Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Burçlar ve Yıldızları

  Koç Burcu

  Koç burcunun yıldızı merihtir. Dost burcu ikizler düşman burcu Yengeçtir. Tabiatı itibarı ile düşmanı sudur. Koç burcunun şerefi kendi burcunun 19 uncu derecesidir. Burcun tesiri altında doğanlar kolay kolay disipline gelmeyen ve baskı altında yaşamaya tahammülleri olmayan kimselerdir. Herhangi bir haksızlık karşısında hemen isyan edip kükreyiverirler. Bu tabiatları dolayısı ile onlarla bir arada bulunmak ve onları idare etmek çok zordur. Çocuklarında fazla gürültücü ve haşan olurlar. Gençlikleri pek hareketli geçer. Yaşları ilerledikçe nispeten kesbi sükunet ederler.

  Bununla beraber gayet çalışkan cesur ve inatçıdırlar. Hayatları devamlı bir çalışma ve didinme içinde sürüp gider. Hareketsizlik tembellik onları sıkar. Nefislerine itimatları çok kuvvetlidir. Bu inançlarını hiçbir başarısızlık ve güçlük karşısında kaybetmedikleri için tuttuklarını koparan insanlardır. Hücumda ve müdafaada çabuk hareket ederler. Herhangi bir meseleyi kavrayış kabiliyeti çok yüksektir. İyi kalpli ve merhametli olurlar. Son derece cömerttirler. Herkesin teveccühünü ve kalbini kazanmasını bilirler. Hileden hilebazdan iki yüzlü yapmacıklı kimselerden nefret ederler. Bu burçta doğan kadınlar da erkekler gibi cesur ve erkek ruhludurlar. En büyük mesuliyetleri yüklenmekten korkmazlar. Aşkta vefakâr dostlukları devamlı ve sağlam olur. Talihleri parlaktır.

  Sebat ve çalışmaları sayesinde her sahada başarı sağlarlar. Yine de bu fazla enerjileri ve faal tabiatları yüzünden hayatta birçok kerre yanlış hareketler yaparak kendi işlerini kendileri bozarlar. En büyük hataları beklemesini bilmemeleridir. Aşkta da talihlidirler. Erken evlenirler fakat çabuk da boşanmaya mütemayildirler.


  Mars Yıldızı

  Mirrih yıldızlarının tesirinde olanların mümeyyiz vasıfları:
  Mirrih demek şecaat neşat hiddet gazab kuvvet inad ihtiras sefahat riyaset demektir. Ekseriya büyük askerler bu yıldız mensupları arasından çıkar. Mirrihlilerin yüzlerinde keskin hatlar çekik yüz adalelerin üzerinden zaviye ve köşelerini belli eder şekilde gergin etler kırmızı yağız çehre yüz bir kare içine resmed ilebilir şekildedir.

  Çok zinde ve hareketli umumiyetle baş küçük yüksek ve geniş şakak!ı alın kolayca kapanan geniş kirpikler açık ve cüretkar ve sert bakışlı gözler adalı yanaklar çıkık elmacık kemikleri kanatlan açık burun alaycı bir ağız dört köşe bir çene adali ve kısa bir boyun geniş omuzlar ileri çıkık göğüs kuvvetli ve haşin ses cesaretli yürüyüş zindelik irade düşüncesiz hareketler çabuk kızan bir mizaç müsamahasızlık hoyrak kaba bir mertlik açık yüreklilik vücud iri bünyesi kuvvetli olur. Saçları kola rengindedir. Dişleri kısa ve çoğunlukla testere şeklindedir. Çok yer obur ayyaş ve kavgacı olurlar Harpte cesur cefakâr çevik zeki atılgan intikamcı servet ve semâna ezvak-ı adiyyeye düşkün insanlardır.


  Ahlakları;

  Bu yaratılıştaki insanlarda iyilik de fenalık da ihtiras halindedir. Oyunları kavgaya benzer. Aşka düşkündürler Aynı zamanda cesur ve şiddetlidirler. Büyük devamlı ve sadakatli aşk duyarlar Gayet kıskançtırlar. Aşkta daima tahakküm etmeye meyilleri vardır. Kendilerini sevdirmeyi bilirler. Fakat ihanetleri hiç affetmezler. Bilhassa ihaneti gördükten sonra daha da haşin ve kaba olurlar. Mirrihliler ekseriya aşk izdivacı yaparlar. Koca ve kanlarına ihtirasla bağlanırlar. Bilhassa ailelerine karşı çok düşkün ve kıskançtırlar. Aile hayatları gürültülü geçer.

  Çocuklarına karşı da şiddetli muhabbet duyarlar. Çok zaman çapkınlıktan da kurtulamazlar. İhtiraslı kumarbazlar bu yıldızın tesiri altında doğanlar arasından çıkar.

  Mirrih yıldızı dünyadan yedi defa küçüktür. Güneşten uzakljğı 228 milyon kilometredir. Güneş etrafındaki devir müddeti 687 gündür. Hareket devranıyesi 24 saat 37 dakikadır Madeni bakırdır.

  BOĞA BURCU

  Güneş Boğa burcuna 21 Nisan'da girer ve 21 Mayıs tarihine kadar kalır. Bu burcun yıldızı Müre tabiatı topraktır. Boğa burcunun dostu Yengeç burcudur. Tabiatı toprak olanlar tabiatı su olanlarla çok yakın ve samimi birer dost olurlar.

  Bu burcun tesiri altında doğanlarda en göze çarpan nokta aşın derecede inatçı olmalarıdır. Onlar inatlarında bazen hayatlannı bozacak kadar ileri giderler. Maziye ve mevcut kıymetlere bağlılıkları fazladır. Her şeyin olduğu gibi kalmasını isterler. Sabırlıdırlar. Tayin ettikleri hedefe ulaşmak hususunda her türlü güçlük karşısında sebat etmesini bilirler.

  İhtiyatlı vefakâr ve sebatkârdırlar. Kendilerinde takip fikri çok yüksektir. Bir işe başladılar mı sonunu almadan ellerinden bırakmazlar. Ekseriyetle güzel yüzlü olurlar içlerinden bazıları egoisttirler. Bu burcun tesirinde doğanlar çok kere oburluk derecesinde boğazlarına düşkün olurlar. Boğa burcunun tesiri altında doğmuş kadınlar umumiyetle kavgacı ve kıskanç olurlar. Fakat güzel oldukları için her zaman sevimlidirler. Esasen bu burçta doğanlar aşkta sevilmeyi sevmeye tercih ederler.

  Evlendikleri zaman kadın veya erkek iyi bir hayat arkadaşı olurlar. Yalnız eşleri onların sabrını tüketmemek ve yaşayış
  tarzlarına müdahale etmemek şartıyla. Talihleri her zaman kendilerine yar olmaz ama inat ve sebatları onları müşkül durumlardan kurtarır. Fakat yine de kendilerini tehlikeli maceralara atmaktan çekinmezler. Güzel sanatlara karşı istidatları fazladır. Girdikleri herhangi bir sanat şubesinde büyük muvaffakiyetler kazanırlar. Çünkü yaratılışları onları sanata ve bilhassa ressamlığa veya heykeltıraşlığa sevk eder. Konuşkan değildirler. Herhangi bir mecliste ilk olarak söze başlamaktan çekinirler. Başkalarının söyledikleri sözlere cevap vermeyi tercih ederler. Sıkılgan olmamakla beraber pek de girgin sayılmazlar. Ama sevdikleri insanlar arasında güzel konuşur ve neşelenirler.

  Venüs Yıldızının Mümeyyiz Vasıfları

  Zühre yıldızının tabiatı topraktır. Dost yıldızı ay düşman yıldızı Zühal'dir. Bu yıldızın büyüklüğü dünya kadardır. Güneşe uzaklığı 108 milyon kilometredir. Güneş etrafındaki devir müddeti 225 gündür. Her burçta 24 gün kalır. Madeni demirdir.

  Bu yıldız altında doğanlarda hatlar yay gibi kavislidir. Vücut balık eti ten rengi pembemsi beyaz yüz yuvarlakça bir beyzi içme resmedilebilir. Güzel bir alın kısa kirpikler berrak gözler kısa kaşlar tatlı ve şehvetli nazarlar fiisunkâr gözler düz ve zarif yürüyüş latif bir ağız yüzün kemikleri hiçbir kısmında görünmez geniş ve çekici kalçalar dans eder gibi neşeli ve şehvetengiz hareketler daima kaynayan bir vücut Zühre yıldızı mensupları Müşteri yıldızının mensuplarının eşkaline pek ziyade benzerlerse de bunlar tatlı esmer olurlar. Saçları pek latif siyah parlak hafif dalgalı ne uzun ne de kısadır. Eğer Zühre şiddetle tesir etmiş ise saçlar kıvırcık ve muntazam yanaklar da gamzeli olur. Kaşlar keman gibidir. Dudaklar etli ve kırmızıdır. Ağız küçüktür. Dişler beyaz muntazam ve pek güzeldir. Diş etleri kırmızıdır. Kollar yuvarlak boğaz basık karın mütenasip kalçalar biraz kabarıkça eller ve ayaklar ufaktır. Zühre mensuplarının mümeyyiz vasıfları: Mülayemet rikkat sevdaperverlik ferah eğlence ve zevke düşkünlük güzel bir suret sevimli bir yüze sahip olmak ve iyi kalpliliktir. Büyük musikişinaslar ekseriyetle Zühre yıldızı arasından çıkarlar. Hüzzam faslı Zühre yıldızından doğar.

  Ahlakları

  Bu yıldıza mensup olanlar halûk sevimli ve herkese faydalı sözler söyleyen servet ve sârnâna aşık kadınlara karşı ziyadesiyle zayıf şehvetperest güler yüzlü tatlı sözlü mesut çalışmaya heveskâr muhabbete sabredemeyen raks ziyafet ve musikiyi seven insanlardır.

  Bazılarının tabiatında biraz yalancılık ve mürailik varsa da pek mükemmel sanatkâr ve iyi bir musikişinas olurlar. Riyaziyeye karşı istidatları zayıftır. Bu yıldıza mensup olanlar ilk nazarda şahsî cazibeleri ve sevimlilikleri ile göze çarparlar. Ahbap canlısı sevimli tatlı hassas muhabbetkâr şeker gibi insanlardır. Ekseriya müsrif olurlar. Asla hasud değildirler her şeyi pembe görürler. Lüksü severler. Parlağı sağlama tercih ederler. Bu yıldıza mensup olanlar nadiren dehaya yükselebilirler. Zühre mensupları aşkta pek makbul tiplerdir. Ekseriya güzel olup sürekli ve derin bir aşkla sevilirler. Sehhar ve büyüleyen bir cazibeleri vardır. Kendi aşklarında bazen sabit değildirler. Mütelevvin ve hercaidirler. Şehvetleri galiptir.

  Onları sevmek bazen tehlikeli ve felakettir. İzdivaçta ekseriya kendileri severek değil sevilerek evlenirler. Mütekabil muhabbet olduğu takdirde izdivaçta mesut olurlar. Aksi takdirde bedbaht olurlar ve bedbaht ederler. Her şeyden ziyade kendilerini düşünürler.


  Bu yıldız mensubu bir kadını seven ondan çok zor ayrılır ve onu daima hasretle iştiyakla sevgi ile hatırlar

  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İkizler Burcu

  Güneş bu burca 22 Mayıs tarihinde girer ve 21 Haziran tarihine kadar kalır. Bu burcun yıldızı Utarid tabiatı havaidir. Tabiat itibarîyle dostu ateştir. Dost burcu Aslan düşman burcu Balık burcudur. Yıldız itibariyle dostu Güneş; Müşteri ve Zühal ile de düşmandır.

  İkizler burcunun tesiri altında doğanlar çok mütereddit tabiatlı olurlar. Hiçbir şey hakkında kolay ve kesin bir karara varamazlar. Hayatları devamlı bir surette kararsızlık içinde bocalama ile geçer. İçlerinde daima yanlış hareket edecekleri korkusu hakimdir. Bu kendilerine güvenlerinin az olduğuna delildir. Herhangi bir mesele hakkında bir karar verdikleri zaman hemen akabinde (keşke böyle bir karara varmasaydım bunun aksi en doğru idi) diye düşünürler. Bir saatleri bir saatlerine uymaz. Derhal bir his durumundan bir diğerine geçiverirler. Bir şeye karşı alaka ve heves duydukları andan bir dakika sonra hemencecik ondan cayıverirler. Bunun için aşkta vefasızdırlar. Aynı zamanda karşıdakilerin de sadakatlanna güvenemezler. Her şeyde olduğu gibi evlenmeye de gayet güç karar verdiklerinden dünya evine ekseriya pek geç girerler.

  Hatta bazen hiç evlenemezler. Bu tereddütleri yüzünden çok kere işte ve aşkta en
  büyük fırsatları kaçırırlar. Bu hal onların zekalarının azlığından ileri gelmez. Zira zeki ve kavrayışlıdırlar. Bilhassa muhayyileleri çok işlektir. Bir meselede bütün imkanları tasavvur ve tahayyül ettiklerinden dolayıdır ki karar vermek hususunda tereddüde düşerler. İşte bu kararsız ve gelgeç tabiatlı insanlarla bir çatı altında bulunmak arkadaşlık yapmak hakikaten güçtür. İkizler burcunda doğanlar Koç ve Arslan burcunda doğanlarla evlenirlerse muvazeneli bir yuva kurabilirler.

  Utarid yıldızına mensup olanların ahlak ve seciyeleri:

  Bir beyzî içinde resmedilebilecek derecede armudî bir yüz yumuşak ve düz etler buğday ten narin ve düzgün bir vücut ince ve nazik adaleler çevik ve maharetli eller daima yaşından daha genç görünen bir tip manalı nafiz keskin koyu kestane rengi canlı ve müteharrik gözler uzunca zayıf ve büküntülü düz ve ucu sivri bir burun kanatlan ince ve uçları yukarı ağız ince düzgün ve güzel dudaklar köşeli çene uzun ve ince boyun canlı yürüyüş süratli konuşma şen ve sevimli ses mülayemet nezaket sabırsızlık etrafındaki lerle hüsnü münasebet ve muaşeret sevimli ve latifeci müteşebbis büyük zihin açıklığı ve işleyen nafiz kurnaz ve keskin zeka ve istiğna utaridlilerin boylan uzunca gözleri de çukurcadır. Şen ve bir fenalık düşünmüyorlarsa güler yüzlüdürler. Saçları pek koyu kestane renginde ve kıvırcıktır. Kendileri kibar yapılı geniş omuzlu ve sağlam vücutludurlar. Bu yıldızın tahtı tesirinde doğanlar iyiye yakın olduklan zaman iyi kötüye yakın olduklan zaman da kötü olurlar. Ediptirler. Fehim ve feraset nutuk ve belagat nakış ve kitabet taharet rifk dikkat zeka hüner hile ve hıyanet mümeyyiz evsaflarındandır. -Ekseri muharrirler Utarid yıldızının tesiri altında bulunan kimselerdir. Utaridler suhuletle yalan söyleyebilirler ve yanlış bir adımdan maharetle kendilerini kurtarabilirler. Beliğul kelam fasıhül lisandırlar. Cahil olanları gevezedirler. İyi yalancı hilekar dessas muğfıldir. Büyük hırsızlar bu yıldızın fena tesiri altında yetişenler arasından çıkar. Her türlü iyiliğe kabiliyetli olduğu kadar her türlü fenalığa da müsteid ve kabiliyetli olurlar. Sözleri düzgün olduğu kadar ani teşbihler ve misaller getirmeye muktedirdirler.

  İstiklali severler her türlü ulum ve fünunu tahsile muktedirdirler. Çok açık zihinli olurlar. İhtiraa esrarı keşfe riyaziyeye müsaittirler. El işlerine ehildirler istediklerini yapabilirler. Kendilerini sıfırdan azami namütenahiye kadar yetiştirebilirler. Sanatkar olmaktan ziyade fen adamıdırlar. Ticarete de büyük istidatları vardır. Kendileri becerikli zeki çevik şen mahir işgüzar beliğ oldukları gibi muhibbi fen dahi olduklarından iyi makinist ve mühendis olabilirler. Bu yıldız mensupları kendilerini herkese sevdirmesini bilirler ve sevdirirler.

  Utarit yıldızı dünyadan 18 defa küçüktür. Güneşe uzaklığı 58 milyon kilometredir. Güneşin etrafındaki devir müddeti 89 gündür. Hareket-i devrariyesi 24 saat beş dakikadır. Madeni civadır.

  Başak Burcu
  Güneş bu burca 24 Ağustos'ta girip 23 Eylül'e kadar kalır. Bu burcun yıldızı Utarid'dir. Başak burcunun tabiatı topraktır. Bu burcun dostu Akrep düşman burcu da Yay burcudur. Utarid yıldızı hakkında İkizler burcuna kâfi derecede bilgi verildiği için burada tekrarından sarf-ı nazar olundu.

  Başak burcunun tesiri altında doğanlar çok becerikli çalışkan ve kafaları işleyen kimselerdir işlerine ve kanaatlerine sıkı sıkı bağlıdırlar. Gayet muntazam bir hayat sürmeyi ve metodla çalışmayı severler. Kuvvetli bir aklı selime ve işlek bir zekaya sahiptirler. Tenkit kabiliyetleri çok yüksektir. Fakat bunun çok defa pek sert ve adeta karşılarındaki™ kıracak şekilde yaparlar. Bu yüzden de kendilerine düşman kazanırlar.

  Mütecessistirler. Etrafında olan bütün şeylerden haberdar olmak için bütün dikkat ve gayretlerini sarf ederler. Menfaatlerine derecesiz bağlıdırlar. Ufak bir menfaat uğrunda en kıymetli dostluk bağlarını yıkmakta beis görmezler. Sıhhatlerine de pek düşkündürler. En ehemmiyetsiz bir rahatsızlık hissetseîer bunu gözlerinde büyülterek doktor doktor gezip dertlerine derman ararlar. İçlerinden çoğunun ticaret istidadı fazladır. Fakat ekseriya başlı başına bir iş kurmaktan ziyade ortaklıkla çalışmayı tercih ederler. Memuriyet hayatında da şeflik yapamazlar.

  Bir müdür muavinliği onları daha ziyade memnun eder. Güzel sanatlara karşı istidatları pek yoktur. Bununla beraber güzel şeyleri severler. Zevkleri yüksektir. Fevkalade şanslı insanlardır. Bilhassa aşk hayatında çok talihlidirler.


  Onlara aşık olan kimseler bir daha kendilerini onların tesirinden kurtaramazlar.

  Evlilik hayatında da eşlerine kendilerini sevdirmesini bilirler. Kurdukları yuvada mesut yaşamasını becerirler.

  Alıntıdır.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  YENGEÇ BURCU

  Güneş Yengeç burcuna 22 Haziran'da girer ve 23 Temmuz tarihine kadar kalır. Bu burcun yıldızı ay tabiatı sudur. Dost burcu Boğa ve Balık; düşman burcu ise Koç'tur. Yıldızlardan ayın dostu Müşteri; düşman yıldızı Güneş'tir. Madeni gümüştür.

  Bu burcun tesiri altında doğanlar umumiyetle içlerine çekilmiş ve utangaç tabiatlı olurlar. Fakat kendilerinden en beklenilmeyen bir zamanda birdenbire bir cesaret hamlesi göstererek bulunduktan iş ve vazifede hemencecik birinci plana geçerler. Ekseriyetle ağır yaradılışlı ve tembel oldukları halde bu umulmadık hallerdeki parlayışlanyla hamaratlıkta herkesten üstün olurlar. Fakat daha birkaç dakika geçmeden bu parlayışları . bir balon gibi söner ve yine eskisi gibi alıngan içine çekilmiş sessiz ve silik bir insan halini alırlar. Bu burçta doğanlar bir kelime ile mütelevvin yani renkten renge giren bir tabiata i maliktirler. Fakat rakiplerini ve hasımlarını daima inadlanyla yenerler. Bu pasif inat tabiatı damlaya damlaya taşı delen su gibidir. Ufak fakat tesirli ve devamlıdır. Hayallerinde bir çok şey icad ederler ve bunların doğruluğuna kendilerini bile inandırırlar. Memleketlerine ve ailelerine karşı derin bir sevgi besledikleri halde uzun ve maceralı seyahatlere çıkmaya can atarlar. İmkan bulsalar ömürleri boyunca seyahat etmek isterler. Yengeç burcunda doğanların en büyük hataları ekseriya kendi hayallerini hakikat zannetmeleridir. Onların iş hayatında şansları mükemmeldir. Evlilik hayatları her zaman mükemmel olmaz ve bahtiyarlık getirmez. Aşkta kendilerini de karşısındakileri de bedbaht ederler. Çünkü kaprisleri ile hareket ettikleri için hiç yoktan üzüntü ve mesele çıkarırlar.

  Eğer Başak burcunda doğmuş birisiyle evlenirlerse çok daha mutlu olabilirler.

  Ayın tesiri altında doğanların evsafı mûmevyizesi:
  Vücut hatlarında daireye yakın büyük yuvarlaklar soluk bir ten şişmanlığa istidat çıkık ve geniş bir alın ratıp ve donuk bir nazar kısa ve yuvarlak uçlu burun yarı kapalı küçük bir ağız pek az çıkıntılı bir çene yuvarlak gözler yassı bir sima kameri tiplerin güzel mavi gözleri yüksek küçük ve dik göğüsleri olur. Kadın ve erkek kameriler miyop olurlar. Mütehavvil zararsız mütevekkil bir tabiatları vardır. Mücadeleden çekinirler yalnızlığı severler. Kameriler akıl ve muhakemeden ziyade his ve düşünceye kabiliyetli ve tabiaten mutekittirler. Bazı kameriler soluk ten renginde olduğu gibi bazı kameriler de süt gibi beyaz olurlar. Süt gibi beyaz olanların gözleri de mavi olur. Saçları lif renginde ve şansındır.

  Kameriler pek yumuşak kalplidirler. Vefakâr olmakla beraber kolaylıkla teslimi nefs ederler. Bu da mukavemetlerinin azlığındandır. Aşkta şehvetleri cismanî olmaktan ziyade dimağidir. Muhayyeleleriyle zevk alırlar. Soğuk tabiatlı olmakla beraber nevazişkâr ve muhabbetli olurlar. Kameri kadınlar her zarar görmedikleri şeye ve insana karşı muhabbet hissederler. Kameri kadınlar bazen erkekler üzerinde garip bir cazibeye sahiptirler. Sevmekten ziyade sevilirler. Evlilik hayatında kameri kadınlar muti mütevekkil kanaatkar bir eş olurlar.

  Çocuklarına düşkünlükleri daima kocalarına olan bağlılıklanndan ziyadedir. İyi bir aile kadım olmaya istidatlıdırlar. Az kıskançtırlar. Kameri erkek de iyi bir aile reisi olmak kabiliyetindedir. Eşlerini pek seçmedikleri için ekseriya fena izdivaç yaparlar. Mamafih uysal oldukları için iyi bir eş ile mutlu olabilirler. Kamerilerin bazılarının boyu uzun dişleri gayet düzgün güzel ve küçük olur. Bazılannın boyu kısa ve dişleri iri olur. Ekseriyet itibariyle dişleri beyazdır. Eğer Ay Zuhal ve Utarid'in tesiriyle kanşırsa sahibi tembel ahmak avare gabi hakir korkak ve mecnun olur. Bunlar deni ve hakir kimselerdir. Ekser kamerilerde görülen ahlak: Zaaf aciz muhanet acele ve nemimedir.

  Ay dünyadan elli defa küçüktür. Dünya mesafesi 384.384 kilometredir. Güneş etrafındaki hareketi devraniyesi 354 gün ve bir günün binde 367'si kadardır. Kendi etrafındaki devri 29.53 gündür

  Aslan Burcu
  Güneş bu burca 24 Temmuz tarihinde girer ve 23 Ağustos tarihine kadar kalır. Arslan burcunun dostu İkizler burcudur. Bu burcun yıldızı Güneş'tir. Güneş'in madeni altındır.

  Arslan burcunun tesiri altında doğanlar bu burcun cömertliğini parlaklığını ve iyiliğini nefislerinde taşırlar. Güneşin tesiri altında olanlar münakaşa kabul etmezler. Mağrurdurlar. Şeref haysiyet izzet-i nefs ve insanlık duygulan pek yüksektir.

  En büyük bir menfaat karşısında bile benliklerinden gururlarından en küçük bir fedakârlıkta bulunmazlar kimseye boyun eğmedikleri gibi ona buna dalkavukluk etmekten yaltaklanmaktan da nefret ederler. Kendilerine düşmanlık yapmak isteyenleri ve hasımlarım gururlan ve azametleri ile eritirler. Her ne pahasına olursa olsun küçüklüğe düşmezler. Hayatları çok sade geçer. Herkese iyilik etmek isterler. Kendilerinden küçüklere karşı merhametli büyüklere karşı saygılıdırlar. Ekseriyetle içlerine kapalı insanlardır.

