Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb A'dan Z'ye Astroloji Tanımları ve Sözlüğü


  ASTROLOJİ SÖZLÜĞÜ


  ı: Açı kelimesi Latince “aspectus” kelimesinden gelir. Bu kelime “birine veya bir şeye bakmak” manasına gelir. Bu kelime ilk olarak Ortaçağ’da kullanılmaya başlandı. Ama daha önceleri aynı manaya gelen göz göze bakmak görmek bakış açısı birbirini görmek bizzat görmek ve tanık olmak manasında kelimeler kullanılıyordu. Açılar planetlerin etkilerini anlamaya yönelik bilgi vericidirler; onların doğal özelliklerini ne şekilde çalıştıracaklarını ve nasıl etkiler doğuracaklarını gösterirler. Klasik dönemden itibaren Ptolemaic veya bildiğimiz ismiyle temel açılar kullanılmaktadır. Bunlar 60° 90° 120° 180° olmak üzere dört adettir. İlaveten bir açı olmamasına rağmen kavuşum da bunlara eklenebilir.

  Ağırlama: Ağırlama yani resepsiyon bir planetin yönettiği evlere düşen diğer bir planeti misafir etmesi durumudur.

  Akslar: Haritanın esas yapısal anahtarlarıdır asıl temayı verirler. Diğer ev girişleri destekleyici faktörlerdir. Bu yüzden köşe evler çok önemlidir. Çok daha somut gerçek elle tutulabilir olanı gösterirler. Köşe evler içerisinde bulunan planetler daha güçlü ve görünür etkiler yaratırlar.

  Alchabitius: (Ölümü MS. 967 Saragossa) Abû Al-Saqr Al-Qabîsî 'Abd Al-'Azîz İbn 'Uthmân. Batıda Alchabitius veya daha az Abdılaziz-Albategnius olarak tanınır. “Art of Judgements of The Stars” adlı kitabını Sultan Seyfi El-Dawlah’ a adamıştır. Bu eser batıda en popüler astroloji eserlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Eser 12 yüzyılda John Sevile tarafından Erhard Rathold tarafından 1503’te Latince’ye çevrilmiştir. Kullandığı ev sistemi zamana dayalı bir sistemdir. Bu ev sisteminde temel olarak ekliptikten meridyene olan eğik yükselim kullanılır bu yay üçe bölünür. Yani ASC noktasının yükselip MC noktasına gelinceye kadar geçen zaman üç eşit süreye bölünür bulunan değer doğum anındaki yıldızsal zamana eklenerek gündüz yarımküresindeki aralıklar bulunur. Gece yarımküresindeki aralıkları bulmak için hesaplamayı tersine yapmak gerekir. Bulunan değeri doğum anındaki yıldızsal zamandan çıkartmak gerekir.

  Alcocoden: Acemce’den türemiştir. Yaşam uzunluğunu ölçen manasında kullanılır. Kelimenin aslı Kadkhudha’ dır. Bu kelime daha sonra yozlaşarak bildiğimiz haliyle kullanıla gelmiştir.

  Almutem: Haritada temel ve tesadüfi asalet hesaplamasına göre en fazla güce sahip olan planet; haritanın sahibi.

  Almuten: Harita içerisinde herhangi bir Zodyak derecesinde örneğin bir evin giriş derecesinde asalet hesaplamaları sonucunda en fazla puan alan yani en fazla asalete sahip planet.

  Analoji: Planetlerin yerleşimde bulundukları evler veya burçlar ile doğalarının ne ölçüde benzerlik/paralellik göstermesi durumu.

  Anaretic: Yunanca’dan türemiş bir kelimedir. Yıkıcı olanı öldürücü ve ölümcül olanı anlatır.

  Aphelion: Bir planetin kendi yörüngesinde Güneş'e en uzak olduğu nokta.

  Aphetic: Yaşama ait olanı yaşamsal olanı anlatır. Hyleg’ in Aphetic noktalardan birinde olması gerekir. Örneğin 1. ev Aphetic bir evdir.

  Arap Noktaları: Lot olarak da bilinirler. Latince’de “Pars” kelimesi kaderden kişinin hissesine düşen pay parça nokta anlamına gelir. Arap noktaları gerçek astronomik cisimler değildirler. Ekliptik üzerinde aritmetik olarak türetilmiş iki veya daha fazla sayıda astrolojik öğenin sentezlenmesinden meydana gelirler. İki öğenin arasındaki boylam farkı hesaplanır ve aradaki fark haritadaki üçüncü önemli bir noktaya (büyük olasılıkla ASC) yansıtılır. Bulunan derece dakika ve saniye bir “nokta” olarak adlandırılır.

  Asalet: Bir planetin gücü avantajı meziyetidir. Her planetin yarattığı etki onun kendine özgü doğası ile ölçülür.

  ASC: Doğu ufkunun başlangıç noktasıdır ve 1. ev girişidir. Antik Astroloji döneminde “horoskop” olarak da anılırdı. Burada bulunan yani 1. ev girişini kesen burç “yükselen burç” olarak tanımlanır.

  Ay Düğümleri: Ay’ın ekliptik düzlemini kestiği noktalardır. İki Ay düğümü vardır: Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümü. Kuzey Ay düğümü ılık doğadadır iyicil olarak kabul edilir ve birlikte olduğu her şeyin etkisini arttırıcı özellik taşır. Güney Ay düğümü ise soğuk doğadadır kötücül olarak bilinir ve birlikte olduğu her şeyin etkisini azaltıcı özellik taşır.

  Boşlukta Olma: Bir planetin özellikle Ay’ın içinde bulunduğu burçta önünde başka açısı kalmamışsa (bir sonraki burca geçene kadar) o planet boşlukta demektir.

  Bölgesel Tespit: Bir planetin yerleştiği yönettiği ve bağlantılı olduğu evleri saptamak. Bu saptama bize bahse konu planetin haritanın içerisinde hangi alanlarla ilişkili olduğunu anlama konusunda yardımcı olacaktır. Örneğin Venüs 11. evde yerleşmiş 12. ve 7. evleri yönetiyorsa bu evler arasında bağlantı sağlıyor demektir. Venüs’ün açı yaptığı planetlerin ev yerleşimleri ve yöneticilikleri de bu evlerle bağlantılı demektir. İlk kez Morinus tarafından kullanılan bir terimdir.

  Burç Yöneticiliği: Bir planet doğal olarak benzerliği olan yada doğal olarak yöneticisi olduğu bir burçta yerleşimde ise kendi evinde gibidir. Doğasının gereklerini rahatça sergiler ve taahhütlerini yerine getirir. Örneğin Ay Yengeç’te burç yöneticiliğine sahiptir.

  Dekan: Zodyak’taki burçların 10 ar derecelik dilimleridir. Her burç 30° uzunluğunda olduğu için ve her bir burçta 3 dekan bulunduğu için toplamda 36 dekan vardır. Örneğin İkizlerin 2. dekanının yöneticisi Mars Terazi’nin 1. dekanının yöneticisi Ay’dır. Dekan en az asalet değerine sahip olmasıyla birlikte yine de önemlidir.

  Dispozitör: Bir planetin yerleşimde bulunduğu burcun yöneticisi. Örneğin Venüs Koç’ta yerleşmiş ise Venüs’ün yöneticisi Mars’tır.

  Dişil Planetler: Ay Venüs Merkür (koşullara bağlı olarak)

  Dost Planetler: Birbirleriyle aynı doğada ve uyumlu olabilen planetler.

  Dörtlü Bölümleme (Quadruplicity): Burçların niteliksel olarak dörtlü gruplara ayırımıdır. Üç grup oluşur: öncü sabit ve değişken. Her bir grupta 4 burç vardır. Koç Yengeç Terazi ve Oğlak öncü; Boğa Aslan Akrep ve Kova sabit; İkizler Başak Yay ve Balık ise değişken nitelik içerisinde yer alırlar.

  DSC: Batı ufkunun başlangıç noktasıdır ve 7. ev girişidir. ASC’ in tam karşısında yani ondan 180 derece uzaktadır.

  Duedecimae: Her burcun 2°30’ bölümlü 12 gruba bölünmesinden oluşan tablolardır.

  Düşman Planetler: Birbirleriyle zıt doğada ve uyumsuz planetler.

  Eril Planetler: Güneş Satürn Jüpiter Mars

  Evler: Dünya üzerindeki uzayı 12 bölüme ayırmakla belirlenirler. Evlerin her biri hayatımızın bir veya birden fazla alanını anlatır. Evler saat yönünün tersine numaralanmıştır. Bu durum genel mantığın tersinedir. Saat dokuz konumuna tekabül eden noktadan başlayarak saatin tersi yönde ilerleyerek birden on ikiye doğru numaralandırılırlar. Her şey saat yönünde ilerlerken harita ters yönde ilerlemektedir. Evler göksel olayların bu olayların yer aldığı alana göre belirli etkilere yol açışını belirlerler. Evlerin arka plandaki anlamları takımyıldızsal ilişkilerin kadim yorumlarına ve gökyüzünün günlük dönüşünün sembolizmine dayanır. Ortaçağ astrolojisinde harita okumak evlerden başlar. En önemli olan planetlerin hangi evlerde yerleştiğidir. Bir gezegenin hangi evde olduğu onun gücüne ait en önemli fikri vermektedir.

  Gece Planetleri: Ay Venüs Mars

  Geri Hareket: Yer merkezli bakışla planetlerin hareketlerinin izlenmesi esnasında gözlemlenen edilen bir olgudur. Bizim yeryüzünden bakışımızla Zodyak’ta hareket etmekte olan bir planet yavaşlar durur ve Zodyak burçlarının tersi istikametinde hareket ediyor gibi gözükür. Planet bu hareketiyle saat yönünde ilerlemeye başlar. Biz bu harekete “Geri hareket” deriz. Astrolojik olarak geri hareket önemli bir güçsüzlük durumudur. Bu durumdaki bir gösterge pasif ve alıcı durumdadır. Dediğini/vaadini yaptırmakta zorlanır.

  Güçlü Planet: Bir planetin gücünden söz ederken onun doğal veya tesadüfi olarak temsil ettiği şeyleri yapabilme yerine getirebilme kapasitesini kast ediyoruz. Güçlü bir planet daima sonuca götüren yada sonucu etkileyebilen meziyetlere sahip olarak kabul edilir. Bir planetin gücü haritadaki durumuna göre yani temel veya tesadüfi olarak yerleşimine ve diğer bazı faktörlere göre saptanır.

  Güçsüzlük: İngilizce karşılığı “debility”dir. Bir planetin zararlı durumda olduğu veya düştüğü burçlardan birinde yerleşmiş bulunması. Bu durum bahsedilen planetin kendi yönettiği veya yüceldiği burcun tam karşısındaki burçta bulunması durumudur. Güçsüz durumda bulunan planetler taahhütlerini yerine getiremezler. Örneğin Merkür Yay’da Ay Oğlak’ta Venüs Başak’ta vs. Fakat güçsüz durumda bulunan kötücül planetler başa dert açarlar yapılanları yıkarlar. Bu durum onların kötücül etkilerini daha da arttırır. Örneğin Satürn Yengeçte Mars Boğa’da vs. Güçsüzlük durumu tamamen nitelikseldir. Çünkü planetin Zodyak durumu ile alakalıdır.

  Güçsüz Planet: Bir planetin güçsüzlüğünden söz ederken onun doğal veya tesadüfi olarak temsil ettiği şeyleri yapmakta zorlanma yerine getirememe yaptığını sonradan yozlaştırma yanlış yollara sapma durumunu kast ediyoruz. Güçsüz bir planet sonuca götüren götüremeyen yada sonucu etkileyebilen meziyetlere sahip olamayan bir planet olarak kabul edilir. Bir planetin güçsüzlüğü de haritadaki durumuna göre yani temel veya tesadüfi olarak yerleşimine ve diğer bazı faktörlere göre saptanır.

  Gündüz Planetleri: Güneş Jüpiter Satürn

  Halb: Minör asaletlerden biridir ve planetin daha etkin ve aktif olacağını gösterir. Bir gündüz haritasında gündüz planeti ufkun üzerinde ise veya gece haritasında ufkun altında ise Halb durumdadır. Bir gece haritasında gece planeti ufkun üstünde ise veya gündüz haritasında ufkun altında ise Halb durumdadır.

  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hayz: Arapça Hayyiz (yer/yön) kelimesinden gelmektedir. Halb’ e göre daha etkin ve güçlü bir minör asalettir. Bir gündüz haritasında gündüz planeti ufkun üzerinde ise veya gece haritasında ufkun altında ise ve eril burçlardan birinde ise Hayz durumdadır. Bir gece haritasında gece planeti ufkun üstünde ise veya gündüz haritasında ufkun altında ise ve dişil burçlardan birinde ise Hayz durumdadır.

  Hyleg: Acemce’den türemiştir. Yaşam veren manasında kullanılır.

  IC: Kuzey ufkunun başlangıç noktasıdır ve 4. ev girişidir. “Immum Coeli” olarak bilinir. MC’ in tam karşısında yani ondan 180 derece uzaktadır.

  İyicil Planetler: Kişinin bir şey üretebilmesini sağlamak için fazla efor sarf etmesine gerek kalmadan ona fayda getiren ona yardımcı/vesile olan verimli ılımlı ve dengeleyen planet. Etkisi iyi yönde çalışan bu planetler: Jüpiter Venüs Güneş’tir. Merkür koşullara bağlı olarak ve Ay büyürken iyicil olarak kabul edilir.

  Karşılıklı Etkileşim: Karşılıklı etkileşim (karşılıklı ağırlama) ise her iki planetin de birbirlerinin yönettikleri burçlarda yerleşimde olmaları dolayısı ile birbirlerini misafir etmeleridir. Bazı Ortaçağ Astrologları ve onların (özellikle Arap astrologların) verdikleri bilgileri derleyen Bonatus iki planetin birbirlerini ağırlamaları için aralarında açı olması gerektiğini savunmaktadır. Buna karşın özellikle Ebu Me’şar ve daha sonra İbni Ezra’dan başlayan sonraki dönemde William Lilly’e kadar giden bir görüş göre her iki planetin birbirlerini yöneticilik yücelme veya diğer alt yöneticilikler bazında ağırlaması durumunda arada açı olmasa dahi karşılıklı etkileşim vardır. Buna cömertlik “Generosity” denmektedir.

  Kötücül Planetler: Kişinin bir şey üretebilmesi için büyük efor sarf etmesini gerektiren ona zarar ve bela getiren engelleyen planet. Aşırılıklara meyilli ve verimsiz planet. Etkisi kötü yönde çalışan planetler. Satürn Mars’tır. Merkür koşullara bağlı olarak ve Ay küçülürken kötücül olarak kabul edilir.

  Kuşatılmış Olma: İki planetin (genellikle kötücül planetler) arasında kalmış planet için kullanılır. Bu arada kalma durumu kavuşum veya açısal olarak olabilir.

  MC: Güney ufkunun başlangıç noktasıdır ve 10. ev girişidir. “ Medium Coeli” olarak bilinir. Meridyenin en yüksek noktasıdır.

  Moiety: Latince Medietas’ tan türemiş bir kelimedir. Orta veya ortalama manasına gelir.

  Tolerans planeti merkezde kabul ederek hesaplanır. Dolayısı ile etkisi kendi merkezinden her iki tarafına (planetin sağına ve soluna) genişler. İşte her iki taraf astrolojide Moiety (yarım etki alanı) olarak adlandırılır.

  Morinus: (1583-1656) Jean Baptiste Morin-Morin De Villefrance. Matematik profesörüdür. 1630 yılından itibaren kendini astrolojiye adadı. Doğum haritası analizi için reformist kurallar getirdi ve bunları yayınladı. Bu kurallar daha evvelce Bonatti Ebu Me’şar Meşa’allah ve diğer Arap astrologlar tarafından açıkça belirtilmemiş unsurlara kesinlik getirmiş oldu. Bunların en önemlileri bir planetin Zodyak durumu bölgesel tespiti bir ev içerisinde yerleşmiş birkaç planetten en güçlüsünün tanımlanması bir evin iyi veya kötü kullanımının o evin yöneticisinin durumundan kaynaklandığıdır. Bulduğu ev sisteminde gökyüzü ekvatoru ve doğu noktasına doğru ekliptiğin kutuplarından geçen 30° bölümlü büyük daireler kullanmıştır. Bu büyük daireler kutuplardan başlayarak meridyen ve ekvatoru kesen 12 eşit çizgi halinde tasarlanmıştır. Ev girişleri bu büyük dairelerin ve Ekliptiğin kesişmelerinden oluşur. Evler eşit büyüklükte değildir. MC noktası 10. ev girişiyle aynı değildir. Aynı şekilde ASC de 1. ev girişiyle aynı değildir gerçek doğu noktasıyla (true east) aynıdır.

  Novenaria Signorum: Her burcun 3°20’ bölümlü 9 gruba bölünmesinden oluşan tablolardır. Her üçlü element bu 9 ana bölümlemenin öncü burcunun yöneticisi ile başlar.

  Oksidental: Bir planetin Güneş’ten sonra batması durumu. Güneş’e göre Oksidental planetler ise vaatlerini yerine getirmekte zorlanırlar metotları genellikle anti-sosyal ve sorgulanır niteliktedir.

  Oryantal: Bir planetin Güneş’ten önce doğması durumu. Güneş’e göre Oryantal olan planetler güçlü vaat ettiklerini yerine getirmekte etkili kullandıkları metotlar iyicil sosyal kabul edilir ve övgüye değerdirler.

  Paran: Önemli bir takımyıldızın ya da gezegenin belirli açılarda olduğu anda o açılara denk gelen yıldızlar ya da yıldız gruplarıdır. Eşlik edenler olarak görülürler. Kadim astrolojide bu terim Zodyaksal dekanlarla birlikte yükselen takımyıldızlar için de kullanılmıştır.

  Peregrin: Bir planetin yerleştiği burçta herhangi bir asalete veya zayıflığa sahip olmaması durumu. Böyle bir planet yabancı bir ülkede seyahat etmekte olan bir yabancıya benzetilebilir. Burada herhangi bir hakka işe sahip değildir. Buradaki durumu tamamen bu ülkenin yöneticisinin keyfiyetine kalmıştır. Bu durumdaki planet içinde bulunduğu burcun yöneticisinin durumuna göre değerlendirilir.

  Perihelion: Bir planetin kendi yörüngesinde Dünya’ya en yakın bulunduğu nokta.

  Planetlerin Sevdikleri Evler: Planetlerin kendi doğalarına en uygun buldukları doğalarını en rahat sergiledikleri evleri sevdikleri burada keyif aldıkları düşünülür. Örneğin Merkür 1. evi sever Ay 3. evi sever Venüs 5. evi sever vs. Bir planetin sevdiği evde yerleşimde olması onu güçlendiren bir faktördür.

  Primary Directions: Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüş hareketine göre çalışan bir ilerletim yöntemidir. Hem Natal hem de Mundane astrolojide kullanılır. Oldukça karışık bir yöntemdir. İlerletimde kullanılan göstergeler ana olarak 7 tanedir. ASC MC Güneş Ay Şans Noktası doğumdan önceki yeniay veya dolunay dereceleri.

  Prorogator: Kişinin hayatının devamlılığını sağlayan ışıklar veya planet veya herhangi bir Zodyak derecesi. Genel olarak yaşamsallığı anlatır.

  Sabit Yıldızlar: Sabit yıldızlara bu isim onları planetlerden veya Zodyak’ta hareket etmekte olan gökcisimlerinden ayırt etmek için verilmiştir. Sabit yıldızlar Dünya’ya göre durağan gözükürler. Aslında ekinoksların kayması neticesinde her yıl 1 dakikadan biraz daha az bir sürelik ilerleme kaydederler. Sonuç olarak 72 yılda 1° kayma söz konusudur. Planetlerin yaptığı gibi ekliptiğin bir tarafından öbür tarafına hareket etmezler. Ekliptiğe yakın olanlar ve önemli parlaklık basamağında olanlar fark edilir etkiye sahiptirler. Sabit yıldızlar Zodyak'ın içinde değil onun ötesinde takımyıldızların içindedirler.

  Sessiz Burçlar: Yengeç Akrep ve Balık.

  Solar Arc: Her planetin Güneş yayı kadar yani Güneş’in ikincil Progress’te ilerletildiği kadar ilerletildiği bir tekniktir. Bütün harita kişinin yaşı kadar ilerletiliyor. 1 yıl = 1 derece. Bu teknikte hareketler hep ileri doğrudur Progress’te olduğu gibi geri hareket söz konusu değildir. Daha ziyade kadersel olanı gösterir Progress’te olduğu gibi kişinin psikolojik durumunu değil.

  Temel Asalet: Bir planetin içinde yerleşimde bulunduğu burçta 5 temel asaletten en az birine sahip olması durumu. Bu 5 temel asalet: burç yöneticiliği yücelme yöneticiliği üçlü yöneticiliği terim yöneticiliği ve dekan yöneticiliğidir. Bu asaletlerden herhangi birinde yerleşmiş bulunan bir planet kendi doğasının gereğini yerine getirebilecek güce sahiptir. Ama burada bir hiyerarşi söz konusudur. Planetler taahhütlerini en çok burç ve yücelme yöneticiliğine sahipseler; daha az seviyede üçlü ve terim yöneticiliğine sahipseler ve en az da dekan yöneticiliğine sahipseler yerine getirebilirler. Örneğin Venüs Balık’ta yücelme ve üçlü asalete sahiptir. Doğasının gereği olan sevgi estetik güzellik gibi kavramlar konusunda dediğini yaptırabilecek meziyete güce ve avantaja sahiptir.

  Terim Yöneticiliği: 30° uzunluğundaki Zodyak burçlarında 5 e bölümleme yapılarak her bir döneme ait derecelere isabet eden bir yönetici planet saptanır. Örneğin Yengeç’in 7. derecesi ile 13. derecesi arasında Venüs terim yöneticisidir. Terim yöneticiliği Güneş ve Ay için uygulanmaz. Terimlerin çok eski metinlerde ve Ortaçağ metinlerinde 3 çeşidi vardır. Bunlar Mısır Kalde ve Ptolemy’ nin terim yöneticiliği tablolarıdır.

  Tesadüfi Asalet: Planetin harita içerisinde yerleşimde bulunduğu eve göre değerlendirilir. Birincil evlerde bulunan planetler taahhütlerini %100 performansla yerine getirirken ikincil evlerde bulunan planetler %50 üçüncül evlerde bulunan planetler %25 performansla taahhütlerini yerine getirebilecek güce sahiptirler.

  Tesadüfi İyicil: Kötücül bir planetin harita içerisinde iyicil evlerden birinde yerleşimde asaletli zarar görmemiş durumda olmasıyla harita içerisinde sınırlı fayda üretse de en azından zarar getirmemesi durumu.

  Tesadüfi Kötücül: İyicil bir planetin harita içerisinde kötücül evlerden birinde yerleşimde zararlı veya düşük durumda ve zarar görmüş durumda olmasıyla harita içerisinde yarardan çok zarar üretmesi durumu.

  Tolerans: Etki alanı sınırı demektir. Bir planetin kendisinden başka bir noktaya etki alanının nerede başlayıp nerede bittiğini anlamamıza yarar. Çünkü bir planetin etkisi onun açı toleransı dahilindedir.

  Alıntıdır.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up A'dan Z'ye Astroloji Tanımları ve Sözlüğü
  A'dan Z'ye Astroloji Tanımları ve Sözlüğü


  A

  ARKETİP:
  İnsan bilincinde kolektif ve evrensel olarak bulunan temel imge; bireysel kimliğin sentezini oluşturan efsanevi hammadde.


  ASTROLOJİK BİRİM : Burç gezegen ve ev kombinasyonu.

  ALÇALAN (DESCANDANT): Yükselenin tam karşısında ve doğum anında Batı ufkunda yer alan burç.

  ALTMIŞLIK AÇI (SEXTİLE): İki gezegen arasında 60 derece uzaklık olması. Coşku ve heyecanı sembolize eder.

  ATEŞ BURÇLARI (FIRE SIGNS): Ateş elementine ait üç burç: Koç (öncü) Aslan (sabit) ve Yay (değişken). İsteği iradeyi inisiyatifi ve egemenliği sembolize eder.

  AY DÜĞÜMLERİ ( MOON'S NODES ): Kişinin evrimsel geçmiş ve geleceğini sembolize eden iki karşıt nokta. Güney Ay düğümü karmayı veya kalıtımı Kuzey Ay düğümü hazmedilmesi gereken yeni malzemeyi temsil eder. Ay'ın yörüngesi ile Güneş'in yörüngesinin astrolojik olarak belirlenen ve birbirinden 5.9 derecelik açıyla ayrılan noktada kesişmesi. Zodyakta birbirine tam karşıt noktalarda yer alan iki kesişme noktası yükselen (kuzey) ve alçalan (güney) Ay düğümleri olarak birbirinden ayrılır. Eğer Güneş ile Ay bu düğümlerden birinde birlikte konumlanmış ise güneş tutulması olur. Eğer aynı anda karşıt noktalarda iseler ay tutulması olur. Ay düğümlerine ejderhanın kafası veya ejderhanın kuyruğu da denir. Bu kavramlar karmik astrolojide özellikle dikkate alınırlar.

  ARTI YÖN ( IN COUNTER WISE DIRECTION ): Dünya'nın dönme yönü. Saat göstergesinin karşıt yönü.

  AYAKUCU ( NADIR ): Düşey doğrultunun Gökkubbeyi deldiği noktalardan ufkun altında olanı.

  AYRILMA ( SEPERATION ): Kavuşum konumunda olan iki gezegenden hızlı hareket edenin diğerinden uzaklaşması.

  AÇILAR ( ASPECT ): Gezegenler arasında veya gezegenler ile köşe noktaları arasında oluşan geometrik açılardır. Tek tek gezegenler arasındaki ve eksenler sistemi noktaları arasındaki önemli uzaklıklar. Bu önemli mesafeler Zodyak'ın 1'den 10'a kadar herhangi bir sayıya bölünmesiyle ortaya çıkan dilimlerdir. Temel açılar 1 2 3 4 ve 6 sayılarına bölünenlerdir. Bu bölünmeler şu açıları yaratır: kavuşum 0 derece karşıt 180 derece üçgen 120 derece kare 90 derece ve altmışlık 60 derece.

  ANLAM DÜZEYLERİ ( LEVELS OF MEANİNG ): Yalın bir ifadeyle horoskopun değişik faktörleri aşağıdaki karşılıklı ilişkileri içerir. Gezegenler kişiliğin hangi alanına hitap edildiğini astrolojik burçlar bu temanın nasıl gerçekleştiğini evler nerede gerçekleştiğini gösterirler. Açılar ise farklı alanlar arasındaki gerginlikleri ve uyumlulukları gösterirler.


  B  BİRİNCİL ÜÇLÜ ( PRIMAL TRIAD ) : Güneş Ay ve yükselen bir arada bireyliğin "iskeleti" olarak kabul ediliyorlar.

  BAĞLANTI YILDIZI ( REFERANCE STAR ): Bir bölgedeki yıldızların koordinatlarını bulmak için seçilen belirli bir yıldız.

  BATI EVLERİ ( OCCİDENTAL ): Dördüncü ev ile onuncu ev arasında kalan evler. Mars ya da Satürn bu evlerde olursa ağır ve uzun süren hastalıklara neden olur.

  BEREKETLİ BURÇLAR ( FRUITFUL SIGNS ): Yengeç Akrep Balık. Doğum haritasında beşinci ev bu burçlara düşüyorsa çok çocuğunuz olur.

  BURÇLAR KUŞAĞI ( ZODIAC ): Gökkubbede tutulumun geçtiği ve üzerinde on iki burcun eşit aralıklarla dizildiği kuşak.

  BURÇ ( SIGN ):Zodyağın on iki bölümünden biri. Güneş ile Dünya'nın yörüngesel ilişkisinin bir aşaması; temel bir psikolojik süreç.

  C  CİNSİYET ( GENDER ): Zodyak'ın 12 burcu ( aktif ve egemen ) 6 erkek ve ( pasif ve kabul edici ) olan 6 dişi burca ayrılmıştır. Cinsler ile burçlar birbirleriyle tutarlı bir biçimde eşleşirler. Koç=erkek Boğa= dişi İkizler=erkek gibi.

  ÇİFT KARAKTERLİ BURÇLAR ( BİCORPOREAL SIGNS ): İkizler Yay Yalık. Ay bu burçlardan birinde ve sert etkiler almışsa birden fazla evliliğe neden olur.


  D  DÜŞÜŞ ( FALL ) : Bir gezegenin kendi yönettiği burcun karşıtı olan burçta yer alması nedeniyle güçsüzleşmesi.

  DIŞ GEZEGEN ( SUPERIOR PLANET ): Yörüngesi dünya yörüngesinin dışında kalan gezegen.

  DİŞİ VE ERKEK GEZEGENLER ( FEMININE AND MASCULINE PLANET ): Uranüs Satürn Neptün Jüpiter Mars Güneş ve Merkür erkek Ay ve Venüs dişidir.

  DOĞU EVLERİ ( ORIENTAL EASTERN ): Onuncu ev ile dördüncü ev arasındaki evler. Bu evlerde bulunan gezegenler başarı verip kişiyi atılgan ve tutkulu yapar.

  DÖNENCE ( TROPIC ): Ay ya da Güneş'in görünen hareketle gelip geri döndüğü yer. Yaz dönencesi kış dönencesi gibi. Yengeç ve Oğlak dönenceleri.

  DURAN YILDIZ ( FIXED STAR ): Yörüngesindeki yıldızlara göre yer değiştirmeyen yıldız.

  DİREKT: Bir gezegenin burçtan burca giderken ileri doğru hareket etmesi.

  DIŞ KAVUŞUM KONUMU ( SUPERIOR CONJUNCTION ): Dış gezegenler yer - güneş gezegen olmak üzere bir doğrultuya gelmeleri.

  DOĞUM HARİTASI: Kişinin doğduğu gün ve saatte doğduğu yerden görünen gökyüzünün haritası.  E


  EKSİ YÖN ( IN CLOCK WISE DIRECTION ): Güneş ay ve gezegenlerin görünürdeki hareket yönü.

  EŞLEK ( EQUATOR ): Yer merkezinde dönme eksenine dik olan düzlemin yer yuvarlağı ile ara kesiti.

  EV ÇİZGİLERİ ( CUSPS ): Doğum haritasındaki evlerin başlangıç noktalarıdır. Eski yönde işaretlenir. Bu çizgilerle kavuşum konumundaki gezegenler o evle ilgili konularda güçlü etkiler yaparlar. Evlerin en güçlü olduğu konum ortaları değil başlangıç noktalarıdır. Bu nedenle astroloji bir evin başlangıcına büyük değer ve önem verir.

  EFEMERİSLER ( EPHEMERIDES ): Gezegenlerin gün içindeki konumlarını gösteren gök günlüğü. Astronomik olarak hesaplanan ve jeosantrik bir perspektif taşıyan takvimler. (Herhangi bir anda) ayrı ayrı gezegenlerin konumlarının görülmesini sağlayan gezegen yörüngelerini saptar.

  EKLİPTİK ( ECLİPTİC ): Güneş'in ve diğer gezegenlerin dünya çevresindeki gözle görülen yörüngesi: Güneş'in dünyadan görüldüğü gibi bir yıl içinde kat ettiği göksel daire.

  EKSENLER SİSTEMİ ( SYSTEM OF AXES ): Horoskop iki ana eksene bölünmüştür. Doğu-batı ufuk ekseni ve imi um coeli-medium coeli ekseni (Güneş'in öğle ve gece yarısı noktaları). Eksenler sistemi ile zodyak'ın oluşturduğu dört kesişme noktası şunlardır. Doğu ufkundaki yükselen ( Ascendant =AC ) batı ufkundaki alçalan ( Descendant=DC ) öğle noktasındaki Medium Coeli ( MC ) ve gece yarısı noktasındaki İmium Coeli ( IC ).

  ELEMENT: Zodyak'ın 12 burcu doğanın dört unsurunun ateş hava toprak ve su her birinden üç nitelik gösterir.

  EVLER ( HOUSES ): Yerel ufkun üstünde ve altında kalan alanların on ikiye bölünmesi sonucu oluşan dilimlerin her biri.

  EV SİSTEMLERİ ( HOUSE SYSTEMS ): Evlerin bölünmesi kullanılan yönteme göre değişir. En çok bilinen sistemler (Dr. Walter Koch'un saptadığı) Koch yöntemi (Placidus De Titus'un Placidean yöntemi (Giovanni Campani'nin) Campanus yöntemi (Johannes Müller'in) Regiomantonus yöntemi ve eşit evler (Equal Houses) yöntemidir.

  EV TABLOLARI ( TABLES OF HOUSES ): Evlerin başladığı burç ve dereceleri belirten tablo.

  EVLİLİK NOKTASI ( PART OF MARRIAGE ): Yükselen burç+ ayakucu - Venüs

  EVREN ( COSMOS ): Düzenli bir bütün olarak düşünülen evren acun.

  ELEMAN: Ateş toprak hava veya su. Bilincin dört temel ruhsal sürecinden biri.

  EKİNOKS: Bir yıl içinde gündüz ve gecenin eşit uzunlukta olduğu iki günden biri; baharın ilk günü veya sonbaharın ilk günü.

  EKLİPTİK: Güneş Ay ve gezegenlerin dünyanın etrafında hiç değişmeden izledikleri varsayılan yol.

  F  FOKALİZÖR: Doğum haritasında gücü vurgulanmış ve stratejik olarak konumlanmış bir gezegen.


  G  GLİF: Astrolojide bir tür steno gibi yazıda kullanılan semboller.


  GERÇEK YILDIZ ZAMANI ( APPEARENT SIDERIAL TIMES ): Gözlenen ilkbahar noktasına ilişkin günlük hıza göre belirlenmiş zaman.

  GERİ GİTME ( RETROGADE ): gezegenler ekliptikte hareket ettikleri için bunların hızları dünyadan bakıldığında ekliptiğin uzun tarafında ya da ucuna yakın tarafında olmalarına göre değişir. Dünya da böyle bir ekliptik yörüngede hareket ettiği için bazen bir başka gezegenden daha "hızlı" hareket eder gibi görünür. Bu durum o gezegenin geriye doğru gittiği izlenimini vermesine yol açar. Özellikle karmik astrolojide bu fenomen bir hayli önemlidir.


  GEZEGENLER ( PLANETS ): Göklerdeki hareketsiz sabit yıldızların aksine sekiz planet artı güneş ve ay ekliptik dediğimiz yörünge üzerinde hareket ederler. Bunlardan çıplak gözle görülebilen yedisi ( güneş ay Merkür Venüs mars Jüpiter ve Satürn ) klasik gezegenler olarak bilinir. Son 200 yılda keşfedilen üç gezegen daha vardır. Uranüs Neptün ve Pluton

  GÖK EKSENİ ( AXIS OF CELESTIAL SPHERE ): İki ucu sonsuza uzatılmış olarak düşünülen yer ekseni.

  GÖK EŞLEĞİ ( CELESTIAL EQUATOR ): Gök eksenine dünya merkezinde dik olan düzlemin gök kubbe ile ara kesiti.

  GÖKKUBBE ( CELESTIAL SPHERE ): Yarı çapı sonsuza uzanmış yer merkezli küre. İç yüzü bizim için gökyüzü olarak kabul edilir.

  GÖK KUTBU ( CELESTIAL POLE ): Gök ekseninin gök küresini deldiği iki noktadan her biri.

  GÖKGÜNLÜĞÜ ( EPHEMERIS ): Gök cisimlerinin yerlerini koordinatlarını uzaklık ve parlaklık gibi nicelikleri ile yıldız zamanını veren tablo.

  GÖKYÜZÜNÜN HARİTASI ( MIDHEAVEN ): Ufuk çizgisinin üstünde zodyağın en yüksek noktası. Güneş'in öğlen bulunduğu tahmini nokta; onuncu evin başlangıç çizgisi veya onuncu evin tamamı.

  GÖSTERGE GEZEGENİ ( SIGNIFICATOR ): Doğum haritasındaki evlerin eylem alanlarını gösteren gezegendir.

  GÜÇLÜ KONUM ( EXALTATION ): Bir gezegenin en güçlü olduğu burçtur. Bir doğum haritasında gezegenlerin çoğu güçlü konumdaysa o kişi yükselecek demektir.

  GÜÇSÜZ KONUM ( FALL ): Bir gezegen güçlü konumunun karşıt burcunda ise güçsüz durumdadır. Örneğin Güneş Terazi burcunda güçsüz durumdadır.

  GÜÇLÜLÜK ( DIGNITY ) : Bir gezegenin çeşitli önemli astrolojik vurgular nedeniyle gücünün artması.

  GÜÇSÜZLÜK ( DEBILITY ) :Bir gezegenin çeşitli önemli astrolojik birimler nedeniyle gücünün azalması.

  GÜNEŞ HARİTASI ( SOLAR CHART ): Doğum saati tam olarak bilinmediği zaman Güneş'in bulunduğu nokta yükselen yerden güneyde yerleşirse daha başarılı olur 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  H  HAVA BURÇLARI ( AIR SIGNS ):
  Hava elementine ait olan üç burç: Terazi (öncü) Kova (sabit) ve İkizler (değişken). Uyanıklığı algılama netliğini ve aklı temsil eder.


  HELYOSANTRİK ( HELIOCENTRIC ): Modern bilime göre Güneş'i gezegenler sisteminin merkezine koyan evren görünümü.

  HOROSKOP ( HOROSCOPE ): Belirli bir zamanda (doğum anında veya başka bir olayın başladığı anda) gökyüzü haritasının şematik görünümü. Söz konusu olayın gerçekleştiği yerden görünen ışıkların (Güneş ve Ay) ve diğer gezegenlerin konumlarını ortaya koyar. Horoskop göksel kütlelerin iki hareketini aynı anda gösterir: 1. Gezegenlerin ve ışıkların Zodyak içindeki hareketi; ve 2. Zodyağın dünya çevresindeki hareketi.

  HUY ( TEMPERAMENT ): Klasik yunan öğretisine göre dört temel huy vardır. Tez canlı/ çabuk kızan (choleric) sıcakkanlı/ iyimser (sanguine) soğukkanlı/ uyuşuk (phlegmatic) ve melankolik (melancholic). Ve her birinin dört klasik elemenle (ateş hava su ve toprakta ve Zodyak'ın burçlarıyla paralellikleri bulunur.

  HASTALIK NOKTASI ( PART OF SICKNESS ): Yükselen burç + Mars - Satürn


  I-İ  İKİNCİL EVLER ( SUCCEDENT HOUSES ): İkinci beşinci sekizinci ve on birinci evler.

  İLERLETME ( PROGRESSIONS ): Astrolojide doğumdan sonra 1 gün = 1 yıl kabul edilerek hazırlanan harita. Geleceği yorumlamakta kullanılır.

  ILIM ( EQUINOX ): Güneş'in eşlekle tutulumun kesim noktalarından birine geldiği an.

  ILIM BURÇLARI ( EQUINOCTIAL SIGNS ): Koç ve Terazi

  IŞIKLAR ( LUMINARIES LIGHTS ): Güneş ve Ay. Oluşturdukları bakış açıları ve yerleşime göre kişinin sağlığı ile kazanacağı başarıları gösterir.

  İMUM COELİ: Gökyüzünün en alt noktası nadir.


  J


  JEOSANTRİK ( GEOCENTRİC ): Dünya'nın helyosantrik görünümünün karşıtı olan ve dünya üzerinde bulunan kişinin pozisyonunu kozmosun merkezi olarak kabul eden ve astrolojide en yaygın kullanılan bakış açısıdır

  K  KADINSI BURÇLAR (FEMININE SIGNS ): Balık Boğa Yengeç Başak Akrep Oğlak. Su ve toprak grubu burçlarıdır.

  KARŞILIKLI ETKİ ( MUTUAL RECEPTION ): Birbirinin burcuna düşen iki gezegenin etkisi. Bu gezegenler birbirinin etkisini karşılıklı olarak güçlendirir. Örneğin Ay İkizler Merkür Yengeç burcunda ise karşılıklı etki verirler.

  KARŞIT KONUM ( OPPOSITION ): Bir gezegenin dünyaya bir başka gezegenle simetrik olduğu konum.

  KAVUŞUM KONUMU ( CONJUNCTION ):Bir gezegenin diğeri ile dünyaya göre aynı hizada ve aynı yanda bulunduğu konum.

  KISIR BURÇLARI ( BAR REN SIGNS ): İkizler Aslan Başak. Doğum haritasında beşinci ve on birinci evler bu burçlara düşüyorsa doğacak çocuklarınız az olur.

  KÖŞELER ( ANGLES ): Birinci dördüncü yedinci ve onuncu evler. Bu evlerdeki gezegenlerin etkisi çok güçlüdür.

  KUZEY BURÇLARI ( NORTHERN SIGNS ): Koç Boğa İkizler Yengeç Aslan Başak. Doğal burçlar kuşağında ilk altı burçtur.

  KARMA: Kişiliğin geçmiş yaşamlardan bu yaşama aktardığı iyi ve kötü alışkanlıkları ifade eden Hindu kökenli kelime.

  KARE AÇI: İki planetin birbirinden 90 derece uzakta olması. Sürtüşmeyi sembolize eder.

  KÜMELEŞME ( STELLIUM ): Üç veya daha fazla sayıda gezegenin bir burç veya evde toplanması.

  KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER ( CHARACTERISTICS ): Sıcak soğuk kuru ve ıslak dört karakteristik özelliktir ve bunlar çeşitli kombinasyonlar içerisinde kişilerin burçlarında geleneksel olarak tayin edici unsurlardır.

  M

  MEDİUM COELİ: Gökyüzünün ortası.

  MERIDYEN : Doğum haritasının dikey ekseni midheaven ile nadir'i birleştiren çizgi.  N


  NİTELİKLER ( QUALITIES ): Burç enerjisinin ifade biçimlerinden biri öncü sabit değişken.

  O  ORB: Bir açının etkili olabilme limitleri. Açıların hesaplanmasında kabul edilebilir ölçüde sapma toleransı. Bu sapma toleransları açının türüne ve astroloji ekolüne göre 1 ila 10 derecelik açılarda değişebilir.

  OĞLAK DÖNENCESİ ( TROPIC OF CAPRICORN ): Oğlak burcundan geçen eşleğe paralel daire.


  Ö  ÖNCÜ ( KARDINAL ): Burçların üç niteliğinden biri. Aktifliği inisiyatifliliği ve kararlılığı temsil eder. Öncü burçlar Koç Yengeç Terazi ve Oğlak'tır.

  P


  PRESESYON ( PRECESSION ): Eksen kayması. Sabit yıldızlı göklerin dünya'nın ekseni doğrultusunda ileri doğru ağır ağır ilerleyişi. Bunun sonucunda Zodyak burçlarına isimlerini veren konstellasyonlar (takım yıldızlar) her 72 yılda 1 derece ilerlerler. Dolayısıyla gökyüzü her 2160 yılda bir (30 derecelik) bir astrolojik burç genişliğinde ileri gider. Bu da astrolojide yeni bir çağın başlaması demektir." Platonik yıl"ı geçtikten sonra yani 25850 yıl sonra sabit yıldızlı gökler o kadar ilerlemiş olurlar ki Zodyak burçları ve takım yıldızlar yine "birbirlerinin arkasında" konumlanmış olurlar. Astroloji sadece Zodyak burçlarıyla ilgilendiği ve takım yıldızları burçların özgün isim babaları olarak gördüğü için perseyon" Batı Astrolojisini" temel alan bir horoskopta önemli değildir.

  S  SABİT ( FIXED ): Burçların üç niteliğinden biri. Sürekliliği amaç sahibi olmayı inatçılığı temsil eder. Sabit burçlar Boğa Aslan Akrep ve Kova'dır.

  SERT ETKİLER ( AFFLICTION ): Bir gezegenin başka gezegenlere kare ya da karşıt bakış açısı oluşturması ya da zararlı ve zayıf etkili olduğu burçlarda bulunması.

  SİNGLETON ( TEK PLANET ): Bir yarımkürede tek başına duran gezegenler.

  SOLTİST ( SOLISTICE ): Bir yılda gecenin en uzun ve en kısa olduğu iki günden biri.  S-Ş  ŞANS NOKTASI ( PART OF FORTUNA ):Yükselen burç + Ay - Güneş.

  SABİT YILDIZLAR ( FIXED STARS ): "Gökyüzünün çatısına" sabitlenmiş gibi görünen yıldızlardır. Büyük ayı ve Orion gibi ve tabii "yıldız burçlarına" adlarını veren takım yıldız yani konstellasyon vardır. Bunlar gökyüzüyle birlikte hareket ederler dolayısıyla göklerin çatısı döndükçe onlarda Doğudan yükselir ve Batıdan alçalırlar (batarlar . İnsanlar sabit yıldızların hareket ettiklerini göremezler (oysaörneğinVenüs'ü izleyebilirler). Görebildiğimiz hemen tüm yıldızlar sabit yıldızlarıdır. Hareketli olan sadece 10 yıldız vardır. Bunlar (iki luminer de Güneş ve Ay dahil olmak üzere) "planet" dediğimiz gezegenlerdir ve yıldız denizinin ortasında ağır ağır hareket ederler.

  SU BURÇLARI ( WATER SIGNS ): Su elementine ait üç burç. Yengeç (öncü) Akrep (sabit) ve Balık (değişken)  T


  TAKIM YILDIZLAR ( CONSTELLATIONS ): Sabit yıldızların gruplaşması ( büyük ayı Orion Boğa vs. gibi ) . Aralarından on ikisi Güneş'in yılık yörüngesinde farklı pozisyonlarda konumlanır ve bu yörüngedeki 12 dilime isimlerini verir. Astrolojide geçerli olan konu takım yıldızlar değil bu takım yıldızlardan adlarını alan Zodyak burçlarıdır.

  TALI AÇILAR ( MINOR ASPECTS ): Kavuşum altmışlık kare üçgen ve karşıt açının dışında kalan açılar.

  TEMEL HOROSKOP ( BASIC HOROSCOPE ): Kişinin doğduğu anda doğum yerinden görülen gökyüzü haritası.

  TOPRAK BURÇLARI ( EARTH SIGNS ): Toprak elementine ait üç burç: Oğlak (öncü) Boğa (sabit) ve Başak (değişken).

  TRANSİT ( TRANSIT ): Bir gezegenin gökkubbede hareketi sırasındaki konumu. Doğum haritasındaki gezegen ve evlerle bakış açısı yapıyorsa olayları başlatır.

  TUTULUM ( ECLIPTIC ): Bir yıl boyunca Güneş'in gökkubbede çizdiği çemberin sınırladığı daire.


  U


  UFUK (HORIZON): Doğum haritasında yükselen ile alçalanı birleştiren yatay çizgi.

  UFUKTA KISA SÜRE KALAN BURÇLAR ( SIGNS OF SHORT ASCENSION ): Oğlak Kova Balık Koç Boğa İkizler. Bu süreler kuzey yarı küresi için geçerlidir. Eşlekte süre eşit güney yarım kürede tam tersidir.

  UFUKTA UZUN SÜRE KALAN BURÇLAR ( SIGNS OF LONG ASCENSION ): Yengeç Aslan Başak Terazi Akrep ve Yay'dır.  Ü


  ÜÇÜNCÜL EVLER ( CADENT HOUSES ): Üçüncü altıncı dokuzuncu evler. Bu evler zayıf olup üçüncü ve dokuzuncu evler zihni etkiler. Altıncı ev ise bir gezegen için en kötü konumdur.


  Y


  YAKLAŞMA ( APPLICATION ): Eksi yönde bir gezegenin diğer bir gezegene kavuşum duruma yaklaşması veya bir bakış açısı tam derecesine yaklaşmasıdır.

  YARARLI GEZEGENLER ( BENEFICS ): Jüpiter ve Venüs. İlki başarı ikincisi iyi huylar verir.

  YARARSIZ GEZEGENLER ( VOID OF COURSE ): Bir gezegen burç değiştirirken bakış açısı oluşturmadığı ve etkisiz kaldığı süre. Diğer burca yönlenir ve etkisi duyulur.

  YENGEÇ DÖNENCESİ ( TROPIC OF CANCER ): Yengeç burcundan geçen eşleğe paralel daire.

  YENİ AY ( NEW MOON ): Ay yuvarlağının tüm karanlık olduğu devre.

  YERİNİ ALAN GEZEGEN ( DISPOSITOR ): Bir gezegenin yerini alan gezegen. Bu gezegenin bulunduğu burcun doğal yönetici gezegenidir. Örneğin Ay İkizler burcunda ise Merkür Merkür; Boğa burcunda ise Venüs yerini alan gezegendir.

  YÖNELİM ( DIRECT ): Burçlar kuşağında bir gezegenin doğru gidiş yönüdür. Normal olarak bu yön eksi yöndür.

  YÖNELTMELER ( DIRECTIONS ): Gelecekle ilgilidir. İki çeşit yöneltme vardır. Birincisi gezegenleri ikincisi Ay'ı yöneltmektedir.

  YILDIZ ZAMANI ( SIDERIAL TIME): Güneş yerine ilkbahar noktasına bağlı zaman. Doğum haritası çıkarmada kullanılan astronomik açıdan kesinleştirilmiş yıldız zamanı.

  YÖNETİCİ GEZEGEN ( RULER PLANET ): Her astrolojik burç ve ev en az bir gezegen ( veya kütle ) tarafından yönetilir. Gezegenin burca veya eve hakim olduğu kabul edilir. O belli burcun veya evin karşısındaki gezegen ise zararlıdır (detriment). Güçlü (exaltation) olan burç ve evlerde ise gezegen çok pozitif ve güçlü bir konumdadır. Bunun karşıt burcu düşük (fall) konumdadır. Bu saydığımız dört konumun dışındaki tarafsız veya niteliği belirsiz pozisyonlara yabancı pozisyonlar denir. Bu nötr pozisyonlar her bir planet konumunun güçlü ve zayıf oldukları yönleri bize gösterirler. Eğer bir gezegen kendi yönettiği burç veya evde ise çok güçlü ve hakim bir konumdadır. Bu durum exaltation (güçlü) için de geçerlidir. Eğer bir gezegen zararlı ve düşük konumda ise onun tipik özellikleri ancak sıra dışı yollarla ve zorluklarla gelişebilir. Bu bakış açısı hangi gezegenlerin hangi açılara göre güçlü veya zayıf olduklarını bulmamızı sağlayan açı yorumları için temel bir önem taşır.

  YÜKSELEN ( ASCENDANT ): Doğum anında doğu ufkunda yükselen Zodyak burcu. Gündoğumu sırasında Güneş'in bulunduğu burç ( Zodyak burcu ) yükselen ile özdeştir. Oysa günbatımında yükselen astrolojik burcun tam karşıtı olan burçtur.

  YÖRÜNGE ( ORBIT ): Bir gök cisminin hareketi boyunca izlediği yol.

  YÜKSEKLİK ( ELEVATION ): Bir yıldızın ufuk düzleminden yukarı doğru açısal uzaklığı.

  YÜKSELEN GEZEGEN ( ELEVATED PLANET ): Başucu noktasına yakın olan bir gezegen diğerlerine göre en tepe noktada olduğu için etkisi güçlüdür.

  YÜKSELİM ( DECLINATION ): Bir yıldızın gökkubbede eşlek düzlemine göre açısal uzaklığı.

  YARIMKÜRE (HEMISPHERE) : Bir doğum haritasında dört yarımküre vardır. Ufuk çizgisinin üstünde ve altında kalan alanlar meridyenin doğusunda ve batısında kalan alanlar.

  YARIM KÜRE VURGUSU : Doğum haritasının bir yarım küresinde planetlerin yoğun olarak toplanması.  Z  ZARARLI GEZEGENLER ( MALEFICS INFORTUNATES ): Uranüs Satürn Mars bazen Neptün.

  ZARARLI KONUM ( DETRIMENT ): Bir gezegenin doğal burçlar kuşağında kendi burcunun karşıt burcunda yer alması. Örneğin Mars Terazi burcunda zararlı konumdadır.

  ZODYAK: Güneş ay ve tüm diğer planetlerin kat ettiği ekliptiğin her iki tarafındaki 16 derecelik yörünge. Zodyak her biri 30 derecelik açıya sahip 12 dilime (burca) bölünmüştür.

  ZODYAK BURCU ( SIGN OF THE ZODIAC ): A) Güneş'in zodyakta çizdiği yörüngenin (her biri 30 derecelik) 12 eşit dilime bölünmesinden sonra bunlara verilen astrolojik isim. Her burç ismini (başlangıçta o burcun arkasında konumlanmış olan ancak presesyon nedeniyle artık tam o konumda olmayan) bir takım yıldızdan alır.

  B) Burçların doğum anında Güneş'in konumuna göre verilen geleneksel ancak tam kesinlik taşımayan isimleri.

  Alıntıdır.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Güzel bilgiler teşekkürler.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş