İslam inancı daha önce indirilmiş kitapları tasdik eden inanç sapmalarını ortadan kaldıran eksik ve yanlış anlaşılmaları düzelten apaçık bi beyannur ve hidayet kaynağının;Kuran'ın tebliğ ettiği düzendir. Kuran'ın bildirdiği düzenhem kainatın kusursuz düzenidirhem insanların bu düzenle uyumlu olması için uygulayacağı duygudüşünce ve davranış düzenidir. Allahevrene koyduğu düzeni örnek göstererek insana da taşkınlıklardan uzak dengeli olması gerektiğini bildirir.

'' Göğü yükseltti ve ona mizanı koydu. O halde siz mizanda taşkınlık haksızlık yapmayın'' (Rahman 7-8)

''Oamel bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır. Çok bağışlayandır''(Mülk 2)

''Obiri diğeriyle tam uyum içinde yedi gök yaratmış olandır.Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin.İşte gözünü çevirip gezdirherhangi bir bozukluk görüyor musun?'' (Mülk 3)

Göklerin mizanı yani terazisi nedir? Birbirleriyle uyum içindeki gök katları nelerdir?

Ayetlerin zahiri görünüşü göklerin fiziki sukunetini ve dengesini gösterdiği gibibatıni yani gizemli manası metafizik göklerin manaca dengeli ve uyumlu olduğuna işaret etmektedir.Kuran ayetlerinin derinlemesine manaları sahip olduğunu bütün alimler kabul etmiştir.

Hakimlere göre metafizik göklerin manaca birbirini dengeleyen uyumlu bir yapısı vardır.Sözü edilen göklerin dengesi ondaki manaların birbirini karşılayacak şekilde uyumlu olmasındandır. Yani burçların birbirlerini dengeleyecek ve tamamlayacak şekilde olmasında.Bu manevi gerçeklere ‘’eşyanın hakikati’’ ilmiyle ulaşırız.

Eşyanın hakikatitevil-il ehadis yani ‘’hadiselerin yorumu’’ ilmi;varlığın ve hadiselerin sembolik olarak işaret ettiği gizemli manalarıyıldız ilimlerinin sözlüğü vesilesiyle anlamamıza yardım eder. Böylece toplumda ve insan ruhunda birbirini tamamlayan öğeler tanınmış ve bundaki hikmetler anlaşılmış olur.

Astrolojinin dilini çözen kimsekendini tanırkusurlarını bilir ve kendini düzeltmeye çalışır. Yaşadığı hadiselerin hikmetini çözerruhsal gelişiminde onların azami derecede yararlanır. Hayatı tepkiyle ve duygusal çalkantılarla değilbilgelikle ve uyumla yaşar.

Astrolojide gökyüzünde on iki bölgenin varlığı kabul edilir. Güneş bu bölgelerin her birinden geçerken yeryüzünde mevsimler ilerlero mevsime mahsus değişiklikler yaşanır. Örneğin güneş koç burcuna girdiğinde yeryüzünde bahar mevsiminin ilk belirtileri görülmeye başlanır. Ancak henüz havaların ısınmadığıbu yüzden her an soğukların bastırabileceği riskli bir dönemdir bu.

Bu dönemde badem ağacı gibi aceleci canlılar erken davranırçiçek açaryavru dünyaya getirirler.Fakat ‘’mart kapıdan baktırırkazma kürek yaktırır’’ atasözündeki gibi ani bastıran bir soğuk emekleri boşa verebilir.Ancak ardından gelen ayda sıcaklık seviyesi artar.Mevsim belli bir karara ulaşır.Genellikle sağlam karakterde canlılar bu mevsimi beklerler. İşte boğa burcunun temkinli aceleyi sevmeyen yapısı ile koç burcunun riski göze alan aceleciliği bu mevsimlerde kendini belli eder.Diğer mevsimlerinde burçlarla manaca uygun yapıları vardır.

İnsanların doğdukları mevsimlerde benzer yapıda olduklarıeskiden beri dikkat çekmiş olabilir.Ya da bu konuda bazı tefekkür ehli hikmet sahipleri bazı öğretiler meydana getirip gelcek nesillere aktarmış olabilirler. Bildiğimiz kadarıyla astroloji gözlemlerini ilk yapanlarmezopotamya ve eski mısır rahipleridir.

Astrolojinin nasıl başladığına dair elimizde kesin bilgiler yok hatta eski milletlerin bugün için bile elde edilmesi zor bazı bilgilere sahip olduklarını görmek şaşırtıcı.Ancak astrolojinin evrenle insan arasındaki manevi ilgi ile açıklanabilen bir yapısının olmasıbu öğretinin dinlerin ezoterizminden kaynaklandığını düşündürmektedir. Zamanla ezoterizmin okültizme dönüşmesi ve inanç saflığının bozulmasıastrolojiyi de falcılığa alet etmiş olmalıdır.

İslam tasavvufunda insankainat ağacının meyvesikainatın özetidir. Küçük bir kainat olan insan;büyük bir insan gibi görülen kainatla tefsir edilebilecek derin sırları gizler. Aynı zamanda kainat da ancak insanın okuyabileceği devasa bir eser ve şifreli bir mesaja sahiptir. Bu derin hakikatler ancak kendi disiplini içinde anlaşılabilecek konulardır.


Geleneksel ilimlerin merkezinde her zaman insan maneviyatı yer alır. Bu sebepten bütün geleneksel bilgiler insandaki manevi cihazlarıbu cihazların insandan insana değişmesiyle meydana gelen karakterleri tanıtmayı esas alır. İnsan varlıkların en yükseğidir.Ve zengin bir bileşime (ahsen-i takvim) sahiptir.İnsan kendinde her şeyden taşıdığı için bütün varlığı okuyabilmekteempati kurup sezebilmektedir.

Kaynak: İslamda astroloji-H.Kübra Engin . 62-65. Sayfalar'dan alıntıdır..


ALINTIDIR.