ASTROLOJİ VE BİREYSEL GELİŞİM

Toplumların gelişme ve uygarlık seviyelerinin yükselmelerinde kültür çok önemli bir faktördür.

Bireylerinonlara verilenleri doğrudan kabul etmek yerine sorgulayabilmesi şüphe göstermesi ve 'gerçek bilgiyi’ araması insana bir kültür doğası getirmektedir. Ancak bu kültür doğasına ulaşabilmek için kişinin bir çok çetin savaş vermesi ve bu savaşlardan galibiyetle çıkması gerekmektedir. Üstelik verilmesi gereken savaşlar dışsal olaylardan çok; onun kendi benliğine karşı vereceği savaşları işaret eder. Bu savaşları veren ve bunlardan zaferle çıkan örnek insanlar olgun insan olma yolunda önemli bir kazanım elde etmişlerdir. Bu kazanımın kısa bir adı var… ANLAYIŞ.

Bu insanlar sıradan insanlardan farklı olarak yaşamın sonu olarak görülen ölüm noktasının üzerine çıkarak ölümsüzlüğe doğru etkin bir adım atmışlardır. Oysa bu kültür doğasına ulaşamayan biz sıradan insanlar için son nokta ölümdür ve her birimiz sonsuz evrim yolculuğunda kaybolup gideceğimiz güne kadar kendi sınırlarımız içinde yaşamımızı devam ettirmek gerçeğiyle yüz yüze kalmışızdır. Evet herkes bu kültür doğasına ulaşamayabilir ama en azından gelişmek adına gayretlerini sürdürebilir.

Ancak bunun için dikkatli ve özenli bir yaşam sürdürmemiz temel unsurdur. Her şeyden önce kendi doğamızı tanımamız ve seçeneklerimizin tam olarak ayırdında olmamız gerekir.


Gelişim konusundaki en temel zaafımız alışkanlıklarımızın çevrelediği yaşam modellerimiz içinde gelişmeye yönelik
‘farkındalığımızın gelişmemiş’ olduğudur. Her şey normal rutin akışı içinde giderken çok azımız bir şeylerin gelişmesi gerektiğini düşünürüz. Öyle ya nasıl olsa her şey yolundadır ve geliştirmeye yönelik bir şey görünmemektedir. Ancak başımıza bizi sıkıştıran olaylar gelmeye başladığında harekete geçer ve olayların çözümüyle birlikte yeniden rutin akışımıza geri döneriz. Kimilerimiz için bu rutin çok hareketli ve değişken görünse de aslında yine rutindir.

Günlük çark aynı şekilde dönmeye devam eder.
Temel ihtiyaçlarımızı gidermek esas sorunumuzdur ve bir çoğumuz yaşadığımız ülkenin koşulları içinde yaşamının büyük bölümünü bu temel ihtiyaçları gidermek için uğraş vererek geçirir. Diğer bölümde ise bu temel ihtiyaçların karşılandığı alanlarda yaşayanlarımız ise daha çok kendilerini işlerine vererek yaşamlarını geçirirler. Bu bölümde yaşayanlar tam bir azınlıktır. Çünkü temel ihtiyaçlarımız içi zorlukla doldurulacak geniş bir alanı kapsar. Birey olarak kendimizle ve sıkı ağlarla örülmüş ilişkilerimizle tam bir bütünlük içinde yaşayabilmemiz için bu temel ihtiyaçların asgari düzeyde giderildiği alanlara ulaşmış olmamız gerekmektedir. Bu ihtiyaçlar maddi ve duygusal olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir.

Maddi ihtiyaçlarımızın başında sürekli bir gelir ev giyecek ve yiyecek gibi yaşamsal ihtiyaçların yanı sıra sağlık gibi asli unsurlarda da bir güvenlik ihtiyacı taşırız. Sosyal anlamda ise kendimizi daha iyi ifade edebilmek ve yaşamdan zevk alabilmek için ihtiyacını duyduğumuz aktivitelerimiz vardır. Spor sanat araba ve mücevherat gibi alanlar bizim sosyal yönde ihtiyacımızı karşılamamız için doldurmamız gereken alanların sadece bir kaçıdır.

Duygusal alanda ise özellikle evlilik aile çocuklar ve neslin devam ettirilmesi yönünde çok derin bağlarla kurulan ihtiyaç alanlarımız mevcuttur. Bireysel gelişim ancak bu alanlarda yeterli tatmin duygusuna ulaşılmasıyla atılacak gerçek bir adımdır. Bu nedenle tüm bireysel gelişim uygulamaları ancak yaşam alanlarında bir doygunluk noktasına ulaşıldığında gerçek anlamını bulur. İşte Astrolojinin bu noktadaki görevi ve işlevi; başka hiç bir alanın sağlayamadığı olanaklarla kişinin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamasında ona hız ve açıklık kazandırmasıdır. Bir iş yada ilişki konusunda bir çok deneme sonucunda ulaşılacak bilgilere Astroloji sayesinde çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmak mümkündür.

Yaşam potansiyelinin tanınması kişisel ihtiyaçların belirlenmesi ve aranacak şeylerin açığa çıkması bize yaşamsal alanda hız ve kararlılık sağlayacaktır. Birçok alanda deneme yanılma yoluyla edineceğimiz deneyimlere zaman kaybetmeden ulaşabilir ve ardından
‘bireysel gelişim yolculuğumuza’ donanımlı bir şekilde başlayabiliriz.

Ancak bu noktada toplum üzerinde yerleşmiş olan şu yanlış kanı üzerinde kısaca durmak doğru olacaktır. Astroloji genelde medyumluk ve falcılık ile birlikte anılan bir alandır. Bunun çok farklı sebepleri olsa da en temel sebep bu görevi üslenen çoğu kişinin yukarda belirtilen kültür doğasına ulaşmamış ve Astroloji disiplinini uygulamıyor olmalarından kaynaklanmaktadır. Astroloji tam ve sağlam bir bilgi alanıdır. Tüm bilgi alanlarında varolan disiplin Astroloji'de de mevcuttur. Astroloji disiplininin uygulanmadığı noktalarda falcılığın ortaya çıkması şaşırtıcı değildir. Tanınmış Astrologların bile bu disiplinden uzak davranışları bu yargının güçlenmesine neden olmaktadır.

Ancak bu sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada görülen bir husustur. Bu konu üzerindeki görüşleri bir başka yazıya bırakıp önümüzdeki yıllarda Astrolojinin hak ettiği saygınlığı geri alacağını belirtmekle yetinmek daha doğru olacaktır.

Astroloji diğer bilimlerden farklı olarak bireysel gelişimi destekleyen öğelerle kuşatılmıştır. Genel yapılarla ilgili bilgilere rağmen doğum haritası parmak izi kadar özel bir gerçekliği açıklamak için çıkarılmaktadır. Haritada yansıyan kişi eşi çok ender bulunan bir gerçekliğin ifadesidir. Ve bu gerçeklik kendi potansiyelini doğumundan itibaren içinde barındırmaktadır. Bu bilgiden yoksun kişide aslında haritasının ona verdiği potansiyelleri kullanmaktadır.

Olasılıklar içinde ruhunun tercih ettiğini özgür iradesiyle seçmektedir. Bilgiye sahip kişi ise olasılıklarını ve hedeflerine uygun olanları çok daha rahat kavrayıp kararlarını hızla almakta gelişim noktasına doğru hızla ilerlemektedir.


Binlerce yıl önce insan ihtiyaçları neyse günümüzde de aynı. Sadece değişen sahnenin dekorları ve oyuncular. Astroloji binlerce yıl önce de vardı ve yine varolacak. Günümüz dünyasında ise kendi payına düşen rolü üslenmeye hazır kulaklarını açan gelişmeye istekli insanlar için...

Alıntıdır.