  Hislerini açığa vurmaktan çekinirler. Teşkilatçı bir ruha maliktirler. Gerek memuriyet ve gerekse iş hayatında kısa zamanda parlayarak ilerleyebilirler. Cesur ve atılgandırlar.

  Bilhassa medenî cesaretleri çok yüksektir. Politika sahasına atıldıkları zaman kendilerine iyi bir mevki yapabilirler. İçlerinden yüksek kumandanlar ve büyük edipler çıkar.

  Aşkta sadık vefakar ve dürüsttürler. Karşılanndakinde'n de aynı sadakat ve dürüstlüğü beklerler. Bu mukabeleyi görmezlerse çok bedbaht olurlar. Eşlerinin en ufak bir ihanetine tahammül edemezler ve derhal boşanıp ayrılırlar. Evlilik hayatında gerek kan olarak gerek koca olarak kusursuzdurlar. Kendileriyle evlenenleri muhakkak surette bahtiyar ederler. Sonra da çok şanslıdırlar. Talih oyunlarında ekseriya kazanırlar.

  Güneş Yıldızının insanlar üzerindeki etkileri ve bunların evsaf-ı mümevvizesi

  Şemsi tip; bademi yüz hattı müstakimlerden mürekkep bir çehre. Hafif ve kıvrımlı köşeler kemik ve adalelerin keskinliklerini izale eden hafif ve yumuşak etler. Hafif limon rengine çalan bir beniz yüz sakin ve necip ağırbaşlı alın yüksek ve kemerimsi gözler tatlı ve aynı zamanda ciddi göz bebekleri benekli kirpikler uzun burun zayıf ve kemerli çene ince ağız orta dudaklar az kalınca ve renkli çene yuvarlak ve ileri boy orta vücut kılsız mütenasibülendam ve güzel böğürleri içeri doğru kemikli erkeklerde az çıkmış güzel bir sakal yüzde az çizgi mutedil ve ölçülü adımlar saç kıvırcık ince ve ipek gibi yumuşak ses berrak ve şehvetli gözler açık kestane rengi biçimli mütebessim ve nemnaktır. Mütenasip bir surette mukavves kaslıdırlar.

  -Ahlakları:
  Güneş yıldızının başlıca vasıfları: Kuvvet şiddet gazab-his ve rikkat haya iffet servet ve zekadır. Bu yıldızın tesiri altında bulunanlar baş olmaya emir ve tahakküme mail olurlar. Büyük aşklara müsait değillerdir. Kendileri için yaşarlar.

  Onun için hayatlarında dostluklarında ailede hayli bedbaht olurlar. Kıskançtırlar. Yüksek bir zeka sahibidirler. Her şeyi anlarlar. Fakat hiçbir şeyde ihtisas edinmeye kabiliyetleri yoktur. İzdivaçta da mesut edemezler ve mesut da olamazlar. Derin merbutiyetler edinemezler. Kıskançlık ve şüphelerini sık sık izhar ederler. Bu histen kurtulamazlar

  Alıntıdır.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  TERAZİ BURCU
  Güneş bu burca 24 EylüPde girip 23 Ekim'e kadar kalır. Bu burcun dostu Yay'dır. Tabiatı havadır. Yıldızı Zühre'dir. Bu yıldız hakkında Boğa burcunda kafi derecede bilgi verilmiştir

  Terazi burcunda doğanlar Zühre yıldızının tesiri altındadırlar. Bu yıldız onlara evvela güzellik sonra da güzelliğe karşı derecesiz bir aşk ve anlayış kabiliyeti verir. İyi kalpli ve çok dürüst kimselerdir. Adaleti ve adil olmayı bir aşk derecesinde severler. Çok ve lüzumsuz konuşmayı sevmeyen insanlardır.

  Hayatta mücadele gayretleri sonsuzdur. Doğduklarından itibaren ölünceye kadar bağlandıkları prensipler ve fikirler uğrunda savaşmaktan bir an dahi geri kalmazlar. Güzel ve temiz giyinirler. Zarif ve yüksek zevk sahibidirler.

  Rahatlarına pek düşkün olurlar. Hayatlarının devamlı surette huzur ve sükun içinde geçmesini isterler. Mizaçları sakin ve muvazenelidir. Bununla beraber arada fevkalade bir hiddet gösterdikleri de görülür. Fakat bu hiddetleri pek çabuk sönüp gider. Katiyyen kinci değildirler. Her girdikleri muhite kolaylıkla uymasını ve arkadaşlarla dostluklarını devam ettirmesini bilirler. En basit muhitte olduğu kadar en kibar ve aristokrat muhitte de kendilerini rahat hissederler.


  En hafif mizaçlı kimselerle arkadaşlık edebildikleri gibi en ağır başlı ve sofi kimselerle de dostluk kurmasını ve bunun devam ettirmesini mükemmelen başarırlar. Aşk hayatları harikulade güzel ve tatlı geçer. En geçimsiz eşlerle bile herkesin gıpta edeceği bir aşk ve evlilik hayatı kurmakta da emsalsizdirler. Kaynanaları ve diğer hısım ve akrabaları ile mükemmel surette geçinirler. Eşlerini Yengeç burcundan seçtikler takdirde evlilik hayatları sonsuz bir saadet ve bahtiyarlık içinde geçer

  Venüs Yıldızının Mümeyyiz Vasıfları

  Zühre yıldızının tabiatı topraktır. Dost yıldızı ay düşman yıldızı Zühal'dir. Bu yıldızın büyüklüğü dünya kadardır. Güneşe uzaklığı 108 milyon kilometredir. Güneş etrafındaki devir müddeti 225 gündür. Her burçta 24 gün kalır. Madeni demirdir.

  Bu yıldız altında doğanlarda hatlar yay gibi kavislidir. Vücut balık eti ten rengi pembemsi beyaz yüz yuvarlakça bir beyzi içme resmedilebilir. Güzel bir alın kısa kirpikler berrak gözler kısa kaşlar tatlı ve şehvetli nazarlar fiisunkâr gözler düz ve zarif yürüyüş latif bir ağız yüzün kemikleri hiçbir kısmında görünmez geniş ve çekici kalçalar dans eder gibi neşeli ve şehvetengiz hareketler daima kaynayan bir vücut Zühre yıldızı mensupları Müşteri yıldızının mensuplarının eşkaline pek ziyade benzerlerse de bunlar tatlı esmer olurlar. Saçları pek latif siyah parlak hafif dalgalı ne uzun ne de kısadır. Eğer Zühre şiddetle tesir etmiş ise saçlar kıvırcık ve muntazam yanaklar da gamzeli olur. Kaşlar keman gibidir. Dudaklar etli ve kırmızıdır. Ağız küçüktür. Dişler beyaz muntazam ve pek güzeldir. Diş etleri kırmızıdır. Kollar yuvarlak boğaz basık karın mütenasip kalçalar biraz kabarıkça eller ve ayaklar ufaktır. Zühre mensuplarının mümeyyiz vasıfları: Mülayemet rikkat sevdaperverlik ferah eğlence ve zevke düşkünlük güzel bir suret sevimli bir yüze sahip olmak ve iyi kalpliliktir. Büyük musikişinaslar ekseriyetle Zühre yıldızı arasından çıkarlar. Hüzzam faslı Zühre yıldızından doğar.

  Ahlakları

  Bu yıldıza mensup olanlar halûk sevimli ve herkese faydalı sözler söyleyen servet ve sârnâna aşık kadınlara karşı ziyadesiyle zayıf şehvetperest güler yüzlü tatlı sözlü mesut çalışmaya heveskâr muhabbete sabredemeyen raks ziyafet ve musikiyi seven insanlardır. Bazılarının tabiatında biraz yalancılık ve mürailik varsa da pek mükemmel sanatkâr ve iyi bir musikişinas olurlar. Riyaziyeye karşı istidatları zayıftır. Bu yıldıza mensup olanlar ilk nazarda şahsî cazibeleri ve sevimlilikleri ile göze çarparlar. Ahbap canlısı sevimli tatlı hassas muhabbetkâr şeker gibi insanlardır. Ekseriya müsrif olurlar. Asla hasud değildirler her şeyi pembe görürler. Lüksü severler. Parlağı sağlama tercih ederler. Bu yıldıza mensup olanlar nadiren dehaya yükselebilirler. Zühre mensupları aşkta pek makbul tiplerdir. Ekseriya güzel olup sürekli ve derin bir aşkla sevilirler. Sehhar ve büyüleyen bir cazibeleri vardır. Kendi aşklarında bazen sabit değildirler. Mütelevvin ve hercaidirler. Şehvetleri galiptir. Onları sevmek bazen tehlikeli ve felakettir. İzdivaçta ekseriya kendileri severek değil sevilerek evlenirler. Mütekabil muhabbet olduğu takdirde izdivaçta mesut olurlar. Aksi takdirde bedbaht olurlar ve bedbaht ederler. Her şeyden ziyade kendilerini düşünürler.

  Bu yıldız mensubu bir kadını seven ondan çok zor ayrılır ve onu daima hasretle iştiyakla sevgi ile hatırlar

  AKREP BURCU
  Güneş bu burca 24 Ekim'de girip 22 Kasım tarihine kadar kalır. Bu burcun dostu İkizler düşman burcu Kova burcudur. Yıldızı Mirrih tabiatı sudur. Mirrih yıldızının dost yıldızı Zühre düşman yıldızı Utarid ve Kamer'dir. Akrep burcunun tahtı tesirinde doğanlar Mirrih yıldızının gizli ve esrarlı tesiri altındadırlar. Bu sebepten çok çalışkan insanlar arasına girerler. İrade ve tahammül kudrederi emsalsizdir.

  Kendi kendilerini yetiştirerek hayata hazırlayan ve çok fakir iken sonradan zengin olan büyük işler kuran insanlar hep bu burçtan doğan insanlardır. Bir işe başlamak hususunda biraz geç karar verirler. Fakat bir kere o işi muvaffakiyetle sona erdireceklerine akıllan yattı mı artık o işe olmuş bitmiş nazarıyla bakılmalıdır. Zira azim ve sebatları sayesinde tuttuklarını koparan insanlardır.

  Otoriterdirler. Her hususta kendi fikir ye düşüncelerini dinlenmesini isterler. Ve bunda çoğu defa muvaffak olurlar. Çok hiddetli bir mizaca maliktirler. Haksızlığa tahammülleri yoktur. Bir kere hiddete kapıldılar mı onları kolay kolay teskin etmek mümkün değildir.

  Onların düşmanlığını kazanmak hakikaten bîr felakettir. Kinci insan oldukları için bir gün mutlaka intikamlarını alırlar.

  Onlarla dost geçinmek kinlerini kazanmamak akıllılık olur. Aşk hayatları ateşli ve ihtiraslıdır. Sevdikleri kimseye şefkatten ziyade haris bir sevgi ile bağlanırlar. Aşkları kuvvetli ve devamlı olur.

  Kalplerini verdikleri kimseleri ölünceye kadar unutmazlar. Ve onlara derinden bağlanırlar. Sevgilerinin ihanetine tahammülleri yoktur. Zaten böyle bir hareketi hiçbir zaman affetmezler. Evlilik hayatında onlarla mesut bir yuva kurmak isteyenler izzet-i nefislerini incitecek söz ve hareketlerden çekinmelidirler. Mirrih yıldızı hakkında Koç burcunda gereken malumat verilmiştir

  Mars Yıldızı

  Mirrih yıldızlarının tesirinde olanların mümeyyiz vasıfları:
  Mirrih demek şecaat neşat hiddet gazab kuvvet inad ihtiras sefahat riyaset demektir. Ekseriya büyük askerler bu yıldız mensupları arasından çıkar. Mirrihlilerin yüzlerinde keskin hatlar çekik yüz adalelerin üzerinden zaviye ve köşelerini belli eder şekilde gergin etler kırmızı yağız çehre yüz bir kare içine resmed ilebilir şekildedir. Çok zinde ve hareketli umumiyetle baş küçük yüksek ve geniş şakak!ı alın kolayca kapanan geniş kirpikler açık ve cüretkar ve sert bakışlı gözler adalı yanaklar çıkık elmacık kemikleri kanatlan açık burun alaycı bir ağız dört köşe bir çene adali ve kısa bir boyun geniş omuzlar ileri çıkık göğüs kuvvetli ve haşin ses cesaretli yürüyüş zindelik irade düşüncesiz hareketler çabuk kızan bir mizaç müsamahasızlık hoyrak kaba bir mertlik açık yüreklilik vücud iri bünyesi kuvvetli olur. Saçları kola rengindedir. Dişleri kısa ve çoğunlukla testere şeklindedir. Çok yer obur ayyaş ve kavgacı olurlar Harpte cesur cefakâr çevik zeki atılgan intikamcı servet ve semâna ezvak-ı adiyyeye düşkün insanlardır.

  Ahlakları;

  Bu yaratılıştaki insanlarda iyilik de fenalık da ihtiras halindedir. Oyunları kavgaya benzer. Aşka düşkündürler Aynı zamanda cesur ve şiddetlidirler. Büyük devamlı ve sadakatli aşk duyarlar Gayet kıskançtırlar. Aşkta daima tahakküm etmeye meyilleri vardır. Kendilerini sevdirmeyi bilirler. Fakat ihanetleri hiç affetmezler. Bilhassa ihaneti gördükten sonra daha da haşin ve kaba olurlar. Mirrihliler ekseriya aşk izdivacı yaparlar. Koca ve kanlarına ihtirasla bağlanırlar. Bilhassa ailelerine karşı çok düşkün ve kıskançtırlar. Aile hayatları gürültülü geçer.

  Çocuklarına karşı da şiddetli muhabbet duyarlar. Çok zaman çapkınlıktan da kurtulamazlar. İhtiraslı kumarbazlar bu yıldızın tesiri altında doğanlar arasından çıkar.

  Mirrih yıldızı dünyadan yedi defa küçüktür. Güneşten uzakljğı 228 milyon kilometredir. Güneş etrafındaki devir müddeti 687 gündür. Hareket devranıyesi 24 saat 37 dakikadır Madeni bakırdır

  Alıntıdır.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Yay Burcu
  Güneş bu burca 23 Kasım'da girip 21 Aralık'a kadar kalır. Bu burcun dostu Kova ve Terazi; düşman burcu da Balık burcudur. Bu burcun tabiatı ateştir. Yay burcunun yıldızı Müşteri'dir. Müşteri'nin dostu Ay düşmanı Utarid'dir. Müşteri yıldızı dünyadan 1400 defa daha büyüktür. Güneş'ten uzaklığı 778 milyon kilometredir. Güneş etrafındaki devri 11 sene 9 aydır. Kendi mihveri etrafındaki devri 9 saat 53 dakikadır. Madeni kalaydır.

  Yay burcunda doğanların en göze çarpan hususiyetleri evhamlı vesveseli herkese şüpheli bakar olmalarıdır. Hayatta hiçbir kimseye yüzde yüz emniyet ve güven gösteremezler. Umumiyetle herkesten şüphe ederler. Onların bütün hareketlerinde şüphe ve endişe hakimdir. Mizaçları çok değişiktir.

  Şimdi sevip itimat ettikleri kimseye biraz sonra şüphe ile bakmaya başlarlar. Onlar kimsenin kimseye dost olmayacağına ve insanların mutlaka birbirlerine fenalık yapmak yolunda olduklarına inanmışlardır. Bakarsınız şimdi çok utangaç ve mahcupturlar biraz sonra gayet cesur ve atılgan bir tip olarak karşınızda belirirler. Umumiyetle iyi ahlaklı olurlar. Bunun içindir ki bir mesele karşısında ne kadar vesveseli ve şüpheli hareket etseler neticede iyiyi kötüden ayırt etmeye muvaffak olurlar. Onların bütün hareketlerinde Müşteri yıldızının tesiri görülür. Bu burçta doğanlar keşif seyahatlerinde ve sefer heyetlerinde ve büyük spor gösterilerinde basanları ile daima kendilerini ön planda gösterirler. Yıldız sporcular ve büyük kâşifler bunlar arasından çıkar. Hissi hayatlarında en göze çarpan hususiyetleri herkes tarafından beğenilip sevilen tiplerden ziyade aslında güzel olan fakat hiç kimsenin nazar-ı dikkatini çekmeyen tipleri arayıp bularak bunlar arasında sevgililerini seçmeleridir. Eğer Boğa burcunda doğmuş olan birisiyle evlenmişlerse mesut bir yuva kurmuş olurlar.

  Jupiter
  Müşteri yıldızının evsafı mümevvizesi
  Bu yıldızın tesiri altında doğan kimselerin dokuları etli. görünüşleri sıhhatli kanlı canlı olurlar. Yüzü yuvarlak gövdesi geniş göğüsleri iri kafatası mütenasip alnmda iki çıkık şakak kemiği vardır. Gülümseyen gözler orta uzunlukta etli burun kapalı büyükçe bir ağız koyu kırmızı dudaklar çukurlu yuvarlak çene vaktinden evvel saçsız baş ablak bir yüz ağır ve sevimli bir ses vakurane duran bir baş cüsseli ve kuvvetli omuzlar geniş saçlar açık kestane renginde sakal kumral ve dalgalı olur. Dişleri güzeldir. Öndeki iki dişi enli olur. Gözleri güleç ve nemnaktır. Renk pembe ve beyazdır.

  Ahlakları
  Zevkperesttirler. Obur olurlar. Endişe ve kederin ne olduğunu bilmezler. Pek genç yaşlarında şişmanlamaya başlarlar. Güler yüzlü ve şen tabiatlıdırlar. Çok konuşurlar. Sevimlidirler kadınlara taparlar. Kahkaha ile gülerler.

  Alaycıdırlar. Harisi ikbaldir sulhçu dinç taassubu diniyyeye maliktir; intizamperver çalışkandır. Kendisini herkese sevdirmesini bilir. Sözü dinlenir ve tutulur. Amirliği sever. Munistir iyilik yapmaktan hoşlanır insaniyetperver kerim tabiatlı saffeti kalp -sahibi zeki hür
  düşünür hürriyeti sever tedbirli bir insandır. Müşteri yıldızına mensup olanlar her şeyi iyi gören kimselerdir. Ahbap canlısıdırlar. Ahlaka ehemmiyet vermekle beraber şehvetlerinin kurbanıdırlar. Bununla beraber şehvetleri mutedildir samimi olurlar. Kanunlara kaidelere usullere prensiplere riayet ederler. Dostlarına karşı vefakar olurlar. Aile canlısıdırlar. Bazen atak olurlar. İcabında yalan da söyleyebilirler. Yemeği içtimaları şan ve şerefi severler. Aşkta erkek Müşteri tipler kadınlara karşı cemilekârlıkta bulunmayı onlarla düşüp kalkmayı severler. Kadın Müşteriler de kuru flört düşkünüdürler. Kendilerini daima aşk içinde tasavvur ederler ve böyle olmaktan pek ziyade hoşlanırlar. Mamafih şiddetli aşklar ve ihtiraslar ika edemezler. Aşk ve muhabbetleri daima usul ve kaideler riayet ettiklerinden tehlikesizdir.

  Aşklarında devamlı ve vefakârdırlar. Fakat her şeyi daima olduğundan fazla görür ve gösterirler. Zarafet ve kibarlığa büyük ehemmiyet verirler izdivaç hayatlarında iyi bir zevç veya zevce olurlar. Daima aldanmaya ve aldatmaya muhtaçtırlar. Muhabbetleri derin değil fakat süreklidir. Kolayca memnun ve kolayca mahzun olurlar. Fakat ekseriya mesut bir yuva kurarlar. Kendileri kıskanç olmakla beraber kıskançlıkları asla tehlikeli değildir

  Oğlak Burcu
  Güneş bu burca 22 Aralık'ta girip 20 Ocak tarihine kadar kalır. Bu burcun tabiatı topraktır. Dost burcu Balık düşman burcu Koç'tur. Yıldızı Zuhal'dır. Zühal'in dostu Mirih düşmanı Zühre'dir.

  Zühal yıldızı dünyadan 755 kere büyüktür. Güneş'ten uzaklığı bir milyar 426 kilometre mesafedir. Güneşin etrafındaki devri 29 sene 5 ay 6 gündür. Madeni kurşundur.

  Bu burcun tesiri altında doğanların vücut yapıları geç neşvünema bulur. Bunlardan başka melekeleri de geç teşekkül eder. Muhayyileleri kuvvetli değildir. Bedeni kabiliyetleri de manevî kabiliyetleri de dar bir sahada hudutlanmıştır. Fakat onlarda sabır ve sebat en büyük kuvvet olarak belirir sebatlı ve devamlı bir çalışma ile önlerine gelen her müşkülü ortadan kaldırmaya muvaffak olurlar. Para hususunda müsrif değildirler. İdareli yaşamayı pek severler. Hatta bu huylarından dolayı onlara ekseriya hasis denilir. Yalnızlıktan tenhalıktan ziyadesi ile hoşlanırlar.

  Kalabalıklardan topluluktan daima kaçarlar. Yalnızlık içinde kendi düşünceleriyle başbaşa kalarak yaşamaları onları son derece mesut eder. Yüz çizgileri düz muntazam bakışları biraz haşindir. Her hareketlerinde mantık hakimdir. Hissiyatlarını kullanarak hareket ederler. Cemiyet insanı olmaktan uzaktırlar. Bu yüzden kalplerini kimseye açmazlar


  Yakın dostları hemen hemen yok gibidir. Esasen hiç kimse ile dostluk kurmak niyet ve teşebbüsünde bulunmazlar. Aşkta kalplerini dökemedikleri için ekseriya bedbaht olurlar. Eğer karşılarına Arslan burcunda doğmuş bir kimse çıkarsa onunla evlenmekte tereddüt göstermemelidirler. Zira bu burçtakilerle devamlı ve mesut bir yuva kurabilirler.

  Zühal yıldızının tesirinde olanların evsaf-ı mümevvizesi Çıkıntılı kırık kırık keskin zaviyeli köşeli hatlar yüz dört köşe alın keskin ve köşeli ciddi nafiz ve kuvvetli dışarı doğru kemerli ve ucu dışarı doğru burun dar ve sıkı ağız kemikli elmacıklar yüksek ve geniş omuz kubbeli sırt doğru kalçalar zayıf fakat iri kemikli vücut büyük kol ve el bacak ve ayaklar esmer kuru bir ten uzun boy ağır yürüyüş başlan daima öne eğik renkleri solgun yüzleri hüzünlüdür. Cildleri esmer ve alelekser yağlıdır. Kemikler ağır ses boğuk başları uzunca gözleri fersiz biraz da dumanlı dişleri siyah ve gayri muntazam kirpikleri hemen daima birbirine karışık ve çok kere çalı gibidir. Sakal siyah ve seyrek saçları siyah donuk ve kalındır. ZOhaPliler dünyaya meyus ihtiyar ve yorgun gelirler. Nadiren gülerler.

  Ferasetli ve akıllıdırlar. Nafiz bir zekaya maliktirler. Nasihatleri akilânedir. Teşebbüslerinde o kadar çok cüretkâr değildirler. Ağır ciddi soğuk ve mağmumdurlar. Muhakemesi ağır fakat kuvvetlidir. Az söz söyler kuvvetli hafızaları vardır. Ulumu hafiyye ve mektumeye meraklıdırlar. İş ve zahmete sabır ile mukavemet ederler. Mağrur ve ikbalperesttirler. Ketum olup efkar ve hissiyatlarını gizlerler. Sebatkâr becerikli karar sahibi ve ikbal düşkünüdürler. Sabırlı ve mütecessis olup yalnızlığı ve tenhayı severler. Bedbin usul ve nizamata riayeti icra-ı nüfuzu sever ve arzu ederler. Zengin olmayı da isterler ziraate de hevesleri vardır. Zühal insanları vakar terbiyeli nafzülkelam ve sükuti kılar.

  Ahlakları
  Zühal'i iler: İntizamperver biraz alaycı ve kindar olurlar. Müfrit heyecanlar duymazlar. Mütealayı severler. Müdebbir uzağı gören cesur ve çalışkan kimselerdir. Toprağı severler. Mesken inşaasını ağaç dikmesini resim yapmasını yer altında çalışmayı severler. Ziyadan kaçarlar. Bütün düşünürler çoğunlukla bu yıldıza mensupturlar. Aşkta az fakat iyi severler aşkları devamlı olur. Kuru flörtte becerikli değildirler. Kıskançlıklarını asla izhar etmezler. Kin ve intikamları şiddetli olur. Aşklarına ekseriya hissiyat ve muhakeme hakim olur. Hiçbir şeye kendilerini çok vermezler. Şehvetperesttirler. izdivaçta nadiren mesut olurlar. Ketum oldukları için sevdikleri tarafından anlaşılmazlar. Soğuk durdukları ve coşkunluklarını hiç göstermedikleri için şiddetli ve derin bir aşkla sevilmezler.

  Alıntıdır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş