Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Astrolojinin Çeşitleri
  Astrolojinin Çeşitleri


  Astroloji dünyanın en eski bilim dalı olması nedeni ile küçük farklarla dünyanın her yerinde kullanılagelmiştir. Farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde farklı teknikler ve veriler kullanılmış ancak temelde burçların ve gezegenleri karakteristik özellikleri çok az farkla hep aynı kalmıştır.


  OSMANLI ASTROLOJİSİ


  Yıldızların hareket ve durumlarından sonuç çıkarma bilimi'' diye tanımlanacak astroloji Osmanlıca'da ''ilm-i tencim''ya da ''ilm-i ahkam-ı nücum'' diye anılırdı.


  YILDIZ NAMELER


  Cifr yöntemiyle gelecekten haberler vermek için hazırlanan her türlü çizelge "yıldızname" diye anılır. Kimi zaman gelecekle ilgili kaygılar dilekler yazılarak bu kaygı ve dileklerin harf değeriyle de hesapları yapılır. Dilek ve kaygıları Arapça anlamıyla ve Arap harfleriyle yazmak bu işin uzmanının işidir. Bu tip hesaplamalarda yapılacak yanlışlıkların yazgıyı kötü etkileyeceğine inanılır. Cifrle uğraşan kişilerin kendi yöntemleri çizelgeleri vardır. Bu konuda açıklama ve bilgi verilmez.

  Ayrıca yıldızların kötü etkilerine burçların gelecekle ilgili olumsuz bildirimlerine karşı yollar aranmış yine ebcede dayanan ve matematikte "sihirli kareler" denilen biçimlerde vefkler hazırlanmıştır. Her köşesinde çeşitli yönlere yapılan toplamalarda aynı sonucu veren bu şifre ve muskaların istenilen sonucu verip vermediği hep tartışılmıştır..  HİNT ASTROLOJİSİ


  Hint Astrolojisi geleneksel ismi Vedic Astroloji veya Jyotish adı ile bilinir. Dünyanın en eski ve gizemli astroloji sistemlerinden bir tanesidir. Yıldızıl Zodyak yöntemine göre hazırlanan Doğum Horoskopunun analizi ile Kader ve Gelecek hakkında pek çok bilgi elde edilir. Geleceği analiz etmek için doğrudan bilgi veren yalın ve yorumları zengin bir astrolojidir.
  ÇİN ASTROLOJİSİ


  Çin astrolojisi de insanı 12 değişik burç ve sembollerle tanımlar ve kişinin burcunu bulmak için doğum tarihini kullanır. Çin astrolojisinde Zodyak kelimeleri aynı anlamdadır. Ama yine de Çin astrolojisi bir hayvanlar halkasıdır ve yıldızlarla pek ilgisi yoktur.

  KIZILDERİLİ ASTROLOJİSİ


  Kızılderililer insanın yaşamını doğum- ölüm- yeniden doğumdan oluşan bir çember gibi görürlerdi. Değişik yaşlarda değişen enerjilerin akışını sağlamak ve kendilerini değiştirebilmek için kendi yaşamlarının çemberlerini tanımayı ve kutlamayı bilirlerdi.

  Çevrelerinde yaşamın ve zamanın kan dolaşımı ilerlerken değişen mevsimler gibi varlıklarının değişik dönemlerinden geçeceklerini bu çemberden kopmanın yaşam ritmini yitirmek iç ve dış gelişmeyi durdurmak anlamına geleceğini bilirlerdi.


  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart astroloji çeşitleri

  ASTROLOJİ ÇEŞİTLERİ
  Astroloji dünyanın en eski bilim dalı olması nedeni ile küçük farklarla dünyanın her yerinde kullanıla gelmiştir. Farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde farklı teknikler ve veriler kullanılmış ancak temelde burçların ve gezegenlerin karakteristik özellikleri çok az farkla hep aynı kalmıştır...

  KLASİK ASTROLOJİ
  Klasik astroloji Astrolojinin temelini oluşturur. Hint Astrolojisi ile benzerlikler gösterir. Modern astrolojinin aksine kişinin psikolojisi ile değil kaderi ile ilgilenir. Klasik astrolojide psikolojik analizler yoktur karakter analizleri vardır. Klasik Astroloji iki farklı yönde kullanılan özel bir terimdir. Birincil anlamıyla Helenistik dönem Roma dönemi ve erken Bizans İmparatorluğu dönemine ait dönemi ifade etmek için kullanılır. Bu anlamıyla Antik Astroloji kelimesiyle özdeşleştirilebilir. İkincil anlamıyla ise...

  MODERN ASTROLOJİ
  Modern Astrolojinin batı dünyasına dönüşü ancak 13. yy’da Ortaçağ Avrupasında rahip Aquinalı Thomas (St. Thomas Aquinas) ve hocası Albertus Magnus’un astrolojiyi entellektüel bir uğraş olarak tekrar nitelendirmesiyle olmuştur. Aquinalı Thomas bir eserinde göksel cisimlerin insanlar üzerinde dolaylı yollardan etkileri olabileceğini ve bu yüzden astrologların doğru öngörümler yapabileceklerini ifade etmiştir. Hıristiyanlığın evren görüşünü desteklediği için de kabul görmüştür. 1200'lü yıllardan 1600’lü yıllara kadar tüm bilimlerde ve onlardan ayrılmayan astrolojide sayısız çalışma yapılmıştır. Tıp profesörlerinden matematikçilere din adamlarından sanatçılara kadar herkes astrolojiyle ilgili önemli ve kapsamlı çalışmalar yapmıştır. Campanus Regiomontanus Cardanus John Dee William Lilly Placidus Morinus Nostradamus...

  HİNT (VEDİC) ASTROLOJİSİ
  Hindistan’da kehanet Jyotish (Sanskritçe’de jyoti kelimesi “ışık” anlamına gelir) adı verilen çok detaylı bir astroloji sistemiyle düzenlenmiştir. Geleceğin tahmin edilmesi tamamen ışığın ne söylediğinin incelenmesidir ve en iyi astrolog bütün tabloları atlayarak direkt olarak geleceğin ışığına bakan ve ileriyi gören kişidir. Jyotish aynı zamanda Vedik-Hint Astrolojisi olarak anılır. Vedik astrolojisi kutsal olanın dilidir.Tanrıyla konuşmanın yoludur. Bizler hakkında her şeyi açığa çıkaran karmaşık kodlanmış mesajlardır kutsal şifredir. Vedik astrolojisi ruhun yolculuğunu anlatır. Bireyin evrenin bire bir kopyası olduğunu...

  ÇİN ASTROLOJİSİ
  Latin astrolojisi gibi Çin astrolojisi de insanı 12 değişik burç ve sembollerle tanımlar ve kişinin burcunu bulmak için doğum tarihini kullanır. Çin Astrolojisi’nde Zodyak kelimeleri aynı anlamdadır. Ama yine de Çin Astrolojisi bir hayvanlar halkasıdır ve yıldızlarla pek ilgisi yoktur. Çin Astrolojisi olay ve kişilik tahminleri yapmak için felsefeye takvime kozmosa ve doğanın ritimlerine başvurur. Latin(Batı) Astrolojisi ise gökyüzündeki cisimlerin pozisyonlarına ve hareketlerine bakar. Çin Astrolojisi’nde burçlar Latin Astrolojisi’ndeki gibi aylık değil...

  CELTİC ASTROLOJİ
  Druid zodyağını temel alan Keltik Astrolojisi Britanya adalarında milattan önce 1000 yıllarında yaşamış olan Keltik rahiplerinden oluşan bir din grubunun varolmaya dair felsefi sorulara cevap aramasını esas almıştır. Kelt Astrolojisinde ise zaman geçidine odaklanan ve zamandaki bir anın eşsiz doğasını vurgulamaktadır. Druidler Keltik Rahipleri bunu doğayı inceleyerek yaparlardı ağaçlarınvahşi varlıklarının dilini ve gel-gitleri anladıklarına inanılırdı. Ay’ın çeşitli dönemlerine göre ökse otu ve buna benzer bitkileri kestiklerine dair kanıtlar mevcuttur. Keltlerin bilinen ilk ritüel takvimi 13 aydan oluşan lunar takvimidir. Bu takvime göre...

  KIZILDERİLİ ASTROLOJİSİ
  Zodyak Kuşağını eskiden beri tanıyanlar ve gökyüzünün büyülü bilgeliğini yetkin bir şekilde kullananların başında Kızılderililer gelir. Kızılderililer Zodyak Kuşağını bir Şifa Çemberi olarak tanımlarlar ve insan özgü her türlü problemin bu çember sayesinde çözülebileceğine inanırlardı.Bu Büyülü Çemberin rehberliğinden faydalanarak yaşamlarına yön verirler önemli tarihlerini belirlerlerdi. Değişik yaşlarda değişen enerjilerinin akışını sağlamak ve kendilerini farklı şartlara adapte edebilmek için kendi yaşamlarının doğum-ölüm-yeniden doğum çemberini tanımayı isterlerdi. Onlara göre her insanın doğduğu tarih Şifa Çemberine giriş noktasını ve madenler-bitkiler-hayvanlar alemine...

  MİTOLOJİK ASTROLOJİ
  Yunanlılar mitten şöyle bahsederlerdi: "Hiçbir zaman varolmamış olanın fakat daha önce varolan ve varolacak olanın anlatısı." "Mitos" Yunanca'da "anlatı" "söz" anlamına gelir; Hesiodos onu gerçeği dile getiren söz olarak tanımlar; o halde mitos başlangıcın paradoksal uzay zamanında yer alan yaratılışının anlatışıdır. Mit sembollerle giydirilmiş bir bütün olarak aklımıza ve kalbimize hitap eden şiirsel bir dille konuşur. Sembollerle süslüdür çünkü onlar kalpten ve hayalden geçen somutun ve soyutun görülür ve görülemezin düşüncenin ve davranışın arasındaki köprülerdir ve zıtlıkları birleştirmenin araçtandır. Mit davranışlarımızın esin kaynağına dönüştüğü yaratıcı düşüncemiz tarafından algılandığı ve yaşandığı zaman...

  MAYA ASTROLOJİSİ
  Maya astrolojisi ile ilgili söylenebilecek ilk şey aslında astroloji kelimesinin ona yakışmadığıdır. Şu aşamada ona “Maya astrolojisi” diyeceğiz. Aslında Maya sisteminin astronomik döngülerle ve fiziksel zamanla bir bağı yoktur. Dolayısıyla klasik anlamdaki astroloji ile de bir bağlantısı olduğu söylenemez. Maya takvimi ve onunla iç içe olan Maya astrolojisi görünenin ötesinde evrenin özünde var olan ruhsal enerjileri açıklayan ve bu enerjilerin izlediği kalıplar ile bilincin nasıl evrimleştiğini bize gösteren sistemlerdir. Bu noktada bize sunduğu rehberlikte ruhsal tekâmülümüz ile ilgilidir fiziksel boyutta neler olacağı ile ilgili değil... İkinci sırada değineceğimiz nokta belki daha da önemli. Maya takvimi/astrolojisi bildiğimiz sistemlerden farklı olması dolayısıyla başlangıçta...

  OSMANLI ASTROLOJİSİ
  "Yıldızların hareket ve durumlarından sonuç çıkarma bilimi" diye tanımlanan astroloji Osmanlıca'da ''ilm-i tencim''ya da ''ilm-i ahkam-ı nücum'' diye anılır. Yıldızların belirli zamanlarda durum ve yere göre konumlarını gösteren cetvel zeyc ya da zic ; yıldızların durum hareket hız ve yönlerini saptama bilimi de ilm-i zic ya da ilm-i zayiçe adını taşır.
  Kişilere özel yıldız cetvel ya da haritalarının adı da zayiçedir. Bu cetveller batıda günümüzde ve ülkemizde...

  ARAP ASTROLOJİSİ
  Astroloji Arap dünyasında en yüksek yerini astronominin gelişme çağını aştığı anda almıştır. Musevi asıllı diğer İranlı astrologlar iyice etkin olmaya başladılar; Ebu Bekir İbni Hasib Abdülaziz el-Kabiz Zahd İbni Beşr Albohali ve en büyük Arap astroloğu olarak kabul edilen musevi adıyla Albumassar yani Ebu Ma´şar ardarda ortaya çıktılar. Ma´şar köken ve sistem yönlerinden birbirine hiç benzemeyen astrolojik her şeyi karıştırarak paçal bir astroloji bilgisi hazırlamıştı öylesine katıydı ki meslekdaşlarının çalışmalarına bile el koydu ve...

  ARİ ASTROLOJİSİ (ZERDÜŞT ASTROLOJİSİ)
  Ari Astrolojisi nedir:Ari irkinin bu astrolojik takviminin kokeni M.Ö. 7. yuzyila hatta soylentilere gore daha da eskilere dayanir. Astrolojik takvimler icinde ilk olusanlardandir ve daha sonra gelen astrolojik hareketlere yon vermistir. Bu astrolojiye bir baska sekli ile Zerdüşt Astrolojisi de denir. Zerdüştlüğün cok özgün...

  ALINTIDIR.
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.
  Karanlıkta leptopun klavyesine bakmak için ekranın ışığını kullananlar varZiyaretçilere, Gizli İçerik! Ziyaretçilere, Gizli İçerik! biliyorum.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Baya çeşidi varmış. Yıldıznameler iilginç gelir.

  Teşekkürler.
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş