Astrolojide 7 Yıllık Devreler

Ezoterik astrolojide ilginç spekülasyon konulardan biri de 7 yıllık devreler üzerine kurulmuştur. Bilindiği gibi Uranüs'ün güneş etrafındaki yörüngesi 84 yıldır. Bu demek oluyor ki her bir burçta 7 yıl bulunmaktadır çünkü 84 = 12 x 7.

Uranüs dönüşüm ve değişim gezegenidir. Dolayısıyla 7 yıllık devrelerin sonunda önemli değişimler söz konusudur. Tabii ki Uranüs nispeten yakın bir zamanda 1781'de keşfedildi. Ancak insan yaşamının yedi yıllık devrelere bölündüğü düşünce daha eskidir.


Gezegenlerin feleklere (hızlarına) göre sıralamasını daha önce vermiştik. Bu konuda hafızanızı tazeleyelim:

1)
Ay 2) Merkür 3) Venüs 4) Güneş 5) Mars 6) Jüpiter 7) Satürn.

buna aynı zamanda Kabbalistik sıra da denilir bunu sebebi ilgili yazıda açıklanacaktır.


Ezoterik astrolojide yedi yıllık devreler insan doğumundan itibaren başlayarak her bir devre belirli bir gezegen tarafından yönetilir. Bu devreler insanda erginleme çağlarıdır:

1) Birinci devre Ay tarafından yönetilir ve doğumdan itibaren 7nci yaşa kadar sürer. Ay yansıma gücü verir. Ay devresinde çocuk her şeyi yansıtarak taklit ederek öğrenir.

Ay ayrıca dişilik ve annelik gezegenidir. Bu çağda çocuk üzerinde anne hakimdir. Göbek bağı kesildiyse de bağımlılık devam eder. Dünyayı annenin himayesi altında ve aracılığı ile görür ve yaşar.


2) İkinci devre Merkür tarafından yönetilir ve 7nci yaştan 14ncü yaşa dek sürer. Merkür iletişim ve öğrenme kapasitesini verir. Merkür devresinde çocuğun bilgisi büyük bir artış gösterir her şeyi merak eder ve çabuk öğrenir.

İletişim kurma kendini ifade etme konuları onun için büyük önem arz eder ve bu alanda kendini geliştirir.


3) Üçüncü devre Venüs tarafından yönetilir ve 14ncü yaştan 21nci yaşa dek sürer. Venüs erginliği sağlar. Cinsel farklılıklar belirlenmeye başlar. Çocuklar birer erkek ve kadın olmayı başlarlar ve cinsel kimliklerine kavuşurlar.

Görünümlerine özen göstermeye ve karşı cinse ilgi duymaya başlarlar. Bunun haricinde güzel sanatlara estetik değerlere ve ideallere önem vermeye başlarlar.


4) Dördüncü devre Güneş tarafından yönetilir ve 21nci yaştan 28nci yaşa dek sürer. Güneş ego ve sosyal hakimiyeti geliştirir. Burada ego gelişmeye başlar. Kişi kendine sosyal çevre edinmeye ve kişiliğini geliştirmeye başlar. Kariyer edinme ve yaşamını kurma çabasına girer.

5) Beşinci devre Mars tarafından yönetilir ve 28nci yaştan 35nci yaşa dek sürer. Mars güç ve mücadele verir. Bu yaşta kişi hayatta kendine bir yer tesis etmek mücadele verir.

Önceden öğrendiklerini uygulamaya koymaya çalışır. En aktif çağı denilebilir.


6) Altıncı devre Jüpiter tarafından yönetilir ve 35nci yaştan 42nci yaşa dek sürer. Jüpiter zenginlik keyif ve felsefe verir. Bu yaşta kişi vermiş olduğu mücadelenin sonuçlarını elde etmeye başlar. Rahat etmeye ve eğlenmeye başlar. Bir yandan da hayatın anlamı üzerinde düşünmeye felsefe üretmeye başlar.

7) Yedinci devre Satürn tarafından yönetilir ve 42nci yaştan 49ncü yaşa dek sürer. Satürn disiplin ve olgunluk gezegenidir. Burada kişi yaşlanmayla yüzleşir zamanını iyi değerlendirmesi ve sağlığını koruması için daha disiplinli olması gerektiğini fark eder.

Bu sıralama bittikten sonra yeni bir dizi başlar. Yani 49 ve 56 arası Ay devresi vs. Bunun yerine Satürn ötesi gezegenleri koymak da düşünülebilir ve anlamlı sonuç elde etmek mümkündür.

Alıntıdır.