  2

  1: Uygun bir çift ama romantizm her şeyin önüne geçiyor.

  2: İkizler gibisiniz. Küçük sorunlara takmazsanız birbirinize uygunsunuz.

  3: Olası zorluklar gözüküyor. Birleşik hedefleri düşünün ve sabırlı davranın.

  4: Uyumlu ve güzel bir birliktelik. Yeknesaklık tek tehlike olabilir.

  5: Birbirinden çok farklı iki insan olduğunuzu bilin ve uyum sağlayın.

  6:
  Uyumlusunuz ama birbirinize gelişme alanları tanımalısınız.

  7: İçsel mutluluk veren beraberlik. Beraber eğlenecek zamanlar yaratın.

  8: Birbirinize uygun zamanlarda kompliman yapın ve sevginizi açıklayın.

  9: Yoğun ve aşırı tutkular neyin ne zaman patlayacağını bilinmez kılıyor.

  3

  1: Zaman asla kötü geçmez. Pek çok ortak dostlar ve işbirliği gözüküyor.

  2: Olası zorluklar gözüküyor. Birleşik hedefleri düşünün ve sabırlı olun.

  3: Zorlu bir yarışım. Her konuda aşırılıklardan sakının. Denge oluşturun.

  4: Paraya odaklanma. İlişkinin ateşini canlı tutun ve dostluklara yer verin.

  5: Tutkulara dayanan bir ortaklık. Maddi konularda dikkatli davranın.

  6: Mutlu bir yuva hayatı. Sadece sorumluluklarınızı izleyin.

  7: Farklı kişilikler ve ihtiyaçlar. Sevilen tarzda düzeni ayarlamak istekleri.

  8: Karşılıklı çekicilik her alanda ortaya çıkabilir.

  9: Hayat sizin için bir oyundur ama görevlerinizi asla unutmayın.

  4

  1: Uyum sağlamak için karşılıklı bakış açılarınıza hürmet gösterin.

  2: Güzel ve uyumlu birliktelik için tek tehlike tek düzeylilik olabilir.

  3: Paraya odaklanma ilişkinin ateşini canlı tutmak için engeldir. Bunu aşın.

  4: Katı temellere dayanan katı bir beraberlik. Aşırı inatçı olmaktan kaçının.

  5: Farklı mizaçlar çeşitli sorunlar ortaya çıkartacaktır.

  6: Sadece cimriliğin zarar verebileceği güzel bir birliktelik.

  7: Çok ciddi yaklaşan bir çift. Biraz da ruhsal yanınızı ortaya çıkartın.

  8: Çok çalışan ve çok ciddi bakışa sahip birliktelik. Romantik aralara gerek var.

  9: Ortak hedeflere odaklanması gereken pek de uygun olmayan bir çift.

  5

  1: Romantik tutkuların ön planda olduğu birliktelik. Birbirine biraz alan gerekiyor.

  2: Birbirinden çok farklı iki insan olduklarını bilerek savaşmalılar.

  3: Tutkulara dayanan birliktelik. Maddi konulara önem verilmeli.

  4: Farklı mizaçlar çeşitli sorunlar ortaya dökebilir.

  5: Pek de alışık olunmayan tutkulara ve gerginliklere açık birliktelik.

  6: Doğruluğa dayanan ve uzlaşma barındıran birliktelik. Sorumluluklar paylaşılmalı.

  7: Bireylerin özgürlüğüne dayanan birliktelik. Birbirinize zaman ayırın.

  8: Mutluluğun gelecek planlarına bağlandığı birliktelik. Birbirinize ilham verin.

  9: Devamlı birbirini keşfetmeye çalışan bir çift. Maddi konulara özen göstermeliler.

  6

  1: Mutluluk ve varlığın yer alacağı beraberlik.

  2: Uyumlu ama birbirine gelişme alanları tanımaları gereken çift.

  3: Mutlu bir yuva hayatı olan ve sorumluluklarını bilmesi gereken çift.

  4: Eli sıkı olmanın zarar verebileceği beraberlik.

  5: Doğruluğa ve hayatı paylaşmaya dayanan beraberlik. Sorumlulukları paylaşın.

  6: Diğerine hizmet etmeye dayanan beraberlik. Hataların onarılması için işbirliği.

  7: Uzlaşma alanları bulunduran biraz zorlu beraberlik.

  8: Birbirine dayanan ve zorlamayan başarılı bir çift. Arkadaşlığa meyil göstermeli.

  9: Pek çok alanda anlaşan mutlu bir beraberlik.

  7

  1: Birbirine entelektüel düzeyde uygun olan bir çift.

  2: Ruhsal mutluluk veren beraberlik. Eğlenceye de zaman ayırmalılar.

  3:
  Farklı karakterler hayatı istedikleri gibi düzenlemek isterler.

  4: Hayata çok ciddi yaklaşım. Biraz da ruhsal ihtiyaçları düşünmeli.

  5: Bireylerin özgürlük ihtiyacına dayanan birliktelik. Birbirine eğilmeliler.

  6: Uzlaşma alanları çıkartan biraz zorlayıcı bir beraberlik.

  7: Birbirinin aşırılıklarına anlayış göstermesi gereken bir çift.

  8: Mutluluk kariyer ve iş alanları çevresinde yığılmıştır. Yatırımlarda uzlaşmalılar.

  9: Temelde ruhsal bir çekim duyan çiftin uyumudur.

  8


  1: Sadece amaçlara yönelmede birbirine uygun bir çift.

  2: Birbirine kompliman yapıp sevgisini açıklaması gereken bir çift.

  3: Karşılıklı çekicilikleri her alanda yansıtan bir çift.

  4: Çok çalışan ve ciddi çiftin romantizme de zaman ayırmaları gerekiyor.

  5: Mutluluk gelecek planlarına göre ayarlanır. Birbirine ilham vermeliler.

  6: Birbirini baltalamayan başarılı bir çift.

  7: Mutlulukları kariyer ve iş başarılarına yükselen bir çift.

  8: Hareketi ve başarıyı ön planda tutan bir çift. Ruhlarını ihmal etmemeliler.

  9: Uyum ve sevgi için imkanları ve istekleri olan bir çift. Maddi konulara dikkat.

  9


  1: Farklılıklarınızı anlayışla karşılayın ve kapışmaktan vazgeçin.

  2: Yoğun ve aşırı tutkular neyin ne zaman patlayacağını bilinmez kılıyor.

  3: Hayat sizin için bir oyundur ama görevlerinizi asla unutmayın.

  4: Ortak hedeflere odaklanması gereken pek de uygun olmayan bir çift.

  5: Devamlı birbirini keşfetmeye çalışan bir çift. Maddi konulara özen göstermeliler.

  6: Pek çok alanda anlaşan mutlu bir beraberlik.

  7: Temelde ruhsal bir çekim duyan çiftin uyumudur.

  8: Uyum ve sevgi için imkanları ve istekleri olan bir çift. Maddi konulara dikkat.

  9: Görkemli işleri başarmakta uyumlu bir çift. Maddi sorumluluklarda dikkat.


  ALINTIDIR.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ASTRO NUMEROLOJİ VE KİŞİLİK SAYISI

  Doğum tarihimiz ile bulunan "Kişilik Sayısı" kişilik yılı içinde nelerle karşılaşacağımızı gösteren Numeroloji ile Astrolojinin ilginç bir karışımıdır.

  Kişilik Sayısı Nasıl Bulunur ?

  Bunu bir örnekle açıklayalım. 11 Mayıs 1973 yılında doğan birinin Kişilik Sayısı = 1+1+5+1+9+7+3= 27 = 2 + 7 = 9 olarak elde edilir.

  Kişilik Yılı

  Doğduğumuz gün ve ay sayısı ile içinde bulunduğumuz yıl sayısı toplanınca Kişilik Yılımızı elde ederiz. Yukarıdaki kişi için bunu hesaplayalım.

  2002 Yılı için Kişilik yıl Sayısı = 1+1+5+2+0+0+2 = 11

  Hesaplama 11 22 ve 44 Değişmez sayılardır. Aynı kalırlar. Bunun dışındaki sayılar toplanarak tek sayıya indirilir. Örneğin 19 Mart'da doğan Yücel Sügen için Kişilik yılı = 1+9+3+2+0+0+2= 17 = 1+7 = 8 bulunur.

  Bu sene Kişilik Yılınız Nasıl Geçecek ?


  AstroMistik sayfalarında bu sene Kişilik Yılınızın nasıl geçeceğini okuyabilirsiniz. (aşağıdaki açıklamalardan)

  Hangi kişilik yılında olduğunuzu yukarıda açıklanan yönteme bakarak hesaplayınız.

  AstroNumeroloji Bilgilerinin Kullanılması

  AstroNumeroloji sayısı beş sayısal gruptan oluşur.

  6.6.8.7.1 Sayı grubu gibi.

  Birinci sayı kişisel yılı açıklar. Örneğin sayı “6” ise genel olarak olumlu sayılan ve hırçın olmayacağımız bir yılı işaret eder. Böyle bir yılın şifre kelimeleri şunlardır : Denge Koruma ve himaye Pek çok insan ile tanışma Başkalarına yardım ve servis Parasal sağlamlık Yeni işler veya kariyer Yeni aşklar ve romantizm Boşanma veya uzaklaşma.

  Grubun ikinci sayısı yılın 4 aylık periyodunuüçüncü sayısı bulunulan aydördüncü sayısı bulunulan hafta ve son sayı da bulunulan günün simgesidir.

  Açıklamalar;

  KİŞİLİK YILINIZ NASIL GEÇECEK ?

  Kişilik Yılı Nedir ?


  Numerolojide doğum yılınız belirli bir yıl içinde gün be gün işlerinizin nasıl yönleneceğinin bir göstergesidir. Kişiseldir ve numerolojide analizin en iyi noktasıdır. Basit bir hesaplama ile belirlediğiniz zamanda kendiniz için en iyi sonuçları elde etmekte ve veya ilgilendiğiniz kişiler için kullanabilirsiniz. Bununla beraber dokuz yıllık bir döngü olan ve herkesin hayatında etkisini gösteren bir etkileşim olduğundan her yıl değişik bir tarzda etkisini sürdürecektir.

  Her yılın kendine ait bir numarası vardır ve evrensel yıl titreşimi olarak isimlendirilir. Belirli bir yılın rakamlarının toplanması ile tek rakamla ifade edilir. Örneğin 1999 yılı için titreşim sayısı 1+9+9++9 = 28 = 2+8 = 10 = 1+0 = 1 olarak bulunur. Böylece 1999 yılının evrensel titreşim sayısı “1” olarak ifade edilir. Bu sayı 1999 yılında odaklanacak olan liderlik ve kişiliğin özgürlüğüne ait olayların sembolüdür. Bu titreşim yılın enerjisine uyum sağlamak isteyenlere yeni başlangıçlar ve yeni girişimler için fırsatlar sunacaktır. Bununla birlikte doğum yılınız da yıl içinde kendi kişisel odak noktasına sahiptir. En verimli sonuçları elde etmek için evrensel yılın eğilimiyle eşzamanlı kılınabilir.

  Bu titreşim sayısı doğduğunuz gün ve ayın sayılarını evrensel yılın titreşim sayısına eklemekle elde edilir. Örneğin 19 Mart tarihinde doğan birisi için 2002 yılının evrensel kişisel titreşim sayısı şöyle bulunur :

  1+9+3+2 +2= 17 = 1+7 = 8

  Doğum yılı hayatımızı etkiler ve bir çok sorunumuza yanıt verir. Eğer evrensel yıl titreşim sayısı doğum yılınızla aynı ise daha ileri gitmek için fırsatlar harekete geçecek demektir. Örneğin 1945 doğum yılı için titreşim sayısı = 1+9+4+5 = 19 = 1+9 = 10 = 1 +0 = 1 bulunur. 1999 yılının titreşim sayısı da “1” olduğuna göre bu yıl örnek kişi için yeni başlangıçlar ve ilerleme fırsatları yılı olacaktır.

  Titreşim Yılı Ne Zaman Başlar ?

  Titreşim yılı normal olarak her yıl için yılın başlangıç zamanı olan 1 Ocak’dan başlayacak ve 31 Aralık’da bitecektir. Oysa kişisel doğum tarihi ile bulunan titreşim yıl sayısı 9.cu aya kadar etkisini sürdürecek ve bu tarihten itibaren sonraki yılın titreşim sayısı işlemeye başlayacaktır. Buna göre yaşanan yılın sayısının etkileri tam olarak kaybolmamıştır ama etkileri azalmaya başlamıştır.

  Bir örnek verelim. 19 Mart doğumlu kişi için 2002 yılı kişisel titreşim sayısı “8” olarak bulunur. 2003 yılı için titreşim sayısı ise 9’dur. Bu durumda 8 numeroloji sayısının etkinlikleri eylül ayına kadar sürecek ve bundan sonra 8’in titreşimleri başlayacaktır.

  Bu senenin nasıl geçeceğini öğrenmek için yıla ait Kişilik sayınızı bularak aşağıdaki tabloda tıklayınız.

  DOĞUMYILI TİTREŞİM SAYISI : 1 (Bir)

  Hayatınızda Yeni Başlangıçlar

  Yönetici :
  Güneş
  Tema :Yeni fırsatlar Özgürlük kendine güven ve itimat Enerji.

  Dönemin ilk yılı olan birinci sembolik olarak hayatın yeni başlangıçlarını temsil eder. Bu yıl yeni bir yön ve fırsatlar getirecektir. Size tuttuğunuz veya kendinize seçtiğiniz yolda ilerlerken gereken enerji ve kendine güven duygusu verecektir. Bu yıl doğumları ağustos ve Nisanda olanlar ile tarihleri her hangi bir ayın 1.ci10.cu 19.cu ve 28.ci olanlar için çok önemli olmaya adaydır.

  Yeni bir işe veya projeye güvenle başlayabilirsiniz. Birinci yılda başlanan bir iş veya proje dokuz yıllık bir sürecin içinde gelişecektir. Kişilik gelişmesi için çok güçlü bir yıldır fakat kararlarınızda ve girişimlerinizde inisiyatif sahibi olmalısınız. Geçecek süre kararlılığınızı ve cesaretinizi deneyimden geçirecektir. Ne yapacak güce sahip olduğunuzu ispat etmelisiniz. Geçmişte olan izleri silmeye ve yolunuzda ilerlemek için bir yol dönemecinde olduğunuzu unutmayın.

  Korku duymak size fırsatları kaçırtabilir. Bu fırsatlar ise ancak sonraki dokuz yıllık sürecin bitiminde tekrar geri gelebilir.

  Aşk-Arkadaşlık-İlişkiler : Sakın “evetçi” birisi olmayın ve sessiz kalarak acı çekmeyin. Eğer olanların doğru olmadığını hissediyorsanız bunu açıklamaktan çekinmeyin. Ölmüş ilişkileri – ki bu sizin boşuna enerji kaybetmenize neden olur- bitirmekten çekinmeyin. Kişisel ve profesyonel yaşantınızda otoritelerle ve bu mevkideki kimselerle olumlu ilişkiler kurmak size başarı getirecektir.

  Evlilik gibi geleneksel bir bağ içinde ikinci bir romans veya balayı için enerji yenilenmesine ihtiyacınız olacaktır. Bu dönemde Ağustos Nisan Şubat ayında 1 4 ve 9.cu günlerinde doğanlar ile olumlu ilişkiler kurulabilir. Size çekicilik verecek renkler sarı tunç portakal altın ve kahve renkleridir. Siyah ve griden sakınmalısınız. Kehribar şans getirecektir. Romantik yaşam Ocak Mayıs Ekim ve Kasım aylarında alevlenecektir.

  Kariyer : Amacınızın sağlamlığı ve düşünce berraklığı gerekmektedir. Eğer kişiliğinizi ortaya koymakta kendinize güven duyarsanız maddi başarılara kavuşmak için çeşitli fırsatlar bulacaksınız. Eğer bir fasıla vermek ve yeni bir işe girişmek istiyorsanız zaman en iyi zamandır. Sonucu almak için sıkı ve yoğun çalışmalısınız. Yeni her hangi bir işi veya olayı başlatmak için Pazartesi ve Salı günleri idealdir. İş değiştirmek için Nisan Mayıs ve Temmuz ile Eylül olumlu sayılır.

  Yolculuk : Yeni farklı alışık olmadığınız serüvenci ve heyecanlı yerlere yolculuklar olacaktır. Bu yıl rutin tatiller değiştirilmelidir. Tatile çıkmak için Ocak Nisan Eylül Ekim olumlu zamanlardır.

  Sağlık : Kalp akciğerler gözler ve düzensiz kan dolaşımı yüzünden sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu yıla sağlığınızı bir denetimden geçirip başlamanız faydalı olacaktır. Zira çok yoğun ve aktif olacağınız günlerde buna zaman bulmak zorlaşabilir. Zararlı alışkanlıklarınızı terk etmeli ve vücudunuzu zinde ve enerjik tutmak için jimnastik yapmalısınız. Ailenizin veya sevdiğiniz kişinin sağlığı Mart ve Mayıs ayında sizi kaygılandırabilir. Ağustos ise gergin geçebilir.

  DOĞUMYILI TİTREŞİM SAYISI : 2 (İki)

  Yönetici :
  Ay

  Tema diplomasi Nezaket ve Anlayış İşbirliği Arkadaşlık Eşlik ve Takım çalışması.

  Çok büyük bir değişiklik veya maddi yatırım planları yapmayın. Çünkü ekilen tohumlar çimlenme aşamasındadır. Anlayış sabır ve takım çalışmasına odaklanılmıştır. Bu süreç içinde başka bir kente taşınabilirsiniz. İsteklerinize zor kullanarak değil ama diplomasi ile ulaşabilirsiniz. Uyumsuzluk ayrılma ile sonuçlanabilir. Yıl sonunda hareketlilik ile hareketsizlik arasındaki farkı anlayacaksınız. Bu yıl Mayıs ve Temmuz ayında ve de 2 11 20 20.cu günlerde doğanlar için önemli olacaktır.

  Aşk – Arkadaşlık – İlişkiler : Arkadaşlık ilişki ve eşlik gerekli olacaktır ama takım çalışması en faydalı sonucu getirecektir. Karşı cins hayatınızda çok önemli roller oynayacaktır. Başkaları ile ruhsal gelişme de deneyimler verecektir. Kendinizi başkalarının gördüğü şekilde düşünün ve gücünüz kadar zayıflığınızı da değerlendirin. Şubat ve Mart içinde duygusal sarsıntılar ve karmaşık sorunlar gündeme gelecektir. Size saygı duyulması konusunda başkalarının şüphe duymasını engellemelisiniz. Nişanlanma evlilik veya çocuk doğumu sizin veya size yakın olanların sevinecekleri olaylar arasındadır. Romantik ve duygusal portrenizin en fazla Nisan ve Eylülde parlaması beklenmelidir. Krem yeşil beyaz ve tarçın renkleri talih getirecektir. Eflatun ve kırmızıdan sakının. Eğlence ve uyum için gümüş içinde bir inci takınabilirsiniz.

  Kariyer : Acele veya sert davranmayın. Bu şekilde ortaklık işlerinde sorunlar ve anlaşmazlıklar çıkabilir. Dövüşmek yerine anlayış ve diplomasi ile yaklaşarak çözümler bulabilirsiniz. Soğuk davranmak ve bencil olmak mutsuzluğun nedenleri olacaktır. Sabırlı olun sevecen ve merhametli davranın ve başkalarına tolerans gösterin. Sorumluluk alacağınız projeler önünüze çıkabilir. İlerlemek istiyorsanız kabul edin. Verimli olmak için Pazartesi ve Cuma günlerini seçin. Mart Ağustos ve Aralık da başarılı olabilirsiniz.

  Yolculuklar : Genel olarak geçici yolculuklar sizi çekecektir. Kısa deniz yolculukları faydalı olacaktır. Ağustos ve Aralık arasında coğrafi yer değişimleri yapabilirsiniz.

  Sağlık : Mide ve sindirim sorunları beklenebilir. Lenfatik göğüs yumurtalık ve sinir sistemi Ay kontrol unda olduğundan sağlık sorunları verebilir. Ayrıca aşırı kilo alma sorunlarına karşı da dikkatli olmalısınız. Aşırı çalışma ve sinir yorgunlukları Şubat Nisan Temmuz ve Kasımda sizi zorlayabilir. Uyumlu barışçı ve ılımlı ortamlarda bulunmaya gayret gösterin.

  DOĞUMYILI TİTREŞİM SAYISI : 3 (Üç)

  Yönetici :
  Jüpiter

  Tema : Büyüme İyimserlik Yaratıcılık ve Kendini ispatlama.

  İleriye dönük en olumlu adımınızı atmalı ve ufkunuzu genişletmelisiniz. Fiziksel duygusal ve ruhsal yönden kendinizi ispatlama ve büyüme zamanıdır. Sanatkarlık hünerlerinizi kullanmanız ve toplum ilişkilerinde başarınız yılın mutluluk anahtarı olacaktır. Toplumu sanatkar ve yaratıcı yanlarınızı aktarmanız veya göstermeniz için müzik dans yazım ve çizim alanlarındaki yeteneklerinizi kullanmak için yollar denemelisiniz. İyimserliğinizi gösterecek konuşmalar ve tavırlar kullanarak en yararlı ve olumlu kelimeleri ve hareketleri denemelisiniz. Aylardan Mart ve Aralıkta ve günlerden 31221 ve 30.da doğanlar için en önemli yıl olacaktır. Size mutluluk ve eğlence verecek olanakları sağlamak için vizyonunuzu zaman zaman genişletmeniz gerekecektir. Eğer yeteneklerinizi yaratıcılıkta kullanırsanız ve akıntıya karşı kürek çekmekte ısrar etmezseniz en mutlu yılınız olacaktır.

  Aşk-Arkadaşlık-İlişikler : Romantik yaşam ciddi ilişkilerden fazla mutluluk ve eğlence arayışına ve flört ilişkilerine dönük olacaktır. Herkese karşı çekici görünecek ve özellikle genç ve neşe dolu insanlar tarafından beğenileceksiniz. Arkadaşlık ilişkileri de önemlidir ve size canlılık eğlence ve dostluk verecektir. Daha sosyal ve toplumcu olmanızı sağlayacaktır.

  Güneş parıltılarını itimat ve inanç duygularını saçtığınızı göreceksiniz. Bu arada dedikodu yapmaktan uzak durmalı ve sağduyunuzu kullanmalısınız. Sevdiğiniz insana düşünce projelerinizi açmalı ve özellikle Mart Ağustos Eylül ve Ekim aylarında onun yardımını istemelisiniz.

  Size talih verecek renkler leylak eflatun ve mor renkleridir. Yeşil Gri ve kahverenginden uzak durmaya çalışın. Taşlardan ametisti deneyin.

  Kariyer : Pratik fikirleri ve yaratıcılığınızı kullanacaksınız. Olayların gelişim göstermesi Şubat Mart ve Haziran aylarındadır. Temmuz yeni yönler getirecektir ve Eylül ayında gerçekleştirmek istediklerinize dostlarınız yardımcı olacağından talihli bir aydır. Dışa yansımanız oldukça toplumcu ve parlaktır. Böylece kişilik gelişiminiz yükselmektedir. Sorumluluklarınızda vicdanlı olmaya çalışın. Perşembe ve Cuma günleri kariyer açısından olumlu günlerdir.

  Yolculuk : Bu yıl içinde yolculuklar başarılı ve talihlidir. Özellikle yabancı ülkelere yolculuklar yapılacaktır. Sevdiğiniz insan ile birlikte eğlenceli ve güzel yolculuklar yapacağınız zamanlar Şubat HaziranTemmuz ve Kasım içindedir.

  Sağlık : Karaciğer sorunlarından ve aşırı şişmanlama meylinden korunmalısınız. Sinir sisteminize gelecek aşırı yüklere karşı da dikkatli olun. Yoğun ve çok çalışma da sizin için dikkat çeken özelliktir. İş alanlarında aşırı efor harcamaktan doğacak sorunlar Ocak Mart Haziran ve Ekim aylarında çoğalmaktadır.

  DOĞUMYILI TİTREŞİM SAYISI : 4 (Dört)

  Yönetici :
  Uranüs

  Tema : Organizasyon Sabır Pratiklik Kurumlar İş.

  Dengeli bir yıldır. Sabırlı olunduğu gerçekçi davranıldığı ve fikirlerin pratik uygulamaları seçildiğinde gelecek için ev ve iş hayatında sağlam temeller atılabilir. Kişisel ve profesyonel ihtiyaçlarınızı belirleyen programda bir ilerleme planınız olmalıdır. Aksi halde hiçbir şey zamanında gerçekleşemez. Plansız ilerlemelerde bazen her dakika için daha fazla enerji harcanması gerekebilir. Her kademede kendinizi sınırlanmış hissedebilirsiniz. Hayatın gelecek için sağlam bir bina inşa etmekte size bir şans verdiğini kabul etmeli ve neyi ne zaman nasıl kiminle ve hangi şartlarda nasıl yapacağınızı planlamalısınız. Geçen yılın filizlenen ve serpilen fikirleri bu sene sabitleştirilmeli ve sağlamlaştırılmalıdır. Hayat sizi yaşamın maddi gerçekleri ve gereksinimleri ile yüzleştirmektedir. Bu nedenle kendinizi uzun süreli sağlama alacak planları uygulamalısınız. Çalışma ve iş hayatınızda kumanda sistem yönetim ve uygulama büyük önem taşıyacaktır. Tutumlu etkin ve disiplinli olmanız ve sadece talihinizin yardımına güvenmemeniz gerekmektedir. Dengenizi koruyun ve kendinize güvenin. Bu yıl Şubat Ağustos ve Haziran ayında ve ayın 4 13 22 ve 31 günlerinde doğanlar için önemli olacaktır.

  Aşk-Arkadaşlık-İlişkiler
  Bu sene ilginç eksantrik ve alışılmışın dışında dostluklar hayatınızda önemli rol oynayacaktır. Bunların dışında etnik sosyal ve dini görüşlerinizin dışındaki insanlar yaşamınızı etkileyebilir. Böyle olan insanlardan biri tarafından sevilebilir veya aşık olabilirsiniz. Ey hayatınızda önemli bir değişiklik yapmamaya çalışmalısınız. Talihli olmak için çarpıcı renkleri mavi ve griyi tercih etmelisiniz. Güçlü parlak renkler gerilim vereceğinden uzak durmaya bakın. Mavi safir sizin için uğurludur.

  Kariyer

  Olağanüstü insanlarla yapılacak temaslar hayatınızda ani değişimlere neden olacak. İlave işler ve başkalarının yükümlülüklerini sırtlanmak size bir yarar veya ödül sağlamayacaktır. Bununla beraber gereken dersleri almanız ve gelecek yılların olaylarına hazırlanmanız açısından bu tür işleri kabul etmeniz faydalıdır. İş yerinizi değiştirmek için olumlu bir yıl sayılmaz. Toplantı ve buluşmalar için Pazartesi ve Çarşamba günleri olumludur.
  Yolculuk

  Yılın ilk altı ayında yolculuklar için fırsatlar nadiren çıkacaktır. Ağustos ve Ekim ayları yolculuklar için olumludur.

  Sağlık

  Sıkı bir düzen uygulamak ve kendinizle ilgilenmek için zaman ayırmalısınız. Kozmik gücün size yardımcı olması ve enerjinizi takviye etmesi için yalnız olacağınız zamanları yaratın. Ruh halinizi önemseyin ve Mart Mayıs Eylül ve Kasım aylarında dengeli bir zihin barışını korumaya gayret gösterin. Bu zaman sürecinde sinirleriniz gerilebilir kansızlık başın ve boynun arka kısımlarında ağrılar göze çarpabilir.

  DOĞUMYILI TİTREŞİM SAYISI : 5 (Beş)

  Yönetici :
  Merkür

  Tema :
  Özgürlük Sosyal genişleme Yolculuk Değişim Cinsel zevkler.

  Havadaki değişim özgürlük ve yolculuklar getirir. Hayatın yönetimi kolaylaşır ve çevrenizdeki değişimlere fiziksel ve ruhsal yönden adım uydurmanız mümkündür. Bu yıl hayatınızda büyük değişimler olacaktır. Sosyal temaslar ve çevreniz genişledikçe yeni heyecanlar ve serüvenler yaşanacaktır. Bu yıl Haziran ve Eylül ayında doğanlar ile her hangi bir ayın 5 14 23. cü günlerinde doğanlar sahne ışıkları altında olacaklardır.

  Aşk-Arkadaşlık-İlişkiler

  Cinsel alımlılık gezegeni Merkür yılın yöneticisi olduğundan karşı cins ile çeşitli ilişkiler ve deneyimler kazanmanız olasıdır. Cinsel yaklaşımınız sonraki birkaç yıl için giderek güçlenecektir. Kalben genç ve mutlu olan ve serüven arayan insanlara çekici geleceksiniz. Yumuşak ve titrek ışıkta parıldayan renkler giymek size şans verecektir. Mayıs Haziran veya Eylül Ekim aylarında ve 5 ve 6.cı günlerinde doğanlar için özellikle Ocak Haziran Ekim ve Aralık ayları ilişkilerde başarılı olacaktır. Yolculuk sırasında dostluklar kurmaya meyilli olacaksınız. Huzursuz ve sabırsız olduğunuzdan özgürlüğünüze karışan veya sizi dizginlemek isteyenlere karşı durmak istersiniz. Tartışmalara ve anlaşmazlıklara girmemeye özen göstermeli ve ateş yanan fırına atlamamaya gayret etmelisiniz. Yıl boyunca yapıcı genç insanlarla ilişkileriniz olumlu gelişecektir. Bu insanlar geleceğin neler istediğini ve gelişmenin yönünü kavramakta usta sayılırlar. Uğurlu renkleriniz beyaz pastel ve parlak renkler olup özellikle gri olacaktır. Koyu ve parlak tonlardan sakınmalısınız. Platin veya gümüş üzerindeki elmas da sizin için faydalıdır.
  Kariyer

  Bilgiyi tazelemek için olumlu bir yıldır. Tüm öğrendiklerinizi yenilemek ve zamanının gereklerine uymak fayda getirecektir. Başkaları üzerinde yeteneklerinizi çalışma şeklinizi ve deneyimlerinizi kullanarak fikirlerinizi satabilirsiniz. Kariyer başarınızı gerçekleştirmek ve değişimleri yapmak için uygun bir süreç sayılır. Duygularınızı kontrol altında tutarak enerjinizi akıllıca kullanmalısınız. Değişimler sizin yararınıza olduğu kadar başkalarına da faydalar sağlamalıdır. İlerlemenizde yardımcı olacaklar ile karşılaşmak ve işinizden en fazla yarar sağlamak için Çarşamba ve Cuma günlerini seçebilirsiniz. Mart Mayıs Eylül ve Ekim aylarında iş bulma olanaklarını kullanabilirsiniz. İşinizde genişlemek ve başarı için beyaz ve gri renklerini giymelisiniz. Deneyimlerinizi ve çok yönlü becerilerinizi kullanarak harekete geçebilirsiniz. Eylül ayı pek çok değişiklik ve peşinde olduğunuz özgürlüğü getirecektir.

  Yolculuk

  Merkür hareket simgesi olduğundan kişisel zevkler ve meslek gereği olarak pek çok yolculuk gözükmektedir. Bu yolculuklar özellikle Nisan Mayıs ve Eylülde zevkli ve heyecanlı geçecektir. Yolculuklarda heyecan verici ve romantik yerlerde serüvenler yaşamanız da olasıdır. İş gezilerinde yanınızda aşık olduğunuz insanın size eşlik etmesi zevk verecektir.
  Sağlık

  Ani kayıplar skandaller iftiralar ve savurganlık size gerilimli anlar yaşatabilir ve sinirlerinizi patlatabilir. Kazalara yangına ve savurganlığa karşı dikkatli olun ve spekülasyon konularında gözünüzü açın. Aşırı gerginlik ve sinir yorgunluğu yüzünden hastalanabilirsiniz. Gevşemeye ve sakin olmaya gayret gösterin. Ocak Nisan Ağustos Ekim ve özellikle Kasım ayında risk taşıyan serüvenlere girmekten ve spekülasyondan kaçınmalısınız. Yaşamın her olayında sakinliğinizi ve sükunetinizi korumalısınız.

  DOĞUMYILI TİTREŞİM SAYISI : 6 (Altı)

  Yönetici : Venüs

  Tema : İlişkiler Görev ve sorumluluk Aile ve aşk.

  Bu yıl özellikle ilişkiler ve aşk bakımından iyi bir yıldır. İş ortaklığında Venüs’ün olumlu etkisiyle başarılar elde edilir. Gezegen yılın başarılı ve verimli geçmesini sağlar. Romantizm gelişerek evliliğe kadar sürükleyebilir. Eğer evli iseniz zamanın çoğunu yuvada ve sevdikleriniz ile beraber geçirmeye yönlenirsiniz. Estetik anlayış güçlüdür ve güzellik yaşamın tüm alanlarında göze hoş gözükür. Böylece bir evden diğerine taşınabilirsiniz. Başka bir eğitim yapmak veya derece yükseltmek gibi uğraşlar size çekici gelir. Konferanslar sosyal fonksiyonlar ve toplantılar için davetler alırsınız. Kişisellik düzeyinde bu yıl sanatsal tarafınızı geliştirmek ve yaratıcılıkta başarılı olmak girişimlerde bulunmalısınız. Mayıs Haziran ve Ekim aylarında veya her hangi bir ayın 6 15 ve 24 cü günlerinde doğanlar için bu yıl çok önemlidir.

  Aşk-Arkadaşlık-İlişkiler

  Gerçek aşkı bulmak ve ebedi eşinizi seçmek için çok olumlu bir yıldır. Aynı zamanda nişanlanmak evlenmek ve hamilelik için en uygun zamandır. Negatif yanını düşünürsek yeni bir ilişki yüzünden ayrılmanın meydana gelmesi veya çocuk düşürmenin ortaya çıkması da söz konusudur. Sorumluluklar ve bunların taşınması yılın önemli etkileri arasındadır. Hizmet ve görev anlayışı yuvadaki mutluluğun anahtar kelimesidir. Sevmek ve uyum sağlamak için pek çok fırsat çıkacaktır. Uyumsuzluğun ortaya çıkmasına fırsat vermezseniz para ve sağlıkta da olumluluk göze çarpacaktır. Talihli olmakta mavi giysiler rol oynar. Altın üzerine elmas takılarda şans verir. Mayıs ve Ekim aylarında doğanlar ile ayın 6 15 ve 24. de doğanlar için olumlu bir yıl sayılır.

  Kariyer

  Geçmiş yıllardaki çalışmalarının onayı maddi kazançlar verecektir. Sizin için pek çok övgü ve temenni işitmek olağan olacaktır. Elinizdeki olanakları ve yeteneğinizi konfor lüks ve rahatlık sağlayacak uygulamalara çevirebilirsiniz. Hizmet işlerinden olumlu sonuçlar elde etmek için Cuma ve Perşembe günleri uğurludur. Şubat Nisan Ağustos ve Eylül ayları ile3 6 ve 9.cu günler bereketlidir. Yaratıcılık yeteneklerinizi en üst seviyede kullanmanız karşı cins ile iyi ilişkiler kurmanız ve yüksek mevkilerdeki insanlarla tanışmanız için güzel bir yıldır.

  Yolculuk

  Aileniz veya aşık olduğunuz insan ile birlikte bir tatil yöresinde güzel vakit geçirebilirsiniz. Ailevi nedenler yüzünden evlilik nişan doğum hastalık vb gibi olaylarda pek çok defa yolculuk yapmanız gerekecektir. İş alanlarında ise fuarlar sergiler ve konferanslar size yolculuk yaptırabilir. Mart Nisan Eylül ve Aralık ayındaki olculuklar olumlu sonuçlar verecektir.

  Sağlık

  Vücudun üst bölümlerini etkileyen gerginlikler göze çarpmaktadır. Burun boğaz bademcik ciğerler göğüs veya kalp listenin baş tarafındadır. Yaşlanmak yaşlı görünmek kilo almak bu yılın özellikleri içindedir. Düzensiz nefes alma sorunlarını ciddiye almalısınız. Güneş ışığı temiz hava ve yürüyüşler size faydalı olacaktır. Kilo yapıcı ve sebzeye dayanmayan yemeklerden kaçının. Mart Temmuz Eylül ve Aralık aylarında sağlığınızın değişimlerine dikkat edin.

  DOĞUMYILI TİTREŞİM SAYISI :7 (Yedi)

  Yönetici : Neptün

  Tema : İçsel gelişme ve büyüme Kendinin farkında olma Kendini keşfetme.

  Bu yıl kişisel hayatınıza ve içsel gelişmenize özel bir dikkat harcayacaksınız. Geçmişteki davranışlarınızı şimdiki durumunuz ile birlikte analiz etmeye önem verecek ve gelecekteki hedeflerinize ulaşmak ve arzularınızı gerçekleştirmek için kişisel ihtiyaçlarınızı göz önünde tutacaksınız. Kendinize ait sakinliği arıyorsunuz ve bu nedenle gürültüden ve kargaşadan uzak kalmaya bakacaksınız. Arzu ettiğinizin peşinde koşmaktan ziyade ruhsal olarak gerçekleşmesini istediğiniz ve hayalinizde canlandırdığınız amaçlarınıza ulaşmayı başaracaksınız. Gizli olanlar ve yüzeyin altında kalanlar gerçek ışığına çıkacaklar hem sizin hem de başkaları için aydınlatacakları durumlar sayesinde dürüstçe ve gerçekçi bir açıdan yaşamı değerlendirmeyi başaracaksınız. Eğer Mart veya Temmuz ayında yahut her hangi bir ayın 7 16 25 ci günlerinde doğmuş iseniz bu yıl sizin için çok önemli olacaktır. Kişilik yılınızda olduğu gibi bu yıl da kişisel hataları yapmamak ve değerlerinizi yükseltmek bakımından olumlu girişimleriniz görülecektir. Sabır dikkat çalışma inanç ve denge gerek duyduğunuz şeyleri çekmenize yardımcı olacaktır. Hayat sizden doğruyu ve gerçekçi yaşamayı ve bilgilenmeyi istemektedir. Dinlenme ve sakinlik yılıdır. Sağlığınızı korumalı ve vizyonunuzu genişletmelisiniz. Ruhsal yapınızı ayarlamak için zihinsel bir ev temizliği zamanıdır. Karışıklık ve kargaşa hissinden baskı altında kalmaktan ve utanç duymaktan sakınmalısınız. Yedi kişilik sayılı yıl iç gözlemsel bir yıl olmayı işaret etmektedir. Çok hızlı ve aktif yıllar arasındaki dinlenme ve düşünme zamanıdır.
  Aşk-Arkadaşlık-İlişkiler

  Romantizm veya aşk için olumlu bir yıl değildir. Bu yıl içinde başlayan bir aşk ilişkisi uzun süreli ve kalıcı bir karakter göstermez. Romantizmde istenen şeyi elde etmenin en iyi yolu ideal eşinizi gözünüzde canlandırmanız ve bilincinizi buna göre yönlendirmenizdir. Hayal edilen eşe kavuşmak için bir çeşit terapi yöntemidir. Mart veya Temmuz ayında doğanlar ile ayların 27 veya 4.cü günlerinde doğanlar için arkadaşlık ilişkileri ve romantik amaçlar daha başarılı ve verimli olacaktır. Ocak Nisan Ağustos ve Ekim aylarında gelişmelere dikkat edin. İş ev veya ilişkilerde insanlar size mantıksız gözükebilir. Anlaşmazlıklarda dürüst ve çözümcü davranarak başarı sağlayabilirsiniz. Başkalarına engel olmaktan kaçınarak işlerini yapmalarını ve yollarında ilerlemelerini sağlayınız.

  Kariyer


  Hüner yetenek ve deneyimlerinizin farkına varmak hayatın gerçek amacını anlamak yolunda iki olay meydana çıkabilir : İşinizden uzunca bir süre ayrı kalacağınız bir dinlenme periyodu veya emeklilik. Yeni keşifler veya başlangıçlar için Ocak Mart Temmuz Ağustos Ekim ve Aralık aylarında Pazartesi ve Cuma günlerini denemelisiniz.

  Yolculuk

  Zihninizi ruh ve bedeninizi sakinleştirici ve yatıştırıcı olarak deniz sahillerine ve kırlara yolculuklar yapabilirsiniz. Başka uluslar ve kültürleri ile kaynaşabilir ve ilginç ilişkiler kurabilirsiniz. Şubat Nisan Haziran ve Kasım aylarında egzotik yolculuklar çıkabilir.

  Sağlık

  Üzüntü kızgınlık dayanaksızlık ve sorunlar sağlığa zararlı etkiler yapabilir. En iyisi zihin barışını sağlamak ve üzüntüden uzak kalmaktır. Şubat Haziran Ağustos ve Kasım aylarında kozmik enerjinizi yenilemeniz gerekebilir. Zihinsel zorluklardan dolayı deri sorunlarınız mide hastalıkları ve gece terlemeleri görülebilir.

  DOĞUMYILI TİTREŞİM SAYISI : 8 (Sekiz)

  Yönetici : Satürn

  Tema : Maddi başarılar Yönetim Güç Kazanma Kariyer.

  Kariyer başarıları için çok önemli bir yıldır. Eğer hayatta büyük olaylar başarma şansınız verilmişse yıl içinde bunun semeresini görürsünüz. Son geçen dört sene içinde periyodik olarak bu zirveye ulaşmak için hazırlandınız. Özellikle paranın söz konusu olduğu durumlarda gerçekçi ve sorumluluk duygusu içinde nasıl bağımsız ve özgürce davranacağınızı öğrendiniz. Bu yıl özellikle her hangi bir ayın 8 17 ve 28.ci gününde ve Ocak ve Ekim ayı doğumlular için mükemmel geçmeye adaydır. Çalışmalarınızın ve gayretlerinizin karşılığı para olarak size dönecektir. Bunlar geçmişteki karmik olguların borcudur. Başkalarına verdiğiniz paraları geri alacaksınız. Davranışlarınızda pratik ve yaklaşımlarınızda olgun davranmalısınız. Küçük hedeflerden ziyade büyük amaçların peşinden koşun. Yönetici Satürn disiplin gezegenidir. Bu nedenle çalışın ve karşılığını almakta ısrarcı olun. Ruhunuzu dizginleyin ve enerjinizi yapıcı yönde kullanarak hedeflerin peşinden yürüyün. Bağımsızlığın şifresi organizasyon olacaktır. Eylül ayı bu sürecin en verimli ve heyecanlı zamanı olacaktır.

  Aşk-Arkadaşlık-İlişkiler

  İş hayatında olduğu gibi sert bir yönetici olmayın. Sert ve hakim olmaya çalışmak ilişkilere ve sağlığa zarar verebilir. Aşırı duygusal olmaktan kaçının ve başkaları hakkında gerçekleri göğüsleyin. Başkaları ile işbirliğine girer ve yardımcı olursanız daha olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Aksi halde kendinizi bir buzlukta donmaya bırakılmış görebilirsiniz ! Başkaları sizin karşınızda olsa bile siz dimdik ayakta durmayı sağlayın. Evinizi taşımak isteyebilirsiniz ama bunu ileri tarihe değiştirin. Bu yıl evlilik ve çocuklar açısından olumludur ama negatif tarafı da boşanma getirmesidir. Doğum tarihleri 8 veya 6 olan insanlar size şans getirir. Bundan başka yüksek mevkide olanlar yaşlı insanlar ve etkili kişiler size fayda sağlayacaktır. Bunlarla yakınlık kurmaktan kaçınmayın. Koyu mavi ve siyah renkli giysiler özellikle Mart Temmuz ve Aralık aylarında fayda sağlayacaktır. Şans için mavi safir takın. Bu yıl kırmızı renkten uzak durmalısınız.

  Kariyer

  İş hayatı olarak güzel bir yıl. İşten başarı kazanmak ve iyi para sağlamak mümkündür. Ev hayatında işinizde ve alım satımlarda zayıf tarafları ortadan kaldırmayı ve sağlam noktalara bağlanmayı başarabilirsiniz. Bu konuda kabiliyetlerinizi aşırı büyütmemek önemlidir. Aşırı maddi olmak yerine gücünüzü kullanmayı denemelisiniz. Kasım ayı size eski işler için yeni bir soluk verebilir. Maddi ve manevi olgular arasında kurulacak denge size başarı ve bağımsızlık getirebilir. Talihli olmak için Cumartesi Perşembe ve Cuma günlerini deneyin. İş girişimleriniz Şubat Haziran Eylül ve Kasım da olağan üstü olacaktır.

  Yolculuk

  Bu yıl yapılacak yolculuklar son derece başarılı ve verimli olacaktır. Buna karşın eğlence için gezi yılı değildir. Yolculuklar alım satım işleri kanuni gerekçeler veya vefat olayları nedenlerine bağlı olacaktır. Bir iş başarısının ödülünü almak üzere bir yolculuk fırsatı çıkabilir.

  Sağlık

  Yalnızlık ve depresyon sağlığı etkileyebilir. Sinirsel gerginlikler baş ağrısı karaciğer sorunları kabızlık kan ve ifrazat organları sorunları verebilir. Diz ağrıları diş ağrıları ve kemik sorunları ortaya çıkabilir. Bu yıl içinde bir sakıncada hasta olduğunuzda yanlış ilaç tedavisinin mümkün olmasıdır. Dengenizi ve uyumu sağlamak için diyet yapmak iradenize hakim olmak ve düzenli yaşamak gerekecektir. Sindirim sistemi Ağustos ayında bazı sorunlar çıkartabilir. Ocak Mayıs ve Ekim aylarında sağlığınıza azami özeni göstermelisiniz. Bu yıl sebzeye dayalı yemek listesi sizi canlı ve sağlıklı tutacaktır.

  DOĞUM YILI TİTREŞİM SAYISI :9 (Dokuz)

  Yönetici :Mars

  Tema : Tamamlamak Tatmin edici rüyalar Ayrılma ve Sonlandırma Uzun Yolculuklar.

  Bu yıl bir periyodun sonudur ve tüm iş ve olaylarınızda ister kişisel ister profesyonel olsun bir tamamlama sürecidir. Elinizden geldiğince anlayışlı sevecen toleranslı ve iyimser olmaya çalışmalısınız. Çünkü bu bir hümanist yıldır. Karşılığını beklemeden vermek ve bir ödülü gözetmemek insan ilişkilerindeki başarınızın anahtarı olacaktır. Kozmik olarak hayatınızın tüm evrelerinde yetecek kadar ödüllendirilmiş olacaksınız. Durgun ve değişmeyen olayları bırakmak kötü huylardan kurtulmak ve yanlış olandan ayrılmak gelecek yıl oluşacak yeni başlangıçlar için önemli bir adım olacaktır. Büyük sorunlara önderlik edeceğini bildiğiniz olgulara son vermek ve sonucu sağlamakta çaresiz durumlardan uzaklaşmak gerekmektedir. Olumlu yönden amaçlara ulaşmak ve arzuların tatmin olduğunu görmek yılıdır. Bu bakımdan süren olayların başarılı sona erdirilmesi için iyi bir zamandır ama yeni bir girişim veya serüven için uygun periyot değildir. Son dokuz yılın çabaları ve gayretleri için ödül kazanmak ve karşılığını görmek zamanıdır. Yılın sonunda yeni fırsatlar ve talih kapıları açılacaktır. Nisan ve Kasım ayında doğanlar için veya her hangi bir ayın 9 18 ve 27.ci gününde doğanlar için mükemmel geçecek bir yıl olacaktır.

  Aşk-Arkadaşlık-İlişkiler

  Yıl son derece dramatik ve duygusal olduğundan aşk maceraları sizin dikkatinizi başkalarının üzerine çekecektir. Eğer başınızda böyle bir olay yoksa olması için fazla istekli olmayacaksınız. Yıl egosuz davranma ve başkalarını düşünme yılı olduğundan talihiniz veya ödülünüz başkalarına yardımcı olmaktan doğacaktır. Bu yıl yeni insanlara ve ilgi alanlarına yönelecek ve eskilerden uzaklaşacaksınız. Eğer sevdiğiniz insan özgürlük istiyorsa ona nefes alacak bir alan bırakın. Böylece olumsuz bir sonuçtan kurtulmuş olursunuz. Karşı cins ile ilişkilerinizde evrensel düşünün ön yargısız davranın ve kültürel bağlar oluşmasına karşı çıkmayın. Kozmik olarak Nisan ve Kasım aylarında doğanlar veya ayın 936 veya 1.ci gününde dünyaya gelenler sizin için daha faydalı ve yardımcı olacaklardır. Kızıl fesleğen kırmızı ve pembe renkli giysiler size şans getirecektir. Siyah kahve rengi ve sarı renklerden uzak durmalısınız. Altın üzerine yakut taşı talih verir. Romantizm Şubat Haziran ve Kasım aylarında oldukça yüksek olacaktır. Bu yıl geçmiş yıllarda yardımcı olduğunuz insanlardan karşılığını bekleyebilirsiniz.

  Kariyer

  Kariyer bakımından tam olarak tatmin olma yılıdır. Tüm amaçlarınıza ve içten beklediğiniz arzularınıza ulaşmanız olasıdır. Evrensel düzeyde ilişkiler seminer ve konferanslar talih getirecektir. Yanınızda çalışanlar veya iş arkadaşlarınızla kuracağınız olumlu ilişkiler başarı sağlayacaktır. Toplantı ve buluşmalar için Salı ve Perşembe günleri uğurludur. Ödül toplamakta duraksamayın ama gelecek dönemi ilgilendiren bir sözleşme veya kontratı Eylül ayının sonuna kadar imzalamayın. Felsefe ve okült çalışmalar faydalı olacaktır.

  Yolculuk

  Temmuz ayında bir tatil yapabilirsiniz. Bu doktorun önerisi üzerine gerçekleşebilir. Siz veya size gelen birisi deniz aşırı bir yolculuğu göstermektedir. Daima tanışmak istediğiniz birisi ile veya tanınmış birisi ile karşılaşmak bir yolculukta oluşabilir. Mayıs Eylül ve Ekim aylarında bulunduğunuz yerden uzaklaşmanız daha kolay olacaktır.

  Sağlık

  Agresif ve tartışmalardan uzak durun. Böylece sinir gerginliğinden kurtulursunuz. Soğuktan sakının. Keskin aletler ve bıçak kullanırken kaza yapabilirsiniz. Yangın tehlikesi de sizin için dikkat çekicidir. Özellikle sigara içenlerin buna çok dikkat etmeleri gerekir. Sabırlı olmanız sağlığınıza olumlu etkiler yapacaktır. Bu yıl Nisan Haziran ve Eylül aylarında sağlık titiz bir gözetim gerektirecektir.

  Alıntıdır.


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş