İnsanoğlu varoluşundan bu yana gelecek hakkında çeşitli öngörülerde bulunmak ve önceden öğrenmek dürtüsünü yenememiştir. Bu güçlü dürtü ile birlikte geleceği tahmin yöntem ve araçlarını içeren fallar (kehanet sanatları) ve bu falların uygulanmasından elde edilen kehanet doğmuştur. Günümüzde falların çağa ayak uydurması sağlanarak birer kehanet aracı olmaktan çok kişinin kendisini içinde bulunduğu durumu ve bilinçaltının mesajlarını elde etme yolunda kullanılır hale getirilmişlerdir.

Kehanet akılsal ve sezgisel olmak üzere başlıca iki bölüme ayrılabilir. Akılsal kehanet yöntemleri arasında Astroloji (bir fal değildir) Tarot (kartomansi) I-Ching El Falı (şiromansi) Numeroloji Kahve Falı Domino Falı Zar Falı yazıyı inceleme (grafoloji) ya da yüz hatlarını inceleme (fizyonomansi) olarak sayılabilir.

Sezgisel olanlar asıl kehanetleri teşkil ederler. Bunlar duygu olarak fikir ve zihni aniden aydınlatan önceden biliş (prekognisyon) şeklinde ifade edilmektedir. Bu bir medyumluk türüdür ve burada herhangi bir biçimde aklı kullanma ve mantık yürütme söz konusu değildir. Bu gibi kehanetlerden bazıları akla ters düştüğü için zihin tarafından reddedilse bile yine de gerçekleşmektedir.

Bu bölümümüzde sizlere yüzyıllardır ilgi ve önemini yitirmeyen ve yaygın bilinen bazı akılsal fal türlerini sunduk ayrıca çeşitli sezgisel kehanet yöntemlerini açıkladık. Her zaman denildiği gibi; Fala İnanmayın Falsız da Kalmayın.


Alıntıdır.